- Information management

Information management

Kraven på din informations-/datahantering ökar – regulatoriska krav, krav på förbättrad effektivitet eller öka innovationsförmåga är exempel på vanliga orsaker. Analys av verksamhetens behov kontra tillgången på data är en viktig startpunkt. Har vi de data vi behöver, har vi tillgång och har det rätt kvalitet? Frågorna måste ställas till verksamheten och behöver ofta processas innan man är överens.

För att säkra datakvaliteten över tid kan nya processer och roller sättas upp. Ändrade arbetssätt, nya roller med nya mandat (förändrad maktbalans), nya beslutsvägar kan vara svåra att få till. Förståelse för verksamhetens förutsättningar/affärsmodell och interna såväl som externa krav behöver etableras.

Kvadrat kan bidra i Information management-projekt med både verksamhets- och teknikkompetens. Vi hjälper er att identifiera och prioritera behov och de problem som finns att möta dessa. Vi planerar och genomför förändringsprojekt där tydliga, styrande principer, processer och roller med ansvar är centrala delar.

Områden som ofta berörs är organisationens arbete med begrepp, definitioner och verksamhetsregler, koncerngemensamt data, datarelaterade kontroller, avvikelser och risker, kvalitetssäkring av dataflöden och tredjepartsleverantörer av datatjänster och behovet av en gemensam Data Governance-funktion för att koordinera.

Kontakta oss för mer information!
Kvadrat Stockholm AB
Håkan Johansson
+46-70-3189949
Kvadrat Stockholm AB
Anne-Li Appelberg
0733988159