Dela

Markus Farewik

 • Agile Coach
 • Agile Testare
 • Scrum master
 • Testledare

Översikt

Markus har stor insikt i olika system, utvecklingsmetoder och projektformer de senaste åren har Markus varit fokuserade på Agila arbetssätt.

Markus har både arbetat som Agile Coach, Scrum-master, testledare / testare och team leader och projektledare. Han är van vid komplexa system med många integrationer och har lång erfarenhet av att arbeta i Agila projekt enligt Scrum och Kanban.
Han har flera års erfarenhet av Jira (från uppdrag Unibet/Kindred och Net Entertainment ), Microsofts utvecklingsmiljö, Entra Bank ( Länsförsäkringar) och HP/ALM (bland annat SEB).

Markus har närmare 20 års erfarenhet av att arbeta med test och utveckling. I drygt 15 år har fokus varit testledning och test av både mjukvara och hårdvara. Agila metoder och Test är det områden som han brinner för och vill fortsätta att utvecklas inom. Markus har vid ett flertal tillfällen arbetat i internationella miljöer eftersom han har lätt att anpassa sig till nya grupper och kulturer.
Han har med sin långa erfarenhet i Agilutvecklingsmiljö varit till stort stöd för dom kunder med Agile utveckling, han är Certifierad LeSS Practitioner som ger honom en stor insikt i hur man bedriver Scrum i större projekt.

Egenskaper

Som person är Markus omtyckt för sitt ledarskap och som person är han noggrann, mångsidig och målinriktad.
Han trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Markus tycker om att ta sig an nya utmaningar och han har lätt för att anpassa sig till nya roller och situationer. Han är ofta uppskattad för sitt positiva sätt och sin förmåga att se möjligheter i stället för svårigheter.

Konsultens CV

 • Skandikon AB

  2018 -

  Testledare

  Markus har på Skandikon haft som huvuduppgift att bygga upp Skandikons Testverksamhet och agerat Testledare för ett joint venture projekt mellan Skandikon och Skandia Försäkringar.
  Under uppdraget har han också stöttat med sina kunskaper i Agilmetodik.
  Markus har också haft som uppgift att testa deras eget API och titta på hur man kan tänkas automat-testa deras Web gränssnitt.
  Markus har också gjort en analys på vad som skulle vara lämpligt UI testverktyg och tittat på flera olika verktyg så som TestCafe, Nightwatch och Selenium.

 • Eberry (Nordic Choice)

  2017 - 18

  QA ansvarig

  Markus har i dag QA ansvaret för App Android och iOS Team. I detta uppdrag ingår att etablera QA för alla Team (3 st).
  Etablera fungerande testmiljöer för att kunna testa applikationer från AX till Limpa.
  Sätta rutiner QA för dom olika teamen och få en samsyn på hur QA utförs i företaget.

 • Global Challenge Foundation

  2017 - 17

  Testledare, test, Automatisering, Agile Coach

  Markus har medverkat i krav framtagning (User Stories) av Evaluation Platform och Coachat i Agila metoder. Han har ansvarat som Testledare för ett team om två testare, framtagning av testfall, planerat, exekverat testfall i ReqTest, hantera buggar/Change Requests, skriva automatiska testfall i *Testcafe under detta uppdrag och haft kommunikations ansvar mot Produktägare och beställare.

  Markus har haft hela ansvaratet för hela testing av Global Challenge Foundation Submission och Evaluation Plattform. Denna produkt riktar sig till 193 länder, privat personer, organisationer företag och stiftelser. Det är en produkt framtagen för att samla ihop idéer över hela världen på hur man gör världen bättre, att kora en vinnare för bästa bidraget och förvalta dessa bidrag, så att bidragen med idéer och tankar kan användas i framtiden av kommande generationer.

  *(Testcafe är en Javascript testplattform)

 • North Development/Unibet

  2014 - 17

  Testare, Automatisering

  Markus har i detta uppdrag som testare arbetat i ett Agilt team med alla testaktiviteter i nära samarbete med utvecklarna. Teamet arbetade dels med ny utveckling av nya www.mariacasino.com plattformen för online spel men även med förvaltningsprojekt för att befintlig plattform.
  Markus arbetade främst med front-end delarna som bestod av en responsiv Web baserad på HTML5 och utredning av testverktyg och att skriva testfall i Cucumber, med xpath och Javascript.
  Under projekten används bl.a. Polopoly, Drupal som CMS verktyg, Edge Inspect ,browserstack mm.
  En viktig aspekt hos Kindred var hög upptid, detta krävde goda kunskaper och stor förståelse för en transaktions tät miljö, med minsta tillgänglighet på över 99.99% och det var något som Markus haft med sig från sin tid på Ericsson Telecom AB och som han delade med sig till sina medarbetare.

 • SEB Risk

  2013 - 14

  Testanaytiker / tester

  Testanaytiker av SEB:s nya Valuta trading system.
  Markus har uppdrag som testare i FX-risk projektet, där ingår att sätta sig in i de gamla produkterna och testa dem nya funktionerna mot dem gamla funktionerna.
  I uppdraget ingår att integrations testa dem nya gränssnitten mot nya och gamla produkter.
  Markus har också börjat att hjälpa till med att förbättra deras scrum process mot en mera agilt utförande.

 • North Development/Unibet

  2012 - 13

  Tester

  Unibet Online Gaming
  Testare av responsiv site i projekt Banzai
  Markus har haft uppdrag som testare i Banzai-projektet och koordinerat tester och test aktiviteter under projektet. Undersöka nya verktyg för att möjlig göra en god testning av responsive site, utvecklad i HTML5, att effektivisera/underlätta och i den mån det är möjligt hjälpt utvecklarna att felsöka.
  Projektet har drivits i en agil anda med continues releaser.
  Under projektet användes bl.a. Polopoly som CMS verktyg, Edge Inspect ,browserstack mm.

 • Länsförsäkringar Bank

  2012 - 12

  Testledare/Testare

  Länsförsäkringar Bank
  Testledare, SWISH- projekt (Mobila betalningar)
  Mar 2012- Dec 2012
  Markus har varit Länsförsäkringar Banks huvudtestledare i det bankgemensamma projektet för mobila betalningar (SWISH). I rollen har Markus ansvarat för samtliga testaktiviteter inom ramen för LF Banks åtagande och drivit stora som små frågor kopplat till planerade tester.
  Han har i sitt åtagande haft mycket kommunikation med andra testledare på banker, utvecklare hos leverantörer och integrations personal på bankgirot.

 • Länsförsäkringar Bank

  2011 - 12

  Testledare

  Länsförsäkringar Bank
  Testledare, ISK- projekt (Investerings Spar Konto)
  Sep 2011-Jan 2012
  Markus ansvarar för testledning av ISK-projektet och verifiering av funktionalitet i utvecklings projektet ISK. Där har han bl.a. varit med och drivit fram installation av det automatiserade köp/säljflödet för aktier och fonder i testmiljö, för att underlätta verifiering av ISK produkten.

 • Netentertainment AB

  2008 - 11

  Scrum Master

  Scrum master, backend platform Mars 2008- Feb 2010
  Markus ansvarade för ett Scrum team och testledning backend plattformen och stand in som Maintenance Manager.
  2010- 2011 Var Markus tillsammans med Thobias Sjökvist ansvarig förbättrings team som genomförde Root cause analyser tog fram förbättringsförslag till de olika Scrum teamen och produkten (backend plattformen)

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Red Hat, Solaris, Mac OS X, Mac OS7

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, J2EE, Maven, MS Visual Studio, Selenium, SoapUI, Xcode, Jira, MS Exchange, MS Explorer, MS Project, Quality Center, Team Foundation Server, Visual Studio .NET, Rally, ReQtest

 • - Utvecklingsspråk

  C, HTML5, Java, Javascript, Python, Unix Shell script, VHDL, XML

 • - Hårdvara

  Sun, PC, Mac

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, ISTQB, KANBAN, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Processer och metoder allmänt, PROPS, REQB, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Typprov och certifiering, Quality center, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Integrationstest, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  Analog konstruktion, ASIC

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix, Datakommunikation allmänt

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GPRS, GSM, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  SS7, Transmissionsnät, AXE, Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Gateways och modem, Routrar, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Mobilapplikationer, Operativsystem och drivrutiner, Realtidssystem, Fasta telesystem, Mobila telesystem, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Systemintegration, Trådlösa system, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Säkerhet, Bank & Finans, Elektronikindustri, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Forskning och utveckling (FoU), Spel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Coach, Delprojektledare, Team-ledare, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2015 -

  Test expert /testleader och scrum master, Fare-Consulting AB

 • 2011 - 2015

  Senior Testleader, Konsultbolag1 AB

 • 2008 - 2011

  Testledare, ScrumMaster, Problem manager, Net Entertainment AB

 • 2005 - 2008

  Testmanagement, Nordforce Technology AB

 • 2000 - 2003

  System/HW testare, Cisco Photonics AB

 • 1991 - 2000

  Teamlead, Troubleshooter och Testare,, Ericsson Telecom

Utbildningar

 • 2002 - 05

  Elektronik och Datorsystem (Electrical and Computer Engineering); 20050707, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557