Dela

Kent Bauman

 • Projektledare
 • Business intelligence

Översikt

Kent är en erfaren projekt- och teamledare med analytisk begåvning. Han är meriterad inom projekt- och produktledning i en tekniskt och organisatoriskt komplex omgivning och har verkat med många internationella kontaktytor. Kent tycker om och har lätt för att sätta sig in i nya sammanhang och har en spetskompetens inom business intelligence.

Egenskaper

Kent för väl motiverade resonemang, övertygar verbalt och i skrift och är lätt att samarbeta med. Han har vana av att fatta välgrundade beslut genom att exempelvis ställa kvalitetsaspekter i relation till begränsningar i tidplan och budget. Kent är en mycket omtyckt kollega som tycker om att inspirera och skapa engagemang i gruppen.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2018 -

  Change- and Configuration Manager

 • Ericsson

  2016 - 17

  Förbättringsprojektledare

  Löste behovet av ett anpassningsbart och automatiskt kontrollerat sampleuttag i samband med att ett krav på täthetsprovning infördes. Utvecklade en statistisk modell som nu driftsätts för ungefär 1.5 miljoner tillverkade enheter på årsbasis.

  Metoder: Six Sigma, Förändringsledning

 • Ericsson

  2016 - 16

  Analytiker/kravställare

  Deltog i en task force sammansatt av internationella representanter från tre bolag. Sammanställde beslutsunderlag av data i varierande format (även fragmenterad) och drev igenom förbättrande insatser.

  Metoder: Dataanalys, Workshops, Agila metoder

 • Ericsson

  2016 - 17

  Projektledare produktkvalitet

  Roll: Delprojektledare (ca 15 deltagare, lokalt och internationellt)

  Ansvarig för delprojekt inom ett större program nya produktfamiljer. Stort fokus låg på att definiera inom programmet gemensamma metoder och dess organisation då både R&D, industrialisering och volymramp var spridda över fyra kontinenter.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, GSPP

 • Ericsson

  2015 - 15

  Projektledare IT

  Roll: Projektledare (4 deltagare i tre länder)

  Ledde implementation och test av systemkopplingen mellan Ericssons och Kathreins test- och kvalitetsdatabaser.

  Metoder: Förändringsledning, Agila metoder

 • Ericsson

  2013 - 14

  Analytiker

  Utvecklade ny analysmetodik som tillämpades på radiotest- och kvalitetsdata, resultaten låg till grund för riskbedömningar och produktkvalificering som Kent deltog aktivt i. Sammanställde även bl a beslutsunderlag på logistisk data och bidrog till identifiering av problemområden på produkt och testmiljö samt nya kravställningsbehov.

  Metoder: Dataanalys, Förändringsledning, Workshops

 • Ericsson

  2012 - 17

  Projektledare produktkvalitet

  Roll: Delprojektledare (10-tal formella deltagare + ett större antal externa beroenden)

  Ansvarig för delprojekt vid framtagandet av en ny produktfamilj, sedermera dito i maintenancefasen. Uppdraget innefattade riskanalys och målsättningsarbete, intensivt förbättringsarbete i industrialiseringsfasen och kontinuerligt vidmakthållande och förbättring av uppnådda kvalitetsnivåer i volymproduktion. Produktfamiljen har omsatt miljardbelopp under tiden Kent ansvarade för total produktkvalitet, innefattande hårdvara, producerbarhet i global tillverkning och kundreturer. Kontinuerlig kontakt med externa gränssnitt har varit avgörande för måluppfyllnaden och Kent medverkade i programmets internationella referensgrupp.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, XLPM, Six Sigma, Dataanalys, Workshops

 • Ericsson

  2012 -

  Product Quality Leader

  Roll: Delprojektledare (10-20 deltagare per delprojekt, lokalt och internationellt)

  Projektledare för den totala produktkvaliteten för 6 produktfamiljer, har varit delaktig från förstudier via industrialisering till global volymproduktion i maintenance-fasen. Uppdraget har varit målstyrt och genomförts med agila metoder inom huvudområdena hårdvara / process / testyield / kundreturer.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, GSPP, Processutveckling

 • Ericsson

  2010 - 12

  Objektledare

  Roll: Delprojektledare med 10-talet deltagare och många externa kontaktytor.

  Objektledare med budgetansvar för ny produktplattform av antennintegrerad radio, globalt testyieldansvarig för programmets sju underliggande produkter under förstudie-, prototyp- och volymfas. Genomförde löpande symptom- och kapabilitetsanalys av big data och sammanställde visualiserade problembilder.

  Metoder: Scrum, Dataanalys, Six Sigma, XLPM

 • Ericsson

  2009 - 12

  Product engineer

  Roll: Team-/delprojektledare (ca 10 medlemmar per produktfamilj, lokalt och internationellt)

  Teamledarroll med globalt testyieldansvar inom tre produktprogram inom LTE/multimode Radio. Specialiserad inom symptom- och kapabilitetsyanalys av big data samt teamledande rotorsaksanalys och resultatuppföljning under prototyp- och volymramp- och maintenancefas. Kent bidrog även till nya verktyg medelst VBA-kodning och kravställning på nya system.

  Metoder: Scrum, Dataanalys, Six Sigma, PROPS

 • Ericsson

  2007 - 09

  Felsökare

  Felsökning av radio/digital/DCDC på GSM- och WCDMA-produkter.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Dos, Windows 95, Windows 98, iOS, Mac OS, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS Access

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, HTML, Office VBA, VBA

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  3GPP, ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Produktledning, Change Management, Förändringsledning, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  ITIL, LEAN, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Scrum, Lean Six Sigma, PROPS, XLPM

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Drift, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Hansoft, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GSM, LTE, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G)

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Data Warehouse, Beslutstöd- och BI-system

 • - Tillämpningar

  GIS, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Stat/kommun/Landsting, Verkstad och Automotive, Elektronikindustri, Ideell organisation, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Scrum master, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Förändringsledare, Produktledare, Delprojektledare, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Externkommunikation, Presentationsteknik, Engelska, Internkommunikation

Anställningar

 • 2012 - 2017

  Product Quality Leader, Ericsson

 • 2010 - 2012

  Product Engineer, Ericsson

 • 2009 - 2010

  Product Engineer, Adecco

 • 2007 - 2009

  Felsökare, Adecco

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Analyzing and Visualizing Data with Power BI, Microsoft

 • 2017 - 17

  ITIL Foundation, Bita

 • 2017 - 17

  Prince2 Foundation, Adding Value Consulting AB

 • 2017 - 17

  Prince2 Practitioner, Adding Value Consulting AB

 • 2016 - 16

  Hansoft certified trainer, Hansoft

 • 2016 - 16

  Leading Virtual Teams, Ken Blanchard Companies

 • 2015 - 17

  Six Sigma Yellow Belt, Ericsson

 • 2014 - 14

  LEAN book integration program, Ericsson

 • 2013 - 13

  Ledarskap för team- och arbetsledare, Advantum Kompetens

 • 2013 - 13

  Sharepoint grund, Lexicon

 • 2012 - 12

  FMEA, Expira

 • 2011 - 11

  DMAIC, Ericsson

 • 2011 - 11

  Interkulturell kommunikation, Mindset

 • 2011 - 11

  Excel 2011 nyheter + pivot, Informator

 • 2010 - 10

  Working and communicating with China, Multicultural Consulting

 • 2010 - 10

  XLPM för projektmedlemmar, Semcon

 • 2010 - 10

  Minitab, Expira

 • 2010 - 10

  WCDMA System Overview, Teledrom Kista

 • 2009 - 09

  LTE/SAE System Overview, Ericsson

 • 2008 - 08

  Grundläggande digitalteknik, Nercia

 • 2002 -

  Industriell ekonomi, Linköpings universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60