Hoppa till sidans innehåll

Adam Ederlöv

Business Analyst

När du anlitar Adam kan du förvänta dig ett nära och värdedrivet samarbete där ni tillsammans skapar användbart resultat utifrån utsatta tidsramar. Du kan känna dig trygg och dessutom får du det där lilla extra som gör det roligt att tackla nya utmaningar tillsammans. Adam är bra på att förstå, förtydliga och förankra kundens behov som användbara krav. Han skapar en trygghet för sina kunder genom att alltid ha fokus på användbarhet och värde för slutresultatet. Adam älskar och motiveras av utmaningar som vid första anblick inte verkar ha några enkla lösningar. Genom att utnyttja och applicera agila arbetsmetoder passar Adam lysande in i en snabbt föränderlig omgivning där leverans inom pressade tidsramar är viktigt. Du känner igen Adams arbete genom att han ställer rätt frågor, är lyhörd för era behov och sammanfattar problem och krav på ett pedagogiskt sätt. Att jobba med Adams är enkelt, givande och roligt.

Områden

 • Business Analyst
 • Process- och verksamhetsutvecklare
 • Facilitator

Översikt

"Driven, social och noggrann" Adam är nog världens mest passionerade Business Analyst och brinner verkligen för riktigt användbara, välstrukturerade krav och välfaciliterade workshops. Med sitt driv och sin aldrig sinande positivitet inspirerar Adam och skapar resultat genom att göra det komplexa lättförståeligt.

Adams CV

 • KappAhl

  Business Analyst

  2016 - 2017

  Inom rollen som Business Analyst hjälpte Adam kunden att möjliggöra ett nytt sätt att beställa och leverera varor till konsumenter. Adam tog fram och implementerade en strategi för kravhantering utifrån ett drastiskt tidspressat projekt. Han stödde verksamheten att definera aktörer och strukturera huvud- och alternativa flöden. Samt hjälpte till att skala projektet utfrån en förändrad budget.
 • KappAhl

  Testledare

  2016 - 2017

  Adam var ledare av testdelprojekt inom KappAhls initiativ att förbättra WAN och LAN anslutningar i samtliga anläggningar. Adam hjälpte kunden att ta fram de grundläggande kraven, test strategi och testscopet inom projektet. För att sedan, tillsammans med kundens huvudaktörer, verifiera att kraven uppfylldes.
 • Volvo Cars

  Business Analyst Lead

  2016 - 2016

  Som erfaren Business analyst tog Adam en ledande roll inom utvecklandet av Volvos CRM plattform. Adams ledde och utbildade nya kravanalytiker, samt tog fram arbetsprocesser för att garantera långsiktig stabilitet inom två agila utvecklingsteam på Volvo CRM. Adam hjälpte även kunden i frågor om prioriteringar inom den långsiktig roadmapen för CRM plattformen.
 • Volvo Cars

  Acceptanstestledare

  2015 - 2016

  Adam som acceptanstestledare hjälpte kunden att verifiera och vidareutveckla Volvos CRM-plattform med ett globalt team. Adam upprättande acceptansttestplaner och kordinerade testförfarandet med kundens superanvändare. Han var ansvarig för defekthantering, uppföljning och lösning av oförutsädd problematik. Adam samarbetade med så väl lokala som globala utvecklingsteam och projektgrupper för att säkerställa en framgångsrikt funktionsleverans.
 • Volvo Cars

  Business Analyst

  2014 - 2015

  Adam arbetade som IT orienterad Business analyst med att vidareutveckla Volvos CRM plattform utifrån kundens globala behov. Adam var huvudansvarig för att kundens aktörer blev nöjda med slutresultatet. Han analyserade och strukturera kundens behov till användbara krav. Under utvecklingsfasen var Adam ansvarig för hanteringen av förändrade krav i form av konsekvensanalys och facilitering av lösningar som både verksamheten, utvecklingsteamet och förvaltning är nöjda med.
 • Skvader

  Kravanalytiker

  2013 - 2014

  Adam tog fram designspecifikation för utveckling av systemstöd för smarta elmätare. Han designade även användargränssnitt för hanterminaler. Detta samtidigt som organisationen gick igenom en övergångspersiod med outsorcing till Indien. Adam spelade en nyckelroll för att underlätta och förbättra kommunikationen mellan de olika organisationsdelarna.
 • Pactera

  Testare

  2011 - 2012

  Tillsammans med kinesiska kollegor arbetade Adam som språk- och funktionstestare för mobiltelefoner för Hauwei i Peking, Kina.

Adams kompetensområden

 • Roller

  Delprojektledare, Testledare, Workshopledare, Kravanalytiker, Förändringsledare, Facilitator
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems
 • Test & Verifiering

  Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Integrationstest
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, ITIL, Agila metoder allmänt, ISTQB, LEAN, KANBAN, Prince2, REQB
 • Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Dataspel/ Internetspel, Affärssystem
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation, Digital Analytics
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Energi, Spel, Konsumentelektronik, Postorder/ e-handel, Point of Service (POS).
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning, Matematik
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik, Engelska, Externkommunikation
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Innovationsledning, Change Management, Verksamhetsutveckling allmänt, Processutveckling, Workshopledning, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Metodstöd, Projektledning, Affärs och IT strategi
 • Ledarskap

  Psykologi, Beteendevetenskap
 • Affärssystem

  Siebel
 • Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Visio, SoapUI
 • IT-strategi

  CRM Project systems

Adams anställningar

 • Business Analyst & Test lead, Kentor

  2016 - 2017

 • Business Analyst & UAT lead, Capgemini

  2012 - 2016

 • Testare (Assistant R&D Engineer), Pactera

  2011 - 2012

Adams utbildningar

 • ISTQB, SSTB, Swedish Software Testing Board

  2016 - 2016

 • Business Analysis Foundation, BCS, The Chartered Institute for IT

  2013 - 2013

 • Dataekonom, Högskolan i Borås

  2009 - 2012

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning