Dela

Stefan Astbury

 • IT ledare
 • Projektledare/utredare
 • Upphandlare

Översikt

Erfaren IT-ledare, strateg, inköpare och projektledningsproffs. Har varit koncern CIO och suttit i ledningsgruppen för Nilson Group, CIO i Greencarrier, och IT-chef på containerterminalen i Göteborgs hamn. Sexton års erfarenhet av IT-projektledning inklusive komplexa projekt med införande av koncernövergripande global IT-system och processer. BSc i Business IT och certifierad i såväl IT-arkitektur(Svenska Dataföreningen) som projektledning(IPMA och Prince2). På sista tiden har jag jobbat mer Agila metoder och utbildad mig i SAFe. Söker uppdrag inom IT ledning, upphandling och projekt.

Egenskaper

Driven IT ledare som med entusiasm, lojalitet och uthållighet ta mig an stora utmaningar och förändringsprojekt där jag gärna tillämpa min långa erfarenhet, nya digitala och agila angreppssätt och även mitt modersmål engelska. Framgångsrik förhandlare och har lätt att se helikopterperspektivet. Vana att leda och samarbete i team och att driva igenom förändringar med ledningsgruppen och andra intressenter. Förutom projekt har jag mycket bra insikt i utmaningarna och bl.a. agila metoderna för att bedriva IT-funktionen i verksamheten.

Konsultens CV

 • Mölnlycke Health Care AB (medtech)

  2017 - 18

  PMO Global projects

  Responsibility for PMO governance of Commercial, R&D and support project portfolios. Projects in my portfolio included New Global web, PIM, new SAP HR solution, new B2B E-commerce solution. Responsible for procurement i new enterprise wide PPM solution securing 60% discounts and sinking business risks for the solution. Applied an agile work approach with daily stand-ups and Kanban. Responsibility for developing PMO methods, templates and processes.

 • Mölnlycke Health Care AB(medtech)

  2017 - 18

  Projektledare

  Har lett projekt för en ny global SaaS baserad Learning Management System (LMS) 4500 users interna och externa användare i 22 länder. Ledde projektet genom alla projektfaser inklusive förstudie och upphandlingsprocessen som krävde mycket förhandling. Projektet levererades en månad i förväg, under budget till önskad scope. Projektet bedrivs enligt FDA s omfattande processer och dokumentation för validerade projekt. Projektets budget cirka 3 MSEK.

 • Mölnlycke Health Care AB (medtech)

  2017 - 17

  IT Team Leader Commercial and R&D

  Responsible for team with 7 people both service owners and business analysts. Budget responsibility 35MSEK. Areas of responsibility Digital tools, App and mobility, B2B E-commerce, Public internet, Intranet, PLM system, Quality systems and a large 700 user CRM Salesforce/Veeva SAAS solution. Coaching and team development. IT procurement especially within application management and software licensing. Reporting to business change management BCM director. Global responsibility for all systems over a world wide user base of 7 500 employees. Special responsibility for vendor management, negotiations and contracts,

 • Nilson Group (Retail)

  2014 - 16

  CIO

  • Ansvar för IT i bolaget med 2500 interna
  användare, 2,3 miljarder SEK omsättning, 1,2 miljoner kundklubb, 330 butiker i 3 la¨nder inkl. Produktion i Kina. 80 system. Budget 40+ MSEK.
  • Ansvar för PMO – project management office
  • Orkestrerat hybrid drift med inhouse, hosting och molntja¨nster
  • Ansvar för agilutvecklingsteam inom Java och .NET och legacy ERP.
  • Särskilt ansvar fo¨r all IT och utvecklingsavtal och förhandling.
  • Förhandlade utveckling av ny E-handelsplattform och sänkte utvecklingspris med 25% eller 2 MSEK.
  •Förhandlade komplex juridisk avtal med Klarna och med stor minskning av affärsrisken.
  • Förhandlade mångmiljon besparingar bl.a. WAN och telekommed besparing pa° 5,4MSEK
  • Förhandlade molnbaserad fastighet projekthanteringssystem med mycket bra villkor (obegränsad användare) och sänkt affärsrisk.
  • Ledde ny ERP förstudie
  • Stödde förhandling av ny ERP system.
  • Minskade utskriftskostnad med 40% med samma service nivå
  •Projekt och system benchmarking och översyn genom tillämpning av Gartner verktyg.
  • Satt upp process fo¨r IT governance och IT-ra°d. Drev IT frågor I ledningsgruppen och rapporterade till VD:en.
  • Personalansvar 20 personer, med lönesättning, rekrytering och ansvarig chef för chefer.

 • Greencarrier (logistik)

  2013 - 14

  IT chef

  • Ansvarade för 800 interna användare, 45 kontor, i 13 länder och 50 system med inhouse IT-drift
  • Uppsättning projektkontor, Application Management med PM3 och utrullning ITIL
  • Projekt inkluderade nät modernisering, ny Exchangemiljö och miljö monitorering och uppsättning av ny infrastruktur i Kina.
  • Personalansvar för 13 IT-personal

 • APM terminals Gothenburg AB (logistik)

  2010 - 12

  IT chef

  • Ansvarade för 500 interna användare, 2000 externa, 50 system budget cirka 35MSEK
  • Byggde upp ny IT avdelning från grunden:
  - projekt och applikationsportföljhantering,
  - IT ekonomi och BI reporting,
  - IT strategy, -operations, -architecture och -säkerhet
  - IT governance och IT board
  • Ansvarade för kravbilden in till outsourcing av IT-drift för containerterminalen inkl. avtalsförhandling
  • PL för Anpassning av miljö till APMs globala företagsstandard med ny serverhall, WAN, VoIP-tele, intranät, internet, mail och arbetsplats.
  • Ansvarade för IT ”due dilligence” för APM terminals uppköp av Skandia Containerterminal
  • Genomförde kostnadsbesparingar i miljontals kronor inom bl.a. PC, skrivarhantering och telefoni.
  • I företagsledningen och rapporterade till VD.
  • Personalansvar för 3 IT-personal plus leverantörs kontroll av outsourcing leverantör.

 • Göteborgs hamn AB/Skandia Container terminal AB

  2008 - 10

  Delprojektledare TOS container terminalen

  TOS projektet genomfört utvärdering, upphandling, kravställning, verifiering, utbildning och införande av nytt Terminal Operating System TOS i Skandia Container terminal. Ett eget utvecklat system TICS ersatts med ett standardsystem CATOS från leverantören TSB från Sydkorea. Projektet var mycket komplext och omsatt ca 90 000 timmar och medförda förändring i såväl teknik som verksamhet.
  Delprojektledare IT:
  - Ansvar för områden IT infrastruktur, IT arkitektur, integration A2A, integration B2B EDI, data migration från gammalt till nytt system, radio data nät baserad på mobildata teknik, prestanda/load testning, Go-live planning. Kontraktsförhandlingar.
  - Säkertställt att delprojektets mål uppfylldes inom budget och tid
  - Planerat, styrt och följt upp delprojektets leveranser
  - Kommunicerat och delegerat arbetsuppgifter inom projektet
  - Skapat delprojektet intern organisation. Max 20 i projektteamet.
  - Kommunicerat och synkroniserat med andra delprojekt
  - Engagerat och entusiasmerat delprojektdeltagare
  - Identifierat och hanterat risker

 • Göteborgs hamn AB/ Car terminal AB

  2006 - 07

  Huvudprojketledare

  TOS projektet genomfört utvärdering, upphandling, kravställning, verifiering, utbildning och införande av nytt Terminal Operating System TOS i Car terminal. Bilterminalen hanterar 70% av Volvo Cars export bilar samt en hög andel fordon från Volvo AB och många utländska bilmärken. Ett lånat system från Volvo ersatts med ett standardsystem Codeway från leverantören Codetrack från England. Projektet var komplext och medförda förändring i såväl teknik och verksamhet. Det var ett lite projektteam som mycket hands-on utförande av work-paket gjordes av Stefan själv.
  Delprojektledare IT:
  - Ansvar för områden Business analysis, processkartläggning, IT infrastruktur inkl. streckkodsläsningsenheter, IT arkitektur, integration A2A, integration B2B EDI (bl.a. Volvo, Torline, Höegh, WWL), , data migration från gammal till nytt system, radio data nät baserad på smalband teknik, Go-live planning och införande med verksamheten. Kontraktsförhandlingar.
  - Säkertställt att projektets mål uppfylldes inom budget och tid
  - Planerat, styrt och följt upp delprojektets leveranser
  - Kommunicerat och delegerat arbetsuppgifter inom projektet
  - Skapat projektets interna organisation. Max 20 i projektteamet
  - Kommunicerat och synkroniserat med andra projekt
  - Engagerat och entusiasmerat delprojektdeltagare
  - Identifierat och hanterat risker

 • Göteborgshamn

  2006 - 10

  Enterprise IT-arkitekt

  - IT arkitekt med ansvar för teknikval och företags IT arkitektur
  - Certifierad IT-arkitekt Svenska Dataföreningen

 • Göteborgshamn

  2005 - 07

  Manager systemutvecklingsgrupp TOS

  - Ansvarade för Container och Roro terminalen egenutvecklad Terminal Operating System(TOS)
  - Ansvarade för prioriteringar av backlogg och samordning med verksamheten
  - Ansvarade för 6 personer i teamet

 • Göteborgs hamn

  2003 - 10

  Projektledare/utredare (diversa projekt)

  Diverse projekt och utredningar:

  - Utredning kompaktager baserad på autonom robotteknik
  - PL - RFID lösning för läsning av tåg lastade med Stora Enso Container Units
  - PL ny OCR automatisk port till RORO-terminalen
  - PL projekt diverse interna och administrativa system
  - Tillämpat offentlig upphandling i samtliga projekt

 • Bokia (under uppdrag för Upright Communications)

  2001 - 01

  Projektledare

  Projektledare för nytt i webbtjänst för bokhandeln Bokia

 • Netgiro (under uppdrag för Upright Communications)

  2001 - 01

  Projektledare

  Projektledare alla projektfaser för en utveckling av a webbaserad e-plånbok.

 • Göteborgshamn (som konsult i IBS konsult)

  2000 - 00

  Utredare/arkitekt

  Utredning, processkartläggning, system arkitektur och databas/datamodellering för nyutveckling av ett system för transport och godshantering.

 • Volvo personbilar Sverige (som konsult i IBS konsult)

  2000 - 00

  Utredare

  Utredare kring utbyggnaden av ett webbaserat datawarehouse system för marknadsanalys(bilförsäljning i Sverige)

 • SQM (som konsult i IBS konsult)

  1998 - 99

  Testare

  Testresurs för bespoke slaktsystem utvecklad för Scan Swedish Quality Meats (SQM)

 • Resinit (som konsult för Högskolan i Kalmar/IT@Kalmarlän)

  1997 - 98

  Projektledare/Business analyst

  Utveckling av små och medelstora företags IT och webbstrategier. Resinit är ett exempel på en av kunderna)
  Rollen var mycket som Business analyst.

 • Telia (under uppdrag för Högskolan i Kalmar)

  1996 - 97

  Kursledare

  Kursledare för kurser inom nät, IT strategi, Microsoft och hårdvaruteknik inriktad mot att skola om Teliapersonal. Höll cirka 10 tre månaders utbildningar.

 • Arbetsförmedlingen (under uppdrag för Olando AB)

  1993 - 95

  Kursledare

  Kursledare för kurser åt Arbetsförmedlingen inriktade mot arbetssökande)
  - Microsoft NT server
  - Microsoft Office
  - Business English

  - IT strategi (separat uppdrag för Landstinget i Kalmar)

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, iOS, Mac OS X, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Sustainability/Hållbarhet, Tillväxtstrategi, Turnaround, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Begreppsmodellering, Förvärvsintegration, Information Management, Innovationsledning, Order- och leveransflöden, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Supply chain management, Utforma logistiksystem, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsutveckling allmänt, Business restructuring, Change Management, Compliance, ERP Implementation, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Metodstöd, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Programledning, Strategisk planering, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Projektledning, Strategiskt inköp, Utredning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  LOU, Miljö- och sociala krav, Tillgänglighet, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, PENG, Agila metoder allmänt, Controlling and Reporting, HR, ITIL, PM3, SAFe, KANBAN, Prince2, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  OBM (organizational behavioral management, Grupprocesser, Koncernledning, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi, VD, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Agile project systems, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Projektledning inom Supply Chain, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Inköp, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - Mobila Telesystem

  App strategy

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Systemintegration, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem, Butiksdatasystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Ideell organisation, Point of Service (POS)., Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Detaljhandel, Postorder/ e-handel, Skola och utbildningsväsende, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Högskoleingenjör, Systemvetenskap, Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Scrum master, Testare, Testledare, Arkitekt, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Produktledare, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Coach, Facilitator, Inköpschef, Interimschef, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Projektadministratör, Riskansvarig, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Systemanalytiker, Team-ledare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Sociala medier, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2014 - 2016

  CIO, Nilson Group

 • 2013 - 2014

  IT chef, Green Carrier AB

 • 2010 - 2013

  IT chef, APM termnals Gothenburg AB

 • 2003 - 2010

  IT projektledare och utredare, Göteborgs Hamn AB

 • 1998 - 2003

  IT konsult projektledning/utredning, IBS konsult AB

 • 1996 - 1998

  Höskoleadjunkt/ IT förändringsledare SMB, Högskolan i Kalmar/Linné Univiersitet

 • 1993 - 1995

  Kursledare IT, Olando AB

Utbildningar

 • 2019 - 19

  Cetified Scrum Master (Cerfication), Scrum.org

 • 2018 - 18

  Prince2 Practitioner (Certification), Canea (Axelos Certification)

 • 2018 - 18

  Leading SAFe Course (4.5), Scaled Agile/Learning Tree

 • 2017 - 17

  Grafisk facilitering, Kvadrat

 • 2017 - 17

  ITIL Foundation (Certification), Cornerstone

 • 2014 - 14

  Gartner symposium, Gartner

 • 2014 - 14

  Treklöver Gillwell Lederskap, Scouterna folkhögskolan

 • 2014 - 14

  IPMA Certifierad projektledare, IPMA/Svenska projektforum

 • 2005 - 06

  Certifierad IT arkitekt, Svenska dataföreningen

 • 1999 - 99

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie träning

 • 1988 - 92

  Business IT BSc(Hons), University of Central Manchester

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77