Dela

Henrik Cosmo

 • Agile projektledare
 • Interimschef
 • Agile coach, verksamhetsutveckling, effektiviseringar och kvalitetsäkring av mjukvaruorganisationer

Översikt

Jag har 15 års erfarenhet som ledare inom IT i globala företag, framförallt inom hightech företag. Jag passar bäst i rollerna projektledare, interimschef och Agile coach, verksamhetsutveckling, effektiviseringar och kvalitetsäkring av mjukvaruorganisationer.
Jag har en bred och djup kunskap inom mjukvaruutveckling, som jag kan omsätta i praktiken. Jag har jobbat med mjukvaruutveckling, produktledning, IT operations och många av de vanligaste mjukvaruutvecklingsverktygen som Lean, Agile, Scrum, Jira, Git, Gerit, Jenkins, dagliga stand-ups, planeringsmöten och retrospective. Han har även jobbat med processmognad, utvärderingar och lyckade implementationer av CMMI och ASPICE.
Jag anser att den viktigaste källan till effektiviseringar av mjukvaruorganisationer är att ha en nära och effektiv dialog med uppdragsgivaren och kunden, då kraven på systemet kan anpassas för att skapa ett mjukvaruprojekt som är strömlinjeformat för en specifik kund eller applikation.

Egenskaper

Jag är en passionerad agile projektledare som drivs av att effektivt leverera bra lösningar med hög kvalité till kund. Som projektledare är jag ödmjuk och prestigelös och inte rädd för att kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs. Jag har en övertygelse om att ett bra fungerande team ger ett gott resultat.

Konsultens CV

 • Fingerprints

  2018 - 18

  Senior projektledare

  Leda och driva ett mindre mjukvaruprojekt som del i ett R&D projekt. Projekten har fyra kontor inblandade (Malmö, Köpenhamn, Göteborg och Shanghai).

 • Fingerprints

  2017 - 18

  Director of SW development

  Leda en mjukvaruutvecklingsavdelning med 80 ingenjörer.

 • Fingerprints

  2016 - 17

  Senior projektledare processer

  Driva, dokumentera och effektivisera arbetssätt för mjukvaruutvecklingen. En del vara att utvärdera och förändra arbetssätt för att kunna klara en ASPICE utvärdering.

 • Mapci

  2014 - 16

  Senior projektledare och tekniskt ansvarig

  Leda och driva ett forskningsprojekt vars mål var att ta fram en bok för verksamhetsutveckling av mjukvaruorganisationer.

 • Mobile heights

  2014 - 16

  Senior projektledare och tekniskt ansvarig

  Leda och driva utveckling av en Internet of Things gateway för användning inom ehälsa, ejordbruk och transport.

 • Asurion

  2012 - 14

  Director of IT, Mobile data services Asia Pacific

 • Sony Ericsson

  2010 - 12

  Director Beijing Software development

 • Sony Ericsson

  2001 - 10

  Directro olika roller

  Definera processer som används av Sony Ericssons globala utveckling av mjukvara.

  Definiera hur Sony Ericsson ska testa sina produkter och hur detta kan göras mer effektivt.

 • Ericsson

  1998 - 01

  Projektledare mjukvara

 • Enea

  1997 - 97

  Projektledare mjukvara

 • Q-Labs

  1989 - 96

  Projektledare mjukvara

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Change Management, GDPR, Innovationsledning, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Lean Six Sigma, Parprogrammering, XP (Extreme Programming), KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, SAFe, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Ledarskap

  Koncernledning, Mentor, Chefscoaching, Grupprocesser, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Beteendevetenskap, Interimsledning

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumenthantering, Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Typprov och certifiering, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testautomatisering, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhetschef

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Energi, Försvar, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Medicinsk Teknik, Fordon, Teleoperatörer, Elektronikindustri, Forskning och utveckling (FoU), Konsumentelektronik

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing

 • - Roller

  Coach, Kravanalytiker, Scrum master, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kvalitetsansvarig, programledare, Teknisk projektledare, Testledare, Förändringsledare, Interimschef

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Presentationsteknik, Engelska, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2016 - 2018

  Director Software/senior project manager, Fingerprints

 • 2014 - 2016

  Senior project manager, MAPCI

 • 2014 - 2016

  Senior project manager, Mobile Heights

 • 2012 - 2014

  Senior director IT, Asurion

 • 2001 - 2012

  Director Software, Sony Ericsson

 • 1998 - 2001

  Section manager development, Ericsson

 • 1997 - 1997

  Project manager, Enea

 • 1989 - 1996

  Management consultant/project manager, Q-Labs

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Top management leadership development, Asurion

 • 2011 - 11

  Top management leadership development, Sony Ericsson

 • 2006 - 07

  Top management leadership development, Sony Ericsson

 • 2000 - 00

  PROPS, Ericsson

 • 1999 - 99

  Utbildning grupp ledare (UGL), Ericsson

 • 1997 - 07

  ASPICE, certified, Amsterdam

 • 1995 - 95

  CMMI evaluations, SEI

 • 1992 - 94

  Technology licentiat, Lund Institute of Technology

 • 1990 - 97

  Object oriented development methods (OOA, OOD, ...), Div

 • 1985 - 89

  Master of engineering, Lund Institute of Technology

Visa mer

Intresserad? Kontakta