Dela

Maria Bratt

 • IT Management
 • Förändringsledare
 • Projektledare

Översikt

Jag befinner mig i gränslandet mellan verksamhet och IT med tyngdpunkt inom förändringsledning och verksamhetsutveckling samtidigt som jag har stor kunskap om tekniken. Till det har jag de senaste åren lagt ett stort intresse för informationssäkerhet.

Jag är en målinriktad och kommunikativ med tyngdpunkten inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Min största styrka är förmågan att kombinera mitt intresse för teknik med ett lika stort intresse för organisationer och för människor. Jag tycker om utmaningar och brinner för att bygga upp verksamheter och rutiner och når gärna mina mål genom att engagera andra.

Egenskaper

En av mina drivkrafter är att få ut nyttan av IT i en organisations verksamhet, inte bara som ett stöd utan som en integrerad del av verksamheten. Jag tror att ett välanvänt IT-system är en av de bästa investeringar en organisation kan göra och då är två av de viktigaste momenten att lyssna på användarna, förstå deras vardag och samtidigt försäkra sig om att de har förstått hur en lösning kommer se ut samtidigt som verksamhetens affär och kunder måste vara hela grunden till IT-lösningen. Om sedan lösningen består i ett stort arkitektbyggt system unikt för den enskilda organisationen, en standardprodukt från en global leverantör eller en Excel-lista – det bestäms, tycker jag, utifrån verksamhetens behov.

Konsultens CV

 • Kronofogdemyndigheten

  2018 -

  Informationssäkerhetschef

  Maria är idag tf Informationssäkerhetschef på Kronofogdemyndigheten, en roll som avslutas den 31/1 då nyrekrytering har skett.

  Rollen som Informationssäkerhetschef innebär att hon är ansvarig för att återbygga en informations- och it-säkerhetsfunktion med ansvar för Kronofogdens informations- och it-säkerhet. Funktionen består av 4 medarbetare samt 4 konsulter.

  Fokus har varit att ta fram den operativa modellen för funktionen och implementera ett fungerande linjearbete samtidigt som det har gjorts ett arbete med att hitta ansvar och befogenheter gentemot övriga funktioner och roller inom Kronofogden samt att ta fram gränssnittsytor gentemot Skatteverket i och med den samverkansmodell som finns mellan myndigheterna.

  I ett projekt under året har de också fram ett nytt säkerhetsledningssystem tillsammans med ansvarig för fysisk säkerhet och detta håller på att implementeras inom myndigheten under hösten 2018.

  I arbetet har hon ett brett kontaktnät inom Kronofogden och samverkar med, bl.a. informationsägare, systemägare och förvaltningsledare men också med externa leverantörer och branschorganisationer (ex eSam).

  Rollen är en del av IT-ledningen och rapporterar operativt till IT-direktören samt strategiskt och taktiskt till högsta ledningen inkl Rikskronofogden.

 • Kronofogdemyndigheten

  2017 - 18

  Funktionsansvarig Operation Center

  Rollen som enhetschef och funktionsansvarig för Operation Center (OC) innebar att Maria var ansvarig för att fortsätta uppbyggnaden av en ny funktion inom It-avdelningen på Kronofogden. OC har ansvar för den interna driften av Kronofogdens verksamhetssystem och innehåller roller för Incident management, Problem management, Change- Release management samt Service Delivery management. Funktionen hade 7 medarbetare som Maria hade dagligt arbetsledaransvar för. Som metod använde vi ITIL för processerna och Cobit för styrning.

  I arbetet ingick också en samverkan med Skatteverket i och med att Kronofogden har sina applikationer driftade hos en gemensamt styrd IT-enhet hos Skatteverket.

  Som enhetschef hade Maria 2 teamchefer och ca 30 medarbetare inom sitt ansvarsområde spridda över kompetensområdena Projektledare samt .Net-utvecklare och Configuration managers. I rollen ingick det normala ansvaret för enhetens budget, kompetensförsörjning och arbetsmiljö men även ansvaret att utveckla organisationen utifrån myndighetens strategier, mål och framtida arbetssätt.

  Rollen är en del av IT-ledningen och rapporterar till IT-direktören.

 • Atea

  2016 - 17

  IT-chef

  Rollen som Operativ IT-chef innebar att Maria var ansvarig för de IT-stöd som idag finns i produktion, både i form av att applikationsförvalta och driften. Till sin hjälp hade hon en IT-avdelning med 32 personer där 22 personer ingick i den direktrapporterande organisationen, fördelade i 3 team (infrastruktur, integration och datalager samt applikationsförvaltning).

  IT-stödet bestod av ca 140 olika IT-lösningar av olika komplexitet och med en blandad driftform med allt från rena SaaS-tjänster till egenutvecklade on-premlösningar.

  Det stora arbetet låg i 3 olika spår som alla syftar till att nå samma mål – en modern, förnyad och nedbantad (i antal lösningar) IT-lösning. Det ena spåret var en framåtlutad digitaliseringsprocess för att nå en modern IT-plattform och där inriktade Atea sig främst på de IT-stöd som är kundnära. Det andra spåret är konsolidering och modernisering av de IT-stöd som är mer stödjande i back-office. Det tredje spåret är det rent legala i och med GDPR som både krävde åtgärder av organisationen men samtidigt gav oss möjlighet att se över IT-stödet och belysa de förbättringar man kunde genomföra.

  Utöver rollen som Operativ IT-chef var Maria också informationssäkerhetsansvarig och att därmed hantera såväl proaktivt som reaktivt arbete kring vår informationssäkerhet. I den rollen var Maria ägare till det interna GDPR-projekt för att säkra att Atea Sverige var redo för lagen när den trädde i kraft.

  Jag rapporterade till företagets CIO.

 • Precio Fishbone

  2012 - 16

  Konsultchef och medlem i ledningsgrupp (anställd)

  Marias arbetsuppgifter som konsultchef på Stockholmskontoret och medlem i ledningsgruppen var varierande och innehöll många komponenter såsom leveransansvar, medarbetaransvar och det ekonomiska ansvaret för Stockholm som region. Dessutom ingick affärsutvecklingen och framtagandet av nya koncept i rollen och det innebar bl a att hon var produktägare för en av företagets produkter - Omnia QMS, ett ledningssystem baserat på Office365.

  • Platschefsansvar med HR-ansvar och arbetsplatsansvar för 50 personer, samt konsultchefsansvar med personalansvar för 25 personer

  • Bemannings-, beläggnings- och budgetansvar för Stockholmskontoret

  • Key Account Manager för 10 stora kundkonton

  • Tjänsteområdesansvarig inkl säljansvar– Integration, Mobilitet, Projektledning samt Support och förvaltning

  • Produktägare Omnia QMS, det ledningssystem vi utvecklat som en produkt till försäljning

  Under perioden var Maria också med om att genomföra en management by out från den tidigare ägaren, gick samman med en av de största konkurrenter (Precio och Fishbone blev just Precio Fishbone) samt startade en off shore verksamhet i Vietnam (vilken hade växt till 50 anställda när hon slutade hösten 2016).

 • Precio Fishbone

  2009 - 11

  Teamansvarig & konsult

  Affärsområdesansvarig för Application Management vilket innebar ett kundansvar för de konton som fanns inom affärsområdet hade fullt ansvar för kundhanteringen samt uppföljning av Support- och förvaltningsåtaganden. Dessutom ingick i rollen att ta fram och vidareutveckla de tjänsterna inom utbudet i affärsområdet Application Management, vilket innebar att ta fram de processer och arbetsmetoder som behövs för att leverera kundnytta.

  Några av de första förändringsprojekten som initierades var att se över de processer som fanns i företaget och som ett led i det arbetet sjösattes en ny leveransmodell, en ny projektmodell och en ny process för tjänsteområdet support och förvaltning.

  stf IT-chef
  Under ca 8 månader, fram tills en permanent lösning var på plats, utökades uppdraget med rollen som ansvarig för intern IT. Det innebar bl a att göra en GAP-analys av nuläge och behov och därefter förhandla och följa upp ett avtal med en leverantör som tog outsourcing-ansvar för den interna driften. Samtidigt gjordes migreringen till Office365.

  Teamansvarig
  Beläggnings- och bemanningsansvarig samt rekryteringsansvarig för Stockholmskontoret.

  IT-projektledare/Förvaltningsledare
  Utöver teamansvaret och affärsområdesansvaret fanns det utrymme för att vara aktiv som projekt- och förvaltningsledare för ett antal åtaganden. Exempelvis förvaltningsledare för Ahlsells SharePoint-lösning samt projektledare för framtagande av ett företagsgemensamt verksamhetssystem för WSP
  (ca 10 000 timmar) och senare förvaltningsetablerare för WSP-lösningen.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Kundreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Visio, MS Project, Team Foundation Server, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online

 • - Standarder

  WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Business restructuring, ERP Implementation, Förvärvsintegration, Inköp, Supply chain management, Turnaround, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Compliance, Förändringsledning, Innovationsledning, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Sustainability/Hållbarhet, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Begreppsmodellering, Change Management, GDPR, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Produktledning, Programledning, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Information Management, Projektledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsstöd, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Digitalisering, Employer Branding, Kundupplevelse, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Säljsupport, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, LOU, Miljö- och sociala krav, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Business valuation, Controlling and Reporting, Lean-baserad processmetodik, LOTS, Parprogrammering, Prince2, Roder, SAFe, Självinsikt o medvetna val modellen, TOGAF, XP (Extreme Programming), BPM, BPMN, Continious Delivery, Continuous Integration, DSDM, ISTQB, Lean Six Sigma, Microsoft Solution Framework, PENG, Processkartläggning, Prosci ADKAR, RUP/UP, TQM, Agila metoder allmänt, HR, ITIL, KANBAN, LEAN, PEJL, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS, Ratten/Pilen, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Outsourcing, Psykologi, VD, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Drift, Produktionsinförande, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Inköp, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Project auditing, Agile project systems, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Integrationstest, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll, Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhetschef, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, IT-säkerhet allmänt, Informationssäkerhetsspecialist, Riskanalys

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemtyper allmänt, Ledningssystem, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Energi, Försvar, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Säkerhet, Bank & Finans, Byggarkitektur, Försäkring, Stat/kommun/Landsting, Ideell organisation

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Facilitator, Systemanalytiker, Testledare, Utbildningsledare, VD, Affärsutvecklare, Användbarhetsspecialist, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Kommunikationsrådgivare, Kvalitetsansvarig, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Riskansvarig, Testare, Upphandlare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Produktledare, programledare, Scrum master, Teknisk projektledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Lärare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Investor relations, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Mobila medier, Presentationsteknik, Samhällskommunikation, Sociala medier, Engelska, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Intranät

Anställningar

 • 2018 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2016 - 2017

  Operativ IT-chef, Atea

 • 2012 - 2016

  Konsultchef och medlem i ledningsgruppen, Precio Fishbone AB

 • 2009 - 2012

  Teamansvarig & konsult, Precio Fishbone AB

 • 2007 - 2009

  Systemutvecklare, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

 • 2004 - 2007

  Systemutvecklare, CyberCom Consulting Group

 • 1998 - 2004

  Systemutvecklare, WM-data Consulting AB

 • 1995 - 1998

  Systemutvecklare, Statistiska Centralbyrån, SCB

Utbildningar

 • 2018 -

  Certifierad förändringsledare enl ProSci, One Academy

 • 2015 -

  ITIL foundation Examination, AXELOS Global Best Practice

 • 2012 - 12

  Certifierad förvaltningsetablerare enligt pm3, Dataföreningen

 • 1989 - 92

  Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Fabian Sagström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
+46 707 26 28 72
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25