Dela

Charlotte Albertsson

 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledare
 • Organisations- och ledarutveckling

Översikt

Charlotte har framgångsrikt arbetat med olika former av förändring och utveckling i ledande befattningar både inom privat och offentlig sektor. Charlotte har konsekvent levererat såväl affärs- och kundnytta som utveckling för medarbetarna i sina uppdrag. Hennes styrkor är att se och förstå helheter, bryta ner komplexa frågeställningar och sätta upp tydliga mål och därigenom få saker att hända.

Med erfarenhet från flera olika branscher har Charlotte en bred förståelse för och kompetens kring företagsövergipande frågor som strategi, affärsutveckling, förändringsarbete, ledarskap, kund och marknad.

Egenskaper

Som person har Charlotte mycket driv och ett stort engagemang, hon utmanar gärna invanda mönster, har nära till skratt och drivs av att förändra, utveckla, skapa insikt och få människor att växa. En hög grad av involvering präglar hennes arbetssätt och hon driver utvecklingen framåt med en tydlig röd tråd och kunden i fokus. Hon är en mycket uppskattad förändringsledare som skapar både en trygg och öppen utvecklingsmiljö.

Konsultens CV

 • Helsingborgshem

  2018 -

  Processledare

  Charlotte processleder två olika samarbetsprojekt mellan Helsingborgshem och ett antal externa partners, det ena med fokus på bostadssociala frågor och det andra med stadsdelsutveckling i fokus.

  Syftet med samarbetet i bägge uppdragen är att skapa en gemensam målbild som samtliga intressenter kan enas kring samt en gemensam prioriterad åtgärdsplan.

  Genom att förstå de olika intressenternas situation, låta alla komma till tals samt hitta ett antal gemensamma nämnare att bygga vidare från driver hon samarbetet framåt.

 • Helsingborgshem

  2018 -

  Kommunikationsstrateg

  Charlotte ansvarar för att utveckla Helsingborgshems varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

  Hon leder även ett intern förändringsarbete som företaget valt att kalla "det kommunikativa företaget" -ett sätt att möta dagens behov av kommunikation med en organisation där samtliga medarbetare är rustad för dialog och tänker kommunikation som en naturlig del av sin vardag.

 • Telgebostäder

  2018 - 18

  Processledare och inspiratör

  Utifrån Telgebostäders nya ägardirektiv behövde affärsområde Bo uppdatera sin del av affärsplanen. Charlottes uppdrag var dels att presentera en omvärldsanalys och därefter processleda ledningsteamets arbete med att sätta nya mål och handlingsplaner för affärsområdet.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Affärsplanering, Omvärldsanalys, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Utbildning, Utredning, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Produktledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse, Profilering & positionering, Varumärke/branding

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Fackförhandlingar, Kansli och administrativ chef, Koncernledning, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Outsourcing, Grupprocesser, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Styrelseledamot, VD, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Utbildning

  civ.ek, MBA

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Interimschef, Lärare, Utbildningsledare, VD, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Marknadskommunikation, Brand Management, CSR, Externkommunikation, Integrerad kommunikation, Investor relations, Kommunikationspolicy, Samhällskommunikation, Sociala medier, Engelska, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Medierelationer, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2011 - 2018

  marknadschef, affärsområdeschef boende, Helsingborgshem

 • 2002 - 2011

  Business development, Business ledare, IKEA

 • 1996 - 2002

  regionchef, WM-data

 • 1984 - 1996

  controller, ekonomichef, regionchef, ABB

Utbildningar

 • 2016 - 17

  Styrelseutbildning, EFL Lund

 • 2013 - 15

  Executive MBA, EFL Lund

 • 1985 - 17

  Ett antal ledarskapsutbildningar, Både externa och företagsspecifika

 • 1979 - 83

  Ekonomi, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta