Hoppa till sidans innehåll

Johannes Berghällen

Systemutvecklare

Johannes har flera års erfarenhet av systemutveckling med en god förståelse för både mjuk och hårdvara. Detta kommer väl till pass då Johannes är en duktig back end-utvecklare framförallt inom Microsoft miljön.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Arkitekt
 • Scrum master

Om Johannes

Johannes är en prestigelös, pragmatisk och målinriktad lagspelare som brinner för att lösa problem. Samtidigt tar han gärna en vägledande roll tillsammans med gruppen. Johannes är duktigt på att se helheten i problem som måste lösas och löser dem genom att bryta ner komplexiteten på problemet.

Johannes CV

 • Skogsstyrelsen

  Systemutvecklare/Arkitekt/Scrum master

  2018 -

  ROLL: Systemutvecklare/Arkitekt/Scrum master
  PROJEKTET: Uppgradering av befintlig data warehouse-lösning till ny SQL miljö med en förbättrad ETL-lösning för att reducera offline-tid för lösningen samt att gå från 4 databaser till en gemensam. Vilket innebar att samtliga tjänster som läste data från data warehouse-lösningen fick anpassas enligt den nya datamodellen. I projektet skulle man även få alla system som integrerade med data warehouse-lösningen att gå över till den uppgraderade lösning och avveckla den gamla lösningen.
  UPPDRAGET: Johannes uppdrag var att komma in som arkitekt och scrum master för att hjälpa projektet framåt för att få ett bättre flyt i projektet som dragit ut på tiden. Med hjälp av sin bakgrund som utvecklare kunde Johannes snabbt hjälpa till där det behövdes och fick ett bra flyt i projektet. De tjänster (både GIS-tjänster och WCF/WebAPI) som hämtade information från data warehouse lösningen skrevs för att andra system skulle få en så minimal påverkan som möjligt. I införandet och avvecklingen av det gamla systemet sköttes av Johannes som såg till att andra system höll sina deadlines och att avvecklingen skedde på utsatt tid.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2019, C#, .NET 4.5, T-SQL, Integration, GIS, REST, Web API, WCF, ETL, Entity framework, Esri ArcGIS (Vector och Raster-tjänster), Orchestrator
 • Mårdskog & Lindkvist AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Uppdatering av befintlig applikation som hanterar inläsning av artikelinformation, för att komplettera artikelregistret hos kunden.
  UPPDRAGET: Johannes utvecklade en applikation som läser in informationen från XML-filer och lagrar informationen till två databaser, en som anpassats för integration med affärssystemet och en som anpassats för övriga system. Johannes tog även fram lösningsförslag på integrationsarkitekturen och modellerade databasen.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Entity framework
 • Skogsstyrelsen

  Systemutvecklare

  2015 - 2018

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Införandet av regeringsprojektet Gemensam inlämningsfunktion som ska hjälpa skogsbolag att på ett enkelt sätt skicka in myndighetsuppgifter som rör skogligaärenden. Tjänsten ansvarar för att kontrollera de uppgifter som skogsbolagen skickar in för att i ett tidigt skede ge skogsbolagen information om de behöver komplettera ärendet med uppgifter. Tjänsten ansvarar även för att vidarebefordra de olika ärendena till rätt myndighet och hantera kommunikationen mellan skogsbolagen och myndigheterna.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte till med att ta fram riktlinjer för hur integrationerna skulle fungera mellan tjänsten och skogsbolag samt myndigheter, samt hur kontrollen av uppgifterna skulle fungera. Han utvecklade tjänsten som ett WebAPI med en meddelandebaseradarkitektur tillsammans med projektgruppen.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Integration, GIS, REST, Webb API, WCF, SHS, DDD, Code-first, Entity framework
 • Skogsstyrelsen

  Systemutvecklare

  2015 - 2017

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Löpande förvaltning av Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor tillsammans med tre personer.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte till som .NET-resurs och ansvarade för back end-utvecklingen. I sin roll var Johannes även med i Skogsstyrelsens arkitekturgrupp som diskuterade införandet av nya-/befintliga-system och hur de skulle integrera med andra system.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Web Services, WCF, Biztalk Server 2013, Integration, GIS
 • Skogsstyrelsen

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Löpande förvaltning av Skogsstyrelsens ärendehanteringssystem tillsammans med åtta personer. Systemet är Skogsstyrelsens viktigaste verksamhetssystem och hanterar bland annat avverkningsanmälningar, stödärenden och hantering av kurser och rådgivning.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte framför allt till som .NET resurs men även som tredje linjen support för en Biztalklösning som tar emot avverkningsanmälningar från skogsbolag.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Web Services, WCF, Biztalk Server 2013, Integration
 • NEFAB

  Biztalkutvecklare

  2014 - 2015

  ROLL: BizTalkutvecklare
  PROJEKT: Uppsättning av en EDI integration. Kommunikationsgränssnittet var AS2 och EDI formatet EDIFACT D96.
  ORDERS (Order), ORDRSP(Orderbekräftelse) och INVOIC(Faktura) var meddelandetyperna som behövdes sändas och tas emot samt integreras in till NEFABs affärssystem.
  UPPDRAG: Johannes ansvarade för BizTalkutvecklingen och AS2 implementationen som använder sig av Azures Biztalk Services.
  VERKTYG: BizTalk Services, AS2, BizTalk Administration, BizTalk development, .NET 4.5, C#, EDI, EDIFACT, ORDERS, ORDRSP, INVOIC, Visual Studio
 • Mårdskog & Lindkvist AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Uppsättning av en integration mellan två parter samt lagra informationen som tas emot i en databas. Krav på att integrationen använde sig av AS2 samt stor tidspress på grund av lagkrav skulle träda i kraft. Informationen som togs emot skulle sparas ner till en databas som i framtiden skulle kopplas ihop med bland annat kundens affärssystem.
  UPPDRAGET: Johannes satte upp, testade och produktions satte AS2 anslutningen åt kunden. AS2 anslutningen sattes upp i Microsoft Azure, som en BizTalk Service. Han kodade även en applikation som läser in informationen från antingen XML- eller Excel-filer och lagrar informationen till en databas.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: BizTalk Services, Microsoft Azure, Visual Studio 2013, C#, .NET 4.5, XML, Excel, EPPlus, LinqToSql, AS2, Service Bus, Service Bus Queue
 • Nexans Sweden AB

  Systemutvecklare

  2014 -

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Löpande hjälp med applikationerna som Johannes utvecklat för Nexans Sweden AB.
  UPPDRAGET: Att vid behov stötta Nexans Sweden AB vid eventuella förändringar av befintliga applikationer.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: WebForms, ASP.NET, jQuery, BizTalk, Visual Studio, C#, WCF
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans skulle byta ut sitt CRM-system till ett centralstyrt CRM-system som används av Nexans samtliga filialer och i samband med det krävdes det en ny applikation för att skapa och följa upp offerter.
  Applikationen skulle kopplas ihop med affärssystemet, CRM-systemet och ett kalkyleringssystem med BizTalk som kommunikationsnav.
  UPPDRAGET: Johannes skötte all uppsättning i BizTalk för att synkronisera bland annat valutakurs och artikelinformation från affärssystemet och överförandet av offertinformation till CRM-systemet.
  Johannes tog över all utveckling av offert-systemet när budgeten hade tagit slut för projektet.
  Det som var kvar för Johannes var då bland annat att skapa upp offerter i Excelformat, korrigeringar av buggar och vidareutveckling av applikationen.
  KUNDNYTTA: Nexans Sverige skapar idag upp alla offerter med hjälp av systemet och är nöjda med applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: WebForms, ASP.NET, jQuery, BizTalk, Dynamics CRM, Dynamics AX, Visual Studio, C#, WCF
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans behövde bygga om ett inventariesystem som hade koll på vart fiberspolar lagerhölls någonstans, då det gamla programmet innehöll komponenter som inte stöds i en senare version av Windows.
  I applikationen skulle man kunna skanna en lager plats och en fiberspole för att registrera vart den specifika fiberspolen lagrades.
  Användarna ska sedan kunna söka efter en specifik artikel/fiberspole och programmet skulle då ge användaren alla de platser där användaren kunde hitta fiberspolen.
  Applikationen skulle vara en Windowsapplikation och det var ett krav att inte förlora historiken.
  UPPDRAGET: Johannes utvecklade, testade och driftsatte applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WinForms, LinqToSql
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans har ett program som används för att skicka över kommandon till en bläckstråleskrivare, bläckstråleskrivaren används i sin tur för att märka kablar med t.ex. benämning och metermärkning.
  Det gamla programmet blev föråldrat och behövde därför ett rejält lyft. Kommunikationen med skrivaren sker via hexadecimala kommandon via serieporten.
  UPPDRAGET: Johannes fick ta över koden efter att en tidigare anställd påbörjat programmet men inte lyckats slutföra det.
  När Johannes lyckats föra över kommandona till skrivaren effektiviserade han även programmet för att göra det enklare för användarna att använda programmet.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WinForms, VB.NET, Hexadecimaler, ASCII, Serieport (RS-232)
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans behövde en lösning för att inte behöva använda sig av lokala ODBC-källor på slutanvändares datorer. ODBC-källorna användes för att Excel makron skulle kunna hämta data från olika databaser, detta innebar stort underhåll och dålig säkerhet.
  För att få kontroll över Excelanslutningarna till olika databaser implementerades en webbtjänst där administratörer kunde gå in och skriva ett SQL-kommando tillsammans med en anslutningssträng.
  Tillbaka fick administratören en länk till resultatet av SQL-kommandot, applikationen har även stöd för inputparametrar, som slutanvändarna kunde styra i Excel.
  UPPDRAGET: Johannes implementerade lösning fullt ut och bytte ut alla Excelfiler.
  KUNDNYTTA: Nexans har idag betydligt bättre kontroll på vilka som använder de olika Exceldokumenten som är kopplade till databaser.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WebForms, Linq, WebQuery, Active Directory, Web Service, HTML
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2012 - 2014

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans ville genomföra ändringar i ett redan existerande Kundreklamationssystem, bland annat lyfta webbapplikationen från .NET 2.0 till .NET 4.0.
  Nexans ville även vidareutveckla systemet för att användarna skulle kunna fylla i mer information samt för att få bättre underlag för att utföra åtgärder.
  UPPDRAGET: Johannes uppgraderade webbapplikationen till .NET 4.0 samt vidareutvecklade applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, Store Procedure, ASP, VB.NET, WebForms
 • Nexans Sverige AB

  Systemutvecklare

  2012 - 2014

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Uppgradering av ett Avvikelsesystem som används för att registrera och följa upp avvikelser som sker i fabriken.
  Applikationen skulle skrivas om helt från grunden men inte tappa historiken från det föregående Avvikelsesystemet.
  UPPDRAGET: Johannes ingick i en projektgrupp med totalt två utvecklare, där Johannes delade ansvaret med den andra konsulten.
  Johannes var den som mötte användarna och tog emot kraven, samtidigt som han utvecklade, testade, samordnade projektet och vidareutvecklade applikationen.
  KUNDNYTTA: Kunden blev nöjda med det slutgiltiga resultatet och applikationen används dagligen för att registrera och följa upp avvikelser i fabriken.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: ASP.NET, IIS, AjaxToolKit, Visual Studio, HTML, Javascript, jQuery, Microsoft SQL Server
 • Nexans Sverige AB

  Biztalkutvecklare

  2012 - 2014

  ROLL: BizTalk-utvecklare
  PROJEKT: Underhålla befintliga och implementera nya integrationer mellan interna och system på koncernnivå hos Nexans.
  UPPDRAGET: Johannes samordnade, utvecklade, testade och underhöll de integrationen som Nexans hade.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: BizTalk, Microsoft SQL Server, XML, Store Procedures
 • Nexans Sverige AB

  Biztalkutvecklare

  2012 - 2014

  ROLL: BizTalk-utvecklare
  PROJEKT: Integrera Nexans med dess kunder och leverantörer för att enkelt kunna dela information med varandra, bland annat skicka och ta emot order, prognoser, orderbekräftelser och fakturor.
  UPPDRAGET: Johannes samordnade, utvecklade och testade många EDI projekt, där samordningen innefattade allt från att kommunicera med Nexans användare, kundens IT-personal och testa hela lösningen från BizTalk och in i Nexans affärssystem och tillbaka till kund/leverantör.
  Nexans kunder var från hela världen och hade sina specifika krav på format och filöverföringsmetoder som Johannes tog hänsyn till.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: BizTalk, B2B (Business-2-Business), EDIFACT, OIOUBL, Svefaktura, XML, Dynamics AX, FTP, SFTP

Johannes kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  XML, C#, MS .NET, Rest, XSD
 • Hårdvara

  PC
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Visual Studio .NET, MSMQ, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Entity Framework, ReSharper
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Standarder

  EDIFACT

Johannes anställningar

 • Systemutvecklare/Konsult, Sogeti Sverige AB

  2014 - 2016

 • Systemutvecklare, Nexans Sweden AB

  2012 - 2014

 • IT-tekniker, Nexans Sweden AB

  2008 - 2012

Johannes utbildningar

 • IASA – SOLUTION ARCHITECTURE, Dataföreningen Kompetens

  2018 - 2018

 • Developing Windows Azure and Web Services, AddSkills

  2016 - 2016

 • ITIL® FOUNDATION, BiTA

  2014 - 2014

 • Systemarkitekturutbildningen, Högskolan i Borås

  2009 - 2012

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning