Hoppa till sidans innehåll

Martin Ekermo

Systemarkitekt

Martin är ansvarstagande och driven och försöker alltid lösa problem på bästa möjliga sätt, både sett från verksamhetens perspektiv och från tekniskt perspektiv. Han är trevlig och social och lätt att samarbeta med.

Områden

 • Systemarkitekt
 • Lead developer
 • Java-utvecklare

Översikt

Martin Ekermo är en senior och driven utvecklare och arkitekt med fokus inom Java. Martin har under sina år både designat arkitektur för större lösningar, drivit utvecklingsteam och agerat lead developer i utvecklingsgrupper. Genom stort engagemang och ansvarskänsla tar Martin ofta huvudansvar för såväl lösning som team.

Martins CV

 • Husqvarna DSS

  Utvecklare och teamledare

  2016 -

  Husqvarna Digital Services and Solutions arbetar med att utveckla digitala tjänster för delar av Husqvarnas produkter, primärt med uppkopplade produkter, s.k Internet of Things. Martin sitter i en roll som teamledare och utvecklare för ett team som utvecklar och förvaltar gemensamma stödtjänster (Common Services) som nyttjas av andra team och tjänster. Exempel på sådana är inloggnings och identitetshantering, register för teknisk dokumentation, etc. Teamen jobbar som självständiga enheter utifrån dev-ops metodik och med agilt arbetssätt. Alla lösningar implementeras och driftas på Amazons molnmiljö (AWS).
 • Bringfelt Innovation AB

  Mentor

  2015 - 2016

  Mentor och rådgivare för utvecklare på Bringfelt Innovation AB. Martins roll är att granska, validera och assistera i uppbyggandet av ny plattform för mobila applikationer. Detta omfattar sådant som kodstruktur, releasehantering, kodgranskning mm, främst inriktat mot back-end.
 • Starbright

  Utvecklare / Arkitekt

  2015 -

  Utveckling av system för analys av mätvärden som insamlas under transport av gods. Systemet är utvecklat med en REST-tjänster som back-end och en single-page-application som front-end. Martins roll var att ansvara för back-end, teknikval, arkitektur och lösning.
 • Jordbruksverket

  Lead developer

  2013 - 2016

  Projekt Kontroll, som är ett delprojekt inom Jordbruksverkets ProCap program, syftar till att leverera ett system där handläggare kan planera kontrollverksamhet samt kommunicera med mobil kontrollenhet. Martins roll är att agera lead developer i ett team på 5-7 utvecklare. I praktiken innefattar detta systemarkitektur, systemdesign, leveranshantering och teknisk projektledning.
 • Jordbruksverket

  Lead developer / Teknisk projektledare

  2013 - 2013

  Uppgradering av Jordbruksverkets utvecklingsplattform från version 1 till version 2. Detta innebar teknikval och arkitekturval samt uppgradering och omskrivning av ett antal generella komponenter. Martin agerade som lead developer och teknisk projektledare och drev teknikval samt det praktiska dagliga arbetet i projektet.
 • Jordbruksverket

  Utvecklare

  2012 - 2013

  Projektet Plogen syftade till att förbereda inför Jordbruksverkets omskrivning av handläggarsystem i ProCap. Fokus i projektet låg på införandet av regel- och processmotor samt leverans av generella komponenter och utvecklingsmiljö.
 • Jordbruksverket

  Utvecklare

  2012 - 2012

  Projekt Bea levererade ett internt behörighetssystem på Jordbruksverket. Projektet var ett av två pilotprojekt med ny plattform och ny metodik. Plattformen baseras på java med fokus på Jboss produkter, i metoden ingår domän-driven-design och agilt tankesätt.
 • Förlagssystem AB

  Utredning

  2011 - 2011

  Arkitekturanalys och utredning inför övertagande av förvaltning en del av Förlagssystems applikationer.
 • Husqvarna AB

  Arkitekt/Utvecklare

  2005 - 2012

  Utveckling och design av internt prishanteringssystem. Systemet används för att sätta priser på artiklar. Klient-server applikation skriven i Java och med Swing teknik.
 • Electrolux AB

  Arkitekt/Utvecklare

  2005 - 2011

  Utveckling av Electrolux Distriparts ehandelsplattform. Systemet tillhandahåll e-handel för återförsäljare (B2B) samt fungerade som backend för konsumentsiter (B2C) via web-services.
 • Husqvarna AB

  Utvecklare/Arkitekt

  2005 - 2012

  System för att hantera artikelnummer och artikelinformation för Husqvarna. Javabaserat websystem.

Martins kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  C++, EJB, HTML, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, UML, Visual Basic, XML, C#, XSL-T, Unix Shell script, J2SE, J2ME, PowerShell, HTML5, SOAP, Webservices, Rest, XSD, XSL, JUnit, AngularJS, COM, Spring, Spring Batch
 • Utbildning

  civ.ing
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project, MS Visual Studio, Apache Jakarta/Tomcat, J2EE, JDBC, JMS, JBoss, Ant, CVS, Eclipse, Hibernate, Tomcat, Spring, Cruise Control, Axis, Axis 2, Netbeans, Subversion, Git, Enterprise Architecht (verktyg), Atlassian Jira, Maven, Spring Webservice, Jira, Node.js, Jenkins, Websphere, Envox Studio, Fit Nesse, Selenium, Atlassian Bamboo, Atlassian Stash, Elasticsearch
 • Hårdvara

  PC, Mac
 • Databashanterare

  DB/2, mySQL, Postgresql
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS X
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation
 • Metoder & Processer

  XP (Extreme Programming), Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Continious Delivery, SAFe, TDD - Test Driven Development
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering
 • Systemtyper

  Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Martins anställningar

 • Konsult, Sogeti AB

  2012 - 2014

 • Konsult, Pdb Datasystem AB

  2005 - 2012

 • Utvecklare, Spotfire AB

  1999 - 2005

 • Utvecklare, Ericsson Mobile Data design

  1998 - 1998

Martins utbildningar

 • Jboss Drools, Jönköping

  2013 - 2013

 • Spring Core, Stockholm

  2008 - 2008

 • Websphere Commerce v6.0, Stockholm

  2007 - 2007

 • JSF Application Development, Stockholm

  2006 - 2006

 • Programming Visual C++, Linköping

  2000 - 2000

 • Civilingenjör, Datateknik, Chalmers Tekniska högskola

  1995 - 1999

 • Pedagogik, Jönköpings Högskola

  1994 - 1995

 • Miljövård, Göteborgs universitet

  1994 - 1995

 • Påbyggnadsutbildning i Musik, Per Brahegymnasiet, Jönköping

  1993 - 1994

 • Naturvetenskaplig linje, Per Brahegymnasiet, Jönköping

  1990 - 1993

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning