Hoppa till sidans innehåll

Elin Jerklind

Elin har alltid befunnit sig i sammanhang där uppbyggnad och tillväxt har varit fokus. Elin beskrivs som driven med hög energi som trivs med ett högt tempo. Nyfiken problemlösare som drivs av passionen för människor, affär och tillväxt.

Områden

Översikt

Elin har lång och bred erfarenhet från arbete med HR, rekrytering & bemanning, employer branding och organisationsutveckling kopplat till tillväxt och hållbarhet. Med tidigare erfarenheter från bl.a. rollen som Chief People Officer på PE Accounting (ett snabbväxande techbolag inom redovisning) och som HR interim på en snabbväxande skattebyrå har Elin kunskap och erfarenhet av att bygga upp verksamheter med tydliga HR perspektiv för att säkra snabb och hållbar tillväxt.

Elin är utbildad Personalvetare från Lunds Universitet med inriktning juridik och psykologi. Hon har sedan examen 2009 arbetat med framför allt rekrytering, employer branding och organisationsutveckling i såväl stora koncerner som mindre tillväxtbolag. Hon trivs bäst där hon kan skapa värde för organisationer och dess medarbetare med fokus på hållbar tillväxt.

Intresseområden där Elin kan skapa värde:

- Skapa affärsnytta genom employer branding, rekrytering och utveckling av medarbetare och organisation
- Skapa affärsnytta genom arbete med värderingar och kultur
- Skapa affärsnytta genom digitala och moderna arbetsätt och verktyg
- Chefs/ledningsgrupp, entreprenörs- och medarbetarstöd utifrån rådgivande och coachande roll

Erfarenheter

- Chief People Officer på PE Accounting, del av ledningsgrupp
- Lång erfarenhet av sourcing/headhunting och rekrytering/bemanning inom flertalet branscher bl.a. bygg/teknik, IT, redovisning och FMCG.
- Erfarenhet som HR Advisor för en av nordens största koncerner, Orkla ASA, med ansvar för employer branding i Sverige
- Internationell erfarenhet från försäljning och affärsutveckling på LinkedIn Dublin, studier i USA och Argentina samt arbete i nordisk koncern, Orkla ASA.
- Har i rollen som HR konsult drivit både stora och små HR projekt för kunder i varierande storlek och branscher. Fokus på organisationsutveckling och hållbar tillväxt.

Elins CV

 • RISE AB

  HR Consultant

  2019 -

  Elin arbetar i sin roll som HR konsult med att stötta HR chefer i diverse olika uppdrag på både strategisk och operativ nivå. Exempel på uppdragsområden: arbetsrätt & förhandling, arbetsmiljö, harmonisering & värdering av befattningar/roller m.m.
 • Academic Media Group

  HR Consultant

  2019 -

  Elin har i rollen som HR konsult hjälp ledningen på Academic Media Group att tydliggöra organisationen och dess behov av HR kompetens. Byggt en "personalguide" motsvarande en handbok på engelska med utgångspunkt i att AMG är en internationell, dynamisk och entreprenöriell verksamhet, stöttat i rekrytering- och employer branding frågor, arbetsrättsliga frågor m.m. samt coaching av ägare/entreprenörer i diverse olika organisationsfrågor.
 • Upsales AB

  HR Consultant

  2019 - 2019

  Elin fungerar som stöd till existerande HR i olika typer av frågor rörande employer branding, rekrytering, utveckling och uppbyggnad av HR funktionen.
 • Home of Recruitment (Berotec/Martin & Servera)

  HR Consultant

  2018 - 2019

  Gjort två olika uppdrag med fokus på sourcing/headhunting och rekrytering. Profilerna har varit dels inom försäljning, dels inom IT konsult branschen.
 • Cellmark AB

  HR Consultant

  2018 - 2018

  Sourcing/rekryterings uppdrag för en av Cellmarks divisioner.
 • Oljibe AB

  HR Consultant

  2018 -

  Elin har i rollen som HR konsult hjälp ledningen på Oljibe att tydliggöra organisationen och dess behov av HR kompetens, stöttat i rekryteringen av deras första HR chef och coachar regelbundet HR chefen samt delar av ledningsgruppen.
 • People Experience AB (Svalner Skattebyrå)

  HR Consultant

  2018 - 2018

  Elin har via PX varit på uppdrag hos Svalner Skattebyrå där hon lagt grunden för en HR funktion och har bl.a. genomfört bolagets första medarbetarutvärdering och samtal med hjälp av 360 verktyg, implementerat rekryteringssystem, skapat rutiner, processer och strukturer för att säkerställa att Svalner rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens m.m.
 • InventiAir AB

  HR Consultant

  2017 - 2019

  Elin har fungerat som InventiAirs outsourcade HR funktion och stöttat i olika typer av frågor och ärenden samt byggt upp en struktur samt processer anpassat efter bolagets verksamhet och behov.
 • VisaUppskattning

  HR Consultant

  2017 - 2019

  Nära samarbete där Elin fungerar som stöd på tillväxtresan inom HR och organisationsutvecklings frågor samt som stöd till ägare och entreprenörer. Satt grundläggande HR struktur på plats samt bistått med verktyg och processer för att VU ska attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens.
 • PE Accounting Sweden AB

  Cheif People Officer

  2016 - 2017

  På PE har Elin lagt grunden för affärsområdet People och byggt upp en People & Culture funktion med allt från rekrytering och employer branding till chefsstöd, kultur och värderingsarbete samt rutiner och strukturer för att organisationen skall kunna fortsätta sin tillväxtresa på ett hållbart sätt med rätt kompetens och ledarskap.
  Elin har ensam ansvarat för säkerställandet av att PE attraherar, rekryterar och behåller de bästa medarbetarna som vill vara med på tillväxtresan. PE är ett värderingsstyrt företag som tror på att bygga kultur och ledarskap tillsammans för att skapa den bästa arbetsplatsen.
 • Isaksson Rekrytering & Bemanning AB

  Rekryterings- och HR konsult

  2015 - 2016

  Elin hade ansvar för hela rekryteringsprocessen från kravprofil till leverans av kandidat och uppföljning/kvalitetskontroll med kund. Arbetade även med att utveckla HR affären samt uppstart av ett kontor i Göteborg.
 • LinkedIn

  Account Executive

  2015 - 2015

  Elin arbetade som Account Executive med fokus på små och medelstora företag inom affärsområdet ”Talent Solutions” (employer branding och rekryteringslösningar). Fokus på att utveckla nya affärer och hjälpa kunder att förändra sitt sätt att anställa, rekrytera och branda sig själva inom digital kommunikation och sociala medier.
 • Orkla ASA

  HR Advisor

  2012 - 2014

  På Orkla var Elin övergripande ansvarig för employer branding i Sverige (både operativt och strategiskt) samt ansvarig för rekrytering och HR-stöd till fyra av Orklas dotterbolag på huvudkontoret i Stockholm.
 • Isaksson Rekrytering & Bemanning AB

  Rekryterings- och bemanningskonsult

  2009 - 2012

  I rollen som konsult hade Elin ansvar för hela rekryteringsprocessen; från kravprofil till leverans av kandidat och uppföljning/kvalitetskontroll med kund. I rollen ingick även personalansvar för ett antal bemanningskonsulter och alla de förekommande frågor som kunde dyka upp, såväl arbetsrättsliga som praktiska. Verkade inom branscherna bygg, teknik, fastighet och IT.
 • Academic Work AB

  Rekryterare

  2008 - 2008

  Elin ingick i "IT teamet" och arbetade med rekrytering/bemanning av kandidater/konsulter inom IT branschen, från tekniker till utvecklare på både mjuk- och hårdvarusidan.

Elins kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Workshopledning, Utbildning, Tillväxtstrategi

Elins utbildningar

 • CSR, Universidad de Buenos Aires

  2014 - 2014

 • Human Recourses, Allian Int. University, San Diego

  2008 - 2008

 • Human Recourses, Lunds Universitet

  2005 - 2009

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning