Hoppa till sidans innehåll

Cecilia Bergman-Eriksson

Interim ledare och chef

Jag har mer än 20 års erfarenhet från olika ledande strategiska och operativa befattningar inom näringslivet, Public Service, idéburen verksamhet samt inom offentlig verksamhet.

Jag är en erfaren verksamhets- och organisationsutvecklare, förändringsledare, ledarskapsutvecklare samt mentor & coach.

Jag vill arbeta som interim manager, förändringsledare/projektledare,

Jag vill arbeta i en styrelse.

Områden

 • Interim ledare och chef
 • Förändringsledare & projektledare
 • Ledarutvecklare

Om Cecilia

Mod, Balans och Action beskriver mig bra. Jag gör skillnad och påverkar. Jag bygger tillit som bygger och ger trygga ledare, som i sin tur bygger modiga organisationer och därmed skapar jag framdragit och effekt i organisationerna. Med mig får ni driv, handlingskraft, struktur, glöd, engagemang och humor.

Cecilias CV

 • SVT

  Senior Förändringsledare

  2017 - 2017

  Cecilia arbetade som förändringsledare till sammanslagning av SVT teknik och SVT Produktion. Hon var ledningsstöd till teknikdirektören och hans strategiska grupp. Cecilia arbetade både strategiskt och operativt och var processtöd i att bygga ansvarsfulla ledare och effektiva team samt coach för chefer i förändringsresan.
  Hon stöttade även i arbetsrätt och höll kontinuerligt kontakt och relation med facken.
 • Skåne Stadsmission

  Bygga en hållbar arbetsmiljö och affärsmässighet

  2016 - 2017

  Cecilia arbetade med att bygga upp en hållbar arbetsmiljö, skapade stabilitet, stärkte både chef- och medarbetarskap. Hon arbetade med företagskulturen, tog fram verktyg för att tydligt skapa ansvarstagande, dialog, engagemang och närhet inom organisationen.
  Skåne Stadsmission är en Idéburen verksamhet.
 • Massive Entertainment

  COO och HR-direktör

  2015 - 2017

  Cecilia var operativ chef och ansvarig för HR, IT, Finance, Communication and Office - en avdelning på 30 personer, varav fem chefer. Ansvarade för att kultur, struktur, processer, ledarskap och medarbetarskap fanns på plats i en trygg, stabil och snabbrörligt miljö samtidigt som hon ansvarade för en tillväxt årligen med drygt 30%, med anställda från 35 olika länder.
 • Abacus Sportswear AB

  VD

  2015 - 2015

  Cecilia hade ett interim VD uppdrag med ansvar att sätta struktur, processer och ledarskap på plats i detta entreprenörstyrda företag. Ansvarade för den dagliga verksamheten , säkerställde kundservicenivån och såg till att tillväxten fortsatta under 2015. Hon förmedlare en tydlig målbild, en vision, försåg organisationen med rätta resurser, byggde upp en företagskultur och skapade medvetenhet om affären och businessen.

Cecilias kompetensområden

 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Facilitator

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning