Dela

Patrik Andersson

 • GIS-specialist
 • Projektledare
 • Utbildare

Översikt

Egenskaper

Konsultens CV

 • Västerbergslagens utbildningscentrum

  2018 - 18

  Utbildare

  Utbildare för kursen "Kartor och Tillämpningar". GIS-kurs på tre veckor för programmet "Miljö och förorenade områden". Kursen drevs som distanskurs, men tre stycken fysiska träffar i Ludvika. Fokuserade var på grundläggande GIS-utbildning med teori, samt tillämpad utbildning gällande förorenad områden där DesktopGIS och webbGIS användes med ESRI:s plattform ArcGIS.

 • Luftfartsverket

  2018 -

  GIS-specialist

  Konsultande gällande geodataförsörjning till JAS 39 Gripen-systemet. Uppdraget utförs hos Flyginfo SE som är den samordnande enheten inom försvarsmakten gällande flyginformation.

 • Polisen

  2017 - 18

  GIS-specialist

  Konsultuppdrag med fokus på att kartlägga och ajourhålla geodataförsörjningen till ett flertal system inom Polisen. Fokus har tekniskt främst varit på FME, samt ESRI:s programvaror ArcGIS så som ArcGIS-Portal, ArcGIS-Server, ArcMap/ArcGIS-PRO. Uppdraget har även inneburit en del extern kontakt med andra myndigheter.

 • Stockholms läns landsting

  2016 - 17

  GIS-samordnare

  Resursstöd till GIS-samordnare inom Swecos projekt, utbyggnad av tunnelbana blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort. Har stöttat ordinarie GIS- samordnare med främst hantering av GIS-underlag.

 • Sweco

  2016 - 17

  Kontorssamordnare

  kontorssamordnare för ett av Swecos dåvarande tre kontor i Linköping. Rollen gick ut på löpande ärenden gällande kontoret, samt avveckling av alla kontrakt inför kommande flytt till ett gemensamt kontor.

 • Västerbergslagens utbildningscentrum

  2016 - 16

  Utbildare

  Kursledare Västerbergslagens utbildningscentrum för programmet miljö och förorenad områden. Tog fram underlag till och genomförde en GIS- kurs om hur man effektivt kan jobba med GIS i markföroreningsprojekt.

 • Trafikverket

  2015 - 17

  GIS-samordnare

  Resursstöd till GIS-samordnare hos Sweco för deras projekt Ostlänken delsträcka 2 (Norrköpings kommun). Uppdraget innebar att stöttat ordinarie GIS-samordnare med främst hantering av GIS-underlag.

 • Saab Aeronautics

  2014 - 15

  Projektledare

  Projektledare geodata inom Gripen C/D-projektet. Koordinering och planering av GIS- och geodataarbeten till produkter och delsystem inom Saab-koncernen. Exempel på det dagliga arbetet som planeras är geodatauppdateringar till Gripen och dess stödsystem, samt kartuppdateringar till flygtorn.

 • Saab Aeronautics

  2013 - 14

  Utbildare

  Technology transfer för Royal Thai Air Force. Utbildning- och tekniköverföringsprogram för Royal Thai Air Force (RTAF). Rollen innebar utbildningar i programvara och processer, samt arbeta parallellt tillsammans med RTAF i det dagliga arbetet. Under denna Technology Transfer gjorde jag fem resor till Thailand.

 • Saab Aeronautics

  2013 - 14

  Studentambasadör

  Rollen som studentambassadör gick ut på att marknadsföra Saab för studenter ifrån högstadiet och upp till universitetet. I denna roll hölls presentationer för skolklasser och studenter som besökte Saab, det anordnades events på högskolor så som arbetsmarknadsdagar. Deltog även på utbildningar för studentambassadörerna som anordnades av HR och kommunikation för att stärka studentambassadören i dess roll.

 • Lunds tekniska högskola

  2008 - 10

  Utbildare

  Supplemental Instruction (SI)-observatör för Lunds Tekniska Högskola och Gymnasieskolor i Skåne. Som observatör inom SI medverkar du andra SI-mentorers möten och ger dem tips på hur de kan utveckla sina möten.

 • Lunds tekniska högskola

  2007 - 08

  Utbildare

  Supplemental Instruction-mentor på lantmäteriprogrammet Lunds Tekniska Högskola. Supplemental Instruction (SI) handlar om att i grupp diskutera ett ämne och få ökade förståelse i detta. En SI-mentor är ansvarig för att planera och leda dessa möten. Mötena handlade om fördjupad förståelse inom matematikkursen analys i en variabel.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, FME, Feature Manipulation Engine, MS Office, ArcGIS

 • - Utvecklingsspråk

  Matlab, Python

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Omvärldsanalys, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Utbildning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Tillämpningar

  GIS

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Byggarkitektur, Byggindustri, Fastighet, Skog och Papper, Försvar, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Produktledare, Produktägare, Scrum master, Teknisk projektledare, Workshopledare, Delprojektledare, Lärare, Team-ledare, Utbildningsledare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  GIS-konsult, GISify AB

 • 2015 - 2017

  GIS-konsult, Sweco Position AB

 • 2014 - 2015

  Projektledare, Saab Aeronautics

 • 2012 - 2015

  GIS-ingenjör, Saab Aeronautics

 • 2012 - 2013

  Arbetsplatstrainee: Flygsimulatorprogrammet, Saab Aeronautics

Utbildningar

 • 2014 - 15

  Projektledningsprogram, Saab Aeronautics

 • 2014 - 14

  Projektledning på Aeronautics, Saab Aeronautics

 • 2012 - 12

  Orientering kring flygtrafiktjänsten, Luftfartsverket

 • 2011 - 11

  Examensarbete / Minor field study. "Effective use of open source GIS in rural planning", Lunds Tekniska Högskola / Durban, Sydafrika

 • 2006 - 11

  Civilingenjör inom Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010