Hoppa till sidans innehåll

Annica Cassel Huynh

ITIL process manager

Annica är en driven och målinriktad person som tycker om ordning och reda, samt att driva arbete på ett lättsamt sätt. Annicas styrkor är att hon jobbar bra under press då hon enkelt behåller lugnet, van vid att både arbeta självständigt samt i samarbete med andra och dessutom har väldigt lätt för att lära nytt.

Områden

 • ITIL process manager
 • Teknisk projektledare
 • Förvaltningsledare IT

Översikt

Annica har arbetat med IT, både statligt, kommunalt och privat i över 10 år. Från att ha börjat som it-tekniker har hon fortsatt med olika ITIL-processer, vidare med förvaltningstyrning för att slutligen arbeta mer mot kund och försöka möta utmanande krav från verksamheten.

Annicas CV

 • Husqvarna AB

  Service Manager Finance

  2017 - 2017

  UPPDRAG: Leveransansvarig för finansapplikationer på Husqvarna AB ROLL: Annica var service manager för 14 finansapplikationer, vilka utgjordes av stora ERP-system som JD Edwards och SAP, men även mindre applikationer som till exempel Readsoft. Till det tillkom drift och support av flertalet egenutvecklade applikationer. I rollen som service manager krävs hög förståelse för drift av it-system, it-processer, planering och proaktivitet samt god samarbetsförmåga med både kund och leverantörer. Arbetet varierade med uppgifter som driftrapportering, hantering av supportfrågor, uttag av uppgifter eller statistik från systemen, möten med driftleverantören HCL. Koncernspråket är engelska. KUNDNYTTA: Ansvar för leverans av it-systemen samt finnas som en länk mellan it och business. METOD: ITIL Service management
 • Trafikverket IT

  Delprojektledare outsourcingprojekt

  2015 - 2015

  UPPDRAG: Överlämning av Transportstyrelsens drift till IBM ROLL: Delprojektledare för överlämning av flera olika förvaltningsområdens alla delar till olika team hos IBM. Annica såg till att all information samlades in och delgavs representanter från IBM:s team. Alla möten hölls på engelska. KUNDNYTTA: Transportstyrelsens drift skulle flyta på som vanligt utan större störningar, trots outsourcing. PROJEKTSTORLEK: 4-10 personer METOD: Outsourcing
 • Trafikverket IT

  Kundlösningsansvarig

  2014 - 2015

  UPPDRAG: Trafikverket IT levererade IT-drift till Transportstyrelsen där Annicas uppdrag var att ansvara för leveransen av ett förvaltningsområdes alla lösningar. ROLL: Kundlösningsansvarig/applikationsdriftsansvarig för förvaltningsområde på Transportstyrelsen (TS) Uppdraget innebar att hålla tät kontakt med förvaltningsledare på Transportstyrelsen och dennes utvecklingsteam som arbetade agilt och enligt Scrum. TS egenutvecklade merparten av sina system och lät Trafikverket installera dem i miljön i en produktionssättningscykel på 6 veckor, vilket innebar mycket koordinations och planeringsarbete. Detta samtidigt som Annica hade koll på driftteamets alla utmaningar. METOD: Scrum, agilt arbete, kravhantering, ITIL
 • Trafikverket IT

  Release manager

  2012 - 2014

  UPPDRAG: Release management för Transportstyrelsens implementationer. ROLL: Annica hanterade ärenden och ledde arbetet för implementationer av nya releaser för leverans till Transportstyrelsen. Ärenden eller implementationer kunde genomföras i både mindre och större projekt, i enlighet med ITIL version 3. Annica var därmed kontaktperson både mot tekniker på Trafikverkets sida och mot kund hos Transportstyrelsen. Annica ledde arbetet vid service fönster och hanterade kontakt mot testare och kund. KUNDNYTTA: God kommunikation mellan kund och drift, säker hantering med hög spårbarhet METOD: ITIL, Remedy
 • Västerås Stad

  Förvaltningsledare IT

  2011 - 2012

  UPPDRAG: Förvaltningsstyrning av Västerås stads webbplats vasteras.se enligt förvaltningsstyrningsmodellen PM3. ROLL: Annica var förvaltningsledare IT och motpart var förvaltningsledare i kommunens verksamhet, som ansvarade för innehåll. Annica ansvarade för driften av vasteras.se, att nya releaser utvecklades och implementerades korrekt, att kommunikation och ärendehantering fungerade felfritt mellan verksamhet och drift, utformande av förvaltningsplan, leverantörskontakter samt budgetarbete. KUNDNYTTA: Större fokus på verksamhetens behov och krav, god kommunikation mellan drift och verksamhet METOD: PM3 Förvaltningsstyrning, Sharepoint, ITIL
 • Västerås Stad

  Change manager

  2008 - 2011

  UPPDRAG: Change management för Västerås stads förändringar i it-miljön ROLL: Annica var change manager och process manager för Change processen enligt ITIL version 3 för Västerås stads IT-drift. Annica var även ordförande i Change Advisory Board där nya ändringar i IT-miljön godkändes innan implementation, samt ansvarig för att alla ändringar genomfördes i enlighet med processen. Annica arbetade nära tekniker och teamleader samt andra process managers. KUNDNYTTA: Riskminimering, ökad spårbarhet, en säkrare driftmiljö METOD: ITIL, KPI, SLA
 • Västerås stad

  Teknisk delprojektledare SCSM

  2008 - 2011

  UPPDRAG: Införande av change modul i nya ärendesystemet System Center Service Manager (SCSM). ROLL: Delprojektledare införande av change modul i nya ärendesystemet System Center Service Manager (SCSM). Detta innebar att Annica var ansvarig för förstudie och insamlande av behov/krav från användare, modellering av flöde, arbetsledning av implementation i miljö, användartestning samt utbildning av användare. KUNDNYTTA: Infört effektivare ärendehantering med ökad spårbarhet. PROJEKTSTORLEK: 4-10 personer METOD: SCSM, ITIL, VISIO
 • EDB (konsult hos SQM Techteam)

  PCM Manager

  2008 - 2008

  UPPDRAG: EDB levererade drift till flertalet kunder ROLL: Annica var Change, Problem och Incident manager för fyra av EDB:s kunder enligt ITIL version 3, Arbetet innebar kontakt och samarbete med kund, planering av nya implementationer i samarbete med tekniker samt arbetsledning av dessa. Vid incidenter var Annica alltid på plats och övervakade arbetet och höll kontakt med kund. Arbetet innebar också utformande av KPI:er samt kontroll av SLA:er. KUNDNYTTA: Säkrare drift, god kommunikation och spårbarhet METOD: ITIL, Remedy, KPI, SLA, ERP-system
 • Ericsson (Dfind)

  IT Management konsult

  2007 - 2008

  UPPDRAG: Systemadministration av IT Asset management system samt SOX-rapportering ROLL: Annica arbetade som konsult på Ericssons Group IT i Kista med systemadministration av IT Asset management system (ITAR), modellering, kvalitetssäkring samt diverse projekt. Här ingick även förarbete och rapportering av SOX (Sarbanes-Oxley) revision, vilket innebar kontakt och samarbete med alla Ericssons it-förvaltare runt om i världen. KUNDNYTTA: Snabb hantering av system, god kommunikation, ökad kvalitet och spårbarhet av assets METOD: SOX
 • IBM/AstraZeneca (Poolia IT)

  IT-konsult

  2006 - 2007

  Uppdrag: Användar och behörighetsadministration på Astra Zeneca ROLL: Annica arbetade som IT-konsult från Poolia IT för IBM på AstraZenecas User Admin-enhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter på UA var användar- och behörighetsadministration i Active directory och Exchange, ärendehantering samt diverse projekt. Annica var även dispatcher och vice teamleader för enheten sedan januari 2007. KUNDNYTTA: Snabb hantering av ärenden METOD: Active directory, MS Exchange
 • Datanet Konsult

  Supporttekniker

  2005 - 2006

  UPPDRAG: 1:st line support ROLL: Annica gjorde praktik som övergick i en projektanställning på Datanet konsult i Stockholm. Arbetet innebar 1:st line support till Datanets kunder, teknisk dokumentation samt ärendehantering. KUNDNYTTA: God kommunikation, snabb hantering METOD: Active directory, MS Exchange

Annicas kompetensområden

 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Systemförvaltare, Förändringsledare, Teknisk projektledare
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, ITIL, PM3, REQB, Processkartläggning
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Processförvaltning, Change Management
 • Ledarskap

  Psykologi, Beteendevetenskap
 • Systemtyper

  Systemförvaltning
 • Standarder

  SOX

Annicas anställningar

 • IT konsult, Eget företag

  2014 - 2016

 • Release Manager, Trafikverket IT

  2012 - 2014

 • Förvaltningsledare IT, Västerås stad

  2011 - 2012

 • Change manager/teknisk projektledare, Västerås stad

  2008 - 2011

 • PCM manager, EDB (SQM Techteam)

  2008 - 2008

 • IT management konsult, Ericsson (Dfind)

  2007 - 2008

 • IT-konsult, IBM (Poolia IT)

  2006 - 2007

 • Supporttekniker, Datanet Konsult

  2005 - 2006

Annicas utbildningar

 • ISTQB Test & testledning, Konsultbolag1

  2018 - 2018

 • Kravhantering REQB, SQEB

  2016 - 2016

 • ITIL Intermediate Service Transition, Learning Tree International

  2014 - 2014

 • Ledarskap i projekt, Addskills

  2012 - 2012

 • Introduktion till Sharepoint, Addskills

  2012 - 2012

 • PM 3 Affärsmässig förvaltningsstyrning, PÅ

  2009 - 2009

 • Supporting Windows Server 2008 in an Active Directory Environment, Cornerstone

  2009 - 2009

 • MOF Foundation 4.0, BITA

  2009 - 2009

 • ITIL Service Management Version 3, HP

  2008 - 2008

 • Psykologi fil kand, Stockholm Universitet

  2004 - 2005

 • Datalingvistik fil kand, Högskolan i Skövde

  2001 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning