Dela

Mona Ahlgren

 • Projektledare (PMP certifierad)
 • Processkartläggare

Översikt

Monas huvudinriktning är projektledning med lång erfarenhet av införanden av affärssystem. Projekten har varierat stort med allt från mindre uppgraderingar till komplexa projekt med många projektdeltagare, anpassningar, integrationer, konverteringar och portallösningar. Lösningarna har avsett stöd för allt från avancerad projektredovisning till teknisk förvaltning för fastighetsbolag.

Mona har även haft andra roller/uppdrag kring affärssystem och administrativa stödsystem som t.ex
* Testledare vid uppgraderingar
* Framtagning, dokumentation och förankring av processer inom ekonomi och HR
* Systemförvaltare, applikationskonsult och produktledare för ekonomi- och fastighetssystem.

Denna bakgrund gör att Mona passar för många roller vid förändringar, uppgraderingar och införanden av affärssystem och andra administrativa stödsystem.

Egenskaper

Mona är ansvarsfull, effektiv, strukturerad, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Mona lägger stor vikt vid planering och uppföljning samt att ge teamet de bästa förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Konsultens CV

 • Ingenjörsföretag

  2018 -

  Projektledare

  Projektledare för införande av Maconomy för ett bolag i den svenska delen för ett av världens ledande ingenjörsföretag . Projektet var en del av ett stort integrationsprojekt efter ett uppköp vilket innebar många internationella kontakter

 • Konsultbolag inom teknik, miljö och arkitektur

  2017 - 18

  Processutvecklare

  Inför driftstart av nytt affärssystem behövde kunden hjälp med förankring av kartlagda processer. Uppdraget utvecklades till att stötta ekonomifunktionen vid övergången till det nya systemet samt fortsätta arbetet med kartläggning och dokumentation av processer inom affärsstöd. Huvudsakligen HR och lön men även kund- och leverantörsreskontra.

 • Bonnier Solutions AB

  2016 - 17

  Projektledare

  Projektledare för uppgradering av Unit4 Business World

 • Karolinska Institutet

  2016 - 17

  Projektledare

  Uppdraget innebar att projektleda uppgraderingen av Unit4 Business World (Agresso) med moduler för Huvudbok, reskontror, fakturering, e-handel och elektroniska fakturor. Omfattande integrationer mot bl.a. BI system och VAN-leverantör. Samt även ett databasbyte från Oracle till SQL.

  En del av uppdraget var testledning, samt att skapa processer och testfall för acceptanstester som skall kunna återanvändas i kommande uppgraderingar eller systemförändringar.

 • Vitec Förvaltningssystem AB

  2015 - 15

  Produktledare

  Vitec arbetar med att modernisera sitt verksamhetssystem 3L för Bygg- och Fastighetsbranschen. Den del som återstår att modernisera är ekonomisystemet. Det kommer successivt att byggas om vilket ger fördelen att befintliga kunder ska kunna använda det nya systemet parallellt med det gamla.

  Som produktledare ansvarade Mona för kravfångst och underlag till investeringsbeslut inför den första releasen av det nya ekonomisystemet. Dessutom ansvarade Mona för överlämning av underlag till utvecklingsavdelningen.

  Kravarbetet innebar att nya funktioner/möjligheter identifierades vilket bl.a. innebär att Vitec når en ny mer verksamhetsnära användargrupp och går ytterligare ett steg mot branschfokus.

 • Företag inom Bygg och Anläggning

  2015 - 15

  Projektledare

  Leverantörens projektledare med uppdrag att leda projektet uppgradering av Agresso (Business World) samt införa Unit4s fakturahanteringssystem (scanning och elektroniska fakturor).

  Kunden genomförde samtidigt två parallella projekt med andra leverantörer som innefattar nytt inköpssystem och ny integrationsplattform. Syftet med helheten var att implementera ett användarvänligt och standardiserat IT-system för att effektivisera hela processen från inköpsbehov till betald faktura.

  Utmaningen i uppdraget var att leda och följa upp projektet mot den avtalade omfattningen enligt tidplan och budget, samt en smidig överlämning till ny projektledare under projektets design och konfigureringsfas.

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2013 - 15

  Projektledare

  Kundens mål med projektet var framtagning av en gemensam mall för den tekniska och ekonomiska fastighetsförvaltningen som sedan kan rullas ut i verksamheten.

  Rollen som leverantörens projektledare för framtagning och implementation av mall innebar många utmaningar. Både vad gäller styrning inom den egna organisationen av de mer systemrelaterade delarna som konverteringar och integrationer. Men även samordning och avgränsning av projektets scoop och leveranse

  Kunden har idag en mall som de i stora delar självständigt rullar ut till de olika föreningarna.

 • Tjänsteföretag inom teknisk konsultation

  2013 - 14

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid införande av Agresso (moduler Ekonomi, Tid och Projekt, Elektronisk Faktura Hantering.)

  Projektet inleddes med en förstudie med ett antal workshopar för framtagning av design av lösning som sedan resulterade i ett fastprisavtal.

  Lösningen innebar en hel del kundanpassningar och integrationer samt en avancerad uppsättning av projektredovisning. Vilket även innebar stora krav på kompetensöverföring.

  I projektet var leveransdatum högt prioriterat. Projektet genomfördes under stor tidspress. Med gemensamma krafter från alla deltagare i projektet såväl kund som leverantörer lyckades projektet leverera med en liten förskjutning av tidplan.

 • Företag inom teknisk konsultation

  2013 - 13

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid införande av lön- och lönerevisionssystem.

 • Företag inom spel

  2013 - 14

  Projektledare

  Införande av affärssystemet Agresso (Business World). I projektet ingick moduler för stöd av ekonomi, elektroniska fakturor, integrationer mot spelsystem mm.

  Projektets mål var att implementera Agresso och tillhörande arbetsprocesser samt bygga upp kundens egen kompetens kring det nya ekonomisystemet. Rollen var leverantörens projektledare.

  Genom ett nära samarbete med kundens projektledare, fokus på avtalad leverans, en kompetent projektgrupp, rimligt med tid både från kund och leverantör, regelbunden uppföljning mot budget lyckades vi genomföra ett mycket lyckat projekt både vad gäller tidplan och budget.

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2012 - 12

  Projektledare

  Vikarierade som leverantörens projektledare 3 månader under initierings och planeringsfasen för ett stort projekt med införande av systemstöd för den ekonomiska fastighetsförvaltning.

 • Företag inom IT-säkerhet

  2012 - 12

  Projektledare

  Leverantörens projektledare införande av Agresso (moduler Ekonomi, Tid och Projekt, EFH och Lön).

  Ett projekt där kunden önskade att leverantören arbetade så självständigt som möjligt med både framtagning av design/lösning och konfigurering/uppsättning vilket innebar ett större ansvar på leverantörens projektgrupp.

 • Försäkringsbolag

  2012 - 12

  Projektledare

  Leverantörens projektledare för införande av systemstöd för avtalshantering och periodisk faktura med Agresso.

 • Bygg och Fastighetsbolag

  2011 - 12

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid implementering av affärssystemet Agresso samt fastighetssystemet FastNet. Syftet med projektet var att implementera ett systemstöd som stödjer och utvecklar kundens arbetsprocesser med följande effektmål:

  Bidra till högre kvalitet och ge möjlighet till effektivare och sammanhängande flöde, med nedkortade ledtider och mindre dubbelarbete.
  Aktuell och tillförlitlig information tillgänglig för användarna genom att grunddata lagras på ett ställe och åtkomsten är styrd med behörighetskontrollsystem.
  Information i systemen skall kunna tas ut enkelt, flexibelt och på ett sammanhållet sätt så att det frigörs tid för kontroll och analys istället för åt administration.

 • Byggbolag

  2010 - 11

  Projektledare

  Leverantörens projektledare uppgradering Agresso (moduler Ekonomi, EFH, Anläggning, Lön och Maskinuthyrning

 • Företag inom återvinning

  2010 - 11

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid implementation av Agresso Ekonomi.

  Införande av basmoduler för Agresso samt en avancerad snurra för internfakturering mellan returbolagen.

 • SISAB

  2010 - 13

  Projektledare

  Tre olika uppdrag hos SISAB:

  Under 2010 leverantörens projektledare för uppgradering av Agresso (Business World) inkl. ett antal anpassningar och integrationer

  Under 2012-2013 Projektledare för två utvecklingsprojekt i Agressoprodukten webinfo för en anpassad lösning för förvaltningsstöd och felanmälan beställning.

 • Bygg och Fastighetsbolag

  2010 - 10

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid uppgradering av systemen Agresso, KundNet och Webinfo

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2009 - 10

  Projektledare

  Leverantörens Projektledare införande av Agresso (moduler Ekonomi, Tid och Projekt, Service), FastNet, KundNet och Webinfo.

  Implementation av en lösning för stöd av den tekniska- och ekonomiska fastighetsförvaltningen med stöd för avisering, hyresavtal, köhantering, felanmälan, underhåll mm.

 • Företag inom fastighetsutveckling

  2008 - 08

  Projektledare

  Leverantörens projektledare vid införande av systemet FastNet för den ekonomiska fastighetsförvaltningen samt integrering mot ekonomisystemet Briljant.

 • Skogsbrukens Data Central Ekonomisk förening

  2008 - 08

  Projektledare

  Leverantörens projektledare för uppgradering av Agresso

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2007 - 08

  Projektledare

  Leverantörens projektledare för införandet av fastighetssystemet FastNet för den ekonomiska fastighetsförvaltningen. Projektet innefattade både konverteringar och integrationer.

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2007 - 09

  Projektledare

  Moderbolaget beställde en förstudie omfattande en prototyp för en systemlösning för fastighetsbolaget med systemen Agresso och FastNet, samt framtagande av tidplan för ett införande av lösning.

  Ett projekt startade i juni 2008 baserat på prototypen kompletterat med stöd för den tekniska fastighetsförvaltningen, köhantering samt weblösningar. Införande av systemen Agresso (moduler Ekonomi, Tid och Projekt, Service), FastNet, KundNet och Webinfo samt kund- och leverantörsportaler.

  Rollen var leverantörens projektledare, både under förstudien och införandet.

 • Företag inom fastighetsförvaltning och uthyrning

  2007 - 09

  Projektledare

  Leverantörens projektledare för uppgradering av Agresso samt införande av elektronisk fakturahantering för 5 fristående dotterbolag

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd, Utbildning, Utredning, Workshopledning, ERP Implementation, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  PPS, Scrum, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Spel, Tillverkande Industri, Fastighet, Service/Tjänster, Skog och Papper

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Kravanalytiker, Lärare, Produktledare, Projektadministratör, Systemförvaltare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2007 - 2015

  Projektledare, Unit4 Agresso AB

 • 2005 - 2007

  Systemförvaltare, Diligentia AB

 • 1998 - 2005

  ApplikationsKonsult ekonomi och fastighetssystem, Systeam AB

 • 1994 - 1998

  Redovisningsekonom, NCC Fastigheter AB

 • 1993 - 1994

  Gruppledare för fakturering och kassan, Sollentuna Kommun

 • 1989 - 1993

  Chef ekonomiavdelning, ekonom mm, Sunds Defibrator AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Grundkurs i Microsoft Visio - Effektiv dokumentation av processer och projekt, NFI

 • 2016 - 16

  PPS Steg 1 Grundläggande Projektstyrning, Tieto

 • 2016 - 16

  Project Leadership, Management and Communication, ESI

 • 2016 - 16

  Effektiv processutveckling, Canea

 • 2015 - 15

  Effektiv kravhantering, Stockholm

 • 2014 - 14

  PMP Project Management Professional, PMI Project Management Institute

 • 2010 - 10

  Coachande ledarskap, Stockholm

 • 1985 - 89

  Civilekonom, Mitthögskolan i Sundsvall

Visa mer

Intresserad? Kontakta