Hoppa till sidans innehåll

Anders Möllmark

Javautvecklare

Anders är en erfaren fullstack-utvecklare som har arbetat både inom statlig och privat sektor. Han har stor erfarenhet av både backend-utveckling i Java och frontend-utveckling i Angular. Under senare år har han även fått gedigen erfarenhet av utveckling mot molntjänsten AWS. Anders har under alla år arbetat i projekt med höga krav på transaktionsintensitet, tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet.

Områden

 • Javautvecklare
 • Webbutvecklare
 • Testdriven utveckling

Om Anders

Anders är ambitiös, energisk och älskar utmaningar. Han jobbar strukturerat och noggrant med fokus på kundens krav och önskemål. Efter att ha jobbat i team, med stor skillnad på både storlek och upplägg, har Anders inga problem med att bidra i dom flesta konstellationer av team.

Anders CV

 • DeLaval

  Java-utvecklare

  2020 - 2021

  En server som skulle hantera mjölkrobotar i batch-operationer skulle utvecklas. Anders fick ansvar över att ta fram arkitektur och skapa upp systemet på egen hand.
  Servern skulle kommunicera med övriga delar i nätverket på en gård och det skulle göras via websocket. All information om operationerna skulle sparas i en MySql-databas.
  Arkitekturen skulle även kunna hantera hög trafik från många uppkopplade delar i nätverket.
  Ett api skapades också upp för att ge stöd för en webbklient där man skulle kunna välja robotar i nätverket och utföra olika typer av kommandon.
  Server-implementationen skrevs i Java 8 och valet av server blev Jetty.
  För att hantera den höga trafiken valdes en FIFO-kö som kördes i en egen tråd där varje uppkoppling kunde lägga sina meddelanden och på det sättet slippa vänta på ngn process.
  Tester skrevs för att täcka både kritiska flöden där flera komponenter var inblandade, och dels för att testa av små logiska delar i enstaka komponenter. Ramverk för testerna var Junit, Mockito och PowerMockito.
  Tekniker: Java 8, MySql, Jetty, Websocket, Junit, Mockito, PowerMockito
 • DeLaval

  Fullstack-utvecklare

  2018 - 2020

  Ett nytt projekt som syftade till att få ut data i molnet startade och Anders ingick i det. Data som produceras på en gård skickas ut i molnet, som events, och presenteras i ett gui via olika tjänster som kunderna ska kunna prenumerera på. Första steget var att samla alla larm för att kunden alltid ska kunna ha god överblick och kunna agera var hen än befinner sig.
  Moln-plattformen som valdes var Amazon Web Services (AWS) och affärslogiken samlades i lambdas, skrivna till en början i Java, för att sedan migreras till Node.js. För att persistera data valdes DynamoDB och en data lake. Guit skrevs i Angular 8+ och typescript och för att hantera beroenden och för byggen användes npm.

  Tekniker: AWS, Java, Node.js, Angular, npm
 • DeLaval

  Fullstack-utecklare

  2018 - 2018

  Ett migreringsjobb där webbklienten som var skriven i AngularJS skulle migreras till Angular 2+ och typescript. Tack vare stor testtäckning med enhetstester gick det smidigt. Under migreringsarbetet levde klienten både Angular 1 och Angular 2 och det fungerade utmärkt.

  Tekniker:
  AngularJS, Angular 2+, CSS, less, Jasmine, NodeJs, Java 8
 • DeLaval

  Fullstack-utvecklare

  2015 - 2018

  Syftet med uppdraget är att utveckla en webbklient där det ska vara möjligt att övervaka och styra en mjölkrobot men även övervaka en hel djurbesättning på en gård.
  Klienten byggs med AngularJS och Twitter-bootstrap. Serverdelarna byggs med Java 8 och deployas på en Jettyserver. Klientkommunikationen med serverdelarna sker via websockets och REST.
  Teamet, som jobbar enligt scrum, satsar mycket på att bygga säker och förvaltningsbar kod, dels genom att följa specifika designriktlinjer, och dels genom att ha bra testtäckning.
  Testerna består av enhetstester skrivna i Jasmine och integrationstester skrivna i Protractor.
  Anders har utöver det skrivit en extern loggserver som klienterna kommunicerade med via websocket och en JMS-kö och där till sist loggarna sparades i en relationsdatabas.
  Här sparas loggar över vad användarna gör i gui:t som styr mjölkroboten.
  Även ett verktyg för att söka och läsa loggarna som sparas i loggservern har Anders utvecklat. Det verktyget skrevs i Angular 2, TypeScript, Webpack och Electron.
  Tack vara Electron går det att bygga exekverbara filer för både windows, Mac och Linux så att verktyget ska kunna gå att använda på dom flesta plattformar.
  Tekniker: AngularJS, NodeJS, HTML, Twitter-bootstrap, Grunt, Bower, Java 8, Jasmine, Protractor, REST, Websocket, JMS, Jetty, MariaDB, SQL, Jenkins, Git, Scrum, ActiveMQ, Angular 2, TypeScript, Webpack, Electron
 • Arbetsförmedlingen - Diariet 2016

  Java-/Webb-utvecklare

  2015 - 2015

  Projektet syftar till att hantera alla dokument digitalt som rör dom som arbetar på Arbetsförmedlingen. Ger stöd för inskanning och sökning av dokument. Alla handläggare ska nu på ett enkelt sätt ha översikt över de dokument som hanteras varje dag på kontoren. Klientdelen byggs med AngularJS och Bootstrap och den kommunicerar med servern genom REST-tjänster. Servern är byggd med Java 8 och Java EE och deployas på en Wildfly (JBoss 8)-miljö. Teamet har dessutom en DOD (definition of done), där ett antal steg finns för att säkra kvaliteten i koden, såsom testtäckning, review innan incheckning och krav på dokumentation.
  Tekniker: AngularJS, NodeJS, HTML, Bootstrap, Java 8, EJB3, JPA, Wildfly (JBoss 8), RESTFul webservice, Oracle, SQL, Hibernate, Jenkins, Git, JUnit, Mockito, TDD, Maven, Scrum, Liquibase
 • Arbetsförmedlingen - ELIN

  Java-/Webb-utvecklare

  2014 - 2015

  Projektet syftar till att hantera alla dokument digitalt som rör arbetssökande. Ger stöd för inskanning och sökning av dokument. Alla handläggare ska nu på ett enkelt sätt ha översikt över de dokument som hanteras varje dag på kontoren. Klientdelen byggs med AngularJS och Bootstrap och den kommunicerar med servern genom REST-tjänster. Servern är byggd med Java EE och deployas på en klustrad JBoss-miljö. Projektet bestod av ett litet team med ett nära samarbete med krav och verksamhet och arbetet bedrevs enligt Scrum-modellen. Teamet hade dessutom en DOD (definition of done), där det var ett antal steg för att säkra kvaliteten i koden. Allt detta bidrog till att projektet blev en succé och det blev klart i tid och på budget.
  Tekniker: AngularJS, NodeJS, Jasmine, HTML, Bootstrap, Java, EJB3, JPA, JBoss, RESTFul webservice, Oracle, SQL, Hibernate, Jenkins, Git, JUnit, Mockito, TDD, Maven, Scrum, Liquibase
 • Arbetsförmedlingen – Förvaltning av Varsel

  Javautvecklare

  2014 - 2014

  Varsel är ett gammalt system som hanterar just varsel som arbetsgivare ska meddela. Arbetsgivarna kan via arbetsförmedlingens hemsida lägga in alla uppgifter som har med varslet att göra. Detta är ett system som har varit i drift sen början 2000 och för tillfället är det bara att sköta om det så att det går att köra.
  Tekniker: Struts, HTML, JSP, Java, jdbc, Apache Tomcat 6, webservice, Oracle, Git, Ant
 • Arbetsförmedlingen – Massadministration Korrespondensstöd

  Java-/Webb-utvecklare

  2014 - 2014

  Projektet siktar på i en första fas att underlätta för alla handläggare när det gäller hanteringen av massutskick av t.ex. inbjudningar till arbetssökande. Idag är det väldigt tidskrävande och jobbigt men med det nya systemstödet så ska det vara möjligt utifrån en sökning på arbetssökande få i väg ett utskick med bara några klick. Systemet byggs med AngularJS på klientsidan, som blir en tunn klient i en browser och Java EE på serversidan.
  Tekniker: AngularJS, NodeJS, HTML, JSP, Java, EJB3, JPA, JBoss 6, RESTFul webservice, Oracle, SQL, Hibernate, Jenkins, Git, JUnit, TDD, Maven, Scrum
 • Arbetsförmedlingen – Förvaltning och vidareutveckling av Söka

  Java-/Webb-utvecklare

  2014 - 2014

  Ett projekt som syftade till att lyfta ut funktionalitet ur den gamla klienten, som var en rik men omodern Visual Basic-klient, till en mer modern plattform som körs i en browser. Systemets gränssnitt är utvecklat i jQuery och serverdelarna i ren Java, och det använder tjänster som finns implementerade i ett annat system på arbetsförmedlingen, som Anders varit med och utvecklat -AISF.
  Tekniker: jQuery, Java, EJB3, JPA, JBoss 6, WebServices, Oracle, SQL, Hibernate, Jenkins, Git, Clearquest, JUnit, QUnit, Selenium, TDD, Maven, Scrum
 • Arbetsförmedlingen – Förvaltning och vidareutveckling av AISF

  Javautvecklare

  2013 - 2014

  Projektet har gått i mål och går in i vidareutveckling och förvaltning.
  Eftersom Anders varit med i projektet var det lätt att fortsätta med utveckling och förvaltning av detta komplexa. Tekniken är samma som i projektet men en stor skillnad var att versionshanteringen ändrades från Clearcase till Git vilket underlättade arbetet mycket. En annan teknik som kom in i förvaltningen var Oracles VM VirtualBox. Detta gjorde det möjligt för varje utvecklare att sätta upp virtuella testmiljöer på sin lokala maskin som testare sedan kunde köra mot. På detta sätt kunde arbetet bli väldigt agilt och smidigt då det blev möjligt att testa av enskilda uppdrag snabbt och smidigt.
  Tekniker: Java, EJB3, JPA, JBoss 6, WebServices, Oracle, SQL, Oracle VM VirtualBox, Hibernate, Jenkins, Git, Clearquest, JUnit, DBUnit, TDD, Maven, Scrum
 • Arbetsförmedlingen – Modernisering AISF

  Javautvecklare

  2011 - 2013

  Projektet syftade till att migrera ett av det mest centrala systemen på Arbetsförmedlingen. Över 10000 handläggare arbetar i systemet dagligen och det var höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Det var skrivet i Cobol och det hade varit i kontinuerlig utveckling i över 20 år.
  Eftersom de krav som fanns endast existerade i Cobol-koden gjorde projektet extremt komplext att utföra. Det var även mycket integration med andra befintliga system mha WebServices. Många nattjobb gick i cobolbatchar och dessa migrerades till Spring Batch och även här var Anders delaktig och implementerade flera komplexa batchar med höga prestandakrav.
  Anders var, som nummer två in i projektet, med från start och satte upp riktlinjer för hur utvecklingsarbetet skulle utföras med sprintplanering och design av definition of done. Anders skapade även ett ramverk där dynamisk sql och jpql skapades utifrån input från en användarklient.
  Tekniker: Java, EJB3, JPA, JBoss 6, WebServices, Spring Batch, Cobol, Oracle, SQL, JPQL, Hibernate, Hudson, Clearcase, Clearquest, JUnit, DBUnit, TDD, Maven, Scrum, Jira
 • Ericsson – CARE

  Arkitekt/Designer/Utvecklare

  2010 - 2011

  Anders var arkitekt i ett litet forskningsprojekt på 6 personer. Syftet var att ta fram ett system, CARE, som skulle underlätta för vårdgivare att övervaka och få en bra överblick av sina patienter. Arbetsuppgifterna var att till en början sätta upp miljön och bestämma vilka byggstenar systemet behövde för att fungera. Designen baserades på domän-driven design med EJB3, JPA med hibernate-dialekt och MySQL i persistenslagret.
  När väl byggstenarna var klara började utveckling av klient och serversidan. Klienten utvecklades i GWT och serversidan i EJB3. Kommunikationen mellan CARE och externa system sköttes med webservice. Det fanns även komponenter där CARE kommunicerade med hjälp av sms-trafik och en Ericssonprodukt som hette IPX. IPX vidarebefodrade alla sms till den servlet som skötte sms-hanteringen i CARE.
  Det fanns krav på att CARE skulle ha viss typ av övervakning så att patienter gjorde sina mätningar vid rätt tidpunkt. Det sköttes med hjälp av en timer-böna som med jämna intervall gjorde slagningar i de system där mätvärden sparades. För att klara stor last under ett litet tidsintervall användes även en kö där timerbönan la upp sökningarna så de kunde betas av i rätt ordning. All kod hade betydande täckning av enhetstester skrivna i JUnit.
  Tekniker: Java, EJB3, JPA, Glassfish, WebServices, MySQL, SQL, Hibernate, Ant, Junit
 • Skatteverket – TINA

  Java-/Webb-utvecklare

  2009 - 2010

  Anders var utvecklare och arbetsuppgifterna innefattade både klientsidan, som utvecklades med Struts, AJAX, DWR och Javascript-ramverket Dojo, och serversidan där det användes EJB3 och JPA. Webbklienten byggdes upp helt dynamiskt och innehållet styrdes av det data som hämtades. Arbetsuppgifterna sträckte sig från analys och design till implementation och enhetstester skrivna i JUnit. Projektet bestod av ca 40 personer och bedrevs hos kund.
  Tekniker: Java, EJB3, Struts, AJAX, Dojo, JPA, Oracle, Scrum, Junit
 • Skatteverket – Teamindelad delsystemsutveckling i TINA

  Java-/Webb-utvecklare

  2008 - 2009

  Anders var medlem i ett team som hade ansvar över vissa delsystem i TINA. Delsystemen var dels registerdelar, dels gemensamma delar som berörde även andra teams delsystem och dels delar som hanterade processmotorn (InConcert) som styrde hela taxeringscykeln. Teamet bestod som mest av ca 25 personer och dom använde sig av den agila utvecklingsmetoden Scrum som visade sig vara mycket effektivt. Designen och utvecklingen byggdes med hjälp av domän-driven design, DDD. Teamet hade en definition of done där bl.a. automatiska Junit-tester ingick och där användes EasyMock och Mockito. Projektet, som bestod av ca 130 personer, hade nu börjat använda sig av Hudson för att övervaka incheckade filer så att delsystemen kompilerade som de skulle.
  Tekniker: Java, EJB3, Junit, EasyMock, Mockito, JPA, Oracle, SQL, HIbernate, Hudson, Scrum, Mockito
 • Rikspolisstyrelsen – Förvaltning Nya RES

  Java-/Webb-utvecklare

  2006 - 2008

  Anders var med i förvaltningen av nya resehandlingssystemet. Eftersom han själv hade utvecklat webbklienten så var det naturligt att han hade förvaltningen för den och alla tjänster som den krävde på serversidan. Arbetet var dels buggrättning och dels implementation av ändringsbegäran från poliser ute i landet.
  Tekniker: J2EE, Hibernate, Weblogic, Oracle, SQL, Toad, Struts, AJAX, DWR, JSP
 • Rikspolisstyrelsen – Utveckling Nya RES

  Java-/Webb-utvecklare

  2004 - 2006

  I Projektet skulle det tas fram en Swing-klient, för alla passhandläggare, och en webbklient som skulle användas av alla poliser i landet.
  Anders ansvarade själv för utvecklingen av en webbklienten och var med och tog fram GUI-designen på både webbklient och swingklient i samarbete med verksamhetsexperter och kravställare. Webbklienten byggdes med hjälp av Struts och arbetet sträckte sig från gränssnittet till tjänsterna mot persistenslagret. Det gjordes även några AJAX-kopplingar med ramverket DWR för att hämta data i utsökningar.
  Tekniker: J2EE, Hibernate, Weblogic, Oracle, Toad, Struts, AJAX, DWR, JSP

Anders kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration
 • Databashanterare

  Oracle, mySQL
 • Utvecklingsspråk

  EJB, HTML, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, UML, Visual Basic, XML, J2SE, Jquery, CSS, SOAP, Webservices, Rest, JUnit
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verktyg & Middleware

  Clearcase, J2EE, JDBC, JBoss, Ant, ClearQuest, Eclipse, Struts, Axis 2, Git, Atlassian Jira, Maven, Jenkins
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testutveckling, Tillgänglighet
 • Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 7

Anders anställningar

 • Systemutvecklare, Diversify/Webstep

  2012 - 2015

 • Systemutvecklare, HiQ

  2010 - 2012

 • Systemutvecklare, Capgemini

  2008 - 2010

 • Systemutvecklare, Rikspolisstyrelsen

  2004 - 2008

Anders utbildningar

 • Integrera JSF, EJB3 och JPA, Learningtree

  2007 - 2007

 • Design Patterns, Learningtree

  2007 - 2007

 • JBoss Appserver, Learningtree

  2006 - 2006

 • Hibernate, Learningtree

  2006 - 2006

 • Enterprise Java Beans, Learningtree

  2006 - 2006

 • UML, Learningtree

  2004 - 2004

 • Magisterexamen i Data- och Systemvetenskap, Uppsala

  2000 - 2004

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning