Hoppa till sidans innehåll

Konsultkondisen - utvecklingssamtal à la Kvadrat

Konsultkondisen fungerar som ett coachande samtal där säljare möter konsulter på regelbunden basis. Anna Holm har haft konsultkondis-samtal med systemutvecklaren Oscar Törnroth, som har varit ansluten till Kvadrat Jönköping sedan 2017. Vi har träffat dem för att prata om upplägget.

Hej Anna och Oscar!

Hur går Konsultkondisen till? Vem är det initierar mötet?

Anna: Samtalet kan initieras utav båda parter. Varje konsult erbjuds konsultkondis minst en gång per år av sin säljare, men kan även själv be om ett samtal. Frågeområdena vi utgår ifrån är Kvadrats 4K - kompisar, kunder, kompetens och kapital.

I samtalet stöttar vi konsulten att sätta mål på både kort och lång sikt. Fokus för konsultkondisen är att konsulten ska kunna utvecklas. Kvadrat ska få reda på eventuella behov och konsulten ska berätta åt vilket håll den vill. I Kvadrat säger vi ju att man är egen, men inte ensam, det är därför vi har konsultkondisen.

Det är en dialog mellan konsult och sälj där vi stärker relationen mellan konsulten och resten av Kvadrat. Samtalen ger också input till åt vilket håll hela Kvadrat ska gå.

Vad pratar ni om för varje område?

Oscar: Det är ungefär samma frågor oavsett om det handlar om kompis, kund, kompetens eller kapital. Var man står idag, hur viktigt området är för dig och vad du vill göra. Sen sätter vi mål för till exempel vad man som konsult kan göra för att öka sin kompetens. Eller diskuterar om det är något Kvadrats organisation behöver göra eller vidareutveckla för att underlätta. Till exempel om jag som konsult vill träffa andra Kvadratare oftare och behöver fler roliga event att gå på. Samtalet ska fungera åt båda håll.

Kvadrat är inte bara en mäklare som placerar ut konsulter. Företaget bryr sig på riktigt och bygger relationer med sina konsulter  

Anna: Fokus ligger på konsulten och dennes utveckling. I de olika frågorna gör konsulten en självskattning. Den används för diskussion oss emellan, där vi sedan kan sätta mål på kort och lång sikt inom de olika områdena.

I samtalen kommer det in mycket feedback till hela Kvadrat, i förlängningen skapas ofta även ökat nätverkande mellan konsulterna. Om Oscar till exempel har gått en utbildning kan jag som säljare tipsa en annan konsult som har samma intresse att ta kontakt med honom. Det ökar nätverkande och kompetensspridning.

Oscar: Konsulten får en närmare relation med både Kvadrat och sin säljare. Det blir att vi hjälps åt med att utveckla företaget.

Anna: Man har förstås utvecklingssamtal hos andra konsultbolag också. Men när vi talar om ”kapital” hos oss handlar det inte bara om vad konsulten drar in och eventuell utdelning. Vi kan tala om kompetenshöjning och vad konsulten vill relaterat till kapital. Det här blir mer jordnära på det sättet. Konsulten styr och äger mandat i frågan.

Oscar: Det är jag som konsult som får ta besluten. Kvadrat ger vägledning, men allt är upp till mig.

Oscar, vad tycker du om att Kvadrat erbjuder ett utvecklande samtal?

Oscar: Det är bra på många olika sätt. Dels får man en bättre relation till sin säljare och kan vara med och utveckla Kvadrat. Och dels får man stöd i sin kompetensutveckling genom de nätverk som finns i företaget. Säljare har koll på marknaden och kan tipsa om vad du kan göra för att utvecklas åt rätt håll. Det känns jättebra att få den stöttningen från Anna.

Som egenföretagare är det lätt att tänka: äh, det där gör jag sen. Med en plan och ett antal mål får man lite press på sig. Det gör det lättare att stå fast vid planen.

Anna: Jag tycker att samtalet är relationsbyggande. Det är kul, jag och Oscar lär känna varandra och det är viktigt för mig som säljare. På Kvadrat skickar vi inte bara ett CV till en kund, vi kollar också vilken typ av person som efterfrågas. Det ska bli rätt både för konsulten och kunden. För att kunna jobba så behöver jag känna personen bakom CV:t, vad den personen är nyfiken på och vill arbeta med. Inget kan ersätta det här samtalet.

Oscar: Det är det som är så bra med Kvadrat - Kvadrat är inte bara en mäklare som placerar ut konsulter. Företaget bryr sig på riktigt och bygger relationer med sina konsulter. Det gör att det ska mycket till innan jag lämnar Kvadrat. Jag styr helt och hållet själv men har samtidigt all hjälp, säger Oscar.

Tack Anna och Oscar!

Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här!

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning