Vår affärsmodell

Klyftan och supersalladen.


En liten klyfta från dig…

Gemenskapen på Kvadrat bekostas av en liten klyfta – 17% – av varje konsults fakturering. Det finns inga fasta kostnader. När du har ledigt eller är utan uppdrag har du tillgång till alla gemensamma Kvadratfunktionker utan att det kostar dig något. Tar du en lång semester fortsätter Kvadrat oförtrutet att bearbeta marknaden för din räkning.

När du vill ha ett nytt uppdrag hjälps vi åt att hitta ett åt dig. Det är först när du debiterar som du bidrar till gemenskapen. Vi tecknar alla våra uppdrag via Kvadrat. De vi hittat själv, de vi fått hjälp av kollegor att hitta och de Kvadrats säljkår hittat åt oss. Det finns inga säljprovisioner kvadratkonsulter emellan, det har vi testat och det fungerar faktiskt bättre utan. Vi engagerar vi oss i Kvadrat och sätter av tid för att vara med i vår gemensamma utveckling och vårt kulturbygge.

…gör att vi kan erbjuda en superfruktsallad!

Genom att bidra med 17% får vi tillgång till enorma resurser. Allt på Kvadrat är tillgängligt för våra behov. Några exempel:

 • Försäljning, affärsutveckling, rekrytering, kompetensutveckling, ekonomi, evenemang, information och IT.
 • Kvadrat Inkubik, där vi hjälper konsulter att utveckla idéer som ligger utanför Kvadrats erbjudande. En livsdröm, kanske en revolutionerande app eller ett kafferosteri i källaren. Stöd för resan från dröm till verklighet, crowdsourcing och crowdfunding.
 • Avtal med kund – att offerera, förhandla och avtala om uppdraget. Du bidrar i mån av tid och förmåga.
 • Kvadrat fakturerar kunden och genererar också automatiskt underfakturor åt våra bolag.
 • Kontor – med arbetsplatser, mötesrum, festvåning, nätverk, kopiatorer, skrivare och kontorsmaterial.
 • Profilmaterial som visitkort, logomaterial och säljstödsmaterial.
 • Kundevenamang – vårfest, julavslutning, öppna hus, seminarier och föreläsningar anordnas löpande.
 • Aktivt försäljningsarbete för att bygga och utveckla kundrelationer, vinna ramavtal plus omvärldsbevakning. Vi har i dagsläget över 30 ramavtal.
 • Personlig utveckling och teambuilding kontinuerligt – konferenser, seminarier, kompetensutveckling, resor, fester, tjejträffar, familjedagar, pubkvällar, golfresor, sport- och äventyrsevenemang.
 • Marknadsföring och PR, via vår webb och blogg plus sociala kanaler som LinkedIn, Facebook och Twitter. Kampanjer i form av annonsering. Möjlighet att få sponsring till sådant som du personligen brinner för.
 • Ansvarsförsäkring som ger skydd upp till 10 Mkr.

Efter detta går faktiskt Kvadrat med lite vinst som till används för att vidareutveckla Kvadrat. Det som blir över delas ut till delägarna i Kvadrat. Efter ett år erbjuds du att delta i Kvadrats delägarprogram.

Hör av dig till oss

Räkna ut hur mycket du tjänar som egen!

Nedan finner du en länk till vår Ekonomisnurra.

Snurran är till för att ge dig en bild över hur den ekonomiska biten kan se ut med eget bolag.