Dela

Mikael Berg

 • Digitalisering
 • Agil projektledning
 • Lean verksamhetsutveckling

Översikt

Mikael har lång erfarenhet inom områdena ledning, styrning samt verksamhets-, kvalitets- och processutveckling, och verkar såväl inom näringslivet som i den offentliga sektorn. Mikael agerar rådgivare till företag och organisationer som vill förbättra eller effektivisera sin verksamhet, samt att driva eller stödja de förändringsprojekt som detta medför.

Digitalisering går som en röd tråd genom hela Mikaels yrkeskarriär och utgångspunkten är alltid att utgå från affärs- eller användarnyttan som den digitala tekniken kan erbjuda, så att utvecklingen blir resultat- och behovsdriven snarare än teknikdriven.

Mikael har lång erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer. Han är certifierad projektledare enligt den internationella PMI-standarden Project Management Professional (PMP). Mikael använder sig av olika agila (lättrörliga) metoder i sitt förändringsarbete.

Mikael använder också olika Lean-principer, -metoder och -verktyg i sina uppdrag för kvalitet och kundnytta. Lean-utbildning har genomgåtts vid bl.a. LERC (Cardiff University) och JMAC/MIC Lean Training Center i Japan

Egenskaper

Mikael är entusiastisk och söker ständigt efter nya situationer och utmaningar som kan ge nya spännande perspektiv på olika fenomen. Oavsett om hans projekt är målstyrda eller målsökande driver han dessa med en tydlig fokus på att leverera resultat inom uppsatta tids- och budgetramar.

Han söker dynamiska miljöer präglade av glädje, tvärvetenskap och ifrågasättande. Mikael bidrar till att skapa dessa miljöer genom att arbeta tillsammans med andra kreativa människor, från olika professionella discipliner och med olika bakgrund.

Mikael har stor vana av, och är bekväm med, att agera på olika nivåer i organisationen i sina uppdrag – allt ifrån den övergripande styrningen till ledning och i operativ verksamhet.

Konsultens CV

 • Migrationsverket

  2016 -

  Projektledare digitalisering

  Projektledare för ett av Migrationsverkets strategiska digitaliseringsprojekt, ”Min sida”. Projektet syftar till att realisera Migrationsverkets övergripande mål för att erbjuda sökande en bättre service samt att öka sökandens trygghet och förtroende.

 • Migrationsverket

  2013 - 14

  Projektledare digitalisering, LEAN verkamhetsutv.

  Projektledare för ett förändringsprojekt för att fullfölja verkets direktiv att skapa en kundfokuserad och effektiv e-förvaltning som bygger på LEAN och en digitaliserad ärendehandläggning. Specifikt att planera och leda vidareutvecklingen, införandet och kontinuerlig uppföljning av LEAN-baserade ärendeprocesser i prövningsverksamheten - det s.k. "Standardiserade Ärendeflödet" (SÄF) för tillståndsärenden.

 • Kriminalvården

  2011 - 11

  Leanledare (LeanBox)

  Ledare vid leanspel, steg 1 i Lean Box. Leanträning och utbildning av kundens personal avseende LEAN-principer, timebox-metoder och teamarbete.

 • Migrationsverket

  2011 - 13

  Projektledare digitalisering, LEAN verksamhetsutv.

  Projektledare för e-Flöde - ett projekt inom e-Migration – verkets strategiska förändringsprogram för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning baserat på en digital ärendehandläggning. Specifikt avseende att leda planering, utveckling, införande och kontinuerlig uppföljning av och genomgående transformering till en digital LEAN-baserad ärendeprocess i prövningsverksamheten. De standardiserade LEAN-processer som tagits fram är nu i drift för digital handläggning av arbetstillstånds-, studerande- och anknytningsärenden.

 • Migrationsverket

  2009 - 10

  Projektledare digitalisering

  Projektledare för ett arbetspaket med syfte att ta fram nya e-tjänster för prövningsärenden, inom ramen för e-Migration - verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning.

 • Migrationsverket

  2009 - 11

  Projektledare LEAN

  Projektledare för ett arbetspaket inom verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning. Specifikt avseende analys och kartläggning av LEAN-baserade processer för en effektiv och standardiserad ärendehantering inom prövningsverksamheten.

 • SMHI Företag & Media

  2008 - 08

  Analys digital produktutveckling

  Projektledare för förstudie/analys produktutvecklingsprojekt.

 • Migrationsverket

  2008 - 09

  Projektledare, processmodellering, e-förvaltning

  Projektledare för ett delprojekt inom verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning.

  Delprojektet gjorde en översyn och analys av verkets prövningsprocesser, rutiner och arbetssätt, samt identifierade de områden i ärendehandläggningsprocesserna verket ska använda gemensamma rutiner och standardiserade arbetssätt enligt LEAN-principer för att öka kvalitet och effektivitet.

 • SMHI Företag & Media

  2008 - 08

  Verksamhetsutvecklare, processmodellering

  Översyn och kartläggning av tjänster, produkter och processer inom ett av SMHIs verksamhetsområden.

 • Ida Infront

  2007 - 08

  Verksamhets- och metodutveckling

  Utredning, utvärdering och rådgivning angående bolagets utvecklingsprocess och -metod.

 • Netsurvey

  2007 - 09

  Strategisk affärsplanering samt processmodellering

  Analys och rådgivning angående bolagets produktstrategi och utvecklingsprocess.

 • Netsurvey

  2006 - 06

  Strategisk affärsplanering

  Analys och rådgivning angående bolagets teknikplattform.

 • Anonym uppdragsgivare

  2005 - 08

  Strategisk affärsplanering, projektledning

  Rådgivning i frågor som rör användningen av informationsteknik inom marknadskommunikationsområdet. Projektledare, företrädesvis i teknikintensiva projekt.

 • Jeeves Information Systems

  2005 - 06

  Koncept- och produktutveckling

  Utveckling av produktkoncept och -positionering tillsammans med bolagets produktledare, marknadsavdelning och extern reklambyrå.

 • Optimal Solutions

  2005 - 06

  Strategisk affärsplanering

  Rådgivning avseende produktstrategi och -positionering samt marknadskommunikation. Utveckling av produktkoncept.

 • Intentia R & D

  2004 - 05

  Director, Concept Development

  Ansvarig för att bevaka den globala marknaden för nya trender och fenomen. Tillsammans med bl a marknadsorganisationen, respektive produktchef och externa samarbetspartners ta fram sådana nya koncept som kan utveckla kundernas verksamhet och organisation i relation till Intentias utbud av produkter och tjänster.

 • Intentia R & D

  2004 - 05

  Projektledare digital RFID-teknik

  Ledde och samordnade utvecklingen av Intentias RFID-initiativ, funktionellt, tekniskt och marknadsmässigt.

 • Intentia R & D

  2004 - 05

  Relationsansvarig, IT-analytiker

  Ansvarig för utvecklingsbolagets kommunikation med IT-analytiker. Bevakning och bearbetning av branschens analysrapporter, insamling och bearbetning av material och underlag till analysföretagen.

 • Intentia R & D

  1999 - 00

  Strategiansvarig, e-businesskoncept

  Verksamhets-, produkt- och organisationsutveckling. Initierade Intentia R&Ds e-businessinitiativ. Ansvarig för definition av strategi och krav för bolagets utbud av e-business-applikationer inklusive stöd för samverkande affärsmodeller (collaboration) och applikationsintegration.

 • Intentia R & D

  1999 - 04

  Director, Technology Requirements Center

  Startade och drev en avdelning inom Intentia R&D - Technology Requirements Center. Det huvudsakliga ansvaret var att definiera och kommunicera bolagets digitala teknikstrategier samt insamling och hantering av de tekniska kraven på affärssystemet Movex (numera M3) som fortfarande är ett av de ledande affärssystemen på marknaden.

 • Intentia R & D

  1997 - 01

  Projektledare, Java Platform

  Ledande i framtagandet av den initiala specifikationen av Intentias Java-satsning. Detta arbete bidrog till att Intentia lyckades som den första ledande affärssystemleverantören genomföra ett framgångsrikt teknikskifte till en modern teknikplattform baserat på JAVA.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Jeeves, M3, Movex

 • - Modulkunskap affärssystem

  Material-/ Produktionsstyrning, Fakturering, Inköp/lager, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, Rational Rose

 • - Utvecklingsspråk

  UML

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Produktledning, Verksamhetsarkitektur, Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Change Management, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Utbildning, Utredning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Digitalisering

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Kravformulering, LOU

 • - Metoder & Processer

  PENG, PM3, Agila metoder allmänt, KANBAN, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP, Scrum, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Change Management

 • - Trådlös datakommunikation

  RFID

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Beslutstöd- och BI-system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Ärendehanteringssystem, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Systemanalytiker, Utredare, Workshopledare, Produktledare

 • - Kommunikation & Information

  Marknadskommunikation, Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2015 - 2015

  Director Lean Consulting, Projektledare, eCraft International

 • 2005 -

  Konsult, Concept Minds AB

 • 1990 - 2005

  Director of Concept Development, projektledare etc, Intentia Research and Development

 • 1989 - 1990

  Systemutvecklare, Kriminalvårdsstyrelsen

Utbildningar

 • 2019 - 19

  Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

 • 2017 - 17

  Leading for Creativity, IDEO-U

 • 2017 - 17

  Storytelling for Influence, IDEO-U

 • 2014 - 14

  Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), Project Management Institute, Inc

 • 2014 - 14

  Lean Management Leadership System (Japan), JMAC / GPS Training Center, Japan

 • 2013 - 13

  Lean Competency System - Lean Leader, PLAN / Cardiff University

 • 2012 - 12

  Project Management Professional (PMP), Project Management Institute, Inc

 • 2011 - 11

  Lean Management Production System (Japan), JMAC / Management Innovation Center, Japan

 • 2010 - 10

  Professional Management Consultant Program, Executive Management Institute

 • 2010 - 10

  Utvecklingsprogram Förändringsledarskap, Ekman & Partners

 • 2009 - 09

  Lean Services Advanced, LERC Cardiff University

 • 1987 - 90

  Systemvetenskapliga linjen (120 p.), Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010