Hoppa till sidans innehåll

Gustaf Andersson

Systemutvecklare .NET

Gustaf är en arkitekt och systemutvecklare med lång erfarenhet och mycket goda kunskaper i backend utveckling främst i Microsoftmiljöer. Han har både satt arkitektur och utvecklat lösningar för små och stora företag som konsult sedan 2000. Gustaf har dessutom en specialistkompetens i EPiServer.

Områden

 • Systemutvecklare .NET
 • Systemarkitekt
 • Tech lead

Gustafs CV

 • Arbetsförmedlingen

  Mjukvaruarkitekt

  2018 - 2018

  Januari 2018 föddes en ny sektion(Sektion API:er för ärenden och beslut) vars primära uppgift var att separera logik och gränssnitt från den gamla AIS-Å klienten. Parallellt med det skulle teamet arbeta med att tillgängliggöra information från AIS-Å som tidigare varit svårkonsumerad pga föråldrad teknik och infrastruktur mot det befintliga systemet. Detta kunde göras möjligt genom att bygga web-api som ett lager mellan databas och de olika intressenterna (och i förlängningen även AIS-Å klienten)

  Gustaf var en av 4 utvecklare/mjukvaruarkitekter i teamet som arbetade tätt med varandra samt teamets utredare/kravanalytiker och produktägare.
  Gustaf och teamet fick möjlighet att använda många nya tekniker samt var tidigt ute i användandet av nya plattformar inom Arbetsförmedlingen som tidigare krävde stor omställning (exempelvis integrationsplattform).

  Teamet jobbade enligt SCRUM/agilt med Jira som stöd för hantering/planering av arbetet och dokumenterade i Confluence.

  Tekniker/Verktyg: Visual studio 2017, C#, .NET Web Api, Entity Framework, Json, Jenkins, Wdm, Automapper, Swagger, SourceTree, .NET, Jira, Confluence, BItbucket. Kibana. Jwt, T-SQL.
 • Arbetsförmedlingen

  Mjukvaruarkitekt

  2017 - 2017

  Ansvarig mjukvaruarkitekt för handläggarnas beslutsstöd (AIS-Å). Gustaf har jobbat tätt ihop med kravställare, klientutvecklare och databasutvecklare och har också varit ansvarig för en modernisering av befintligt system där logik lyfts från en fet klient till ett modernt REST-Api. Han har även hållit i flera sprintdemos för produktägare och andra intressenter.

  Tekniker:
  Win Forms, VB.Net, Asp.Net C#, Web Api, Entity Framework, Oracle, REST, Unity, JWT, Jenkins, Hudson, SSL/TLS, Confluence, Service now, Docker

  Metoder:
  Scrum, DDD
 • Svenska Dagbladet

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  Implementation av en så kallad “single sign on” lösning (SPID) som bland annat används av Aftonbladet, Blocket och Hemnet. Integration mot SvD’s säljsystem för prenumerationer. Tester och felsökningar i köpflödet. Gustaf tog över projektet från tidigare utvecklare och var ensam ansvarig för vidareutveckling av funktionalitet, tester, buggfixar och kundkontakt. Gustaf har inför releasen dagligen haft kontakt och koordinerat med externa konsulter och beställaren. Han var även ansvarig för release då det gällde Nansens utvecklade delar.

  Tekniker:
  EPiServer 6, .NET Web Forms, HTTPS/SSL, SOAP, HTML/CSS
 • Friluftsfrämjandet

  Tech lead, systemarkitekt och systemutvecklare

  2015 - 2015

  Utveckling av ny publik webbplats. Integrering mot kundens CRM (Microsoft dynamics), online bokningar och betalning. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.
  Gustaf har haft rollen som tech lead och systemarkitekt/utvecklare. Han har styrt och stöttat ett litet team med två juniora backend utvecklare. Har även hållit i samtliga sprintdemos för kund.

  Tekniker:
  EPiServer 7.5, ASP.NET MVC C#, REST#, Web API, HTTP/SSL, HTML/CSS
 • Svensk handel

  Systemutvecklare och systemarkitekt

  2014 - 2014

  Implementation av nytt avancerat sök baserat på EPi Find. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar. Förvaltningsarbeten.
  Gustaf har varit kundens tekniska kontakt och ansvarat för förvaltning och vidareutveckling av sajten.

  Tekniker:
  EPiServer 7.5, ASP.NET MVC C#, HTML/CSS
 • Teknikföretagen

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Uppgradering från EPiServer 6 till 7.5. Nya integreringar mot kundens befintliga CRM.
  Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar. Förvaltningsarbeten.
  Gustaf har tillsammans med en annan utvecklare ansvarat för nyproduktion och förvaltning av befintlig webbplats. Han har även varit ansvarig då företagets CMS uppgraderades till EPiServer 7.5 och all kod migrerades till MVC från Web forms. Gustaf har varit kundens främsta kontaktperson rörande teknikfrågor.

  Tekniker:
  EPiServer 7.5, ASP.NET MVC C#, HTML/CSS
 • Cash2you och Cashbuddy

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Systemutvecklare av lånesystem. Deltog i implementation av bankid samt systemlösning för kreditansökningar via API till extern part. Skapade av sidtyper och mallar. I projektet bedrevs ny- och vidareutveckling.

  Metod:
  Scrum

  Tekniker:
  EPiServer 7, ASP.NET MVC C#, HTTPS/SSL, HTML/CSS
 • Stockholm vatten

  Tech lead, systemarkitekt och systemutvecklare

  2013 - 2013

  Utveckling av ett helt nytt intranät. Koppling mot Stockholm stads AD. Site seeker implementation. Konferensrumsbokningar.
  Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.
  Gustaf var arkitekt för hela lösningen och levererade all utveckling, support och redaktörssupport för kunden samt såg till att det som levererades motsvarade kundens förväntningar.
  Roll

  Metod:
  Scrum

  Tekniker:
  EPiServer 7, ASP.NET MVC C#, HTML/CSS
 • Saco

  Tech lead, systemarkitekt och systemutvecklare

  2013 - 2013

  Utveckling av ett helt nytt intranät. Kopplingar mot kundens AD. Adressbokssök.
  Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.
  Gustaf hade rollen som tech lead och systemarkitekt/utvecklare samtidigt som han var kundens tekniska kontakt och även höll i samtliga sprint demos.

  Metod:
  Scrum

  Tekniker:
  EPiServer 7.5, ASP.NET MVC C#, HTML/CSS
 • Bonnierförlagen

  Tech lead, systemarkitekt och systemutvecklare

  2012 - 2012

  Nya webbplatser för Bonnierförlagens samtliga förlag. Byggt med EPiServer 6 Enterprise (Senare uppgraderad till 7.5 MVC).
  Koppling mot en RavenDb för import av produktioner, författare etc. Utveckling av en presstjänst för beställningar av recensionsexemplar. Flertalet integrationer mot externa system. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.
  Gustaf var arkitekt för hela lösningen utifrån en levererad kravspec. Han agerade också som tech lead och mentor åt övriga utvecklare.

  Metod:
  Scrum

  Tekniker:
  EPiServer 6,7 ASP.NET MVC & Webforms C#, HTTPS/SSL, HTML/CSS
 • Toyota

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  Ny kundportal för Toyota. Koppling mot externa system för hämtning av servicehistorik, manualer, tillbehör och bonusar. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.

  Tekniker:
  EPiServer 6, .NET Web Forms
 • Siemens

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Utveckling av Siemens hushållsprodukt- och tillbehörskatalog. Sidstruktur och mallutveckling i skräddarsytt publiceringsverktyg.
 • Peak Performance

  Systemutvecklare

  2010 - 2010

  Ny webbplats med produktkatalog. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.
 • Zeta

  Systemutvecklare

  2009 - 2009

  Ny webbplats med produktkatalog. Sidstruktur och uppskapande av sidtyper/mallar.

  Tekniker:
  .NET, Litium, MS SQL Server

Gustafs kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer
 • Operativsystem/plattformar

  MS Internet Information Server, .NET Server
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Episerver, Subversion, Git, Jira, MVC.net, Windows Communication Foundation, Entity Framework, ReSharper, SoapUI
 • Utvecklingsspråk

  ASP, Javascript, SQL, Visual Basic, XML, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET, Jquery, Webservices, Rest
 • Hårdvara

  PC
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Continious Delivery
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Gustafs anställningar

 • Arkitekt & Systemutvecklare, IT-Huset

  2016 - 2018

 • Arkitekt & Systemutvecklare, Nansen

  2012 - 2016

 • Arkitekt & Systemutvecklare, 24HR

  2006 - 2012

 • Systemutvecklare, Vue interactive

  2002 - 2006

 • Systemutvecklare, The World

  2000 - 2002

Gustafs utbildningar

 • Microsoft Certified Solutions Developer, Web Applications

  2016 - 2016

 • Certifierad EPiServer-utvecklare, EPiServer 7

  2016 - 2016

 • Microsoft Certified Technology Specialist, Web Applications

  2015 - 2015

 • Bachelor of science, Computers, Kungliga tekniska högskolan / KTH Royal Institute of Technology

  1994 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning