Hoppa till sidans innehåll

Patrik Andersson

GIS-specialist

Patrik har en mycket god kommunikationsförmåga, lätt för att bygga relationer och förstå komplexa uppgifter. Han engageras av utmanade situationer och har en utmärkt förmåga att strukturera och löpande dokumentera sitt arbete. Detta stärktes ytterligare under hans tid på Saab Aeronautics där flyg- och försvarsindustrin ställde väldigt höga krav gällande detta. Både privat och i yrkeslivet är Patrik den personen många vänder sig till, när det gäller att planera och strukturera någon form av aktivitet.

Områden

 • GIS-specialist
 • Projektledare
 • Utbildare

Översikt

Patrik är civilingenjör inom lantmäteri från Lunds tekniska högskola med teknisk inriktning och fokus på geografiska informationssystem (GIS). Han har erfarenhet av att planera, kravställa, leda och driva IT-projekt, med majoriteten av uppdragen inom GIS. Patrik utformar, strukturerar och håller gärna i kurser.

Patriks CV

 • Trafikverket

  GIS-specialist

  2019 - 2019

  Konsultuppdrag med fokus på IT-drift, kravställning och underhåll av Trafikverkets ArcGIS Enterprise-plattform. Uppdraget innefattar även GIS-support för myndigheten, samt operativt arbete i form av GIS-administratör för GIS-plattformar i produktion.
 • Västerbergslagens utbildningscentrum

  Utbildare

  2018 - 2018

  Utformning av material och ledare för en tre veckor lång GIS-kurs för programmet "Miljö och förorenade områden". Kursen drevs primärt på distans, med tre fysiska träffar i Ludvika. Grundläggande teori samt tillämpad utbildning i ESRI:s plattform ArcGIS gällande förorenade områden där DesktopGIS och webbGIS användes.
 • Luftfartsverket

  GIS-specialist

  2018 - 2019

  Konsultuppdrag gällande geodataförsörjning till JAS 39 Gripen-systemet. Uppdraget utförs hos Flyginfo SE som är den samordnande enheten inom försvarsmakten gällande flyginformation.
 • Polisen

  GIS-specialist

  2017 - 2018

  Konsultuppdrag på polisens IT-avdelning med fokus på att kartlägga, kravställa och analysera krav, samt ajourhålla geodataförsörjningen till ett flertal system inom Polisen. Uppdraget utfördes enligt Scrum-metodiken med ett agilt arbetsätt. Det tekniska fokuset var främst på FME, samt ESRI:s programvaror ArcGIS såsom ArcGIS-Portal, ArcGIS-Server, ArcMap/ArcGIS-PRO. Uppdraget har även inneburit extern kontakt med andra myndigheter, samt förbereda och leda workshops.
 • Stockholms läns landsting

  GIS-samordnare

  2016 - 2017

  GIS-samordnare inom Swecos projekt, utbyggnad av den blåa tunnelbanelinje till Nacka, Södermalm och Söderort.
 • Västerbergslagens utbildningscentrum

  Utbildare

  2016 - 2016

  Framtagning och utformning av material, samt ledare för en tre veckor lång GIS-kurs för programmet "Miljö och förorenade områden". Kursen drevs primärt på distans, med tre fysiska träffar i Ludvika. Grundläggande teori samt tillämpad utbildning i ESRI:s plattform ArcGIS gällande förorenade områden där DesktopGIS och webbGIS användes.
 • Sweco

  Kontorssamordnare

  2016 - 2017

  Kontorssamordnare för ett av Swecos kontor i Linköping. Rollen gick ut på att samordna löpande ärenden, samt avveckla alla kontrakt inför kommande flytt till ett gemensamt kontor.
 • Trafikverket

  GIS-samordnare

  2015 - 2017

  GIS-samordnare hos Sweco för deras projekt Ostlänken delsträcka 2 (Norrköpings kommun).
 • Sweco

  GIS-konsult

  2015 - 2017

  GIS-konsult i ett flertal uppdrag med fokus på att hitta digitala lösningar. Rollen innefattade en förmåga att hålla flera bollar i luften, vara lyhörd för medarbetarnas projekt och omsätta dessa, oftast komplexa arbetssätt, med ett enklare digitalt arbetsflöde.
 • Returpack AB

  Uppdragsledare

  2014 - 2015

  En förstudie av en plattform för virtuella studiebesök riktat mot skolklasser. Projektet gick ut på att göra en bullrig industrimiljö tillgänglig för elever genom augmented reality (AR) och virtual reality (VR). Uppdraget utfördes med ett agilt arbetssätt i form av Scrum-metoden.
 • Saab Aeronautics

  Projektledare och kravställare

  2014 - 2015

  Projektledare för geodata inom Gripen C/D-projektet. Koordinering, kravställning och kravanalys, samt planering av GIS- och geodataarbeten till produkter och delsystem inom Saab-koncernen. Rollen innefattade att hålla i regelbundna workshops och mötesserier både i och utanför Sverige, samt samverka med andra projekt.
 • Saab Aeronautics

  Studentambasadör

  2013 - 2014

  Rollen som studentambassadör gick ut på att marknadsföra Saab för studenter ifrån högstadiet och upp till universitetet. I denna roll hölls presentationer för skolklasser och studenter som besökte Saab, det anordnades event på högskolor såsom arbetsmarknadsdagar. Deltog även på utbildningar för studentambassadörerna som anordnades av HR och kommunikation för att stärka studentambassadören i dess roll.
 • Saab Aeronautics

  Utbildare och förändringsledare

  2013 - 2014

  Utbildning- och tekniköverföringsprogram för Royal Thai Air Force (RTAF). Rollen innebar utbildningar i programvara och processer, samt parallellt förändringsarbete med RTAF. Under denna Technology Transfer gjordes fem utbildningar på plats i Thailand. Hade även uppdraget att avveckla det kompetenscenter som fanns inom geodata och integrera detta som ett projekt inom gripen C/D-projektet.
 • Saab Aeronautics, flygsimulatorprogrammet

  Systemingenjör

  2012 - 2014

  Ansvarat och utfört systemuppdatering, samt konfigurationshantering för flertalet GIS- och geodatasystem inom Saab-koncernen.
 • Lunds tekniska högskola

  Utbildare (under studietid)

  2008 - 2010

  Supplemental Instruction (SI)-observatör för Lunds Tekniska Högskola och Gymnasieskolor i Skåne. Som observatör inom SI medverkar du andra SI-mentorers möten och ger dem tips på hur de kan utveckla sina möten.
 • Lunds tekniska högskola

  Utbildare (under studietid)

  2007 - 2008

  Supplemental Instruction-mentor på lantmäteriprogrammet Lunds Tekniska Högskola. Supplemental Instruction (SI) handlar om att i grupp diskutera ett ämne och få ökade förståelse i detta. En SI-mentor är ansvarig för att planera och leda dessa möten. Mötena handlade om fördjupad förståelse inom matematikkursen analys i en variabel.

Patriks kompetensområden

 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Workshopledare, Kravanalytiker, Lärare, Produktägare, Utbildningsledare, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Branscherfarenhet

  Försvar, Transport/Spedition/Flyg, Skog och Papper, Byggarkitektur, Fastighet, Byggindustri, Aerospace
 • Utbildning

  civ.ing
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning
 • IT-strategi

  Teknikutredning, CRM Project systems
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Omvärldsanalys, Projektledning
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande
 • Tillämpningar

  GIS
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN
 • Kommunikation & Information

  3D-modellering, Utbildningsmaterial, Engelska
 • Verktyg & Middleware

  ArcGIS, Atlassian Jira, MS Office, FME, Feature Manipulation Engine
 • Utvecklingsspråk

  Python, Matlab

Patriks anställningar

 • GIS-konsult, GISify AB

  2017 -

 • GIS-konsult, Sweco Position AB

  2015 - 2017

 • Projektledare, Saab Aeronautics

  2014 - 2015

 • GIS-ingenjör, Saab Aeronautics

  2012 - 2015

 • Arbetsplatstrainee: Flygsimulatorprogrammet, Saab Aeronautics

  2012 - 2013

Patriks utbildningar

 • Indirekt ledarskap, Kurskoncept försvarshögskolan

  2019 - 2019

 • Utveckling grupp och ledarskap, Kurskoncept försvarshögskolan

  2019 - 2019

 • Projektledningsprogram, återkommande träffar 1,5 år, Saab Aeronautics

  2014 - 2015

 • Projektledning på Aeronautics, Saab Aeronautics

  2014 - 2014

 • Orientering kring flygtrafiktjänsten, Luftfartsverket

  2012 - 2012

 • Examensarbete / Minor field study. "Effective use of open source GIS in rural planning", Lunds Tekniska Högskola / Durban, Sydafrika

  2011 - 2011

 • Utbytesår, Kanada, Queens university / Royal Military College

  2009 - 2010

 • Civilingenjör inom Lantmäteri, teknisk inriktning, Lunds Tekniska Högskola

  2006 - 2011

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning