Hoppa till sidans innehåll

Camilla Persson

Förändringsledare, Ledarutvecklare, Föreläsare

Seniorkonsult med specialisering mot förändringsledning, hållbarhet och ledarutveckling som hjälper kunder förstå, leva och leda förändring med fokus på affärsmässig och mänsklig hållbarhet.

Certifierad SDG Business Consultant. Detta innebär att Camilla kan följa en organisations förändringsresa från definiering av hur de vill arbeta med Agenda 2030 och FN:s Sustainable Development Goals fram genom en hållbar implementering av dessa i verksamheten.

Inom förändringsledning är Camilla specialiserad på holistiska förändringsprocesser som inkluderar vision, strategi, kultur, ledarskap, medarbetarskap och arbetssätt.

Områden

 • Förändringsledare, Ledarutvecklare, Föreläsare

Om Camilla

Enligt kunder och samarbetspartners är Camilla en fantastiskt varm, karismatisk, insiktsfull och klok person, med stor ödmjukhet och en gedigen verktygslåda och erfarenheter kring att driva förändring som fastnar. Hon beskrivs ofta som klarsynt. Camilla har också en förmåga att se till helheten och att koppla de dagliga och konkreta situationerna i en organisation till det strategiska syftet för organisationen. Detta skapar en logik vilket får organisationen att diskutera det som skapar förändring och förmåga att blicka framåt

Camillas CV

 • Kraftringen energi AB

  Ledarutvecklare

  2020 -

  Inom det ledarskapsprogram som Camilla tog fram under 2018-2019 undervisar hon i modulerna som har teman ”mitt personliga ledarskap” ”att leda genom tillit” och ”att leda i förändring”. Camilla faciliterar också master mind grupper med deltagarna med fokus på att tillsammans belysa ledarutmaningar i vardagen och knyta samman teori och praktik
 • EFL Executive Foundation

  Impact coach, Leading Impact

  2019 -

  Beyond Executive MBA

  Med 50 års erfarenhet av executive education och med mer än 20 års kunskap av att framgångsrikt leverera Executive MBA i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har EFL utvecklat en djup förståelse och genuin insikt i vad dagens ledare och managers efterfrågar och behöver för att möta de utmaningar som väntar.

  Nu har EFL tagit denna kunskap ytterligare ett steg mot nästa generations executive ledarskaps- och managementprogram. Hösten 2019 startade därför EFL:s nya flaggskeppsprogram Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, som är en vidareutveckling av det mycket uppskattade Executive MBA-programmet.

  Som Impact coach, coachar Camilla sina individuella deltagare genom hela programmet med fokus på deras Impact Challenge, deras affärscase som de själva definierar och som ska följa dem genom programmet. Hennes roll är att stödja deltagarna att integrera de kunskaper de får under programmet och att hjälpa dem omsätta teorietisk kunskap till affärsmannamässig vardag.
 • Eslövs folkhögskola

  Ledningsgruppsutvecklare

  2018 - 2019

  Camilla agerade ledarutvecklare och processledare för Eslövs Folkhögskolas ledningsgrupp inom områdena ”Mitt personliga ledarskap” och ”Tillitsbaserat ledarskap”. Detta innebar både utbildning samt processledning i reflektion kring vad detta innebär för dem som individuella ledare, ledningsgruppen som helhet samt hur de kan arbeta med detta i sin vardag.

  Camilla agerade också processledare i ledningsgruppens strategidagar där de utarbetade en målbild för sin kulturutvecklingsresa samt handlingsplan med framgångsfaktorer, problemlösningar och konkreta aktiviteter som krävs för att nå dit. Parallellt har Camilla också coachat Rektor i sin roll som ledare av ledningsgrupp
 • Kraftringen energi AB

  Förändringsledare & Ledarutvecklare

  2017 - 2019

  Kraftringen är ett kommunalägt bolag med runt 500 anställda. Camillas huvuduppdrag var att arbeta med ledarskap, medarbetarskap och ett förändrat arbetssätt baserat på tvärfunktionellt samarbete.

  Inom ledarutvecklingen projetledde Camilla förändringsprocesser av ledarkollektiv med fokus på tillitsbaserat ledarskap. Hon ansvarade då för helheten i ledarutvecklingsprocessen, vilket inkluderade design och leverans av ledarskapsprogram, coaching av ledare, planering och facilitering av forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan ledare, framtagande av strategi för ledarutveckling samt mätning och uppföljning i form av ledarskapskompetenser .

  Inom ledarskapsprogrammet undervisade hon också i modulerna som har teman ”mitt personliga ledarskap” ”att leda genom tillit” och ”att leda i förändring”. Camilla faciliterade också master mind grupper med deltagarna med fokus på att tillsammans belysa ledarutmaningar i vardagen och knyta samman teori och praktik.

  Utvärderingsresultat av deltagare för programmet som helhet ligger på 5,7 av 6 Utvärderingsresultat på modulen ”Att leva och leda i förändring”, ligger på 5,9 av 6

  Fram till december 2018, ansvarade Camilla också för förändringsledningen av Kraftringens transformation till Aktivitetsbaserat Arbetssätt med fokus på ”Att leda och leva i förändring. Detta uppdrag inkluderade förändringskommunikation, teamutveckling, effekthemtagning målarbete och projektledning av förändringsprocessen. Vid inflytt till aktivitetsbaserade kontoret, december 2018, var 73% av medarbetarna mycket positiva till det nya kontoret och arbetssättet. Från 2019 coachade Camilla istället ledarna i deras löpande verksamhetsutveckling vilket inkluderar både målsättning, strategi, teamutveckling och ledarskap.
 • Eon Business Services

  Förändringsledare

  2017 - 2018

  Eon Business Services bestod av ett 100 tal medarbetare och cirka 200 konsulter.

  Camilla agerade förändringsledare för EBS i deras kulturförflyttning mot den nya organisationen och det nya ledarskapet på temat medledarskap. Hennes huvudsakliga roll var att arbeta med organisationen gällande visionsstyrd förändringsledning och organisatoriska förutsättningar för framtidens organisation och ledarskap.

  Camilla arbetade både med ledningsgruppen, hela ledarkollektivet och samtliga medarbetare med utgångspunkt i Eon Business Services strategi och målsättningsarbete. Hon utbildade ledningsgruppen, övriga ledarkollektivet och samtliga medarbetare i ledarutvecklingsprogram med fokus på Medledarskap

  Resultat av arbetet blev enligt kund:
  SAMARBETE – ökat samarbete och förståelse för varandras roller i en multi-matrisorganisation i internationell miljö
  ÖKAT KUNDVÄRDE – i och med samarbete och förståelse för helheten kunde man möta kunden gemensamt i stället för fragmenterat FÖRSTÅELSE FÖR HELHETEN – se sin roll i helheten vilket skapade förutsättningar för att medarbetarna vågade ta position/utmana
  EFFEKTIVITET – införande av dialogforum skapade medel för att gemensamt lösa problem och identifierade också en del dubbelarbete/saker som hamnade mellan stolarna vilket gjorde att arbetsprocesser kunde effektiviseras
  ENGAGEMANG – skapade en vi-känsla som varade även efter initiativet. En känsla av att man gör något gemensamt, stolthet
 • Lunds kommun

  Förändringsledare

  2017 - 2017

  Camilla agerade förändringsstöd åt Lunds kommun inför sammanslagningen av två av deras skolförvaltningar till en gemensam verksamhet. Hon höll workshops i ”Att leva i förändring” för att ge medarbetarna förutsättningar att arbeta proaktivt med förändringsresan och hitta gemensamma beröringspunkter innan sammanslagningen.

  Hon agerade också processtöd i samband med de gemensamma APT träffar som hade syftet att integrera de två förvaltningarna till ett gemensamt arbets- och förhållningssätt.
 • Probana Business School, Kungliga Vetenskapsrådet &Svenska Yrkeshögskoleförbundet

  Ledarutveckalre

  2016 - 2017

  Huvudföreläsare och ansvarig för modul 4, ”Värdeskapande ledarskap” i Probanas mini MBA. Undervisade totalt runt 700 chefer i Göteborg, Stockholm och Malmö. Utvärderingsresultat 4,7 av 5.
  Sid 6 (7)


  Förberedelse och genomförande av ledarskapsprogram för internationella PostDocs i Kungliga Vetenskapsrådet, identifierade som särskilt framstående inom sina forskningsfält. Deltagare från hela världen. Ledarskapsprogram på engelska. Förberedelse och genomförande av fortbildningsprogram i pedagogiskt ledarskap för verksamhetsledare inom samtliga yrkeshögskoleanordnare i Skåne

Camillas kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Förändringsledning, Sustainability/Hållbarhet, Projektledning, Innovationsledning, Change Management, Tillväxtstrategi
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Beteendevetenskap, Operativ ledning, Koncernledning, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Energi, Skola och utbildningsväsende, Forskning och utveckling (FoU), Ideell organisation
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Lärare, Förändringsledare, Facilitator, Utbildningsledare

Camillas anställningar

 • Chef för näringsliv och regional utveckling, Svedala kommun

  2015 - 2016

 • Chef Näringslivscenter, Lunds Tekniska Högskola

  2008 - 2015

 • Research Manager, Hudson

  2007 - 2008

 • Barn och ungodmspedagog, Blandat

  1999 - 2004

Camillas utbildningar

 • Managing people, culture and change, Lunds Universitet

  2015 - 2015

 • Företagsekonomi med iriktning organisation och ledarskap, Uppsala Universitet

  2004 - 2006

 • Barn och ungdomspedagog, Lärarhögskolan i Malmö

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning