Hoppa till sidans innehåll

Tom Zhao

Systemutvecklare (Java)

Jag är noggrann och har mycket god analytisk förmåga.

Områden

 • Systemutvecklare (Java)
 • Systemarkitekt
 • Infrastrukturtekniker

Översikt

Jag har haft ett stort intresse för datorer sedan jag var liten. Hur fungerar en dator och ett datasystem? Denna fråga har alltid intresserat mig. För att kunna finna ett svar har jag ansträngt mig mycket, bl.a. har jag en gigantisk samling av datalitteratur. Om alla böckerna läggs på varandra bör det vara lika hög som en 28-meters hus. Denna djupa förståelse har alltid hjälpt mig att ta fram en bra lösning. Kod utgör inte bara utvecklingskostnader, utan även underhållskostnader, under en lång tid framöver. Bra kod sparar pengar, helt klart. Mina kunder har alltid varit nöjda med uppdrag jag har utfört. Djup teknisk kompetens, kombinerat med god kommunikationsförmåga, är en bra början till ett framgångsrikt projekt.

Toms CV

 • Skatteverket

  Java-specialist

  2012 -

  Ansvarar för Skatteverkets centrala Java-byggstöd. Arbetade även med utredning och införande av JSF som webbramverket på Skatteverket
 • TeliaSonera AB

  Infrastrukturarkitekt, systemutvecklare

  2008 - 2011

  MSDP är TeliaSoneras portal plattform mot mobiltelefoner. Plattformen används i 7 länder i Europa. Plattformen består av 20 tals javaapplikationer, varav majoriteten körs på JBoss applikationserver, 10-tals apacheinstallationer och en oraclekluster. JBoss och Apache körs på RedHat Linux. Min befattnining är driftansvarig för plattformen. Arbetsområden består av följande: 1. installera konfigurera, driftsätta, optimera, felsöka JBoss applikationserver 2. installera konfigurera, driftsätta, optimera, felsöka Apache webbserver 3. programmering av Linux shell skript. 4. optimering av SQL-sats samt applikationrelaterade databasadministration. 5. uppsättning av övervakning. 6. kodgranskning av applikationer 7. felsökning samt optimering av applikationer
 • Posten AB

  Systemutvecklare

  2007 - 2008

  Posten har ett egenutvecklat system för asset/tjänsthantering. Systemet används bl.a. för att ta fram debiteringsunderlag på 300 miljoner per år. Systemet var i mycket dåligt skick, med många buggar och brister. Uppdraget gick ut på att underhålla systemet så att det tillfredsställer verksamhetens behov samt omarbeta systemet utan att verksamheten störs. Ett nytt omarbetat system har till sist lanserats, byggt med Spring 2.5, JBoss och Oracle PL/SQL. Prestanda har höjts rejält, operation som tog timmar att utföra förr tar bara sekunder nu.
 • InProdicon AB

  Systemutvecklare

  2006 - 2007

  InProdicon en ”grossist” av digital musik. Företaget har ett musikbutikssystem där återförsäljare kan sälja digitalmusik till slutkund. TeliaSonera är en av kunderna. Datamängden är omfattande, upp till flera terabytes och växer varje dag. Jag deltog utvecklingen i många olika delar och fick använda mig av en rad olika tekniker. - utveckling av backendssystem med EJB3, Hibernate, Struts och JBoss. - utredning och design av ett nytt frontendssystem, med Spring. - utvecklade ASP.NET-komponent med C#. - utvärderade olika streaming server lösningar, bl. a. Microsoft Streaming Server, Apple Darwin Streaming Server. - datamodellering och design av XML-schema (för att kunna underlätta informationsutbyte) - programmering för transformering av andras leverantörs XML till ”eget” XML format. XSLT räcker inte p.g.a. behov av att kunna anropa externa api:er. Ett ramverket baserad på Composite och Visitor pattern har implementerats. - programmering av utility-program som underlättar data intagande från musikleverantör (Universal, SonyBMG). Programmet var gjort i C# med anrop mot SQL-2005 databas. - transkodingsprogrammering med C/C++, Java native interface, DirectShow filter. Ljudfiler av format WAV, WMA, AAC, MP3 kan transkodas mellan varandra.
 • Mobot AB

  Systemtekniker

  2005 - 2006

  IP-telefoni, Mobot erbjuder telefonitjänster via IP-nätet. Systemet heter Wicom Communication Service Suite som är levererad av det finska bolaget Wicom. Jag arbetade med drift och kund-installation. Under arbetes gång kom jag även kontakt med SIP, Asterisk etc.
 • Uppsala Universitet

  Systemutvecklare

  2003 - 2004

  Diporta används för dokumentation av kommunikationsövningar som finns med i många olika kurser. Studenter kan hantera sina dokument samt fylla i utvärderingsformulär. Lärare kan följa upp studenters framsteg. Studenters muntliga presentationer filmas och inspelade video lagras i systemet. Datamängden är därför stor. Det finns planer att strömma ut video men denna plan stannade vid förstudier och har inte blivit av. Systemet är utvecklat med J2EE.
 • TeliaSonera AB

  Mobilportal

  2002 - 2003

  Detta projekt utfördes hos Telia Mobile där jag arbetade hos ett team som åtgärdade buggar i systemet. System kan hantera flera mobilportaler samtidigt. Bl.a. använde Halebope och mobilportal i Danmark detta system. Användning av XML och XSLT är omfattande i detta system. Varje tjänster som användare kommer åt består av en XML-data del och ett antal XSLT filer som transformerar XML-data till olika webbläddrare och mobilterminaler.
 • Kulan Akademiker

  Databasdesigner och systemutvecklare

  2001 - 2002

  Kunden är verksam inom bemaningsbranschen. Projektets syfte var att ta fram en konsultdatabas. Systemet var utvecklat med MS SQL-server och ASP.
 • CC Systems

  Systemutvecklare

  2001 - 2001

  Denna GIS-applikation var utvecklad med MFC och ActiveX. Applikationen samverkar med GPS för positionering och ger varning vid passerande till förbjudet område.

Toms kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Media, Skola och utbildningsväsende, Teleoperatörer
 • Utvecklingsspråk

  ASP, ASP.NET, C, C#, C++, COM, COM+, Erlang, HTML, J2SE, Java, Javascript, JSP, MFC, MS .NET, Perl, PHP, PL/SQL, Servlets, SQL, SQL Windows, UML, Unix Shell script, XML, XSL-FO, Assembler, EJB
 • Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering
 • Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Installation/underhåll
 • Bredbandsnät & IP-tjänster

  SIP
 • Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, KANBAN, LEAN, Parprogrammering, RUP/UP, Scrum, XP (Extreme Programming)
 • Roller

  Arkitekt, Configuration Manager (CM), Databasadministratör, Utvecklare/Programmerare
 • Systemtyper

  Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer
 • Tillämpningar

  Billing-system
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, mySQL, Oracle
 • Hårdvara

  PC
 • Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Android, Apache HTTP Server, Dos, Erlang/OTP, iOS, Linux, Red Hat, Windows 7
 • Verktyg & Middleware

  Ant, Apache Jakarta/Tomcat, Axis 2, Eclipse, Hibernate, J2EE, JBoss, JDBC, JMS, LoadRunner, MS Visual Studio, Spring, Struts, Subversion, Tomcat, Visual Studio .NET

Toms anställningar

 • konsult, jaxyz AB

  2009 -

 • Konsult, Enskild Firma

  2000 - 2009

Toms utbildningar

 • Datavetenskap 160p, Uppsala Universitet

  1997 - 2011

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer 070-3705363 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning