Hoppa till sidans innehåll

Olle Anderson

Business Intelligence

Områden

 • Business Intelligence
 • Databasdesign
 • Systemutveckling

Översikt

Har mer än 15 års erfarenhet av system- och databasutveckling i Microsoft-miljö. Microsoft Certified Professional (Databasdesign och Administration SQL Server 2000), Microsoft Certified Technology Specialists (MCTS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance och Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance)

Olles CV

 • Wasa Kredit

  Systemutvecklare

  2015 -

  Utveckling av datalager. Verktyg och plattformar: SQL Server 2014, MDS, SSIS, Visual Studio
 • Finansdepartementet

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  Utveckling av PowerPivot-rapporter
 • Handelsbanken Liv

  SSAS utvecklare/Mentor

  2014 - 2014

  Stöd kring vidareutveckling av SSAS 2008R2
 • Cirrato

  System/Data Warehouse utvecklare

  2013 - 2014

  Utveckling av BI-lösning samt underhåll och vidareutveckling av operativ databas. Verktyg: SSIS, SSAS, SSRS och SQL Server 2008R2/2012.
 • PwC

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  Utveckling av deklarationsverktyg i Excel
 • PwC

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  Utveckling av enkätprogram i Excel
 • SPK

  Systemförvaltare/utvecklare

  2011 - 2013

  Förvaltning, utredning och utveckling av försäkringssystem för banktjänstepension inom Swedbank/Sparbanken. C#, SQL Server 2005, Reporting Services
 • Trafikanalys

  Projektledare/Förvaltare

  2011 -

  Förvaltning och underhåll av intervjusystem. Samordning med beställare och resurser. Utbildning av användare och resurser. Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET
 • SIDA

  Data Warehouse utvecklare

  2010 - 2011

  Design och implementering av Data Warehouse för biståndsprojekt. Verktyg: MS SQL Server 2008 R2, Reporting Services, Integration Services och Analysis Services
 • Trafikanalys

  Arkitekt/Utvecklare

  2010 - 2011

  Utveckling av intervjusystem. Kravsamordning,arkitektur,datamodellering,tekniska gränsnitt,systemutveckling. Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET
 • Handelsbanken Liv

  Systemutvecklare

  2010 - 2010

  Migrering av tjänstepensionsbestånd från Handelbanken Liv i Norge till extern part. Framtagning av ad hoc-rapporter i samarbete med verksamheten. SQL Server 2000 och 2008.
 • SIKA

  Systemutvecklare

  2008 - 2010

  Utveckling av geografiskt sökformulär för intervjusystem. Verktyg: SQL Server 2005, Integration Services och Visual Basic .NET
 • Handelsbanken Liv

  Systemutvecklare

  2007 - 2008

  Konvertering och vidareutveckling av försäkringsapplikation. Innefattande bl.a. migrering till SQL Server, konvertering av fasta rapporter, framtagning av ad hoc-rapporter till verksamheten, vidareutveckling av datamodellen, SSIS-paket för dataimport. Miljö och verktyg: SQL Server 2005, Integration Services, Reporting Services, Crystal Reports, MS Access.
 • IMS Health

  Data Warehouse utvecklare

  2007 - 2007

  Design och implementering av Data Warehouse och ETL-system för läkemedelsstatistik. Plattform: Windows 2003 Server, MS SQL Server 2005, Reporting Services och Integration Services.
 • Citibank

  Data Warehouse utvecklare

  2005 - 2007

  Databasdesign och implementering av Data Warehouse för Citibanks ansöknings- och lånesystem. Utveckling av DTS-paket för dataimport. Framställning av ad hoc-rapporter i nära samarbete med analytikerna. Utveckling och implementering av scorecard-modell. Löpande förvaltning av systemet. Plattform: Windows 2003 Server, MS SQL Server 2000.
 • Kvadrat

  Serveruppgradering

  2004 - 2004

  Uppgradering av servermiljö från Windows NT 4.0 till Windows 2003 Server. Även uppgradering av mail- och databasservrar från MS Exchange 5.5 resp. MS SQL Server 7.0 till Exchange 2003 resp. SQL Server 2000.
 • RUAB

  Systemutvecklare/förvaltare

  2003 - 2004

  Telefonintervjusystem. Baserat på SQL Server 2000 med Access 2002 som klient. Lösningen byggde på ett gammalt system som konverterades m.h.a. VBA kod i Excel och Access samt SQL Serverskript. Utvecklingen skedde i nära samarbete med slutanvändare och projektledare.
 • Stockholms läns landsting

  Systemutvecklare

  2003 - 2004

  Utveckling av voteringssystem till landstingsfullmäktige. Databasdesign i SQL Server 2000 och applikationsutveckling i VB 6.
 • Internationella Programkontoret

  Systemutvecklare

  2002 - 2003

  Vidareutveckling av webtjänst för hantering av kurser och utbildningar inom Europeiska unionen. Treskiktad arkitektur med ASP, VB och SQL Server 2000.
 • Kvadrat

  Systemutvecklare/förvaltare

  2001 - 2005

  Internweb och säljstödsystem. IIS/ASP/Access/SQL Server
 • Skandia/If

  Systemutvecklare

  1999 - 2001

  Rapportsystem för försäkringssystem. Access/DB2 och OLE-automation mot Excel. Konvertering av befintligt system samt nyutveckling i nära kontakt med systemförvaltare och slutanvändare. Utbildning av systemförvaltare samt framtagning av dokumentation. Framställning av ad hoc-rapporter tillsammans med användare.
 • Inspectex, Pakistan

  Systemutvecklare

  1999 - 1999

  System för kvalitetsmätning och orderhantering av textilprodukter. MS Access/SQL Server
 • FTF

  1998 - 1998

  Medlemsmatrikel med Accessdatabas integrerad med PageMakerfil
 • RUAB

  Systemutvecklare

  1998 - 1999

  Databasdriven Website för enkäter (ASP,ADO).
 • FTF

  Systemutvecklare

  1997 - 1998

  Website med databaskoppling (ASP och ADO)
 • Biacore

  Systemutvecklare

  1997 - 1997

  Logistiksystem i MS Access
 • Youth for Europe

  Systemutvecklare/förvaltare

  1996 - 2000

  System i MS Access för utbetalning av EU-bidrag
 • Ungdomsstyrelsen

  Systemutvecklare/förvaltare

  1996 - 2000

  System i MS Access för utbetalning av statliga bidrag
 • RUAB

  Systemutvecklare/förvaltare

  1996 - 1998

  Rapporteringssystem och beräkning av intervjudata i MS Access. Design och utveckling av rapporteringssystemet. Framtagning av rapporter tillsammans med beställaren.
 • Radiobokningen

  Systemutvecklare/förvaltare

  1995 - 2002

  Client/server system i MS Access/SQL Server för bokning av radioreklam med budget och resultatredovisning.
 • Riksrevisionsverket

  Systemutvecklare

  1995 - 1996

  Dokumenthanteringssystem i MS Access
 • Domstolsverket

  Systemutvecklare

  1995 - 1995

  Accessystem för underhåll och service av datautrustning.
 • RUAB

  Systemutvecklare/förvaltare

  1994 - 1999

  System för telefonintervjuer i MS Access. Ca 50 användare
 • Montema Research

  Systemutvecklare

  1994 - 1994

  Inmatnings- och beräkningsprogram för enkäter i MS Access

Olles kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Prestandaoptimering, Datalager, Datawarehousing, Databaskonstruktion
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system
 • Operativsystem/plattformar

  MS Internet Information Server, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7
 • Databashanterare

  MS SQL-server, DB/2, mySQL, MS Access, MSSQL Server Integration Services
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Exchange, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, MS Reporting Services, Team Foundation Server
 • Utvecklingsspråk

  ASP, SQL, Visual Basic, Office VBA, Visual Basic .NET, C#
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Läkemedelsindustri, Media, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri
 • Utbildning

  civ.ing
 • Tillämpningar

  Finanssystem, Affärssystem, Ärendehanteringssystem, Billing-system, CRM-system
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Designer, Systemförvaltare, Databasadministratör, Arkitekt
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Drift

Olles anställningar

 • Konsult, Eget företag

  1994 - 1999

 • Systemutveckling, Montema Research

  1991 - 1994

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning