Dela

Henrik Brunberg

 • Teknisk projektledare
 • Team leader
 • Utvecklare

Översikt

Henrik är en teknisk projektledare som obehindrat navigerar inom och brinner för hela fältet software engineering och har god förmåga att bidra till eller driva både tekniskt- och organisatoriskt komplexa projekt.
Han använder moderna processer och verktyg och har stark erfarenhet inom exempelvis Continuous Integration, vilket han även kan hjälpa till med att införa/optimera.

Egenskaper

Skicklig på att kombinera helhetssyn med detaljnivå och att delegera rätt uppgift till rätt person. Stark drivkraft och initiativförmåga, orädd för att ta på sig kritiska uppgifter och strävar efter förbättring i såväl teknik som arbetssätt. Henrik är en pragmatiker som oavsett roll har en god blick för den kritiska linjen och fokuserar på det som är viktigast.

Konsultens CV

 • Kindred Group AB

  2018 -

  DevOps Engineer

  Medlem i Platform Engineering-teamet som utvecklar plattform för körning/test/leverans av funktionalitet för företagets webbapplikationer. En starkt dockeriserad miljö där Kubernetes / Helm används för orkestrering. Teamet ansvarar även för "stateless" Jenkins-instanser körandes på Kubernetes och helt konfigurerade genom kod.

 • Infinera

  2017 - 17

  DevOps / CI-miljö

  Driftade och utvecklade Infineras Continuous Integration-flöde genom att administrera och knyta samman toolchain baserad på Atlassians produkter Jira/Bitbucket samt Jenkins och serverinfrastruktur för detta. Arbetet krävde stark förståelse för utveckling enligt principer för Continuous Integration och vad som gör utvecklarens vardag enklare.

 • Ericsson

  2016 - 16

  Projektledare

  Ledde arbetet med att utveckla och underhålla Ericssons moln-produkt CEE (Cloud Execution Environment) som baseras på OpenStack. Arbetet innefattade planering och uppföljning av arbete för ett flertal team inom utveckling och test, färdigställande av kommersiella releaser samt daglig kontakt med stakeholders och hantering av kundeskaleringar.

 • Ericsson

  2015 - 15

  Team leader

  Ledde ett team av drygt 10 personer som utvecklade en ny produkt inom moln-domänen. Arbetet inkluderade utveckling i språket Go och teamet ansvarade för samtliga lager inklusive GUI. Henrik bidrog i hög grad till i det tekniska arbetet genom systemering och kod.

 • Ericsson

  2014 - 15

  Integrationsledare

  Koordinerade mjukvaruleveranser från ett tjugotal team i ett projekt som utvecklade Ericssons Cloud-plattform CEE baserad på OpenStack. Projektet bedrevs enligt principer för Continuous Integration. Vid sidan av det dagliga arbetet innefattande release-planering och utredande av tekniska beroenden, utvecklade och införde Henrik ett system för ökad spårbarhet av felrapporter och funktionstillägg relativt versionshantering/releaser genom en webbsida som gav en uppdaterad vy av leveransstatus med en backend skriven i Python.

 • Ericsson

  2013 - 14

  Scrum Master

  Arbetade som Scrum Master för två olika team parallellt som ansvarade för olika delar av Ericssons Cloud-plattform (nätverk respektive host-OS). Utöver detta arbetade Henrik också med att skapa och driva tvärfunktionella task force-grupper för att lösa kritiska problem.

 • Ericsson

  2011 - 13

  Scrum Master

  Arbetade som Scrum Master i ett projekt som gick ut på att utveckla mjukvara för en nyutvecklad hårdvara som processade telekom-trafik. Teamet bestod av ca 10 personer och utöver att driva teamets dagliga arbete framåt och att vara teamets single-point-of-contact mot stakeholders och andra team, bidrog Henrik i hög grad tekniskt till den producerade mjukvaran. Mjukvaran skrevs för Enea OSE och innefattade kommunikation med nätverksprocessorer från en tredjepartsleverantör.

 • Ericsson

  2010 - 11

  Utvecklare

  Ingick i ett agilt team som med hjälp av en ny hårdvaruplattform virtualiserade en existerande tekniklösning så att denna kunde dra nytta av den nya hårdvarans multicore-processor. Operativsystem för target-miljön var Enea OSE och arbetet innefattade mycket lågnivå-programmering för att få hårdvaran att boota och utnyttja sin kapacitet maximalt.

 • Global IP Solutions

  2007 - 10

  Sales Engineer

  Arbetade med att agera tekniskt säljstöd åt organisationens säljare samt med att stöda befintliga kunder i integrationen av företagets produkter inom Voice/Video over IP. Arbetsuppgifterna spände mellan pedagogisk guidning av hur produkten skulle användas till avancerad felsökning av fler-trådad C/C++/Java-kod under tidspress.

 • Saab

  2006 - 07

  Utvecklare

  Arbetade med att implementera funktionstillväxt och uppdaterade krav för HMI (Human-Machine Interface) på JAS Gripen. Utveckling, test på flera nivåer och dokumentation ingick i arbetsuppgifterna. Programmeringsspråket var Pascal.

 • Teleca

  2003 - 06

  Utvecklare

  Arbetade med utveckling och integration av Telecas plattform för mobil-applikationer (Obigo) mot olika kunder. Programmeringsspråket som användes var C.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, Realtids-OS, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, Xcode, Clearcase, Gerrit, Git, Jenkins, Jira, Perforce, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, Expect, HTML, Java, Javascript, Pascal, Perl, SQL, Swift, UML, Unix Shell script, Visual Basic, Python, C, C++

 • - Metoder & Processer

  LEAN, KANBAN, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Fast datakommunikation

  Protokollutveckling, Datakommunikation allmänt, TCP/IP

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  SIP

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Audio & Video, Operativsystem och drivrutiner, Inbyggda system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Delprojektledare, Scrum master, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 - 2016

  Utvecklare / Projektledare, Ericsson

 • 2007 - 2010

  Sr. Sales Engineer, Global IP Solutions

 • 2006 - 2007

  Konsult, Combitech

 • 2003 - 2006

  Konsult, Teleca

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Product Development Leadership, Ericsson

 • 2012 - 12

  Leadership for professionals, Ericsson

 • 2010 - 10

  OSE basics, Enea

 • 2008 - 08

  VoIP with SIP, IP Solutions

 • 2007 - 07

  Retorik, 10p, Stockholms Universitet

 • 2006 - 06

  Effektiv granskning, Combitech

 • 2005 - 05

  Introduction to UML and Design Patterns, Tempagon

 • 2003 - 03

  Programming embedded systems in C part II, Nohau Elektronik AB

 • 1999 - 03

  Civilingenjör i datateknik, Linköpings universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557