Hoppa till sidans innehåll

Robert Dybeck

Employer Branding

Energifull entreprenör som har bred erfarenhet inom Employer Branding och rekryteringsområdet. Vet vikten av rätt medarbetare och jobbar även aktivt med att stärka attityder hos medarbetare via onboarding och värdering/kultur arbete. Stor kreativ förmåga och omtyckt som ledare samt en uppskattad talare. Hjälper mina kunder att ta fram plan samt genomföra projekt i syfte att stärka och utveckla företagets förmåga att attrahera, rekrytera och utveckla rätt personal.

Områden

 • Employer Branding
 • Attityd/kultur förändringsledare
 • Rekryteringschef

Översikt

Jag får energi av människor och älskar att ge den energin vidare. Som konsult och företagare får jag kombinera min erfarenhet och min passion. Det summeras väldigt bra av uttrycket Employer Branding. Jag kompletterar detta med ett stort intresse för modern marknadsföring, där jag anser Content- och inbound marketing, och automation är värdefulla hjälpmedel inom EB. Hjälper mina kunder att ta fram en plan för sitt långsiktiga Employer brandingarbete. Är sedan deras strategisak och taktiska stöd under genomförande av planen. Min erfarenhet gör att jag vet att den gemensamma nämnaren för framgångsrika företag är rätt personer med rätt attityd. Därför är även nätverkande, värderingsstyrning, ledarskap, utbildning och försäljning viktiga kompetensområden för mig. Intressen: Employer Branding, Rekrytering, Talent management, Content Marketing, affärsnätverk, Marketing automation, Digital Employer Branding, Sociala Medier, Säljledning, Ledarskap, Affärs PT, Föreläsare, inspirationsföreläsare, Seglare, trebarns far.

Roberts CV

 • Anticimex

  Employer branding expert

  2017 -

  Hjälper Anticimex med en av deras huvudstrategier -2020 nämligen Employer branding. Ta fram EB karta och hjälpa dem att prioritera och även genomföra projket i syfte att stärka deras kultur och externa attraktionskraft
 • Svenska Kyrkan

  Workshopsledare samt ledarcoach

  2017 -

  lett strategiworkshop med kyrkorådet för en församling i syfte att forma framtidsstrategi för att nå ut till nya målgrupper och prioritera åt operativ ledning. Tagit fram visualisering av strategi samt fungerar som stöd åt operativ chef.
 • SISAB

  Employer branding expert

  2016 -

  Robert har i uppdrag att tillsammans med en partner från Future First ta fram och implementera ett sk Digital onbarding program för SISAB. Skall även skapa en introduktionsdag samt förändra Exitsamtal och andra delar inom Employer branding området.
 • Erfator projektledning AB

  Employer branding konsult

  2014 - 2016

  Tagit fram en Employer branding strategi för Erfator samt påbörjat implementering. Nyligen genomfört ett omfattande webbprojekt med hjälp av Byrå samt extern Copyhjälp. Har rekryterat en underkonsult som på deltid stöttar som intern kommunikatör och webbmaster. Jobbar på uppdrag av VD med högt uppsatta mål vad gäller EVP (Emplyee value proposition) och aktiviteter inom hela Employer branding området. Fungerar idag som strategiskt bollplank samt hjälper till med val av leverantörer av bland annat kandidathanteringssystem. Även hjälpt till med sociala medier strategi.
 • Wildfire

  Employer Branding expert kundansvarig

  2014 -

  Som expert inom Employer branding området kompletterar Robert Wildfires övriga kompetensområden. Wildfire Jobbar med att stärka/förändra beteenden och attityder i stora geografiskt spridda organisationer. Förutom att bistå som kundansvarig för flera projekt är Robert ansvarig för kunder med utmaningar inom Employer branding området. Han har varit med och utvecklat ett Rekryteringsverktyg som mäter attityd, i samarbete med psykologer från Wildfire. Frekvent anlitad som inspirationsföreläsare samt moderator för större event och konferenser som vi leder hos våra kunder. Kundansvarig för större program hos bla Aleris, OK&Q8 och Stockholmshem.
 • Fastighetsmäklare företag

  Säljcoach

  2012 - 2015

  Som affärs-PT stöttar Robert ägaren till bolaget i sitt ledarskap samt ett 10-tal mäklare i individuella coachningssamtal enligt RAK-modell. (Resultat, Aktivitet, Kvalitet) Har genomfört ett antal säljkonferenser och implementerat nya arbetssätt och mötesformer. Har även hjälp till med Vision och värderingsarbete samt involverat medarbetare i framtagning av sk " way of working" dokument. Som även innefattar Employer branding för att stärka företagets image och rykte bland mäklare i branchen
 • Kvadrat Holding AB

  Employer Branding manager

  2012 - 2014

  Uppdrag som Employer Branding och Marknadschef innefattade att attrahera såväl konsulter som kunder till detta Kvadrat som består av omkring 250 konsulter som alla har eget företag. Tog fram och implementerade Employer branding strategi för Kvadrat. Innefattade målgruppsanalys, Strategi och processer för genomförande. Bland annat omfattande rekryteringsprojekt samt att han implementerade Marketing Automation verktyg för att sköta hantering samt kommunikation med kandidatmarknaden. Genomfört internutbildningar, konferenser, samt valt leverantörer och marknadsföringskanaler. Skötte Linkedinsida för Kvadrat och gick från 100- över 1300 följare på Linkedin.
 • Clintelica AB

  Affärsutveckling samt försäljning

  2012 - 2013

  Clintelica var först på marknaden med att låta sina kunder använda sitt samlade nätverk fullt ut. Organisationer av idag sitter på tusentals kontakter via sina anställda, Facebook, LinkedIn, Twitter och andra kontakter. Nyckeln för att dra nytta av detta heter visualisering och sökbarhet, Clintelica gör detta möjligt och genererar mängder av möjligheter för säljkår, rekrytering och kunduppföljning. Med ett användarvänligt CRM system kopplat till ditt nätverk öppnas nya möjligheter! - Business to Network. Roberts roll var att stötta företagsledningen med utvecklingen av koncept, erbjudandepaketering, prissättning samt kundimplementeringar. Han jobbade även aktiv med införsäljning hos nya kunder.
 • RGP/M&D Selection

  Managing Director

  2010 - 2012

  Verksamhetsansvarig för M&D Selection helägt dotterbolag till Resources Global Professionals. Kom in i samband med namnbyte och nysatsning på bolaget. Paketerade och byggde upp verksamheten med framgång. Unik process och unikt samarbete med Resources globala nätverk, gav lyckosamma chefsrekryteringar inom främst Ekonomi, HR och Marknad/sälj. Robert ingick även i Resources Sveriges ledningsgrupp med ansvar för drygt 300 anställda och associerade konsulter. Som verksamhetschef ansvarade han för: -Affärsutveckling/ erbjudandepaketering -Marknadsföring nytt varumärke i Stockholm/ Malmö -Organisation och personalledning -Försäljning/avtalsansvarig - Personalansvar - Employer branding bland annat EVP kultur och attraktionsarbete såväl intern som emot kandidater i kärnverksamheten.
 • Manpower Sverige AB

  Produktchef Manpower Student

  2008 - 2010

  Som produktchef ansvarade Robert för att utveckla och driva Studentaffären inom koncernen. Var inledningsvis med om att lägga verksamheten i ett eget bolag; Manpower Student AB. Ansvarade för affärsutveckling nationellt och ingick i divisionsledningen för Manpower AB. Under Roberts tid växte verksamheten kraftigt och omfattade över 3000 anställda studenter. Några ansvarsområden var: -Affärsmodell, säljmetodik, säljutbildning, prissättning. -Marknadsföring i samråd med marknadsavd, implementering av nationella kampanjer. -Studenterbjudandet, kontakter med Universitet, employer branding. -Konkurrentanalys och affärsutveckling av affärsmodell, Comp & Ben, systemstöd. (Schemaläggningsverktyg, sociala medier etc.)
 • Manpower Sverige AB

  Rekryteringschef

  2006 - 2008

  Robert jobbade som rekryteringschef för som mest 12 rekryteringskonsulter. Hade budget, resultat och personalansvar. Ansvarig för sälj, och leverans. Uppskattad som ledare samt utmanade rekryteringsbranschen med nya arbetsätt och starkt fokus på kandidatupplevelse och Employer Branding

Roberts kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning
 • Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Varumärke/branding, Strategisk affärsplanering
 • Försäljning

  Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund
 • Utbildning

  civ.ek
 • Roller

  Team-ledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, Kommunikationsrådgivare, Interimschef, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kommunikationsstrateg, Kommunikationscoach
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Marknadskommunikation, Sociala medier, Event management, Utbildningsmaterial

Roberts anställningar

 • Employer Branding & Marketingmanager, Kvadrat Holding AB

  2012 - 2013

 • Managing Director, M&D Selection AB

  2010 - 2012

 • Produktchef Manpower student, Manpower AB

  2008 - 2010

 • Rekryteringscef, Manpower AB

  2006 - 2008

 • Key account manager, Resurs Bemanning

  2003 - 2004

 • Grundare, Coffeecow

  2002 - 2003

Roberts utbildningar

 • Magisterexamen ekonomi, inrikting organisation management, Stockholms Universitet

  1998 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning