Dela

Magnus Altin

 • Systemutvecklare
 • Teknisk expert
 • Teknisk projektledare

Översikt

Systemutveckling och design främst av webbaserade administrativa system i Java och Dotnet, teknisk projektledning och förvaltning.

Specialinriktning: Magnus har ofta rollen som teknisk expert och rådgivare inom mobila tjänster. Har många års erfarenhet av utveckling av mobila innehållstjänster såsom MobilTV, musiktjänster, sport och nöje.

Egenskaper

Magnus blir alltid snabbt uppskattad i nya team och i dialog med beställare, tack vare hans förmåga att lösa problem, vara lyhörd och bidra med teknisk kompetens

Magnus är alltid noga med att ha en bra dialog med beställare och team-medlemmar för att uppnå bästa kvalitet i leverans och tidplan.

Konsultens CV

 • Polisen

  2016 - 18

  Systemutvecklare Java och Javascript

  Magnus deltar som lead developer i ett scrumteam som utvecklar ett system som skall ersätta Polisens hantering av gods. Hittegods, beslagtaget gods osv. Magnus utvecklar både webbapplikationen i Angular 5 med Bootstrap och ett REST-baserat backendsystem i Java.
  Använda tekniker: Java, JPA, Hibernate, Liquibase, Maven, Jenkins, Git, IntelliJ, JBoss, MySQL

  Magnus deltog också i ett utvecklingsprojekt som syftade till att skapa ett nytt system för hantering av bilder inom Polisen.

  Magnus utvecklade både ett REST-API i Java och ett gränssnitt i AngularJS och Bootstrap.
  Använda tekniker: Java, Maven, Jenkins, Git, Eclipse, JBoss

 • Discovery Networks Sweden (SBS Discovery TV)

  2014 - 16

  Systemutvecklare, Systemspecialist

  Förvalta och vidareutveckla ett antal system skrivna i Java. Versionshantering skedde på Github.

  Systemadministratör av programplaneringssystemet WhatsOn.

 • Handelsbanken

  2011 - 14

  Systemutvecklare Java

  Magnus deltog i två nyutvecklingsprojekt. Båda projekten drevs med agila scrumteam.

  Det första systemet hanterade lånevillkor för personal som skapade olika låneprodukter. Tekniker som användes var Handelsbankens egenutvecklade javaramverk för webbapplikationer, Espresso och javascriptramverket Jdyk.

  Det andra projektet hade som mål att ta fram ett system för rapportering av värdepappershandel till Europas motsvarighet till Finansinspektionen.
  Även här användes ett av Handelsbankens egna javaramverk, Doppio för ORM.

 • Praktikertjänst

  2009 - 12

  Systemutvecklare Java och C#

  Förvaltning och vidareutveckling av ett antal webbapplikationer.

  Deltog i ett förnyelseprojekt där jag ansvarade för att bygga ett webservicelager ovanpå ett befintligt system.

  Webbapplikationerna var skrivna med en blandning av EJB och Spring. För webserviceprojektet valde jag Axis2 som grund. Applikationerna kördes på en JBoss-server i Linuxmiljö. Eclipse

  Deltog också i ett nyutvecklingsprojekt i Microsoftmiljö. C#, .NET 4.0, NUnit, Rhino Mocks, Entity Framework. SQL Server. Projektet drevs agilt med Scrum och TDD. VersionOne användes som projektstyrningsverktyg. Deltog i cirka 4 månader.

 • Danica Pension

  2008 - 10

  Systemutvecklare C#

  Magnus ansvarade för utvecklingen av en applikation som ersatte flatfiler med XML-meddelanden som används av en av de stora valcentralerna för nyteckning, flytt och premieöverföring.

  Magnus utvecklade ett system för hantering av informationsfullmakter och ändring av skötsel av enskilda försäkringar och hela försäkringsavtal. Systemet ersatte en helt manuell rutin och gjorde fullmaktshanteringen mycket effektiv.

  Magnus skapade ett system för administration av utskick av försäkringsinformation till försäkringsmäklare.

  Magnus vidareutvecklade i C# en applikation ursprungligen skriven i C++ som skapar beståndsfiler med försäkringsinformation och skickar dessa till mäklarbolag.

  Dessutom gjorde Magnus sedvanligt underhåll av det befintliga försäkringssystemet.

  Utvecklingsmiljö: Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual C# 2005, Microsoft Visual C++ 2005, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Team Foundation Server

 • TV4

  2006 - 08

  Teknisk expert, Teknisk projektledare, Systemutvec

  Ansvarade för tekniska plattformar för mobil TV, mobilportal och premium messagingtjänster.

  Stödjande funktion för affärsansvarig för mobila tjänster.

  Teknik: 3G, betaltjänster, video streaming, video encoding, RSS, XML, C#, ASP.NET, Java, Visual Studio, IIS, Source Safe.

 • Svenska Spel

  2006 - 06

  Systemutvecklare Java J2ME

  Utredning kring alternativ säkerhetslösning för MIDlets - javaapplikationer för mobiltelefoner.

  I uppdraget ingick att utreda möjligheten att ersätta SSL-kommunikation med krypterade meddelanden skickade öppet med HTTP. Dessutom ingick utveckling av en proof-of-concept applikation.

  Teknik: J2ME, Bouncy Castle Cryptography API, Eclipse

 • Konfidentiell uppdragsgivare

  2006 - 06

  Systemutvecklare Java J2ME

  Utvecklade en applikation för mobiltelefoner för konsumtion av strömmande video.

  Teknik: J2ME, J2ME Polish, kXML, Eclipse, Sun Wireless Toolkit

 • 3 (Hi3G Access AB)

  2005 - 06

  Systemutvecklare Java

  Utveckling och förvaltning av ett flertal tjänster för 3’s musiksatsning. Tjänsterna 3Player, 3Music Store, 3Playlist Online och 3Dual Download har till uppgift att i ett antal olika kanaler leverera musik till 3’s kunder.

  Rollen innebar att utveckla API-er i de olika kanalerna för dessa olika tjänster.

  Hade främst rollen som systemutvecklare men tjänstgjorde även som systemanalytiker, Release Manager och Configuration Manager.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, Oracle, EJB, JDBC, SQL, Struts, BEA Weblogic Server, Solaris, UML, Log4J, XML, StarTeam. IDEA IntelliJ

 • IUM Nordic

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Resursplanerings- och rapporteringsverktyg i en distribuerad miljö.

  Hade som uppdrag att bidraga med expertkunskap kring optimering av användandet av entitetsbönor, databaser samt applikationsservrar.

  Genomförde databasanalys och en kodgranskning.

  Teknik: J2EE, EJB, MySQL, JBoss Application Server, Borland JBuilder, PHP

 • 3 (Hi3G Access AB)

  2005 - 05

  Teknisk expert, Teknisk projektledare och Systemut

  Linjeorganisatorisk roll som teknisk expert i en grupp som ansvarar för integration av innehållspartners i 3’s mobila portal.

  Rollen innebar dels att bistå implementationsprojekt med expertkunskap om 3’s partner-APIer för bland annat betalning, positionering, meddelandehantering och användaridentifiering. Dessutom var en del av ansvaret att samla in krav förändringar av 3’s API-er.
  Rollen innebar också att skriva utvecklarhandledningar för 3’s telefoner samt att ansvara för innehållet på webbplatsen Developer Zone.
  Dessutom ingick ett supportuppdrag där täta kontakter med innehållspartners krävdes.

  Uppdraget hade som slutmål att leverera upplärning av och överlämning till en nyrekryterad anställd.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, Struts, BEA Weblogic Server, Resin, Solaris, UML, Log4J, XML, StarTeam. IDEA IntelliJ, PHP

  Övrigt: Var under den här tiden även utvecklingsansvarig för en webbapplikation som hade till uppgift att synkronisera kunddata.

 • 3 (Hi3G Access AB)

  2002 - 05

  Teknisk expert, Teknisk projektledare och Systemut

  Linjeorganisatorisk roll som teknisk expert i en grupp som ansvarar för integration av innehållspartners i 3’s mobila portal.

  Rollen innebar dels att bistå implementationsprojekt med expertkunskap om 3’s partner-APIer för bland annat betalning, positionering, meddelandehantering och användaridentifiering. Dessutom var en del av ansvaret att samla in krav förändringar av 3’s API-er.
  Rollen innebar också att skriva utvecklarhandledningar för 3’s telefoner samt att ansvara för innehållet på webbplatsen Developer Zone.
  Dessutom ingick ett supportuppdrag där täta kontakter med innehållspartners krävdes.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, Struts, BEA Weblogic Server, Resin, Solaris, UML, Log4J, XML, StarTeam. IDEA IntelliJ, PHP

  Övrigt: Var under den här tiden även utvecklingsansvarig för en webbapplikation som hade till uppgift att synkronisera kunddata.

 • 3 (Hi3G Access AB)

  2002 - 03

  Systemutvecklare Java

  Utveckling och förvaltning av ett antal innehållstjänster. Tjänsterna levererade evenemangs- och bioinformation, sportresultat, spelscheman, samt videoklipp av mål och matchsammandrag.

  Hade främst rollen som systemutvecklare men tjänstgjorde även som systemanalytiker, Release Manager och Configuration Manager.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, Struts, BEA Weblogic Server, Resin, Solaris, UML, Log4J, XML, StarTeam. IDEA IntelliJ, TestDirector

  Var parallellt med innehållstjänsteutveckling ansvarig för utveckling och förvaltning av ett antal infrastrukturkomponenter för bland annat loggning och SMS/MMS-meddelandegenerering.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, Struts, BEA Weblogic Server, Resin, Solaris, UML, Log4J, XML, StarTeam, IDEA IntelliJ

  Övrigt: Utvecklingsprocess som användes var HDP, Hutchison Development Process.

 • Ericsson Telecom AB

  2002 - 02

  Systemutvecklare

  Order- och offertsystem för Ericssons digitala växlar som kallas WebShop. WebShop är ett verktyg för Ericssons affärsområden för att underlätta konfigurering och prissättning av komplexa telekomsystem.

  Arbetsuppgifterna bestod av förvaltning och vidareutveckling av det administrativa gränssnittet till WebShop.

  Teknik: ASP, MS Internet Information Server, Visual Studio

 • AstraZeneca

  2002 - 02

  Applikationsexpert

  Förstudie avseende användning av företagsportaler inom en del av AstraZenecas forskningsverksamhet.

  Deltog som applikationsexpert vid installation och konfiguration av företagsportalen Plumtree Corporate Portal. Portalen integrerades med bland annat Autonomy, Business Objects, Documentum och Microsoft Exchange Server.

  Teknik: Plumtree Corporate Portal

 • SJ

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Proof of concept-projekt avseende användning av Web Services som en integrationsteknik för SJ’s affärsbokningssystem Commeo.

  Arbetsuppgifterna bestod främst av att utveckla en webbapplikation som integrerade mot ett bakomliggande biljettbokningssystem. Hade huvudansvaret för presentationsgränssnittet.

  Teknik: J2EE, JAXP, JAXM, SOAP, XSL, SourceSafe

 • Ericsson Process and Application och Corporate IT

  2001 - 01

  Systemutvecklare Java

  Skräddarsytt ordersystem för Ericssons AXE-växelkund British Telecom.
  Systemet är en del av Ericssons globala E-handelsprojekt.
  Förutom traditionell orderhantering finns även en del för konfigurering av växelkomponenter. Integrationen med konfiguratorn är baserad på ett Javabaserat API framtaget av Tacton. Konfiguratorn accessas via RMI och användargränsnittet är utvecklat med hjälp av JSP och Servlets.

  Arbetsuppgifterna bestod av att som systemutvecklare integrera produktkonfiguratorn med resten av ordersystemet samt att bygga presentationskikt för konfigureringarna.

  Teknik: J2EE, JSP/Servlets, IBM Websphere, OS390, Sun Solaris, Windows NT, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, NetBeans

 • Blandade

  2000 - 01

  Systemutvecklare, Teknisk expert och Teknisk proje

  Posten, ATG, Ericsson, Sema Group.
  Diverse utredningar, prototyper och system för mobilt internet, WAP.

  Teknik: WAP, WML, WML Script, SMS, Microsoft ASP, Microsoft Access, J2EE, JSP/Servlets, BEA WebLogic Server

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux, Solaris

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Apache Jakarta/Tomcat, Clearcase, ClearQuest, MS Visual Studio, Oracle Weblogic Server, Quality Center, Spring Webservice, Tomcat, Weblogic, Websphere, Ant, Axis 2, Eclipse, Git, J2EE, JBoss, JDBC, Spring, Struts

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, EJB, HTML, J2ME, PL/SQL, UML, XSL-T, C#, JSP, Webservices, Java, Servlets, SQL, XML

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, Parprogrammering, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Mobila Telesystem

  WCDMA (3G), Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - IT-säkerhet

  Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemförvaltning, Windowsapplikationer, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  e-handel, AJAX, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Media, Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Teknisk projektledare, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Teknikstöd, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2007 -

  Konsult, Altinum AB

 • 2005 - 2007

  Konsult, Contur Software

 • 2003 - 2005

  Systemutvecklare och Teknisk expert, 3 (Hi3G Access AB)

 • 2002 - 2003

  Systemutvecklare, 3 (Hi3G Access AB)

 • 2001 - 2002

  Konsult, Cap Gemini Ernst & Young

 • 2000 - 2001

  Konsult, Ericsson Sverige AB

 • 1995 - 1997

  IT-samordnare, Ericsson Business Systems AB

 • 1989 - 1995

  Ekonom, Ericsson Business Systems AB

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Spring Core, SpringSource University/Jayway

 • 1997 - 00

  Högskoleingenjör Datateknik 120p, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25