Hoppa till sidans innehåll

Serdil Akyuz

Javautvecklare

Serdil är väldigt social och uppskattas av sin omgivning. Han passar in i alla typer av projekt och miljöer. Han är dessutom självgående och kommer snabbt in i ett nytt team. Serdil är mycket målmedveten och släpper inte problem olösta.

Områden

 • Javautvecklare
 • Webbutvecklare
 • Scrum Master

Översikt

Serdil har stor erfarenhet av systemutveckling framför allt inom media, logistik, bank, finans och försäkring. Förutom sin roll som utvecklare har han haft ansvar för systemdesign, configuration management samt övergripande systemansvar. Serdil har ett intresse för agil utveckling och det leder ofta till att han hjälper till med idéer och förbättringar. Han är en certifierad javautvecklare som arbetat inom alla skikt och har en stor erfarenhet av olika java ramverk. Serdil har under de senaste åren arbetat i projekt med mikrotjänstearkitektur, tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet.

Serdils CV

 • SVT

  Systemutvecklare

  2014 - 2016

  SVT Recept
  Serdil arbetar som systemutvecklare och systemdesigner i SVT:s uppdrag SVT Recept, en recepttjänst som erbjuder recept samt relaterade videoklipp från SVT:s olika program. I uppdraget ansvarade Serdil för att ta fram flertalet REST API:er, där både Front-end och Back-end delar i SVT:s miljö kan hämta data kring matrecept. Lösningen driftas som molnlösning i Heroku-plattformen. Teamet jobbar agilt med ramverket Scrum.

  SVT Flow
  Serdil arbetade med SVT:s platform och nysatsning SVT Flow, en streaming videotjänst som erbjuder TV On Demand liknande t.ex. Netflix/SVT Play. Serdil arbetade med att utveckla ett Back-end system som hämtade JSON-specifik data från bl.a. Escenic CMS där motagande system var Video-strömar, undertexter, Metadata och bildmaterial, d.v.s. fokus på multimedia. Front-end mottagande system var renderande Web-klienter.

  Serdil utvecklade den Andoid-App som var en mottagande klient till ovanstående delar för streaming av det data som hämtades från ovanstående Back-end systemdelar. Appen interagerar med komponenter i Back-end lösningen som påverkar upplevelsen, som t.ex. möjligheten att "Like:a", spara bokmärken och favoriter.

  Programsidor på www.svt.se
  Serdil utvecklade s.k. programsidor som finns att se under svt.se/program. Mottagare är både TV-tittaren såsom TV-programmens redaktörer. Serdil utvecklade bl.a. en omröstningsmodul vars syfte är att under en livesändning ge tittare av diverse TV-program möjligheten att vara med och rösta på t.ex. innehållet i ett program.

  Teknik: Java 8, RxJava, Spring, Spring Boot, Play Framework, Android, Hystrix, MySQL, Solr, Elasticsearch, Gradle, Maven, Docker, Heroku, Escenic CMS, Jenkins, Git, Mockito
 • H&M

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Serdil deltog som systemutvecklare i vidareutvecklingen av H&Ms centrala logistiksystem som används för distribution av information från H&M Buying Office till externa Transportörer. De externa transportörerna kommunicerar sedan tillbaka den förväntade volymen tillbaka till importdelen och till Buying Office. Tillverkarna som anlitas av H&M använder sig av systemet för att fylla i information som packlistor, samt kartongmärkning. Transportörerna som också anlitas använder sig av systemet för att fylla i information om förväntad transport. På så sätt har man hela tiden koll på vad som är på väg. Systemet hanterar sedan informationen och skickar vidare det till andra närliggande system. Serdil deltog i utveckling i systemets alla skikt. Från tillverkarens ifyllande av packningslistorna, till att transportörerna fyller i den förväntade volymen. I rollen som systemutvecklare har Serdil utvecklat User Stories samt jobbat med integration mot ett flertal tjänster från underliggande system, t.ex. som H&Ms stora ordersystem. Serdil var även med och ansvarade för releaser en till flera gånger i månaden. Teamet jobbade agilt med ramverket Scrum. Serdil ansvarade även för effektivisering av arbetsflödet samt hanteringen av incidenter som inträffade.

  Tekniker: Java, Spring, Hibernate, Oracle DB, MS SQL, JMS, JavaScript, JQuery, Tomcat, Active MQ, XMLBenas, JUnit, Mockito, Maven, Teamcity, Subversion, IntelliJ
 • SEB

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  SEB byggde om sina frontlösningar mot privatkunder, företagskunder och sin kassalösning. Samtliga kanaler kom att byggas på en gemensam arkitektur. I den första etappen var det en ny internetbank som skulle byggas. Serdil var med och skapade plattformen som skulle vara gemensam för samtliga front-end system. I rollen som systemutvecklare har Serdil utvecklat användarfall samt jobbat med integrering mot tjänster från underliggande system. Serdil ingick i gruppen som ansvarade för hantering av värdepapper och integrerade bl.a. världsindex, warranter, råvaror, externa fonder samt marknadsöversikten.
  Utöver sina uppgifter i värdepapper fick Serdil förtroendet att utveckla den sammanfattande bilden av en kunds ekonomi där alla delar som kort, konto, kredit, pension, försäkring, lån, bolån och värdepapper vävdes ihop. Implementationsarbetet har skett i nära samarbete med verksamheten, krav, test, arkitekter och övriga projekt som berörts. Serdil har också arbetat med kvalitetsgranskning, metodutveckling och tidsestimering. Teamet jobbade agilt med ramverket Scrum. Serdil var även med och förde in felhantering.

  Tekniker: Java/J2EE, JavaScript, WebSphere, JSF, Spring, Web Services, JQuery, JUnit, Maven, Jenkins/Hudson, Nexus, Subversion, IBM RSA, Portlet, Primefaces
 • Skandia

  Systemutvecklare med CM ansvar

  2010 - 2011

  Serdil deltog i ett vidareutvecklingsprojekt av ett skadehanteringssystem utifrån de krav som ställdes från verksamheten. Systemet ansvarade för hantering av samtliga in- och utbetalningar och hade därmed mycket höga krav på transaktionssäkerhet och närliggande icke-funktionella krav. Serdil var även Teamansvarig för Configuration Management och ledde arbetet kring branchning, incheckning av kod samt automatiska byggen m.h.a. Maven och Hudson. Serdil deltog även i ett underprojekt som syftade till att konvertera en stor mängd EJB-baserade komponenter till Spring motsvarigheter. Teamet jobbade agilt med ramverket Scrum.

  Tekniker:Java/J2EE, JavaScript, WebSphere, JSF, Spring, Web Services, JQuery, JUnit, Maven, Jenkins/Hudson, Nexus, ClearCase, Subversion, IBM RSA, Portlet, Primefaces
 • Skandia

  Systemutvecklare

  2006 - 2010

  Serdil hade övergripande ansvar för vidareutveckling av Skandias elektroniska arkiv utifrån verksamhetens kravställning. I projektet ingick bl.a. vidareutveckling av nya webbtjänster som Skandiabanken använder. Serdil utvecklade även en Auditing-komponent som automatiskt loggar alla handläggares sökningar i en databas. I projektet ingick även ett arbete kring anpassning av projektet för automatiska byggen m.h.a. Maven och Hudson, som Serdil ansvarade för och genomförde. Han ansvarade även för versionshanteringsbyte från Team Foundation Server till Subversion.

  Serdil var drivande för och ledde arbetet kring införande av test-automatisering och Test-driven utveckling (TDD). I den uppgiften identifierades ett stort behov av refaktoriseringsarbete som sedermera leddes av Serdil. Resultatet av detta arbete effektiviserade testbarheten av systemet och banade vägen för bättre kvalité av framtida leveranser.
  Systemets presentationslager anpassades under projektets gång i enlighet med Skandias nya image. Serdil ansvarade i samband med detta för att bygga bort beroendet till IBM:s Content Manager i kostnadsbesparingssyfte. Arbetet innebär att man byggde en egenutvecklad lösning baserad på produkten onDemand:s egna API:er.

  Tekniker: Java/J2EE/JSE, JavaScript, JQuery, Spring, WebSphere, XML, XSD, WebSphere, JBoss, Web Services, EJB, Hibernate, MS-SQL, MySQL JUnit, Maven, Hudson, Nexus, Sonar, ClearCase, Subversion, SoapUI, Eclipse, Portlet

Serdils kompetensområden

 • Verktyg & Middleware

  Spring
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 7
 • Utvecklingsspråk

  Java, Spring
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare

Serdils anställningar

 • Systemutvecklare, Kvadrat

  2016 -

 • Systemutvecklare, Diversify/Webstep

  2011 - 2016

 • Systemutvecklare, Skandia

  2006 - 2011

Serdils utbildningar

 • Certified Scrum master, Crisp

  2012 - 2012

 • Sun Certified Java Programmer, Oracle

  2011 - 2011

 • Spring Framework, Learning Tree

  2010 - 2010

 • Web Services, Informator

  2008 - 2008

 • EJB Development, LeyLock

  2007 - 2007

 • Servlet and JSP Development, LeyLock

  2006 - 2006

 • Data och Systemvetenskap, Högskolan i Gävle

  2002 - 2006

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning