Hoppa till sidans innehåll

Marie Fredriksson

Senior Interim Chef

Leter Ni efter en affärsinriktad senior HR konsult eller Interim chef? Marie kan vara er strategiska och operativa coaching partner i en förändringsprocess eller i frågor som rör dig som chef/HR/VD. Hon hjälper till att t ex förbättra engagemang, utveckla team, ledningsgrupper eller arbeta med chefsforum, mentorskapsprogram anpassat till företagets behov. Marie är van att jobba med många olika kulturer, har lång chef- och projekledarerfarenhet samt har arbetat i ett 20-tal olika ledningsgrupper och har haft globalt HR ansvar.

Exempel på roller;
1) Interim HR-Chef. Marie har varit HR Direktör och chef för HR Business Partners i Europa, Employer Branding och Internkommunikation. Hon har suttit i drygt 20 ledningsgrupper och jobbat globalt.
2) Senior HR-konsult: Maries breda HR-erfarenhet av både strategiskt och operativt HR arbete gör att hon kan hantera och kan bidra till olika företag/ HR/VD/Ledningsgrupper. Hon har bl a framgångsrikt jobbat med kulturarbete, ökat engagemang och infört effektivare talent management processer.
3) Förändringsledare kopplat till individ, grupp och organisationsutveckling. Hon kan även bidra vid Due Diligence processer och globala förändringsarbeten.
4) Strength Finder Coach. Arbeta med styrkor och coacha individ, grupp och organisationer kopplat till mål och strategier. Använder evidensbaserade och erkända verktyg från Gallup och Strength Deployment Inventory, SDI.
5) ) Strategisk, rådgivande, coachande roll till HR/VD och ledningsgrupp. Skapa affärsnytta genom en operativt arbete med värderingar och kultur som är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. Skapa affärsnytta genom employer branding och utveckling av medarbetare och organisation. Marie kan utveckla och driva chefsforum, mentorprogram och ta fram skräddarsydda utvecklingsprogram utifrån affärens behov.
6) Chefs och Ledarutvecklare. Utveckla chefer/ledningsgrupper och stor erfarenhet att skräddarsy program för att förbättra gruppers effektivitet.

Områden

 • Senior Interim Chef
 • Förändringsledare
 • Strength Finder Coach

Om Marie

Jag får ofta höra att jag är energigivande, kreativ och analytisk. Min passion är att utveckla människor och det märks i det mesta jag gör men jag vill givetvis också ha affärsresultat. Jag har en förmåga att se saker ur olika perspektiv, har god affärskunskap och kan därmed hjälpa chefer att utveckla sin verksamhet. Jag har chefs- och projektledarerfarenhet och har jobbat med olika globala/multikulturella ledningsgrupper och alla delar på företag t ex forskning och utveckling, produktion, sälj & marknadsföring .

Maries CV

 • Nouryon

  Projektledare Organisationsförändring

  2018 - 2019

  “HR Transformational Project leader“ i en global omorganisation och förändringsprocess. Ansvarig för sammanslaging av två affärersenheter med HK i USA respektive Sverige med 3 600 anställda i 27 länder. Arbetade tillsammans med VD och ansvarade för koordinering, förhandlingar och levererade en klar organisation enligt tidplan. Rapporterade in till Global styrgrupp. Även HR ansvarig för ett kostnadsbesparingsprogram och koordinerade globalt lokal HR och chefer i projektet.
 • AkzoNobel

  HR Direktör. Global HR Business Partner

  2014 - 2018

  Marie var HR Direktör för strategiska tillväxtaffärer. Medlem i 4 globala ledningsgrupper och ansvarig för HR strategi kopplat till affärernas behov. Ansvarade för talent development, succession planning och coachade affärscheferna. HR chef med 7 direkt rapporterande lokala HR Business Partners. I ansvaret ingick även HR koordinering för Commercial Excellence samt Forskning och Utveckling. Hon representerade Norden i global projekt för att implementera nya värderingar och utbildade chefer/ledningsgrupper. Hon jobbade även aktivt med Gallup survey och utbildades till Gallup Strength Finder Coach. Coachade över 100 medarbetare globalt. Divisionen Performance Chemicals förbättrade årligen sina resultat under de år som Marie arbetade med Gallups Engagement survey!
 • AkzoNobel

  HR Direktör. Global HR Business Partner

  2012 - 2013

  Marie var HR Direktör för en division med 900 anställda i 26 länder. 16 fabriker bl a i Brasilien, USA, Indonesien, Taiwan, Kina, Tyskland, Frankrike, Sverige. I denna rollen var hon även chef för internkommunikation och HR teamleader för lokala HR Business Partners i Asien. Hon ansvarade för strategiarbete och omställningsarbete som bla innefattande omorganisation av säljorganisation och nedläggning av 2 fabriker i Sverige. Dessutom ingick även rollen som global HR Projektledare för en due diligence, företaget sålde ett affärssegment till ett finskt bolag till ett värde av €153 000 000 (official information).
 • AkzoNobel

  HR Business Partner

  2010 - 2012

  I denna roll var Marie HR ansvarig och medlem i en ledningsgrupp. Hon var också chef för Employer Branding funktionen i Sverige. Projekt ledare för att implementera en ny global medarbetarenkät kopplat till engagemang, Gallups koncept. Detta var en del i en förändringsprocess mot en mer prestationsinriktad kultur. Hon jobbade aktivt med engagemang och utbildade chefer och team. Marie utbildade chefer och medarbetare inom förändringsarbete. Employer Branding arbetet var framgångsrikt och AkzoNobel kom på första plats som arbetsgivare bland kemi ingenjörer enligt Universeums undersökning.
 • AkzoNobel

  Utbildningschef

  2002 - 2010

  Marie fick uppdraget att bygga upp en utbildningsavdelning för AkzoNobel Sverige. Hon rekryterade medarbetare och byggde upp ett team som ansvarade både för administration, IT-plattform samt utbildare/coacher för team och ledarskapsutbildning. Hon förhandlade och skrev avtal med 3 olika affärsområden inom Sverige och levererade även utbildning internationellt. I uppdraget ingick även att utveckla nya ledarskapsprogram, karriärutvecklingsprogram och jobba med globala introduktionsprogram för talanger. Hon startade mentorprogram för att öka antalet kvinnor på ledande positioner och detta blev ett framgångsrikt koncept som även spreds internationellt. Antalet kvinnor ökade från 10 till 25% under de kommande åren. Hon var en del av HK projektgrupp I Holland för att implementera ett nytt Performance Management system och ansvarade för implementeringen i Sverige. I samband med detta utbildades ca 2000 medarbetare och chefer på alla nivåer i Sverige av hennes team i en gemensam insats med bra lagarbete.
 • AkzoNobel

  Senior Advisor & Project Manager

  2000 - 2002

  Marie var Project chef för att implementera ett nytt sätt att jobba med strategisk kompetenskartläggning kopplat till företagets vision och strategiska planer. Hon var även ansvarig för att implementera ett nytt IT verktyg och levererade över 40 workshops på alla nivåer inom organisationen. Hon utbildade en projektchef för USA och Marie höll workshops i Canada. Rapporterade till HR Direktör. AkzoNobel 500 Fortune Company, 80 000 anställda i 80 länder, HK i Amsterdam.
 • Preem

  HR Chef

  1997 - 2000

  Marie var HR chef och hade ansvar för ledarskapsutveckling, Employer Branding och jämställdhetsfrågor på Preems olje raffinaderi i Lysekil med 460 anställda. Hon var även periodvs ansvarig för interntidningen och arbetade aktivt med grupputveckling. Certifierades som utbildare inom “The Human Element” i USA. Marie utvecklade ett processinriktat ledarutvecklingsprogram för alla chefer.

  Preem.1500 anställda i Sverige. HK i Stockholm.
 • Personalfrågor i Göteborg AB

  Konsult assistent Rekrytering

  1996 - 1997

  Marie var konsultassistent och utförde /analyserade tester på uppdrag av externa bolag och search bolag.

Maries kompetensområden

 • Roller

  Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Facilitator, Utbildningsledare

Maries anställningar

 • HR Transformational Project Leader, Nouryon

  2018 - 2020

 • HR Direktör, Utbildningschef mm olika positioner, AkzoNobel

  2000 - 2017

 • HR Chef fokus Ledarutveckling, Preem

  1997 - 2000

 • Konsultassistent, Personalfrågor i Göteborg AB

  1996 - 1997

Maries utbildningar

 • Strength Deployment Inventory, SDI, Stockholm, PS Partner

  2020 -

 • Strength Finder Coach, Gallup, UK

  2014 - 2014

 • The Human Element, USA, THE

  1997 - 1997

 • Personal och arbetslivsprogrammet, Göteborg

  1993 - 1996

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning