Hoppa till sidans innehåll

Frida Wessely

Team Lead

Frida är en analytisk Team Lead och testledare med känsla för helheten och erfarenhet från bland annat bank och finans, medicinsk teknik och offentlig verksamhet. Hon har stor erfarenhet med organisationer med komplexa system med många interna och externa integrationer. Frida är utbildad Civilingenjör, Teknisk Fysik. Hon har certifiering inom test (ISTQB) och krav (ReqB).

Frida är en målinriktad och prestigelös ledare som driver projektet i mål utan att tappa helikoptersyn eller medarbetare. Att hitta en struktur och hjälpa sitt team framåt och leverera är viktigt för Frida. Frida tror på att inom teamet kontinuerligt jobba med ständigt lärande samt att hjälpa sina teammedlemmar att våga tro på sig själva och utmana sig. Med sitt ledarskap vill Frida skapa ett tryggt team som har mod och vilja att hjälpa varandra till ständig förbättring. När det stormar kring teamet så är Frida den som hittar ett lugn och hjälper teamet att prioritera och fokusera.Frida har bland annat jobbat med klientapplikationer, webbapplikationer samt webb och appar anpassade för mobila enheter. Det har även varit interna applikationer såsom avancerade analysverktyg. Inom bank och finans har det varit system för allt från kundkännedom, betalningar aktiehandel, fondhandel, kreditansökningar till private banking.


Som testledare och testare har hon jobbat inom samtliga delar av testprocessen, från krav till exekvering av tester samt från Systemtester till Acceptanstester.

Områden

 • Team Lead
 • Testledare
 • Testare

Om Frida

Som person är Frida en positiv, drivande, strukturerad och initiativrik problemlösare som inte släpper uppgifter förrän de nått i mål. Hon får med hela teamet på resan mot målet och arbetar för att varje person ska växa och leverera, det är något hon brinner för. Frida levererar som bäst när hon får ha många bollar i luften. Hon är en positiv kraft som snabbt kommer in i sammanhang och skapar struktur såväl som i dokumentation som på möten. Hon är en mycket uppskattad teammedlem och kollega.

Fridas CV

 • Wasa Kredit

  Testledare/Acceptanstestledare/Team Lead/Coach

  2022 -

  Testledare/Acceptanstestledare/Team Lead/Coach
  Uppdrag: Testledning och test inom förvaltning och projekt hos Wasa Kredit. Teammedlem i förvaltningsteam och bidrar med Team Lead coachning till nyanställd Team Leader.

  Ansvar: Fridas uppdrag i förvaltningen är att bidra med test och testledning inom de olika egenutvecklade förvaltningsobjekten samt att vara med i förändringsresan kring test för Wasa Kredit. Inom rollen är Frida med i den gruppering som jobbar med att ta fram arbetssätt och strategi för test, testdata och testmiljöer. Då det är många nya inom teamet så agerar Frida som coach för Team Lead, testare samt för juniora utvecklare. Frida är med i arbetet att sätta ramarna för ett nyligen omstrukturerat team och tar fram arbetssätten framåt. Är en del av grupperingen som jobbar med kunskapslyft inom testautomatisering.


  Fridas uppdrag är att i projektet (inititativ) "Att se och förstå kund", bidra med systemtestledning och acceptanstestledning samt genomföra tester vid införandet av det nya kundverktyget.
  Rollen har även varit en coachande testroll där Frida coachar nya testresurser samt LIA-praktikanter inom test och kvalitetssäkring. Frida gick även in och agerade i en Team Lead liknande roll då den rollen var vakant. Frida jobbade tillsammans med projektledare och strukturerade upp samt säkerställde att det fanns förutsättningar för gruppen att leverera värde.

  Verksamhet: finansbolag, Anti Money Laundry (AML) direktiv, CRM-system, GDPR, privatlån, företagslån, leasing

  Metoder: api-tester, testautomatisering, systemintegrationstester, acceptanstester, dokumentation av tester och teststrategi, End-to-end tester

  Teknik/verktyg: Azure Dev Ops, SQL Management Studio, Microsoft Teams, Postman, TestComplete, Microsoft Dynamics, Visualcron (BPM system)
 • Statens institutionsstyrelse (SiS)

  Acceptanstestledare/Test coach

  2020 - 2022

  Uppdrag: Projektet hos Statens institutionsstyrelse var syftet att införa KAJ (Klient administration journalsystem). Systemet är ett verksamhetsstöd som ämnar att ersätta flera system och manuella arbetsrutiner.

  Ansvar: Fridas uppdrag var att i projektet KAJ testleda samt genomföra tester vid införandet av det nya klient- och journalsystemen. En del av rollen var att leda gruppen med testare samt verksamhetstestare på SiS. Rollen var även en coachande testroll där Frida coachade verksamhetsresurser samt extern leverantör inom test och kvalitetssäkring.
  En del av rollen innebär även kravställande gällande utveckling av testmiljöer och testdata. Inom projektet ingår en del av leveransen att lämna över de nya ramarna för en testverksamhet till förvaltningen.
  Verksamhet: myndighet

  Metoder: systemintegrationstester, acceptanstester, dokumentation av tester och teststrategi

  Teknik/verktyg: JIRA, Confluence, Sharepoint, SQL Management Studio, Microsoft Teams, Skype
 • SEB

  Testledning/integrationstest - Prince Extended

  2019 - 2020

  ppdrag: Testledning och systemintegrationstestning i ett lagkravsprojekt AML (Anti-Money-Laundry). Testledning och uppföljning av system- och systemintegrationstester. Projektets syfte är införandet av ett flertal krav inom AML. Införandet kräver ändringar i ett flertal system och processer.

  Ansvar:
  Ledning av testgrupperingen samt Team Lead insatser med leveransfokus för utvecklare. Fridas fokus har varit testledning samt att genomföra fullständiga integrationstester genom systemen och framtagande av testdata för dessa. Genom Fridas förmåga att sätta sig in i såväl affärskrav som tekniska dokument så har utmaningar och problem kunnat identifieras tidigt i utvecklingsprocessen.

  Verksamhet: Bank, Anti Money Laundry (AML) direktiv

  Metoder: Möten, felrapportering, tidsplanering, resursplanering, checklistor, uppföljning, blackbox, whitebox, systemtest, systemintegrationstest, konfigurationstest, kravgranskning, systemdokumentations granskning, testdatastrategi, testdata

  Teknik/verktyg: Microsoft Test Manager 2017, TFS, CS Tools 2018, SQL Server Management Studio 2018, Citrix, 3270-Attachemate, IBM Case Manager, BankID, Slack, Office 2010, Skype
 • Tieto

  Acceptanstestledare

  2018 - 2019

  Uppdrag: Acceptanstestledare i stort transitionsprojekt som inkluderade ett flertal hårdvara med installation, en beställningsportal, driften samt support.

  Ansvar: Fridas roll var att förbereda inför acceptanstesterna. Hon löste problematiken med att hantera en testmiljö kopplad till produktion. Frida satte upp en bugprocess mellan leverantören Tieto och kunden. Inom Fridas ansvarsområde ingick samordning med kunden, en annan leverantör samt Tieto. Hon bistod i framtagandet av en releaseprocess för acceptanstesterna.

  Verksamhet: Offentligsektor, transitionsprojekt

  Metoder: Acceptanstester, riskanalys, möten, outsourcing, teststrategi, felrapportering, tidsplanering, testmiljöplanering, checklistor, leveransplanering, konfigurationstest, leveranstest, migreringstest, testdataanalys, projektplanering

  Teknik/verktyg: JIRA, Citrix, Office 2010, Skype, Active Directory (AD)
 • Föräldraledig

  Förälder

  2017 - 2018

 • Länsförsäkringar Bank

  Leveransansvarig acceptanstest

  2017 - 2017

  Uppdrag: Leveransansvarig för acceptanstester för Länsförsäkringar bank.

  Ansvar: I rollen som leveransansvarig är Frida en person som kan ta helhetsansvaret och vara delaktig i de övergripande planeringen av varje release i allt från resursplanering till testmiljökopplingar och behovet av korrekt testdata. I rollen krävdes snabba beslut och förmågan att prioritera för att hitta den bästa vägen fram till målet. Hennes förmåga som problemlösare hjälpte banken att snabbt kartlägga situationer att ta rätt beslut för att komma framåt. En viktig del av att vara leveransansvarig var att kommunicera och informera både till banken och till våra egna konsulter. Frida brinner för att alla ska känna sig delaktiga efter sin förmåga och att få alla göra sitt bästa samtidigt som man har kul på jobbet, dvs få teamet att leverera men samtidigt ha en hållbara situation. I rollen som Leveransansvarig hade hon inget personalansvar men rollen krävde att Frida hanterade vissa personalrelaterade ärenden innan de slussades vidare.

  Verksamhet: Bank, helhetsåtagande

  Metoder: Tidsplanering, resursplanering, testmiljöplanering, checklistor, uppföljning, riskanalys, leveransplanering, retrospektiv, scrum, möten, outsourcing, team lead, prioritering, test coach, teststrategi, testdata

  Teknik/verktyg: TFS, Skype, Office 2010, BankID
 • Länsförsäkringar Bank

  Acceptanstestledare

  2016 - 2016

  Uppdrag: Testledare för ett ärendesystem för backoffice.

  Ansvar: Utvecklingen i projektet var outsourcad till Indien vilket krävde en särskild tydlighet i kommunikationen med utvecklingsteamet. Utmaningen i projektet var att genomföra tester på ett system som i stort sett saknade dokumentation. Genom bra samarbete med verksamheten kunde Frida sammanställa de mest kritiska flödena genom systemet och genomföra de tester som krävdes.

  Verksamhet: Bank, backoffice, ärendehantering

  Metoder: Acceptanstester, systemintegrationstester, tidsplanering, testmiljöplanering, checklistor, uppföljning, riskanalys, leveransplanering, teststrategi, testplan, felrapportering, testrapport, retrospektiv, Scrum, möten, outsourcing, team lead, prioritering, Test coach

  Teknik/verktyg: TFS, IBM Case Manager, Office 2010, Skype
 • Länsförsäkringar bank

  Acceptanstestledare

  2016 - 2016

  Uppdrag: Testledare för införande av lagändringar enligt direktivet AML.

  Ansvar: Testerna som genomfördes var dels funktionella tester i både backoffice system samt i digitala kanaler.
  I och med lagändringen innebar implementeringen även att migrering av databaser behövde kartläggas och testas.

  Verksamhet: Bank, AML

  Metoder: Acceptanstester, systemintegrationstester, migreringstester, teststrategi, testplan, felrapportering, restrapport, tidsplanering, resursplanering, testmiljöplanering, checklistor, uppföljning, risksanalys, leveransplanering, outsourcing, testdata

  Teknik/verktyg: TFS, Office 2010, Skype, BankID
 • SEB

  Systemtestledare Onefund

  2015 - 2016

  Uppdrag: Onefund projektets syfte var att skapa en ny infrastruktur och process för införandet och exekverande av handel för interna och externa fonder hos SEB.

  Ansvar: Fridas roll inom projektet var som systemtestledare/testare. Testerna som genomförs var manuella integrationssystemtester.
  Då miljön på SEB är komplex ifrån integrationssynpunkt samt kräver testdata som hänger ihop från ax till limpa krävdes det att Frida var med i detaljerna och säkerställde testdata.
  Som testledare krävdes det att Frida tog an sig uppgifter att reda ut komplexa flöden samt att hitta de personer i företagets organisation som behövdes för att slutföra uppgiften.

  Verksamhet: Bank, Fondhandel, betalningar, SWIFT

  Metod: Systemintegrationstester, Systemtester, riskanalys, möten, SEB UP (RUP), outsourcing, team lead, prioritering, test coach, teststrategi, testplan, felrapportering, testrapport, tidsplanering, resursplanering, checklistor, uppföljning, blackbox-test, whitebox-test, kravgranskning, systemdokumentationgranskning, kodgranskning, testdata

  Teknik/verktyg: Quality Center, 3270 (Attachmate), Skype, Jira, SharePoint, XML, IBM Message Broker, MQ, Clear Case
 • Föräldraledig

  Förälder

  2014 - 2014

 • Pensionsmyndigheten

  Test analyst

  2013 - 2014

  Uppdrag: Testare i förvaltning samt i projekt.

  Ansvar: Inom projektet var Fridas roll att analysera och specificera vad som kunde automatiseras inom testningen samt bistå testautomatiseraren i hur dessa tester skulle kunna skrivas. Frida genomförde även SoapUI tester.
  Inom förvaltningen jobba hon med pytonskript som uppdaterades för att anpassas till de tester som skulle genomföras. Vid felsökning så jobbade Frida nära utvecklaren för att bistå med analys av vad som gått fel i koden.

  Verksamhet: Myndighet, fondhandel, premiepension

  Metod: Systemintegrationstester, systemtester, teststrategi, testplan, felrapportering, testrapport, tidsplanering, testautomatisering, test av batchar, kravgranskning, granskning av systemdokumentation

  Teknik/verktyg: SoapUI, python, soap UI, Word, Excel
 • SEB

  Test analyst - Globala fonder

  2012 - 2013

  Uppdrag: Syftet med projektet var att ersätta manuella processer, befintliga system och register för fonder. SEB hoppas göra ekonomiska vinster i och med ett nytt fondsystem. Idag har man ett flertal olika system och register beroende på vilken del av organisationen som fondhandeln tillhör.

  Ansvar: Fridas roll inom projektet var att skapa testfall, beställa och verifiera testdata. Hon bidrog även med hjälp för att ta fram sql-rapporter och statistik ifrån Quality center.

  Verksamhet: Bank, fondhandel

  Metod: Systemintegrationstester, systemtester

  Teknik/verktyg: Quality Center, SQL, interna SEB system
 • Föräldraledig

  Förälder

  2010 - 2011

 • SEB

  Test analyst - MIG19

  2009 - 2010

  Uppdrag: Projektet är ett syftar till att genomföra en tvingande vidareutveckling av bankens värdepapperssystem för att följa EU-direktivet MIFID §19. Systemet Delicato uppfyller dels EU direktiven samt skapar en plattform som man kan bygga vidare på i framtiden. 52 marknader har migrerats till det nya systemet och över 300 kunder använder sig av systemet för sina värdepapperstransaktioner.

  Ansvar: Fridas roll var som Test Analyst att arbeta med att skapa testfall, ta fram testdata samt att genomföra manuell testning. Uppdraget omfattade även regressionstester av 15 kringliggande system. Systemet omfattade samtliga SEB:s plattformar.

  Verksamhet: Bank, aktiehandel, MIFID, SWIFT

  Metod: Systemintegrationstester, systemtester, testdata

  Teknik/verktyg: Quality Center, SQL

Fridas kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration, Windowsapplikationer, Stordatorsystem
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Quality center, Integrationstest
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Finanssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Testare, Testledare
 • Metoder & Processer

  Scrum, ISTQB
 • Verktyg & Middleware

  Quality Center, Jira
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Fridas anställningar

 • IT-konsult, Konsultbolag1 Stockholm AB

  2015 - 2018

 • IT-konsult, Objektfabriken AB

  2011 - 2015

 • IT-konsult, HiQ Stockholm AB

  2009 - 2011

 • QA-Analyst, Onedoc Ltd

  2007 - 2009

 • Strålskyddsinspektör, Statens strålskyddsinstitut

  2003 - 2007

 • Testare, Simens Elema

  2002 - 2002

 • Montör, Ericsson Mobile Communications AB

  2000 - 2000

 • Butiksbiträde, Shell Sverige AB

  1996 - 1998

Fridas utbildningar

 • Testautomatisering, Nackademin

  2021 - 2021

 • Programmering för testare, Nackademin

  2021 - 2021

 • Personlig Efftektivitet, Stockholm

  2020 - 2020

 • Scrum master, Stockholm

  2019 - 2019

 • SPIRA - Program i personligt ledarskap, Emaparent - Stockholm

  2018 - 2018

 • Effektiv kravhantering, Konsultbolag1 Stockholm

  2018 - 2018

 • Coachande ledarskap, Stockholm

  2017 - 2017

 • REQB, Stockholm

  2014 - 2014

 • ISTQB Foundation, London

  2007 - 2007

 • Civilingenjör - Teknisk Fysik, Uppsala Universitet

  1998 - 2004

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning