Hoppa till sidans innehåll

Torbjörn Ryber

Research och tjänstedesign med fokus på användbarhet

Torbjörn jobbar som researcher och tjänstedesigner inom digitala tjänster med fokus på användbarhet, det som idag ofta kallas UX (User Experience). Han har en bred bas som sträcker sig från förstudier och verksamhetsutveckling till detaljerad kravanalys, design av gränssnitt och följande användbarhetstester.

För att få till riktigt bra lösningar behövs en nära kontakt med slutanvändarna. Detta innebär en kombination av djupintervjuer, workshops och observationer. Torbjörn planerar, utför och analyserar detta arbete.

För att hjälpa alla att få en gemensam bild modellerar han visuellt exempelvis i form av kundresor och tjänstekarta. Det visuella är oerhört kraftfullt både i realtid under workshops och i informationsspridande syfte. Som komplement till bilderna skapar han detaljerade användarberättelser och dokumenterar övriga regelverk i exempelvis tabellform, tillståndsgrafer eller ren text beroende på vilken modell som är mest lämplig.

När lösningen ska fram skissar han på gränssnittet, först på papper eller whiteboard och senare i ett verktyg som Sketch beroende på vad kunderna önskar. Från skissverktyget är det sedan enkelt att göra klickbara prototyper i InVision för att kunna utvärdera så tidigt som möjligt. För att hela tiden stämma av att lösningen är på rätt väg, dvs löser användarens verkliga problem och gör det bra, planerar och utförs användbarhetstester från skisser fram till färdig kod. Vi gör i princip aldrig rätt från början men testerna gör att vi snabbt kan identifiera och åtgärda de allvarliga problem som identifieras.

Torbjörn har en lång bakgrund inom test där han jobbat med allt från processer, utbildning, skriva en bok, arrangera konferenser, driva nätverk och självklart handfast testledning och testutförande. Metodik och ledarskap är delar han jobbat mycket med.

Han har teknisk grundläggande kompetens för husbehov som att kunna skriva SQL-frågor, jämföra filer med hjälp av Python och starta en batch i Linux som en del av testerna. Eftersom ett lyckat arbete bygger på att UX, test, krav, projektledare, slutanvändare och utvecklare har ett gott samarbete jobbar han gärna tätt med andra duktiga personer som kan leda och utveckla!

Områden

 • Research och tjänstedesign med fokus på användbarhet
 • Verksamhetsutveckling och kravanalys
 • Testledning, strategi och utförande

Om Torbjörn

Torbjörn är en intelligent problemlösare som med fokus på kundens verkliga problem levererar med hög kvalitet och gärna det lilla extra. Torbjörn visar ett stort och smittsamt engagemang speciellt när det blir lite utmaningar och han brinner för att hitta optimala arbetssätt till kunderna. Torbjörn är alltid väl förberedd, läser in sig på behoven - han är drivande och kan lösa de flesta situationer. Han är mycket erfaren på testområdet, tar tag i saker som inte fungerar och kommer hela tiden med nya idéer. Torbjörn är en noggrann och intelligent problemlösare med fokus på att leverera ett bra resultat. Torbjörn är skarp, analytisk, metodisk och positivt nyfiken. Med sin unika kompetens kopplat till sin helikoptersyn får han alltid projekten att gå framgångsrikt framåt. Han kommer att leverera, alltid med det lilla extra och med hög kvalitet. Torbjörns höga ambitionsnivå genomsyrar allt hans arbete och han gör inget halvdant. Han är ett namn i branschen och med sitt probleminriktade arbetssätt har han större chans än andra att lösa kundens verkliga behov. *** Denna text är mitt professionella rykte och baseras på svar från tio kunder och kollegor. Sammanställt av perfrykman.com***

Torbjörns CV

 • Kavdrat AB, Inkubik

  Research, appdesign och användbarhetstester

  2018 -

  Engagerad för att dokumentera kundresor och ta fram prototyper för startups. Arbetet innebar att dokumentera helheten genom typiska kundresor och sen skapa klickbara prototyper för att kunna utvärdera i användbarhetstester. Bland annat skapade han prototyp för Hamna Rätt - att hitta hamn i Stockholms skärgård, knyta kontakter över generationerna i Great Family och Winestories - provning av naturliga viner.
 • Kommuninvest

  UX research, design och test

  2017 -

  Projektet för digitalisering av offert och låneprocessen jobbar med designtänkande dvs kontinuerliga experiment och utvärderingar. Detta för att man idag har en extremt hög kundnöjdhet som man vill behålla och öka i samband med nyutvecklingen. Torbjörn jobbar med intervjuer av både externa kunder och interna användare. Resultatet dokumenteras som kundresa, tjänstekarta och gränssnittskisser. Han är även ansvarig för UX-designen. Klickbara prototyper bygger han i Sketch och InVision. Torbjörn ansvarar även för funktionella tester och användbarhetstester.
 • Inera AB

  UX-designer och testledare

  2017 - 2018

  Projektets syfte är att bygga en webbaserat plattform för samordning av hjälpmedel mellan leverantörer och kunder dvs främst Landstingen. Torbjörns uppgifter är främst kravanalys och design av webbgränssnitt. Till detta kommer planering, förberedelser och utförande av tester, både funktionella och användbarhetstester.
 • Jula

  Testledare användbarhet

  2017 - 2017

  Projektets uppgift var att bygga en ny e-handelslösning för jula.se. Det bedrevs enligt Scrum och bestod av ca 15 personer geografiskt spridda över Sverige. Torbjörns ansvar var att ta fram teststrategi för de funktionella testerna samt att planera och utvärdera lösningen utifrån användbarhetsperspektiv.
 • Atlas Copco

  UX research och design

  2017 - 2017

  Projektets uppgift var att ta fram en fungerande prototyp för uppföljning av körtimmar, performance och underhåll av gruvmaskiner. Torbjörn ansvar var att hålla i workshops med beställare för att ta fram behov. Vidare arbete var att dokumentera behoven, specificera kraven och bygga klickbara prototyper för mobila enheter inklusive grafisk design för gränssnittet. Interaktionsdesign och grafisk design gjordes för Android smartphone.
 • Transportstyrelsen

  Ansvarig testmiljö, testdata

  2015 - 2016

  Projektets uppgift var att migrera batchar och användargränssnitt från stordatormiljö till Windowsmiljö. Mitt ansvar var att samordna testmiljöer, testdata och innehöll även planering av hur batcharna skulle testas. Projektet bestod av drygt 100 personer och bedrevs enligt TS egen metodik.
 • Atrium Ljungberg

  Kravanalys, interaktionsdesign, användbarhetstest

  2014 - 2014

  Projekt med uppgift att ta fram en applikation för administration av hyresavtal. Mitt ansvar var att genomföra workshops med beställarna för att skapa en gemensam och tydlig målbild. Ta fram användarresor och detaljerade krav för att dokumentera behoven, prototyper för att välja design av grafiskt gränssnitt följt av användbarhetstester för att finslipa applikationen. Projektet bedrevs enligt Scrum och bestod av 8 personer + kundens representanter på deltid.
 • Landstings IT, Örebro

  Coach för framtagning av testprocess

  2014 - 2014

  Stöd till Landstingets IT-avdelning för framtagning av en testprocess för egen systemutveckling. Kartläggning och testdesign för kontaktregistret som en pilot.
 • Apotekens Service

  Testledare, testare

  2013 - 2014

  Testledning, testdesign, testutförande inklusive användbarhet. Webbaserad ärendehantering för ansökningar om licensläkemedel. Tester i soapUI.
 • Apotekens Service

  Testledare

  2012 - 2013

  Samordning testresurser. Dokumentation av nya testprocesser för automatisering.
 • Apotekens Service

  Projektledare

  2012 - 2013

  Projekt kvalitetssäkring. Ett team ansvarar för införande av pipeline för byggprocess för att möjliggöra kontinuerlig integration. Det andra teamet ska införa och förbättra arbetsprocessen för IT-utveckling.
 • Apotekens Service

  Testledare

  2012 - 2012

  Proof of Concept för automatisering av test i en ny byggmiljö med kontinuerlig integration.
 • Apotekens Service

  Testledning, webbdesign, användbarhetstest

  2011 - 2012

  Testledning, testdesign och testutförande. Implementation av ett webbaserat system för administration av antidoter (motgifter) för Giftinformationscentralen. Ett litet projekt med agilt arbetssätt. Arbetsuppgifterna omfattade även kravanalys, att vara Scrummaster vissa sprintar, delta i design av webbgränssnitt, huvudansvarig för migrering av data, framtagning av användardokumentation och utförande av användbarhetstester.
 • Apotekens Service

  Mentor utforskande tester

  2010 - 2011

  Stöd till testavdelningen i deras förbättringsarbete främst med utforskande tester. En dag i veckan i snitt.
 • Statistiska Centralbyrån

  Scrum master, förstudieledare, användbarhetstester

  2010 - 2011

  System för hantering av artiklar för publicering i JOS, Journal of Official Statistics. Windows och webbmiljö. Arbetet omfattade användarintervjuer och observationsstudier för att få fram nuvarande arbetssätt och förstå användarnas behov. Detta dokumenterades sedan i form av arbetesbeskrivningar, interaktionsdesign och användarberättelser. Torbjörn ansvarade som Scrummaster även för att hålla samman arbetet mellan användare, systemägare och utvecklare.
 • Statistiska Centralbyrån

  Testledare, testdesigner, användbarhetstest

  2009 - 2009

  Testledning och för SIV - SCBs insamlingsverktyg i Windows och Webbmiljö. Arbetet omfattade analys av användningsbehov, specificering av krav, användartester för att utvärdera färdig kod, funktionella tester samt framtagning av användarhandledning.
 • Statistiska Centralbyrån

  Testledare, kravanalytiker, användbarhetstestare

  2009 - 2011

  Kravanalys, test, mentorskap, effektkartläggning och användbarhetstester för Granskningsverktyg - projekt Triton. Jobbade med analys av användarbehov, dokumentation av önskade effekter i form av Effektkartor, Interaktionsdesign, användbarhetstester och grafisk design i samarbete med InUse.
 • Statistiska Centralbyrån

  Implementering testprocess

  2008 - 2009

  Uppdraget innebar en analys och dokumentation av dels Unified process, dels den existerande utvecklingsmodellen UMOD. Testprocessen strukturerades sedan upp enligt dessa två ursprungsmodeller.

  Det ingick även att ta skapa flödesbeskrivningar, mallar, exempel, utbildningsmaterial samt att utbilda de anställda i den nya processen.
 • SEB

  Framtagning av testprocess

  2007 - 2008

  Framtagning av testprocess i företagets satsning på Unified process. Företagsanpassning, framtagning a dokumentation och utbildningsmaterial. Utbildning för testprocess och av testanalytiker.
 • SEB

  Testledare

  2007 - 2007

  Planering av stort projekt för införande av Cash Pool lösning för företag. Genomförande av proof of Concept tillsammans med en Indisk leverantör.
 • Elin Ryber

  Pappaledig

  2006 - 2006

  Föräldraledig på heltid med mitt första barn. Ansvarig för mat, lek och rena kläder.
 • Handelsbanken

  Metod och utbildningsansvarig test

  2003 - 2006

  Ansvarig för anpassning och utbildning i testmodellen. Framtagning och utförande av kurser i testmodellen och testdesign. Stöd till projekt och testledare i testfrågor. Support på Test Director (nuvarande Quality Center)
 • Handelsbanken

  Mentor inom test

  2003 - 2006

  Löpande stöd till testledare. Ex byte av internetplattform, forndrapporter.
 • Handelsbanken

  Testledare, testdesigner

  2003 - 2006

  Under denna tid utfördes en mängd kortare projekt 3-6 månader delvis parallellt. Projekten var ofta relativt små och arbetet omfattade vanligen kravanalys, testdesign, testutförande, testledning och ibland framtagning av användardokumentation och utbildning av kunder. Basel II: hantering av dåliga betalare, kreditrating, kundregister.
 • Handelsbanken

  Acceptanstestledare

  2001 - 2002

  Ansvarig för samordning av testerna med extern leverantör. Ansvarig för koordinering av testerna med övriga projekt på SPP.
 • Ericsson

  Testkoordinator

  2000 - 2001

  Ericsson e-Business Platform Program
  Ett stort antal projekt med avsikt att ta fram standardkomponenter för e-business inom Ericsson samt att standardisera gränssnittet för Ericssons webapplikationer. Arbetet har innefattat koordinering av test mellan olika delprojekt samt framtagande av strategi och metodik för automatisering av regressionstester med hjälp av Rational Test Suite. All dokumentation på engelska.
 • Mobile Opinion

  Testledare

  2000 - 2000

  Ett företag som erbjuder opinionsundersökningar via SMS med snabba svar. Arbetet innefattade framtagning av testplan och testfall för acceptanstest samt ledning och utförande av acceptanstest.
 • Riksskatteverket

  Testkordinator

  2000 - 2000

  Projekt INIT, IT-stöd för kronofogdens indrivning. Ansvarig för riktlinjer och samordning av program och integrationstest. Specifikation av testfall för systemtest. Utbildning och stöd för acceptanstest. Strategi för införande av Rational Test Studio för planering av tester samt automatisering av testfallskörning.
 • Metrix bv

  Verksamhetsutveckling och implementation

  1998 - 1999

  Verksamhetskonsult och implemenatationsansvarig för Metrix systemserie för kundsupport. Kunder var Fältsupport US Filter: Nederländerna och England. Arbetsspråk engelska.

  Torbjörns ansvar var att kartlägga kundernas arbetsprocesser och konfigurera systemet så att det stödde detta. Det ingick även arbeta med processförbättring.
 • Ericsson

  Verksamhetsanalys och implementation

  1997 - 1999

  Uppdragen innefattar utbildning av projektdeltagare, analys, modellering och dokumentation av affärsprocesser, anpassning av systemet, laddning av data och rapportskrivning med MS Access, SQL Plus och Chrystal Reports. Installation och konfigurering av databaser i Oracle. Test av nya releaser.

  - Globalt supportsystem för Ericsson Business Networks: Fas 1: Norden, Estland (juni-dec 1999)
  Lokalt supportcenter, Ericsson Polen (maj 1998, feb –mars 1999)
  - Kundcenter support, Ericsson Spanien (augusti – december 1997)
  - Kundcenter support, Ericsson Norge (maj-juli 1997)
  - Utbildning av Ericsson Irland

  Arbetsspråk och all dokumentation på Engelska.
 • Telia Data

  Projektledning, testledning och förvaltning

  1995 - 1997

  Testledare för projekt BUS, betalningsuppsnabbning för privatpersoner som ligger efter med telefonräkning.
  Testledare för systemtest av FAKTDATA, faktureringssystem för datakomtjänster.
  Projektledare för vidareutveckling av Flexipris, prissättning av datakomtjänster. Tids och resursplanering samt testledning.
  Systemansvarig för Flexipris drift, vidareutveckling och budgetering. Kravhantering och testledning för diverse system inom Telia Billing.
  Kravspecifikation och testning av Flexipris. Prissättningssystem för internettrafik med klienter i MS Windows, databas var Oracle och server HP-UNIX.

Torbjörns kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Integrationstest
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, ISTQB, ISTQB, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Metodstöd, Utbildning, Utbildning, Innovationsledning
 • Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Utbildning

  civ.ing, e-learning, Workshopledning
 • Roller

  Testare, Delprojektledare, Testledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Kravanalytiker, Lärare, Användbarhetsspecialist, Service Designer, Interaktionsdesigner, Produktägare, Utbildningsledare
 • Kommunikation & Information

  Event management, Pedagogik, Presentationsteknik, Engelska
 • Projektledning

  Projektledning, Innovationsledning

Torbjörns anställningar

 • IT-konsult, Fearless Consulting - Eget företag

  2006 -

 • Testspecialist, Handelsbanken

  2001 - 2006

 • Testspecialist, Keep IT Simple - Eget företag

  2000 - 2001

 • Business consultant, Metrix bv, Nederländerna

  1998 - 1999

 • Business Consultant, LM Ericsson Data AB

  1997 - 1998

 • IT-konsult, Telia Data AB

  1995 - 1997

Torbjörns utbildningar

 • Machine Learning, Coursera, Stanford, Andrew Ng

  2019 - 2019

 • Learn to program, Python, Coursera

  2019 - 2019

 • Elements of AI, LiTH

  2019 - 2019

 • Sprint, solve problems in five days, Jake Knapp

  2019 - 2019

 • SAFe Agilist, Informator

  2019 - 2019

 • Sketch from A to Z, Udemy

  2019 - 2019

 • Indesign CC - essentials, Udemy

  2019 - 2019

 • UX Strategy, Jared Spool

  2018 - 2018

 • Presenting Design Work, Mike Monteiro

  2017 - 2017

 • The users journey, Kim Goodwin

  2015 - 2015

 • Foundations of UX, Lynda

  2015 - 2015

 • Responsive Design Fundamentals, Lynda

  2015 - 2015

 • Certifierad Scrum Master, Crisp, Reza Farhang

  2014 - 2014

 • Orchestrating Experiences, Chris Risdon

  2014 - 2014

 • Mötesledning i praktiken steg 1,2, Ordrum

  2013 - 2013

 • Rapid Test Management, Satisfice, James Bach

  2012 - 2012

 • Effektkartläggning, Stockholm

  2011 - 2011

 • Ledarskap Friluftsfrämjandet, Friluftsfrämjandet Småland

  2010 - 2010

 • Projektledning på SCB, SCB

  2010 - 2010

 • PSL - Problem Solving Leadership, Gerald Weinberg

  2009 - 2009

 • Corporate Storytelling, Erik Mattson, Ordrum

  2008 - 2008

 • Avancerad kravhantering, IT-arkitekterna

  2008 - 2008

 • Rapid Software Testing, Satisfice, James Bach

  2005 - 2005

 • ISEB Practitioner level Software Testing, Grove Consultants

  2004 - 2004

 • Kravmodellering, SHB

  2003 - 2003

 • Datateknik, LiTH

  1989 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Marianne Wallgren Försäljning/förhandling 070-7720360 marianne.wallgren@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning