Dela

Egenföretagare är lyckligast

Egenforetagarearlyckligast_660

Egenföretagare och entreprenörer är världens lyckligaste yrkesmänniskor. Det visar internationella undersökningar som Global Entreprenurship Monitor. GEM är ett omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder.

När GEM jämför företagare och anställda – finner de att båda grupperna är nöjda med sitt arbete och sitt liv, men företagarna är nöjdast. GEM-rapportens resultat stöds även av forskning vid universiteten i Sheffield och Exeter som publicerades i april 2018.

Kvadrat är Sveriges största bolag byggt kring egenföretagande konsulter och vi har utvecklat vår modell under 30 år. Därför är vi trygga när vi hävdar att vi har Sveriges lyckligaste konsulter.