- Projekt/program och portfölj

Projekt-, program och portföljstyrning

Det gäller att förstå både de kortsiktiga och långsiktiga målen, få fatt i rätt resurser, sätta rätt förväntningar för alla inblandade och att våga ta rätt beslut. Först då får du projekt- och programstyrningen att fungera. Du måste också förstå och hantera alla förändringar som uppstår för organisationens människor.

Kvadrat kan hjälpa dig med allt från helt genomförande till rådgivning/coachning kring olika delar och faser av ditt projekt. Saknar ni projektorganisation helt kan vi hjälpa er att etablera den, utbilda kring projektledarskap och projektmodell och införa ett projektkontor. Vi kan också hjälpa dig med förändringsledning och ta fram handlingsplaner för att skapa engagemang i din organisation. Vi kan arbeta både ur kund- och leverantörsperspektiv, enligt den modell för projektledning som du föredrar.

Kvadrat stöttar dig och din organisation och ser till att ni får varaktigt resultat av era ansträngningar. Vi arbetar metodiskt, med helhetsperspektiv, stegvisa leveranser och ständiga förbättringar. Kvadrats projekt-, program-, förändrings och förvaltningsledare är seniora, med erfarenheter från alla branscher och kan hjälpa er hantera utmaningar som ni har svårt att lösa själva.

Med portföljstyrning får ni kontroll över vilka projekt som ska starta, projekten går och resultatet av avslutade projekt. Portföljstyrning handlar om att göra rätt projekt, prioritera resurser och samordna projekt. Projektportföljen är kopplad till den strategiska planeringen i företaget och erbjuder metoder för på värdering, rangordning och urval av projekt. Kvadrat hjälper er skapa en så framgångsrik portfölj som möjligt.

Kontakta oss för mer information!
Kvadrat Stockholm AB
Henrik Widström
070-276 44 68
Kvadrat Stockholm AB
Anne-Li Appelberg
0733988159