Hoppa till sidans innehåll

Michael Wallner

Systemutvecklare

Michael är som person en lugn, ödmjuk och lyssnande person som har omdöme om sig att vara resultatorienterad och arbeta strukturerat. I den typ av långa uppdrag han tidigare haft, har förmåga till egna initiativ med stort ansvarstagande varit en självklarhet.

Områden

 • Systemutvecklare

Översikt

Michael är en seniorkonsult med stor erfarenhet av systemutveckling där Java är huvudspåret.

Michaels CV

 • Telia Company

  Systemutvecklare

  2016 -

  Testdriven systemutveckling i ett agilt team som jobbar enligt Scrum. Uppdraget består av att utveckla tjänster som tjänar diverse kanaler. API MARKET är ett samlingsnamn för ett antal API:er som i huvudsak publiceras i en WSO2-produkt som heter API Manager. Spring Boot används som ramverk för tjänsterna. Miljön är dynamisk och teamen nyttjar Open Source verktyg i hög grad. Teamen tar stort ansvar för de tjänster som levereras och man jobbar mer och mer enligt DevOps. Genom att utveckla API:er av hög kvalité som både integrerar mot legacy-system och target-system underlättar detta transformeringen i hög grad. Man utvecklar även API:er som nyttjas av externa kunder direkt. Teknik/Metod: Java, Spring Boot, Atlassian (Bitbucket, JIRA, Confluence), GIT, Maven API Manager, Scrum mm.
 • TeliaSonera

  Systemutvecklare

  2008 - 2009

  Implementation av fastställd design där Michael var en utvecklingsresurs under nyutvecklingen av Prisma. Utveckling av ett prissättningssystem (Prisma) som används för administration av prisplaner för mobila abonnemang. Teknik/Metod: Spring, Eclipse, Microsoft SQL Server 2005, YUI 2.5 (Yahoo User Interface), CVS och JSTL
 • TeliaSonera

  Systemutvecklare och designer

  2008 - 2017

  Michael har ansvarat för och utformat gränssnittet mellan talsvarsplattformen och underliggande system. Talsvarsplattformen består av Omnivox3D och anropen till underliggande system utgörs av webservice anrop. Automatisk Kundtjänsts talsvarsplattform avlastar TeliaSoneras kundtjänst genom att kunder kan använda sig av självbetjäning. Systemet avlastar TeliaSoneras kundtjänst och gör det möjligt för TeliaSoneras kunder att utföra enkel administration av abonnemang och tjänster på ett effektivt sätt dygnet runt 7 dagar i veckan. Michael är en viktig resurs i att utveckla detta system. Teknik/Medtod: Omnivox3D, VBScript, C#.
 • TeliaSonera

  Designer, systemerare och systemutvecklare

  2008 - 2017

  Michael arbetar huvudsakligen med att designa och utveckla ny funktionalitet i systemet Tholbox. Tholbox är en interaktiv länk mellan Telia och deras återförsäljare. Applikationen används för att beställa och administrera diverse produkter såsom mobilabonnemang, tilläggstjänster, abonnemangsformsbyten, fasta abonnemang, bredband via ADSL, refillcheckar osv. Applikationen körs i webläsare. Underliggande plattform Bea WebLogic Platform, Tuxedo 11gR1 samt Oracle som databashanterare. Ett antal Webservices och servlets har utvecklats för de återförsäljare som vill integrera Tholbox funktionalitet med eget butiksdatasystem. Genom att ständigt utveckla och anpassa systemet efter kundens behov så bidrar Michaels arbete till TeliaSoneras och deras återförsäljares möjligheter att göra affärer. Teknik/Metod: Bea WebLogic 10.3.6 (J2EE), Tuxedo 11gR1 (C i Visual Studio 2010), Oracle 12c , Oracle PL/SQL , Java (JDK 1.6, JDK 1.7), Javascript, CVS för versionshantering, Eclipse som utvecklingsverktyg, ksh shellprogrammering, Red Hat Enterprise Linux Server 5.8 som exekveringsmiljö.
 • TetraPak

  Systemerare, systemutvecklare, designer

  2006 - 2008

  Michael roll i detta uppdrag innebar kravfångst, analys, design samt implementation. Michael fungerade som kravfångare, designer och systemutvecklare för en ny simulatorapplikation, vilken simulerar fabrikernas maskiner och skapar signaler till produktionssystemet P2 för att kunna testa systemet så verklighetstroget som möjligt. Innebar också förvaltning av produktionssystemet, vilket är ett centralt system i många av TetraPaks fabriker världen över. Huvudsyftet med systemet är att planera och effektivisera produktionen. Simulatorn (som Michael huvudsakligen jobbade med) gjorde det möjligt att på ett verklighetstroget sätt simulera produktionssystemet P2. Detta medförde att det blev lättare att kvalitetssäkra nya versioner av P2 som skulle ut till TetraPaks anläggningar över hela världen. Teknik/Metod:J2EE, Java Swing, Eclipse, Weblogic Server, Oracle, RUP, Rational Rose, CVS, Subversion
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare

  2006 - 2006

  Michael var en del av ett utvecklingsteam och utvecklade främst på server-sidan, men vad inblandad i analys design och implementation. Projektet MAL (Migrering av Arbetsskadelivränta) var det första i arbetet att för att migrera ett antal system från gammal plattform till Java och J2EE-miljö. Projektet drevs enligt RUP. Försäkringskassans egna J2EE-ramverk nyttjades. Teknik/Metod:Weblogic Server, Rational Rose, Tuxedo, ClearCase, DB2, RUP, JBuilder
 • Rikspolisstyrelsen

  Systemerare, systemutvecklare

  2005 - 2006

  Michael roll innebar kravfångst, analys, design och implementation. Michael och en till resurs migrerade ett publiceringssystem m h a det gamla systemet som enda utgångspunkt/kravsepcifikation.. PS (Polisens publiceringssystem) var ett system för administrering av Polisens intranät och externa webbplats och det skrevs om med ny teknik. Michael bidrog till att kunden fick ett mer modernt verktyg som fungerade betydligt mer effektivt än det gamla. Teknik/Metod: Spring, Java 1.5, Eclipse, Hibernate, Oracle
 • Telia Mobile (TeliaSonera)

  Systemutvecklare, systemansvarig, driftansvarig

  1996 - 2005

  Uppdraget utvecklades från enbart driftansvar till utveckling och förvaltning av diverse delsystem med tillhörande driftansvar. Michael arbetade som systemutvecklare, system- och driftansvarig bl a vid uppbyggnad av ”Automatisk Kundtjänst” (AK). Michael jobbade även mycket med utveckling och förvaltning av MA (Mobil Administration). Michael hade vidare ansvarat för systemutveckling och vidareutveckling av system och komponenter med stöd av Java och J2EE. En betydande del av arbetet var att skapa nya gränssnitt och integration mot andra system. Michael hade under sin tid hos TeliaSonera / Telia Mobile även ett omfattande driftansvar. Diverse uppdrag inom TeliaSonera under denna period. • Uppbyggnad av ”Automatisk Kundtjänst” (AK). Tjänsten avlastade Telia Soneras kundtjänst via talsvar och web, genom att kunder kan använda sig av självbetjäning. • MA (Mobil Administration) som är en applikation där avtalskunder kan administrera sina abonnemang. • EFS (Enterprise Functional Services) är en samling generella komponenter där man erbjuder tjänster, både internt och externt, via olika gränssnitt (rmi, webservices, servlets m.m). Under denna period förvandlades information, som endast varit Telia- internt, till att vara tillgängligt för självbetjäning via olika gränssnitt mot slutkund. Michael var i hög grad delaktig under den resan. Teknik/Metod: Unix (Solaris), Java, C++, Perl, Informix, Oracle, JBuilder
 • Posten

  Systemadministratör

  1994 - 1995

  ARBETSUPPGIFTER Skötte administrationen av ett antal Unix-datorer samt var delaktig i införandet av det första brevhanteringssystemet i Sundsvall PRESTATION I UPPDRAG Michael skötte den dagliga driften av ett antal Unix-datorer och dess applikationer samt var delaktig i ett projekt som automatiserade brevhanteringen på postterminalen i Sundsvall. UPPDRAG System Manager för ett antal Unix-maskiner (Sun Solaris). TEKNIK/METOD Unix KUNDNYTTA Posten hade under denna period begränsade IT-resurser och Michael hjälpte till att underhålla ett antal system.
 • Telia

  Systemutvecklare

  1994 - 1996

  Arbetet bestod i huvudsak av utveckling och förvaltning av ett antal stödsystem. Michael var en del av ett utvecklingsteam som skötte utveckling och förvaltning av ett antal av Telias stödsystem. Systemutveckling och förvaltning av bl a ett faktureringssystem för ISDN-abonnemang. Teknik/Metod: C++, Unix (Solaris), Sybase
 • SPV

  Utvecklare, installatör och utbildare

  1991 - 1994

  Uppdraget förändrades under tid från testning till systemutveckling. Michael höll periodvis även en del utbildningar. Uppdraget var väldigt omväxlande då Michael gjorde allt från omfattande porteringstester till att åka ut till myndigheter och hålla utbildning eller utföra installationer. Testning, systemutveckling, installationer, utveckling och utbildning av systemen PIR (lönesystem) och Far & Flyg (reseräkningssystem). Teknik/Metod: Unix, Mimer

Michaels anställningar

 • IT konsult, Knowit Norrland AB

  2008 - 2017

 • IT konsult, IT Partner Wallner AB

  1999 - 2008

 • IT konsult, Candeo Nordkonsult

  1996 - 1998

 • IT konsult, Cap Gemini

  1994 - 1996

 • IT konsult, ADB Projekt Partner

  1991 - 1993

Michaels utbildningar

 • ADB-linjen, Mitthögskolan i Sundsvall

  1990 - 1992

 • Treårigt Naturvetenskapligt gymnasium, Hedbergska Skolan i Sundsvall

  1985 - 1988

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning