Hoppa till sidans innehåll

Simon Almström

Senior Product Manager

Simon är en person med ett strategiskt sinne som lyssnar mycket, söker sammanhang och ser lätt konsekvenser. Han bryter ned komplexa problem i logiska steg och ser till att få saker gjort. Han är målorienterad och har en värdebaserad och coachande ledarstil. Han jobbar mycket med förväntningar och konfliktlösning för att skapa en miljö där folk kan lyckas.

Områden

 • Senior Product Manager

Material

Översikt

Simon är en ledare och en Produktnörd som älskar att jobba tillsammans med team för att hitta lösningar som kunderna älskar.

Simon har mer än 10 års erfarenhet med sig från ett flertal roller inom mjukvara. Han har jobbat med produktutveckling på ett stort antal plattformar och teknologier, han har lett team att bli mer självorganiserande och har jobbat med affärsutveckling och produktportföljer i flera mycket lönsamma företag.

Simon har genom åren utvecklat en passion för:
1. Kunden: Han är besatta av att förstå kundens problem och behov.
2. Teamet: Han har sett att team frodas när det finns en hög nivå av självstyre inom teamet samtidigt som det finns en gemensam riktning tillsammans med andra team.
3. Produkten: Han är stolt över de produkter han har varit med och tagit fram men vet att för att fortsätta att ligga på topp så behöver men hela tiden förbättra sina produkter.
4. Stora visioner: Han är inte rädd för att utmana sig själv och sina kollegor för att hitta bättre lösningar på sina kunders problem.

Simons CV

 • Klarna

  Senior Product Manager

  2018 - 2019

  Som Product Manager och Accountable Lead för ett team, var Simon ansvarig för utvecklingen av produkterna och teamets resultat. Teamet var ansvarig för de interna verktygen som behövdes för manuell granskning av bedrägerimisstänkta ordrar. Detta inkluderade ett tiotal tjänster.

  Simon breddade teamets förståelse för deras kunder genom flertalet intervjuer och persona beskrivningar. Han var även med och drev arbetet med att skapa teamets vision och strategi och förankrade den med deras stakeholders. Simon och hans team satte ett antal realtids datalager tjänster i produktion och hjälpe kunder att börja använda dem. Han hjälpte även teamet igenom ett antal större organisationsförändringar.
 • NetEnt

  Team Lead Agile Product Owner

  2017 - 2018

  Simon har haft rollen som team leader för de agila produktägarna inom avdelningen Games. Tillsammans är de ansvariga för hela företagets HTML5 produktportfölj med ett 70-tal spel.

  Simon var den första att ha den här rollen på NetEnt och han har byggt det här teamet från början. Totalt är de nio agila produktägare från fyra olika studios och tre olika länder. Han har även varit en utmärkt speaking partner för företagets olika avdelningar när det gäller prioritering och hur NetEnt kan jobba smartare.
 • NetEnt

  Agile Product Owner

  2016 - 2018

  Simon har jobbat med fem olika produktteam under olika perioder. Dessa teams produkter har haft en stor spridning. Det har varit en ljudmotor, NetEnts HTML5 klientramverk för speltillverkning samt några av NetEnts spel. Bland annat NetEnts hittills största produktion.

  Simon har oftast kommit in i teamen när de är i uppstartsfasen eller behöver ändra inriktning för att bättre passa i företagets strategi. Simon har utövat ett tydligt och coachande ledarskap vilket bidragit till att han blivit en mycket uppskattat produktägare för sin uppriktighet, tydliga prioritering och engagemang i produkten.
 • Huawei

  System Architect

  2015 - 2016

  Simon jobbar som en del av Wireless System Design teamet i ett projekt som fokuserar på det framtida Radio Access Nätverket i 5G. Projektet jobbar brett och några uppgifter inkluderar omvärldsanalys för mobila nätverk, djupdykningar i lovande teknologier, bryta ner krav samt arkitekturel design.
 • Samsung Nanoradio Design Center

  Product Owner

  2013 - 2015

  Som produktägare ansvarade Simon för att det fanns en roadmap med funktioner och prioriteringar för företagets basesystem team. Basesystem var ansvariga för produktens OS, lägre WiFi- och Blåtandsstacken, utvecklingsmiljön samt mycket av hårdvaruverifieringen.

  Förutom detta så satt Simon även som ordförande för SNDCs mjukvaruarkitekter och deltog i Thread Group, en arbetsgrupp för att utveckla en standard för IoT i hemmet. Samsung jobbar tillsammans med bland annat Nest, ARM, Freescale och Silicon Labs med denna standard.
 • Samsung Nanoradio Design Center

  Scrum Master

  2013 - 2014

  Simon jobbade som Scrum Master för ett korsfunktionellt team med både hårdvara och mjukvara. Teamet ansvarade för att den digitala nätlistan till nästa chip togs fram och fungerade.
 • Samsung Nanoradio Design Center

  Agile Coach

  2013 - 2015

  Simon var ansvarig för att rulla ut Scrum på SNDCs svenska site samt att hjälpa till med integrationen mot den grekiska siten. Detta innebar bland annat att anordna utbildning, se över hur teamen såg ut och vad de skulle göra samt att sammanställa de nya rollbeskrivningarna och arbetsprocesserna. Simon jobbade även tillsammans med program manager för att sätta ihop ett projektkontor.

  Även efter det att Scrum har rullat ut så har Simon varit med och fortsatt att föreslå förbättringar och tagit en aktiv roll i att se till att dessa förbättringar har blivit implementerade.
 • Samsung Nanoradio Design Center

  Software Project Manager

  2012 - 2013

  Simon var ansvarig för alla tre faser i mjukvaruprojekten; förstudie, utvecklingsfasen samt underhållsfasen. Han förbättrade även leveransspårbarheten genom att introducera en komponent- och produktstruktur på mjukvaran. Han tog även fram en utvecklingsprocess, förändringsprocess samt en underhållsprocess. Förutom detta jobbade Simon nära testteamet för att förbättra företagets hantering av kontinuerlig integration.
 • Nanoradio

  Software Designer

  2010 - 2011

  Simon var, som enda utvecklare, satt att integrera en full mjukvarustack på Nanoradios chip. Detta inkluderade undre och övre WiFi stack, IP stack samt applikationer. Denna lösning, med en full stack på chippen, blev senare Samsung Nanoradios huvudsakliga affärsområde.
 • Sony Ericsson

  Positioning Team Leader

  2009 - 2010

  Simons huvudsakliga uppgifter var att sätta teamets prioriteringar, följa upp och rapportera till projektledare och chefer samt att utveckla funktioner som teamet var ansvariga för. Han var med och tog fram funktionalitet för MS-baserad A-GPS för den Amerikanska marknaden tillsammans med teamet.
 • Sony Ericsson

  Delivery Coordinator

  2007 - 2009

  Simons huvudsakliga uppgift var att paketera mjukvaruleveranser från fyra olika team till test, hantera beroenden och se till att leveranserna integrerades i produkterna.

  Han hade ett stort inflytande i designen av avdelningens branchingsstrategi och leveransprocess. Dessa processer blev snabbt normen även på andra avdelningar.

Simons kompetensområden

 • Trådlös datakommunikation

  WLAN
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, Subversion, Jira
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Strategisk planering, Processutveckling, Workshopledning, Processinförande, Förändringsledning
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Beteendevetenskap, Grupprocesser, Det coachande ledarskapet
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning, Spel, Ideell organisation
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Produktägare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Förändringskommunikation

Simons anställningar

 • Software Project Manager, Samsung Nanoradio Design Center

  2012 - 2015

 • Software Designer, Nanoradio

  2010 - 2012

 • Software Designer, Sony Ericsson

  2007 - 2010

Simons utbildningar

 • Master Class Achieving Product Development Flow med Donald Reinertsen, BestBrains, Stockholm

  2018 - 2018

 • Leaders Alliance Produktchef Kompetensnätverk, Stockholm

  2018 - 2019

 • Certified Scrum Product Owner - 2 dagar med Jeff Patton, Crisp, Stockholm

  2017 - 2017

 • Coachning - Coachande Ledarskap, Mercuri International, Stockholm

  2016 - 2016

 • Leadership; Leaders, Teams, Result - 3 dagar, FranklinCovey, Stockholm

  2013 - 2013

 • Scrum Master - 2 dagar, Crisp, Stockholm

  2010 - 2010

 • Masterprogram "Digital Communication Systems and Technologies", Chalmers Tekniska Universitet, Göteborg

  2005 - 2008

 • Civilingenjör, Elektroteknik, Chalmers Tekniska Universitet, Göteborg

  2002 - 2008

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning