Dela

David Bjurström

 • IT-arkitekt
 • Designer
 • Utvecklare

Översikt

David har mer än 25 års erfarenhet av Systemutveckling i administrativa och tekniska miljöer.
Han har 18 års erfarenhet av Java-utveckling och har arbetat som mentor, arkitekt, designer och utvecklare i ett stort antal olika projekt.
David är en mycket uppskattad konsult som fått återkomma till samma kunder flera gånger. Han får ofta förtroendet att lära upp nya utvecklare i sina uppdrag.

Egenskaper

Som person upplevs David som mycket social, strukturerad och ambitiös. Han är genuint intresserad av systemutveckling och att lösa problem, har ett starkt driv och är omtyckt för sin förmåga att samarbeta och dela med sig av sina kunskaper.
Vid sidan av konsultuppdragen har David arbetat med egna projekt som Kläder.nu, en webbportal för alla klädbutiker på nätet, och PokerGalaxy en onlinepokersajt med verksamhet i Polen och Tjeckien.

Konsultens CV

 • AMF Pension

  2015 -

  Arkitekt/Systemerare/Programmerare

  Arkitektur, integration och programutveckling av AMF:s nya kundtjänst-system. Projektet ersatte den befintliga kundtjänstplattformen med molnbaserade Salesforce. Agilt arbetssätt enligt Scrum. Även utveckling av webbaserade applikationer i Java och Groovy.
  Tekniker: Java, IIB, Groovy, MQ, SQL Server, SVN, Scrum, SOAP, Rest, XML, XSD m.fl.

 • AMF Pension

  2014 - 15

  Arkitekt/Systemerare/Programmerare

  Arkitektur och programutveckling av AMF:s nya masterdatabas-system. Projektet migrerade all grunddata för kund och försäkring från DB2 till SQL Server och utvecklade tjänster mot databasen. Agilt arbetssätt enligt Scrum. För loggning och felsökning används Splunk.
  Även utveckling av en webbaserad tjänsteklient i Java och Groovy.
  Tekniker: Java, IIB, Groovy, JSP, MQ, SQL Server, DB2, SVN, JUnit, Splunk, Scrum, SOAP, XML, XSD m.fl.

 • AMF Pension

  2012 - 14

  Arkitekt/Systemerare/Programmerare

  Arkitektur och programutveckling av en tjänsteplattform (SOA) i IBM Message Broker med SOAP-interface och XML-kontrakt. Utvecklingsteamet bestod av 10 personer. Tjänsterna används av AMF:s nya Internetkundtjänst. Systemet är affärskritiskt med höga krav på tillgänglighet och implementerades därför med två lastbalanserade servrar. Utveckling av automatiserade tester i Groovy och JUnit. TeamCity används för continuous integration.
  Tekniker: Java, IIB, Groovy, JUnit, MQ, SQL Server, DB2, SOA, SVN, Scrum, SOAP, XML, XSD m.fl.

 • AMF Pension

  2009 - 11

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling inom integration, med IBM Message Broker som integrationsplattform, samt webbaserade applikationer i Java och Groovy.
  Tekniker: Java, IIB, JSP, JSF, Apache Tomcat, MQ, DB2, Ant, SVN, Scrum, XML m.fl.

 • Karolinska Institutet

  2008 - 09

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling av KI:s webbaserade organisationssystem i Java. Applikationerna använder en treskiktad arkitektur med Struts, J2EE och Oracle. Plattformen var Linux.
  Tekniker: Java, JSP, J2EE, Struts, Oracle, Linux.

 • AMF Pension

  2007 - 08

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling av webbaserade applikationer i Java. Applikationerna använder en treskiktad arkitektur med JSF, J2EE och Hibernate. Plattformen består av IBM Websphere Application Server och DB2 & SQL Server används som databaser.

 • Oracle

  2006 - 06

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Utveckling av ett avlyssningssystem, Legal Intercept, för IP-telefoni i Java och J2EE med applikationsservern JBoss. Projektet drevs enligt Scrum-metodik. Utvecklingen skedde i Eclipse i Windowsmiljö och målmiljön var Linux.

 • PokerGalaxy

  2006 - 11

  Ägare/Designer/Programmerare

  Vid sidan om konsultuppdragen - äger och driver onlinepokersajten PokerGalaxy med verksamhet i Polen, Tjeckien och Kroatien. Pokernätverket är Boss Media. Arbetar som CTO samt utvecklar PokerGalaxys webbsida.
  Tekniker: Java, JSP, JavaScript, MySQL, XML m.fl.

 • Kläder.nu

  2006 -

  Ägare/Designer/Programmerare

  Vid sidan om konsultuppdragen - äger och driver webbsajten Kläder.nu, en portal för alla klädbutiker på nätet. Utveckling i Java, JSP och JavaScript med MySQL-databas i botten.
  Tekniker: Java, JSP, JavaScript, MySQL, SVN, XML, JSON, Ajax m.fl.

 • Hotsip AB

  2005 - 06

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Utveckling av en SIP presence server i Java och J2EE med applikationsservern JBoss. Presenceteknologi används för signalering av närvarostatus för systemets användare. Uppdraget omfattade även utveckling av en XCAP server för lagring och hantering av presencedata i XML-format.

 • AMF Pension

  2005 - 05

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Integration av ett nytt fondandelssystem (TCM) i AMF Pensions informationsnav och Internetkundtjänst. Arkitekturen är modellerad enligt SOA. Utvecklingen skedde i Eclipsemiljö i Java, J2EE och ESQL. Plattformen bestod av IBM Websphere MQ Integrator samt Websphere Application Server och DB2 används som databas.

 • Hotsip AB

  2004 - 05

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling av en kommandotolk för telefoniskriptspråket CPL i Java och XML. CPL används för styra hur ett samtal i en SIP-server vidarekopplas eller blockeras. Utvecklingen sker med JBoss som applikationsserver och följande tekniker och plattformar: XML, Eclipse, CVS, Log4J samt Ant. Uppdraget omfattade även utveckling av grafiska plugins för Eclipse i Java och SWT.

 • AMF Pension

  2003 - 04

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och utveckling av ett informationsnav som integrerar AMF Pensions befintliga försäkringssystem med dess nya kundtjänst i form av CRM-klienter och Internetfunktioner. Försäkringssystemen hanterar pensions- och fondsparande och är både stordator- och Windowsbaserade. Informationsnavet är baserat på IBM Websphere MQ Integrator med MQ-köer som gränssnitt mellan systemen och XML som dataformat. IMS/CICS-bryggor och Java/COM-teknik används som adaptrar och DB2 används som databas. CRM-systemet är uppbyggt på plattformen Pivotal och Internetkundtjänsten är en J2EE-lösning baserad på Websphere Application Server.

 • Hotsip AB

  2003 - 03

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Servlets och JSP. Systemet hanterar IP-telefoni baserat på SIP-protokollet, med tjänster för instant messaging, voice mail, presence och contact management. Utvecklingen sker med JBoss som applikationsserver. För datalagring används en MySQL-databas. XML, JMS och Ant används frekvent. Programbeskrivning görs i UML.

 • Skandia Lifeline

  2002 - 02

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Servlets och JSP.
  Utveckling av skadehanteringssystem för privata sjukförsäkringar.
  Utvecklingen sker med IBM WSAD och med IMB Websphere som applikationsserver. För datalagring används en DB2-databas.

 • GE Capital Equipment Finance

  2001 - 02

  Arkitekt/Systemerare

  Arkitekturansvar, systemering och programutveckling i J2EE med EJB, Serlvets och JSP.
  Utveckling av finansieringssystemet Lisa3, en business to business-applikation för bl.a. hyra och leasing av kontorsutrustningar.
  Utvecklingen sker med JBuilder i Windows NT-miljö och med Sun iPlanet som applikationsserver samt en Oracledatabas i botten. Arkitektur och programbeskrivning görs i UML.

 • Informator

  2001 -

  IT-lärare

  Arbetar som frilansande lärare för kurser i avancerad Javaprogrammering.

 • AstraZeneca

  2000 - 01

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling i Java med EJB, Enterprise Java Beans. Utveckling av Azure-systemet som är ett referensdatasystem för kundens samtliga produkter. Utvecklingen sker i Windows NT-miljö med IBM Visual Age och med Websphere som applikationsserver samt en Oracledatabas. För dataöverföring mellan server och klient används genomgående XML. Projektet arbetar enligt RUP-processen och programbeskrivning görs i UML på Rational Rose.

 • NetGiro

  2000 - 00

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling i Java och CORBA. Utveckling av det digitala betalningssystemet G-Access som bl.a. hanterar kreditkortstransaktioner och direktbanks-betalningar för e-handel. Utvecklingen sker i Windows NT-miljö med JBuilder medan målmiljön är SUN Solaris. Programbeskrivning görs i UML.

 • SJ Data

  1998 - 00

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Systemering och programutveckling i Java2 och CORBA. Utveckling av applikationer för hantering av SJ resors företagsavtal och kundregister. De är uppbyggda med treskikts-arkitektur med en klient i Windows NT-miljö, ett CORBA-gränssnitt (WebLogic Enterprise; WLE) mot en UNIX-server samt en IBM stordator med DB2 databas. Kommunikationen med stordatorn går via IBM MQ Series (numera kallad WebSphere MQ). Applikationerna är skrivna i Java både på klient- och serversidan.

 • Learning Tree International AB

  1998 - 99

  IT-lärare

  Arbetade som frilansande lärare för kurser i Javaprogrammering.

 • Ericsson Business Networks AB

  1997 - 98

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Utveckling av ett presentationssystem i Java för performance-data från telefon- och dataväxlar, med produktansvar för objektorienterad design och implementering. Uppdraget omfattar grafisk presentation i form av tabeller och diagram samt databaskommunikation för datainhämtning. Konstruktionen sker i Windows NT miljö men målmiljön är både Windows NT och HP-UNIX.

 • Ericsson Business Networks AB

  1996 - 97

  Designer/Systemerare/Programmerare

  Design och utveckling av en SNMP-agent för management av telefonväxlar. Uppdraget omfattade konstruktion av realtidsapplikationer i C och C++, baserade på Motorola 68360 processorn med pSOS operativsystem. Uppgiften innebar bl.a. modifiering av en FTP-server samt implementering av datakomprimering. Konstruktionen skedde i Sun-UNIX miljö.

 • Posten Lättgods

  1995 - 96

  Programmerare

  Utveckling av ekonomisystem för redovisning och kalkylering i HP-UNIX miljö. Systemet programmerades i C och SQL+ och hanterar tunga databastransaktioner med en Oracle-databas.

 • ABB Signal AB

  1994 - 95

  Programmerare/Systemerare

  Utveckling av nytt datorställverk för tåg- och järnvägsstyrning, EBILOCK950. Ett realtidssystem baserat på Motorola 68030 processorn med UNIX operativsystem, programmerat i C och SDL.

 • ABB Signal AB

  1991 - 94

  Programmerare

  Utveckling av program för kretskortslösningar baserade på Intel 8051 processor. Systemering och konstruktion av PC-baserade verktyg och hjälpmedel med grafiska användargränssnitt för test av bangårdsutrustning. Projektledning för uppgradering och frisläppning av en produktfamilj. Ansvarig för produktutbildning med kurser och material

 • ABB Automation AB

  1990 - 90

  Programmerare

  Pascalprogrammering för Master View och Master Aid familjerna.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows XP

 • - Databashanterare

  SQL server, DB/2, Oracle, MS SQL-server, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Axis 2, CORBA, Git, Ant, CVS, Hibernate, J Builder, JBoss, JMS, MQSeries, Spring, Struts, Sun iPlanet, TeamCity, Apache Jakarta/Tomcat, J2EE, Subversion, Websphere, Eclipse, JDBC

 • - Utvecklingsspråk

  C++, COM, Jquery, MVC, C, HTML5, Spring, EJB, Javascript, JUnit, SOAP, Webservices, XSD, HTML, Java, JSP, SQL, XML

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentor

 • - Databaser

  Databasadministration, DBA, Databaskonstruktion, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Nätverk och kommunikation, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  AJAX, CRM-system, e-handel, Ärendehanteringssystem, SOA

 • - Branscherfarenhet

  IP-Industrin, Medicinsk Teknik, Postorder/ e-handel, Spel, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Bank & Finans, Försäkring

 • - Roller

  Databasadministratör, Arkitekt, Designer, Lärare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1995 - 1998

  Datakonsult, Memory Data AB

 • 1991 - 1994

  Programmerare/Systemerare, ABB Signal AB

Utbildningar

 • 1999 - 99

  SUN Certified Java Programmer, SUN

 • 1992 - 92

  Psykologi 20 p, Stockholms Universitet

 • 1988 - 90

  Data/Elektroniklinjen 80 p, Högskolan Falun/Borlänge

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363