Dela

Johannes Berghällen

 • Systemutvecklare
 • .NET-utvecklare

Översikt

Johannes har flera års erfarenhet av systemutveckling med en god förståelse för både mjuk och hårdvara. Detta kommer väl till pass då Johannes är en duktig back end-utvecklare framförallt inom Microsoft miljön.

Egenskaper

Johannes är en prestigelös, pragmatisk och målinriktad lagspelare som brinner för att lösa problem. Samtidigt tar han gärna en vägledande roll tillsammans med gruppen.
Johannes är duktigt på att se helheten i problem som måste lösas och löser dem genom att bryta ner komplexiteten på problemet.

Konsultens CV

 • Mårdskog & Lindkvist AB

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Uppdatering av befintlig applikation som hanterar inläsning av artikelinformation, för att komplettera artikelregistret hos kunden.
  UPPDRAGET: Johannes utvecklade en applikation som läser in informationen från XML-filer och lagrar informationen till två databaser, en som anpassats för integration med affärssystemet och en som anpassats för övriga system. Johannes tog även fram lösningsförslag på integrationsarkitekturen och modellerade databasen.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Entity framework

 • Skogsstyrelsen

  2015 -

  Systemutvecklare

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Införandet av regeringsprojektet Gemensam inlämningsfunktion som ska hjälpa skogsbolag att på ett enkelt sätt skicka in myndighetsuppgifter som rör skogligaärenden. Tjänsten ansvarar för att kontrollera de uppgifter som skogsbolagen skickar in för att i ett tidigt skede ge skogsbolagen information om de behöver komplettera ärendet med uppgifter. Tjänsten ansvarar även för att vidarebefordra de olika ärendena till rätt myndighet och hantera kommunikationen mellan skogsbolagen och myndigheterna.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte till med att ta fram riktlinjer för hur integrationerna skulle fungera mellan tjänsten och skogsbolag samt myndigheter, samt hur validering av uppgifterna skulle fungera. Han utvecklade även tjänsten som ett WebAPI med en meddelandebaseradarkitektur tillsammans med projektgruppen.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Integration, GIS, REST, Webb API, WCF, SHS, DDD, Code-first, Entity framework

 • Skogsstyrelsen

  2015 -

  Systemutvecklare

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Löpande förvaltning av Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor tillsammans med tre personer.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte till som .NET-resurs och ansvarade för back end-utvecklingen. I sin roll var Johannes även med i Skogsstyrelsens arkitekturgrupp som diskuterade införandet av nya-/befintliga-system och hur de skulle integrera med andra system.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Web Services, WCF, Biztalk Server 2013, Integration, GIS

 • Skogsstyrelsen

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Löpande förvaltning av Skogsstyrelsens ärendehanteringssystem tillsammans med åtta personer. Systemet är Skogsstyrelsens viktigaste verksamhetssystem och hanterar bland annat avverkningsanmälningar, stödärenden och hantering av kurser och rådgivning.
  UPPDRAGET: Johannes hjälpte framför allt till som .NET resurs men även som tredje linjen support för en Biztalklösning som tar emot avverkningsanmälningar från skogsbolag.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: Visual Studio 2015, C#, .NET 4.5, XML, Web Services, WCF, Biztalk Server 2013, Integration

 • NEFAB

  2014 - 15

  Biztalkutvecklare

  ROLL: BizTalkutvecklare
  PROJEKT: Uppsättning av en EDI integration. Kommunikationsgränssnittet var AS2 och EDI formatet EDIFACT D96.
  ORDERS (Order), ORDRSP(Orderbekräftelse) och INVOIC(Faktura) var meddelandetyperna som behövdes sändas och tas emot samt integreras in till NEFABs affärssystem.
  UPPDRAG: Johannes ansvarade för BizTalkutvecklingen och AS2 implementationen som använder sig av Azures Biztalk Services.
  VERKTYG: BizTalk Services, AS2, BizTalk Administration, BizTalk development, .NET 4.5, C#, EDI, EDIFACT, ORDERS, ORDRSP, INVOIC, Visual Studio

 • Mårdskog & Lindkvist AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  ROLL: Utvecklare
  PROJEKTET: Uppsättning av en integration mellan två parter samt lagra informationen som tas emot i en databas. Krav på att integrationen använde sig av AS2 samt stor tidspress på grund av lagkrav skulle träda i kraft. Informationen som togs emot skulle sparas ner till en databas som i framtiden skulle kopplas ihop med bland annat kundens affärssystem.
  UPPDRAGET: Johannes satte upp, testade och produktions satte AS2 anslutningen åt kunden. AS2 anslutningen sattes upp i Microsoft Azure, som en BizTalk Service. Han kodade även en applikation som läser in informationen från antingen XML- eller Excel-filer och lagrar informationen till en databas.
  TEKNIK/METOD/VERKYG: BizTalk Services, Microsoft Azure, Visual Studio 2013, C#, .NET 4.5, XML, Excel, EPPlus, LinqToSql, AS2, Service Bus, Service Bus Queue

 • Nexans Sverige AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans skulle byta ut sitt CRM-system till ett centralstyrt CRM-system som används av Nexans samtliga filialer och i samband med det krävdes det en ny applikation för att skapa och följa upp offerter.
  Applikationen skulle kopplas ihop med affärssystemet, CRM-systemet och ett kalkyleringssystem med BizTalk som kommunikationsnav.
  UPPDRAGET: Johannes skötte all uppsättning i BizTalk för att synkronisera bland annat valutakurs och artikelinformation från affärssystemet och överförandet av offertinformation till CRM-systemet.
  Johannes tog över all utveckling av offert-systemet när budgeten hade tagit slut för projektet.
  Det som var kvar för Johannes var då bland annat att skapa upp offerter i Excelformat, korrigeringar av buggar och vidareutveckling av applikationen.
  KUNDNYTTA: Nexans Sverige skapar idag upp alla offerter med hjälp av systemet och är nöjda med applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: WebForms, ASP.NET, jQuery, BizTalk, Dynamics CRM, Dynamics AX, Visual Studio, C#, WCF

 • Nexans Sverige AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans behövde bygga om ett inventariesystem som hade koll på vart fiberspolar lagerhölls någonstans, då det gamla programmet innehöll komponenter som inte stöds i en senare version av Windows.
  I applikationen skulle man kunna skanna en lager plats och en fiberspole för att registrera vart den specifika fiberspolen lagrades.
  Användarna ska sedan kunna söka efter en specifik artikel/fiberspole och programmet skulle då ge användaren alla de platser där användaren kunde hitta fiberspolen.
  Applikationen skulle vara en Windowsapplikation och det var ett krav att inte förlora historiken.
  UPPDRAGET: Johannes utvecklade, testade och driftsatte applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WinForms, LinqToSql

 • Nexans Sverige AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans har ett program som används för att skicka över kommandon till en bläckstråleskrivare, bläckstråleskrivaren används i sin tur för att märka kablar med t.ex. benämning och metermärkning.
  Det gamla programmet blev föråldrat och behövde därför ett rejält lyft. Kommunikationen med skrivaren sker via hexadecimala kommandon via serieporten.
  UPPDRAGET: Johannes fick ta över koden efter att en tidigare anställd påbörjat programmet men inte lyckats slutföra det.
  När Johannes lyckats föra över kommandona till skrivaren effektiviserade han även programmet för att göra det enklare för användarna att använda programmet.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WinForms, VB.NET, Hexadecimaler, ASCII, Serieport (RS-232)

 • Nexans Sverige AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans behövde en lösning för att inte behöva använda sig av lokala ODBC-källor på slutanvändares datorer. ODBC-källorna användes för att Excel makron skulle kunna hämta data från olika databaser, detta innebar stort underhåll och dålig säkerhet.
  För att få kontroll över Excelanslutningarna till olika databaser implementerades en webbtjänst där administratörer kunde gå in och skriva ett SQL-kommando tillsammans med en anslutningssträng.
  Tillbaka fick administratören en länk till resultatet av SQL-kommandot, applikationen har även stöd för inputparametrar, som slutanvändarna kunde styra i Excel.
  UPPDRAGET: Johannes implementerade lösning fullt ut och bytte ut alla Excelfiler.
  KUNDNYTTA: Nexans har idag betydligt bättre kontroll på vilka som använder de olika Exceldokumenten som är kopplade till databaser.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, C#, .NET 4.5, WebForms, Linq, WebQuery, Active Directory, Web Service, HTML

 • Nexans Sverige AB

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Nexans ville genomföra ändringar i ett redan existerande Kundreklamationssystem, bland annat lyfta webbapplikationen från .NET 2.0 till .NET 4.0.
  Nexans ville även vidareutveckla systemet för att användarna skulle kunna fylla i mer information samt för att få bättre underlag för att utföra åtgärder.
  UPPDRAGET: Johannes uppgraderade webbapplikationen till .NET 4.0 samt vidareutvecklade applikationen.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: Microsoft SQL Server, Store Procedure, ASP, VB.NET, WebForms

 • Nexans Sverige AB

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  ROLL: Systemutvecklare
  PROJEKT: Uppgradering av ett Avvikelsesystem som används för att registrera och följa upp avvikelser som sker i fabriken.
  Applikationen skulle skrivas om helt från grunden men inte tappa historiken från det föregående Avvikelsesystemet.
  UPPDRAGET: Johannes ingick i en projektgrupp med totalt två utvecklare, där Johannes delade ansvaret med den andra konsulten.
  Johannes var den som mötte användarna och tog emot kraven, samtidigt som han utvecklade, testade, samordnade projektet och vidareutvecklade applikationen.
  KUNDNYTTA: Kunden blev nöjda med det slutgiltiga resultatet och applikationen används dagligen för att registrera och följa upp avvikelser i fabriken.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: ASP.NET, IIS, AjaxToolKit, Visual Studio, HTML, Javascript, jQuery, Microsoft SQL Server

 • Nexans Sverige AB

  2012 - 14

  Biztalkutvecklare

  ROLL: BizTalk-utvecklare
  PROJEKT: Underhålla befintliga och implementera nya integrationer mellan interna och system på koncernnivå hos Nexans.
  UPPDRAGET: Johannes samordnade, utvecklade, testade och underhöll de integrationen som Nexans hade.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: BizTalk, Microsoft SQL Server, XML, Store Procedures

 • Nexans Sverige AB

  2012 - 14

  Biztalkutvecklare

  ROLL: BizTalk-utvecklare
  PROJEKT: Integrera Nexans med dess kunder och leverantörer för att enkelt kunna dela information med varandra, bland annat skicka och ta emot order, prognoser, orderbekräftelser och fakturor.
  UPPDRAGET: Johannes samordnade, utvecklade och testade många EDI projekt, där samordningen innefattade allt från att kommunicera med Nexans användare, kundens IT-personal och testa hela lösningen från BizTalk och in i Nexans affärssystem och tillbaka till kund/leverantör.
  Nexans kunder var från hela världen och hade sina specifika krav på format och filöverföringsmetoder som Johannes tog hänsyn till.
  TEKNIK/METOD/VERKTYG: BizTalk, B2B (Business-2-Business), EDIFACT, OIOUBL, Svefaktura, XML, Dynamics AX, FTP, SFTP

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  VM, Windows 2008 Server, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS Access, MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Dynamics AX

 • - Verktyg & Middleware

  Docker, Episerver, Git, MS Reporting Services, Biztalk, MVC.net, SoapUI, Entity Framework, MS Visual Studio, MSMQ, ReSharper, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  C, CSS, Java, Javascript, Jquery, PowerShell, SOAP, Visual Basic .NET, XSL, HTML, HTML5, MVC, SQL Windows, UML, Webservices, C#, MS .NET, Rest, XML, XSD

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  EDIFACT

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Parprogrammering, XP (Extreme Programming), Continious Delivery, Continuous Integration, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Databaser

  Databasadministration, DBA, RavenDB, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  GIS, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Driftstekniker, Lösningsarkitekt, Teknikstöd, Interaktionsdesigner, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2014 - 2016

  Systemutvecklare/Konsult, Sogeti Sverige AB

 • 2012 - 2014

  Systemutvecklare, Nexans Sweden AB

 • 2008 - 2012

  IT-tekniker, Nexans Sweden AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Developing Windows Azure and Web Services, AddSkills

 • 2014 - 14

  ITIL® FOUNDATION, BiTA

 • 2009 - 12

  Systemarkitekturutbildningen, Högskolan i Borås

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779