Hoppa till sidans innehåll

Christina Liabäck

Projektledare (Agile),

Christina har gedigen och lång erfarenhet (20 årr) av Projektledning och Product Management (SAFe) främst inom pension och försäkring. Christina drivs av och har stort leveransfokus när hon som projektledare genomför komplexa systemutvecklingsprojekt med införande hos både slutkund och verksamhet. Christina är agilist och fungerar som coach och har många års erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor, team och organisationer och har stor verksamhetskunskap.

Christina har examen från Stockholms Universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap, IT-projektledning och har certifieringar inom PROSCI Change Management, SAFe och Scrum.

Områden

 • Projektledare (Agile),
 • Product manager (SAFe),
 • Införandeledare

Om Christina

Christinas största styrka är att hon är en drivande, stödjande och engagerad lagspelare med förmåga att få saker gjorda TILLSAMMANS MED ANDRA på alla nivåer (affär, verksamhet och IT). Det gör Christina genom att få andra att förstå sitt bidrag på resan till målet vilket gör att individen i gruppen vill vara med och engagera sig och på så sätt nå målet tillsammans. Christina utmärker sig med sin tydliga LEVERANSFÖRMÅGA i systemutvecklingsprojekt med införande till både slutkund och verksamhet, att leveranser sker med rätt kvalité, vid rätt tidpunkt, till budgeterad kostnad. Christina har ett stort leveransfokus och ser till att säkerställa leveranser tillsammans med individer, team och organisationer genom att vara lyhörd, strukturerad och modig. Christina är en god ORGANISATÖR, detta visar sig i arbetet med att förstå, fånga och analysera behov för att sedan strukturera och dela upp arbetet i levererbara delar som är utvecklingsbara och leda utvecklingsarbetet för att sedan införa resultatet hos både IT, kund och verksamhet. Christina strävar efter att EFFEKTIVISERA och ständigt hitta nya vägar för att kontinuerligt kunna leverera kundvärde. Detta visar sig i Christinas engagemang i den SAFe-implementationen som hon har varit delaktig i sina uppdrag samtidigt som hon har levererat KUNDVÄRDE. Christina KOMMUNICERAR tydligt och pedagogiskt och fäster stor vikt vid att alla intressenter ska förstå och vara involverade i vart man är på väg och varför.

Christinas CV

 • KPA Pension

  Projektledare - AML Anti Money Laundry

  2020 -

 • KPA Pension

  Projektledare - GDPR

  2020 -

 • KPA Pension

  Projektledare - Kundhandlingar

  2020 -

 • KPA Pension Marknad och Kommunikation

  Projektledare - Strategisk varumärkesförflyttning

  2020 - 2020

  Projektleda implementationen av visuell identitet, strategisk varumärkesförflyttning för KPA Pensions digitala kanaler (KPA.se, KPA mina sidor, Entrésidan, Nya KPA Direkt) samt kundhandlingar.
  Framtagande och implementation av ett designsystem för utveckling av IT-gränssnitt.
  Samordna mellan andra projekt för Visuell identitet och parallella utvecklingsprojekt som levererar gränssnitt.
 • KPA Pension/Folksam IT Liv & Pension

  Produkt- /projektledare (SAFe) - Pensionsskuld

  2018 - 2018

  Systemutveckling, färdigställande (ett system med mycket buggar och osäkerhet om vad som fungerar och inte fungerar) och leverans av pensionskostnadsberäkningar till slutkunder (kommuner, regioner och bolag). Detta för att säkerställa utlovade leveranser från nytt system till kunder där den nya Pensionskostnadstjänsten ska vara en stark konkurrensfaktor i utvärdering och anbud.

  ROLL: Christina roll är att leda, koordinera och säkerställa leveranser av pensionskostnadstjänst till slutkund och effektivisera den interna hanteringen på verksamheten.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Leverans till slutkund av pensionskostnadsberäkning med hög kvalitet och hög grad av intern effektivitet.

  STORLEK; Projektbudgeten är på ca 4 000 000 kr för IT-systemutveckling. Till detta kommer verksamhetresurser som inte räknas med i budgeten. Leverans av pensionskostnad till arbetsgivakunder (kommuner, regioner och bolag).

  METODER/VERKTYG: SAFe, Agile & Lean, Scrum, PPS, TFS, Jira.
 • KPA Pension/Folksam IT Liv och Pension

  Projektledare - Ekonomisk avstämning, revision

  2017 - 2018

  Utveckling och införande av hantering för ekonomisk avstämning med uppdraget att hantera revisionsiakttagelser. Detta genom att bygga systemstöd för framtida ekonomiska avstämningar som en del av arbetet med att uppnå compliant verksamhet som är effektiv och modern (dvs följa gällande lagstiftning samt företagsregler och principer).

  ROLL: Projektledare för systemutveckling och införande hos IT, verksamhet och affären KPA Pension.

  LEVERANS: Systemstöd för ekonomisk avstämning med effekterna att tydliggöra ägarskapet, förutsägbara och effektiva processer, förbättrad internkontroll, snabbare och med kostnadseffektiv leverans.

  STORLEK: Projektbudget på ca. 2 500 000 kr för IT.
  Verksamhet, affär, partner, underleverantör räknas inte med i budgeten.

  METODER/VERKTYG: PPS metod för praktisk projektstyrning, Sharepoint, TFS
 • KPA Pension/Folksam IT Liv & Pension

  Produkt- /projektledare (SAFe) - Tjänstepension

  2017 - 2020

  Genomförande och införande av komplexa och stora flyttar av kunder från stordatorsystem till målsystem för tjänstepension. Arbetet har fokuserat på systemutveckling, effektivisering och prestanda då flyttarna har varit komplexa och med stor mängd data. Vidare har fokus legat på integrationer till andra system och processer. Genomförande av flytt, avveckling och införande hos både kund, verksamhet och externa parter har också genomförts.

  ROLL: Christinas roll är att leda, koordinera och säkerställa hela leveransen och införandet till det att kunderna börjar arbeta i och verksamhet hanterar dessa kunder i det nya tjänstepensionssystemet. Detta med god prestanda, säkerställd kvalitet och effektivitet. Men framför allt genomfört flyttarna på ett tryggt och kontrollerat sätt för verksamhet och kunder. Detta samtidigt som effektivisering och nytt arbetssätt (SAFe) implementeras på team-, program- och portfölj-nivå.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Flytt av ett stort antal kunder där arbetsgivare och individer flyttar till ett modernt tjänstepensionssystem för administration, beräkning, utbetalning, fakturering, försäkringslösningar och beräkning och prognos av pensionsskuld m.m. implementation hos verksamhet.

  STORLEK: Projektkostnad är på ca. 25 000 000 kr för IT (verksamhet räknas inte med i budgeten). Tjänstepensionssystemet hanterar idag 1250 arbetsgivare (regioner, kommuner och bolag) och ca. 520 000 pensionsutbetalningar/månad.

  METODER/VERKTYG: SAFe, Agile & Lean, Scrum, PPS, TFS, Jira.
 • KPA Pension/Folksam IT Liv & Pension

  Projektledare - Valcentralen, tjänstepensionsval

  2016 - 2016

  Genomförande av flytt från stordatorsystem till målsystem för Pensionsvalet PV (valcentral). Detta med fokus på systemutveckling (med POC och testdriven utveckling). Genomförande av flytt för 1350 arbetsgivare (region, kommun och bolag), avveckling och införande hos både kund, verksamhet och externa parter har också genomförts.

  ROLL: Christina roll är att leda, koordinera och säkerställa leveranser och leverera kundvärde med införande hos kund och verksamhet.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Flytt av ett stort antal kunder där arbetsgivare och individer flyttade till ett modernt tjänstepensionssystem för administration, beräkning, utbetalning och fakturering av pensionsmedel.

  STORLEK: Flytt av över 19 000 000 premier inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KL. Detta för 1350 arbetsgivare (kommuner, regioner och dess bolag). Projektbudgeten är ca 10 000 000 kr för IT (verksamhet räknas inte med i budgeten).

  METODER/VERKTYG: Agile & Lean och Scrum är arbetssätt och metoder som Christina tillsammans använder i arbetet med att genomföra systemutveckling, flytt och leveranser och säkerställa kontinuerlig leverans av kundvärde.
 • KPA Pension/Folksam IT Liv & Pension

  Projektledare (Agile) - Tjänstepension

  2014 - 2015

  Genomförandet av flytt av kunder från stordatorsystem till målsystem för tjänstepension. Detta med fokus på förändring och införandet hos kund och verksamhet och effektivt arbetssätt i kommande flyttar har stått i centrum. Vilket har ställt stora krav på verksamhetskunskap, arbetssätt och kommunikation.

  Flytt-projektet är viktigt och centralt för KPA Pension för att skapa förutsättningar för den övergripande affärsstrategin för arbetsgivarmarkanden. Flytten ger konkurrenskraft, förmåga att respondera på förändrade kundkrav, stabil, modern plattform, effektivitet och stärkt varumärke!

  ROLL: Christina roll är att leda, coacha och införa förändring hos kunder och verksamhet. Genom att förstå varför förändringen är nödvändig säkerställer vi tillsammans effektmålen för konkurrenskraft och effektivisering. Detta tillsammans med det faktiska genomförandet av flyttar (om än i mindre mängder jämfört med det som görs under (2017-2019). säkerställa leveranser och kontinuerligt leverera kundvärde med införande hos kund och verksamhet är viktigt.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Förändrat och effektiviserat arbetssätt tillsammans med faktisk flytt till nytt tjänstepensionssystem.

  STORLEK: Projektbudgeten är på ca 20 000 000 kr för IT (verksamhet räknas inte med i budgeten). Flytt av 130 arbetsgivare med ca 150 000 pensionsutbetalningar/månad.

  METODER/VERKTYG: SAFe, Agile & Lean och Scrum, FTS, Jira, Shaepoint
 • KPA Pension Arbetsgivare & Försäljning

  Projektledare - Inlösenaffär försäkringssystem

  2013 - 2013

  Ett affär-, verksamhet- och IT-projekt som innebar att genomföra och slutföra inlösenaffär för att för statlig kunds räkning hantera och trygga kollektivavtalad statlig tjänstepensionsförmån genom försäkring. Detta har innefattat avtal med kund och underleverantör samt systemutveckling och implementation av befintligt försäkringssystem (försäkrade pensionsförmåner) på KPA Pension. Vidare har instruktioner skapats för hantering av kommande liknande affärer.

  ROLL: Christina roll är att i ett mycket tidskritiskt och affärsmässigt viktigt projekt leda och genomföra inlösenaffär med resultatet påskrivet avtal och flytt av kunder. Detta med kund, förmedlare (Söderberg & Partners) och underleverantören Statens tjänstepensionsverk (SPV) och systemutveckling och implementation i det i befintligt försäkringssystem på KPA Pension och överlämning till förvaltning och verksamhet. Mycket jobb har legat på att se till att få saker att hända och att rätt personer är involverade i rätt tid Detta genomförd Christina genom att etablera god kontakt och samarbete mellan alla parter.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Leverans av påskrivet avtal mellan kund, underleverantör och KPA Pension, en stor och viktig affär rent affärsstrategiskt för alla inblandade. Dessutom leverans av flyttat bestånd till utvecklat IT-system med införande hos IT-förvaltning och verksamheten. Vidare har instruktioner och metod för effektivare hantering av kommande liknade affärer levererats till KPA Pension.

  STORLEK: Projektbudgeten på ca. 1 000 000 kr för IT (verksamhet, affär, partner, underleverantör räknas inte med i budget.
 • Folksam Partner

  Projektledare - Grafisk profil

  2013 - 2013

  Projektet hade som uppgift att ändra den grafiska profilen för utskick till co-brandade partners för en sammanhängande kundupplevelse. Detta grundar sig i att affären har tagit fram en ny kommunikation för dessa co-brandade samarbeten i ett arbete som har gjorts med kundresor för fackliga affärer. Affären efterfrågar nu leverans på den nya kommunikationen. Detta innebar systemutveckling och implementation av ny grafisk profil i kundhandlingarna till individer i den fackliga affären (tex. Erbjudandebrev till individer hos Handels, SRAT och tjänstetandläkarna).

  ROLL: Projektledning med planering, verksamhetsanalys, design, tillverkning, test och införande, resurshantering, tidplan och kostnadskalkyl och leverans till affärsområde Partner på Folksam.

  LEVERANS: leverans av kundhandlingar med ny grafisk profil till kunder (individer) och överlämning till förvaltning och verksamhet.

  STORLEK: projektbudget på ca 2 000 000 kronor i ett litet projektteam med ca 10 personer från IT och verksamhet och ytterligare 10 intressenter som har varit delaktiga i arbetet.

  METODER/VERKTYG: PPS Praktisk projektstyrningsmetod, Jira,
 • Folksam Liv- och Pensionsservice

  Projektledare - Digitalisering ärendehantering

  2013 - 2013

  Förstudieprojekt för digitalisering av ärende- och dokumenthantering.
  Syftet med projektet var att skapa lösningsförslag, beslutsunderlag och plan för kommande projekt. Detta i syfte att förbättra servicen gentemot kund och förmedlare och att effektivisera och minska administrationskostnaderna för hanteringen av ärenden genom att implementera stöd för digitalisering och dokumentärendehantering. Effektmålen i kommande projekt är många och med stora effekter då man hanterar 30 000 ärende (ex. nyteckning, ändringar och utbetalningar) per vecka mer eller mindre manuellt.

  ROLL: Projektledning med planering, verksamhetsanalys, krav, analys & design med framtagning av underlag för beslut om att starta projektet och ett projektdirektiv.
  Uppdraget skulle resultera i en enklare, billigare och en ej så komplex lösning än den man kommit fram tidigare och fått nej på att starta projektet.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Processbeskrivning från verksamhetsanalys, kravspecifikation (användarfallsöversikt), lösningsbeskrivning, arkitekturbeskrivning, Business case och ett projektdirektiv för kommande projekt. Förstudien och resultatet från den resulterade i att ett projekt startade.

  STORLEK: projektbudget på ca 1 000 000 kronor i ett litet projektteam med ca 8 personer från IT och verksamhet.

  METODER/VERKTYG: PPS Praktisk projektstyrningsmetod, Jira,
 • Stockholms universitet (IT och Media)

  Projektledare - IT-infrastruktur

  2012 - 2013

  Etablering och införande av agilt arbetssätt på befintligt projekt och team. Detta genom att fokusera på nyttan och att göra de viktigaste först för att på så sätt kunna leverera snabbare och bättre. Detta tillsammans med ny struktur och projektplanering (omtag) för att effektivisera arbetet med att uppdatera klientarbetsplatser.

  ROLL: Projektledare i syfte att skapa snabbrörliga och högpresterande team. Detta gjordes genom att introducera det agila arbetssättet stegvis i ett pågående projekt som inte fungerade och där inga leveranser skedde. Arbetet strukturerades och delades upp i etapper och fokuserade på det som gav mest nytta först. Vidare visualiserades arbetet genom Kanban-tavlor, dagliga stå-upp-möten etablerades för att på daglig basis gå igenom prioriteringar och vad som sker i projektet.

  LEVERANS/KUNDVÄRDE: Etablerat agilt arbetssätt på IT med aglia ceremonier men också ett ändrat synsätt för de agila tankesättet med fokus på att dra lärdomar av tidigare etapper och ge större ansvar till projektteamen för att tillsammans använda allas kompetenser leverera kontinuerlig kundnytta.

  STORLEK: Projektbudget på ca 2 000 000 kronor i ett litet projektteam med ca 10 personer från IT och verksamhet.

  METODER/VERKTYG: Agile & Lean, Jira, PPS Praktiskt projektstyrningsmetod
 • Apoteket AB (Produktion & Laboratorium)

  Projektledare - Dok.hantering, verksamhetsprocess

  2010 - 2010

  Systemutvecklingsprojekt med dokumenthanteringssystem och verksamhetsprocesser i Sharepont Server 2007/.Net. Införande hos verksamhet.

Christinas kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PPS, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN, Prince2, SAFe
 • Roller

  Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Coach, Projektadministratör, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, Produktägare, Facilitator, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Branscherfarenhet

  Försäkring
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Utbildningsmaterial, Externkommunikation

Christinas anställningar

 • Product Manager /Projektledare (konsult), Kvadrat AB

  2017 -

 • Product Manager /Projektledare (konsult), Consid AB

  2014 - 2017

 • Product Manager /Projektledare (konsult), HOW Solutions AB

  2012 - 2014

 • Product Manager /Projektledare (konsult), Tieto AB (PPS Projektstyrningsmodell)

  2002 - 2012

 • Projektledare (konsult), Tieto Enator AB

  2000 - 2002

 • PC-samordnare, IT-support och IT-ansvarig, APL - Pharma Special

  1997 - 2000

Christinas utbildningar

 • Certifierad - Prosci Change Management ADKAR/PROSCI, Proactuer - Change means business

  2020 - 2020

 • Certifierad - SAFe - Leading SAFe (Scaled Agile Framework) - SA certifierad, BDD/Infomator

  2019 - 2019

 • Certifierad - SAFe - Product Manager/Product Owner - PMPO certifierad, Olingo/Informator

  2019 - 2019

 • Certifierad - Professional Scrum Masters (PSM I) via Scrum.org, Crisp

  2017 - 2017

 • Projektledning - inriktning IT (10 P), Högskolan i Kalmar

  2005 - 2005

 • Medie- och Kommunikationsvetenskap (120 P), Stockholms Universitet

  1997 - 2000

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning