Hoppa till sidans innehåll

Charlotte Albertsson

Verksamhetsutveckling

Som person har Charlotte mycket driv och ett stort engagemang, hon utmanar gärna invanda mönster, har nära till skratt och drivs av att förändra, utveckla, skapa insikt och få människor att växa. En hög grad av involvering präglar hennes arbetssätt och hon driver utvecklingen framåt med en tydlig röd tråd och kunden i fokus. Hon är en mycket uppskattad förändringsledare som skapar både en trygg och öppen utvecklingsmiljö.

Områden

 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling

Översikt

Charlotte har framgångsrikt arbetat med olika former av förändring och utveckling i ledande befattningar både inom privat och offentlig sektor. Charlotte har konsekvent levererat såväl affärs- och kundnytta som utveckling för medarbetarna i sina uppdrag. Hennes styrkor är att se och förstå helheter, bryta ner komplexa frågeställningar och sätta upp tydliga mål och därigenom få saker att hända.

Med erfarenhet från flera olika branscher har Charlotte en bred förståelse för och kompetens kring företagsövergripande frågor som strategi, affärsutveckling, förändringsarbete, verksamhetsutveckling, IT, ledarskap, kund och marknad.

Charlottes CV

 • JM Formox

  Processledare och inspiratör

  2019 -

  Företaget har blivit uppköpt av en engelsk organisation och behövde stöd i att anpassa sitt arbetssätt till en global matrisorganisation. Inom ramen för uppdraget har en workshop genomförts för att skapa en större insikt hos medarbetarna kring vad det förändrade arbetssättet innebär och hur de ska navigera i den pågående förändringen. Nästa steg är att sammanställa en analys av nuläget och förslag på åtgärder att presentera för den lokala ledningen. Syftet är att hitta vägar framåt för att organisationen ska bli mer effektiv och integrerad i koncernen.
 • Landskronahus

  Kommunikatör och rådgivare

  2019 -

  Charlotte har fungerat som ett kommunikativt stöd under arbetet med att ta fram en ny affärsplan för Landskronahus. Arbetet har inneburit att fungera som bollplank i arbetet genom att säkerställa att affärsplanen är kommunikativ samt föreslå förbättringar i struktur och innehåll av affärsplanen.
 • Helsingborgshem

  Processledare

  2018 -

  Charlotte processleder två olika samarbetsprojekt mellan Helsingborgshem och ett antal externa partners, det ena med fokus på bostadssociala frågor och det andra med stadsdelsutveckling i fokus.

  Syftet med samarbetet i bägge uppdragen är att skapa en gemensam målbild som samtliga intressenter kan enas kring samt en gemensam prioriterad åtgärdsplan.

  Genom att förstå de olika intressenternas situation, låta alla komma till tals samt hitta ett antal gemensamma nämnare att bygga vidare från driver hon samarbetet framåt.
 • Helsingborgshem

  Kommunikationsstrateg

  2018 -

  Charlotte ansvarar för att utveckla Helsingborgshems varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

  Hon leder även ett intern förändringsarbete som företaget valt att kalla "det kommunikativa företaget" -ett sätt att möta dagens behov av kommunikation med en organisation där samtliga medarbetare är rustad för dialog och tänker kommunikation som en naturlig del av sin vardag.
 • Telgebostäder

  Processledare och inspiratör

  2018 - 2018

  Utifrån Telgebostäders nya ägardirektiv behövde affärsområde Bo uppdatera sin del av affärsplanen. Charlottes uppdrag var dels att presentera en omvärldsanalys och därefter processleda ledningsteamets arbete med att sätta nya mål och handlingsplaner för affärsområdet.

Charlottes kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Verksamhetsstyrning, Affärsutveckling, Workshopledning, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Förändringsledning, Produktledning, Affärs och IT strategi
 • Marknadsföring

  Varumärke/branding
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Grupprocesser, VD, Interimsledning, Chefscoaching, Styrelseledamot, Det coachande ledarskapet
 • Utbildning

  civ.ek, MBA
 • Roller

  Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Facilitator
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Förändringskommunikation, Medierelationer, Kriskommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Charlottes anställningar

 • marknadschef, affärsområdeschef boende, Helsingborgshem

  2011 - 2018

 • Business development, Business ledare, IKEA

  2002 - 2011

 • regionchef, WM-data

  1996 - 2002

 • controller, ekonomichef, regionchef, ABB

  1984 - 1996

Charlottes utbildningar

 • Styrelseutbildning, EFL Lund

  2016 - 2017

 • Executive MBA, EFL Lund

  2013 - 2015

 • Ett antal ledarskapsutbildningar, Både externa och företagsspecifika

  1985 - 2017

 • Ekonomi, Lunds universitet

  1979 - 1983

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning