Hoppa till sidans innehåll

SAFe ger transparens, samsyn och arbetsglädje

Allt fler av Kvadrats kunder inför Scaled Agile Framework, SAFe. Det är en metod för att arbeta i en agil organisation. Kvadrat kommer under hösten att hålla två kurstillfällen för Kvadratare som vill certifiera sig i SAFe. Vi har pratat med Kvadratkonsulten Tina Liabäck och säljaren Anne-Li Appelberg.

Tina Liabäck och Anne-Li Appelberg.

Hej Anne-Li och Christina! Vad är SAFe?

Tina: Det är ett verktyg att förhålla sig till för en hel organisation. SAFe bidrar med sammanhanget mellan strategi och IT-utveckling. Det handlar om att kunna jobba agilt i fler och större team och i hela organisationen. I utvecklingen av produkter och verksamhet är det viktigt att kunna se både IT och resten av organisationen samtidigt. Med SAFe blir arbetet transparent. Man hittar samsyn om vart man ska när alla är med i planeringen och utvecklingen. Man behöver inte veta allt som ska göras i förväg, men man ser vägen framåt.

Anne-Li: SAFe passar bra för stora organisationer med många agila team och komplexa lösningar som ska samordnas. Genom SAFe kan man skala upp det agila arbetet och få till samarbete och samsyn. SAFe stärker kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen. Detta eftersom det skapas en tydlig koppling mellan övergripande kundbehov och de lösningar som utvecklas. SAFe refererar till både DevOps och Lean. Det innehåller principer, roller och arbetssätt för hur man kan få det att fungera i praktiken.

Tina: Med SAFe kan man arbeta processorienterat och få ett smidigt flöde i verksamheten. Man börjar ofta att jobba med SAFe i enskilda team. Men det ska inte vara några team som sitter som isolerade öar och jobbar. För att det ska fungera behöver man ha med sig hela organisationen.

Vad är fördelarna med SAFe?

 Tina: Man har kundvärdet i fokus hela tiden. Istället för att ha en massa olika funktioner i företaget som styr olika processer ska allt man gör ska vara till nytta för kunden. Det betyder att man produktionssätter snabbt och ofta. Värdet ut till kund är viktigt, därför sker det ofta.

Kan ni beskriva vad som mer utmärker arbetet enligt SAFe?

Tina: Jag skulle säga att det är att man arbetar med ett konsekvent tillvägagångssätt med ”ceremonier” och håller en tydlig rytm. Man jobbar i ett det som kallas ”tåg” (Agile release train). Det är en virtuell organisation där alla som bidrar till utveckling av IT-produkten ingår. Man planerar hela tiden för nästkommande periods arbete. Ofta sätter man ett kvartal i taget genom storrumsmöten eller PI Planning som det heter.

En av ”ceremonierna” är just storrumsplanering där alla olika funktioner är med. Det kan vara 100-125 personer som planerar nästkommande kvartal under två dagar. Man planerar, analyserar beroenden, risker och förväntningar. Det blir en otrolig energi som utvecklas under de här planeringarna. Det är unikt för SAFe att man sitter så med den samlade kompetensen från hela organisationen. Alla är inblandade i att skapa kundvärde.

Sedan är en annan ceremoni att alla team har möten med en viss periodicitet. Under ett år följer arbetet en tydlig rytm. Alla medarbetare får lära sig vad de klarar av att göra och leverera. Oväntade saker dyker så klart upp. Det gör det alltid i komplex IT-utveckling med risker och beroenden. Men det finns stöd i SAFe för att hantera det.

Anne-Li: Jag frågar ofta kunder om de blir effektivare med SAFe. Det finns ingen som har bevis för att man jobbar så mycket snabbare. Men med SAFe är många fler medarbetare insatta i helheten och det finns nya möjligheter att produktionssätta  regelbundet. Att arbeta så ökar medarbetarnas förståelse för andra kompetenser och andra roller. Det i sin tur skapar nyfikenhet. Så arbetsglädjen blir så mycket högre.

Det låter svårt att få så många personer att vara med under ett möte i två hela dagar?

Tina: Det fungerar! Många kan vara skeptiska till att vara med på så stora möten under så lång tid. Framgången bygger på den kollektiva förmågan att nå affärsmålen för att snabbt och effektivt leverera kundvärde. Det man vinner är att man gemensamt tar fram och äger planen med mål för kommande kvartal. Man slipper senare eventuella missförstånd, allting är transparent. Så man kan  jobba med fokus på det man har bestämt att man ska göra. Det skapar arbetsro. Vilket i sin tur ger högre produktivitet.

Anne-Li: SAFe passar så klart inte alla. Man måste vara flexibel som organisation och som medarbetare. Det går inte att sitta på sitt rum och bestämma allt själv. Initialt kan det uppstå förvirring kring invanda roller eftersom de ändras med SAFe. Ofta får de som tidigare varit linjechefer eller projektledare gå in i helt nya roller med nya ansvarsområden i samband med införande av ett agilt arbetssätt och SAFe.

I vilka branscher passar det att arbeta med SAFe?

Anne-Li: I alla branscher. I Stockholm jobbar Kvadrat mycket mot offentlig sektor. De myndigheter vi har som kunder var tidiga med att implementera SAFe. Men SAFe är också vanligt inom telekom, bank och försäkring. Ofta går IT-team- och -avdelningar före verksamheten och inför SAFe. När verksamheten inte hänger med uppstår det lätt frustration. Ett flertal bolag och organisationer i Sverige har avskaffat sin IT-avdelning och integrerat IT i organisationernas alla delar. Man har all kompetens som behövs samlad i alla team. Att implementera SAFe i en organisation kräver mycket arbete och planering.

För vilken typ av uppdrag är det intressant att kunna SAFe?

Tina: SAFe är intressant för roller som utvecklare, krav, test, scrum master, produktledare, produktägare, ägare, beställare och agil coach. Men även för projekt- och förändringsledning som stöttar i beställarrollen.

Anne-Li: Det är olika från kund till kund. Rollen att leda implementeringen av SAFe kan vara lämplig eftersom den till viss del kan ses som en avgränsad uppgift. Våra konsulter hamnar ofta i dubbla roller. Man jobbar i agila team och implementerar SAFe samtidigt.

Tina: Så är det för mig på det företag där jag har uppdrag nu. Man implementerar SAFe samtidigt som man har fullt fokus på att leverera kundnytta. Kundnyttan är ju alltid det allra  viktigaste. Min roll har varit att fundera kring hur vi kan få in leveranser samtidigt som vi inför SAFe som arbetssätt. Sen kanske man inte implementerar SAFe rakt av, alla gör olika och anpassar det efter sin organisation och det är så det ska vara.

Tack Anne-Li och Christina!

Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning