Dela

Jonas Dannaeus

 • Data warehousearkitektur
 • Verksamhetsanalys
 • Informationsmodellering
 • Datamodellering

Översikt

Jonas har mer än 20 års erfarenhet som IT-konsult med inriktning mot Datawarehouse och Business Intelligence. Sedan början av sin karriär har Jonas arbetet med att modellera och utveckla datalager och har lång erfarenhet från datawarehouse-arkitektur, kravanalys, information och datamodellering, teknisk projektledning, utredning och utbildning.

Jonas är certifierad dataanalytiker med fokus på analys av komplex och ostrukturerad data ur ett verksamhetsperspektiv. Jonas kan med sin breda kompetens och helikopterperspektiv involvera verksamheten vid modellering av informationsmodell och design av data warehouse-arkitektur, som ofta är avgörande för en lyckad implementation av ett beslutsstödsystem.

Jonas har erfarenhet från flera sektorer som bank och finans, offentligsektor, hotell mfl. Han har även internationell erfarenhet inom finanssektorn baserad i London.

Egenskaper

Jonas har en god förmåga att snabbt få ett grepp om nya problemställningar och att se nya lösningar på gamla problem.
Han är en trevlig och social individ med ett självständigt driv som kan arbeta i de flesta konstellationer. Efter att ha bott och arbetat i London i fem år har Jonas mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. Tiden i England gav även stora erfarenheter i att arbeta och kommunicera med individer med annan kulturell bakgrund än den svenska.

Konsultens CV

 • Nordea

  2016 -

  Lösningsarkitekt

  Jonas uppgift var att skapa en lösning för implementationen av AnaCredit-rapportering för kunden och deras dotterbolag i Europa. Detta innebar dels att skapa en teknisk rapportlösning med befintliga system och befintligt data warehouse. För de källor som inte integrerats i befintligt data warehouse skapades en alternativ metod för att säkerställa att data källorna fanns tillgängliga för rapportverktyget. Den stora utmaningen var att skapa ett homogent och korrekt semantiskt lager av dessa vitt skilda datakällor (data warehouse, kundsystem, risksystem, produkthierarkier, masterdatalager m.m.).

 • SEB

  2015 - 15

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdraget bestod i att ta fram ett arbetssätt som bygger på en agil metodik och möjliggör flera parallella utvecklingsprojekt. Leveransen bestod bland annat i rekommendationer för sammansättning av projektgruppen, riktlinjer för hur krav bör delas upp, metod för hur flera parallella projekt kan leverera till en och samma miljö samt utbildningsbehov för projektmedlemmarna.
  Arbetet utfördes genom ett antal intervjuer och workshops där det olika del momenten diskuterades. Leveransen skedde i form av ett antal dokument och muntlig presentation.

 • Länsförsäkringar Bank

  2015 - 15

  Data warehouse arkitekt

  Jonas var en del av det team som utgör arkitektgruppen på LänsförsäkringarBank. Jonas arbetsuppgifter var att färdigställa referensarkitekturen för LFBanks beslutsstöd och skapa ett business glossary. I arbetsuppgifterna ingick även rollen som lösningsarkitekt för ett par integrationsprojekt där system skulle integreras i LFBanks data warehouse.

  Teknik: Visio, Word, Excel.

 • Scandic

  2013 - 14

  Data warehouse arkitekt

  Jonas var dataarkitekt och teknisk projektledare för arbetet att migrera ett data warehouse från en Oracle och Business Objectsplattform till en renodlad MS SQLServer 2012 miljö.
  I egenskap av dataarkitekt hade Jonas ansvar för att indata hanteras på ett korrekt sätt, att CDW’t modelleras så att data är konsistent och att det inte skapas onödig redundans. Jonas har även ansvar för att de administrativa processer som krävs för att förvaltningen skall fungera finns på plats. Modelleringsarbetet innebar att på en mycket kort tid förstå verksamheten, de huvudsakliga kraven samt använda det befintliga systemet som utgångspunkt.
  Teknik: MS SQLServer 2012

 • Scandic

  2013 - 13

  Data warehouse arkitekt

  Jonas genomförde en förstudie som bestod av en analys av ett befintligt data warehouse. Kunden ville byta plattform, Oracle och Business Objects till Micrsoft SQL Server 2012, och samtidigt genomföra en renovering av systemet. De problem som kunden bland annat upplever är att data inte hinner laddas innan nästa arbetsdag. Jonas föreslår en helt ny arkitektur som kan implementeras parallellt och helt oberoende av den gamla implementationen. Arkitekturen skiljer sig bla så att den möjliggör inkrementell laddning av data, lägre eller ingen redundans samt att det är början på ett system som innehåller en sanning.

 • SJ

  2010 - 11

  Data warehouse arkitekt

  Uppdraget var att skapa ett nytt data warehouse för konsolidering av SJ’s försäljningsdata. Projektet var så nära ett green field som det går att komma och Jonas deltog i projektet från första början. Detta innebar att allt skapades utifrån verksamhetens behov och krav, bortsett från levererande system fanns det ytterst lite legacy att ta hänsyn till. Jonas arbetsuppgifter spände över work shop ledning vid krav insamling och modellering, informations och datamodellering (av CDW och mart) samt design och implementation av ETL-flöden.
  Teknik: Oracle10i, OWB, Oracle Designer

 • Logica

  2008 - 09

  Staff manager

  I rollen som staffmanager hade Jonas ansvar för budget och beläggning för 20 konsulter. Rollen innefattade även ansvar för konsulternas kompetensutveckling, lönesättning etc.

 • Västmanlands läns landsting

  2005 - 09

  Dataintegratör

  Syftet med projektet var att integrera landstingets kassasystem (Cosmic) med bokföringssystemet Agresso. Detta gjordes mha Oracles integrationsplattform Interconnect. Arbetet bestod av att i sambete med verksamheten ta fram de krav som sedan låg till grund för att skapa en arkitektur, design och implementation av integrationen. I arbetsuppgiften ingick även design av tester. I de fall där kassasystemet inte fullt ut kunna leverera den funktionalitet som krävdes av verksamheten har logik byggts in i integrationsplattformen för att åtgärda detta. Efter produktionssättning av systemet har förvaltningsrutiner tagits fram att administrera integrationen.
  Teknik: XML, PL/SQL, Oracle9i, Oracle InterConnect

 • StreamVPN

  2000 - 05

  Databas arkitekt

  StreamVPN startades våren 2000 i London och Jonas kom in som nummer fyra i bolaget. Hans huvuduppgift var att skapa förutsättningar att utveckla det system som var kärnan i bolagets verksamhet, detta gällde allt från val av plattform till formalisering av krav. När plattformen var på plats fokuserade Jonas helt på att skapa den fysiska datamodellen, implementera DDL och DML samt sätta processer för förvaltning och underhåll av datalager.
  Teknik: Oracle Designer, PL/SQL, Oracle8i.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS X, Windows 2008 Server, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server, SQL server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Visio, Adobe Photoshop, Modelleringsverktyg

 • - Utvecklingsspråk

  C, PowerBuilder, XML, PL/SQL, SQL

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Implementation

 • - Databaser

  Datawarehousing, Datamodellering

 • - Branscherfarenhet

  Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Bank & Finans, Hälso-Sjukvård, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Workshopledning, Systemvetenskap

Anställningar

 • 2013 - 2016

  Data warehouse och BI konsult, Lincube group AB

 • 2005 - 2013

  Senior Oracle consultant, konsultchef, Logica

 • 2000 - 2005

  Databas arkitekt, StreamVPN ltd

 • 1994 - 2000

  Konsult, WM-data Konsult

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Dataanalys, certifierande, Dataföreningen kompetens

 • 2012 - 12

  Informationsmodellering och begreppsanalys, Astrakan

 • 2012 - 12

  Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

 • 1991 - 94

  Systemvetare, Uppsala universitet

 • 1982 - 85

  Samhällsvetenskaplig, Thomas gymnasiet, Strängnäs

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557