Dela

Marc Blixell

 • Projektledare/Scrum/Kanban
 • Förvaltningsledare
 • Kravställare/verksamhetsutvecklare

Översikt

Marc har mångårig erfarenhet av projektledning, förvaltningsledning, kravställning och utveckling inom IT. Både inom privat och offentlig verksamhet. Han har arbetat med olika modeller och metoder t.ex. PPS, Scrum, Lean, PM3, Scrum, Kanban och är väl förtrogen med bl. a. projektledning, budgetering, nyttokalkyler, verksamhetsnytta, inköp, styrning, leverans, utbildning, uppföljning.
Han kan ta helhetsansvar vid större projekt men kan även jobba med mindre delprojekt, förvaltning och aktiviteter.
Han har jobbat dels inom tekniska roller, såsom utvecklare och teknisk analytiker men även främst i roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, förvaltningsledare och IT-ansvarig.
Marc har bred förståelse för teknik, verksamhet och interaktionen däremellan. Han strävar efter att förstå helheten och se till verksamhetens bästa. Han kan snabbt sätta sig in i nya arbetssituationer och är van vid att vända kaotiska arbetsmiljöer och -processer till ordning och reda.

Egenskaper

Marc är lätt att samarbeta med, gillar utmaningar och är resultat- och kundfokuserad. Han är driven, självgående, flexibel och nyfiken, och anpassar sig till olika arbetssituationer på ett obehindrat och pragmatiskt sätt. Utöver detta trivs han med ett brett kontaktnät, kommunikation och prestigelöshet.

Konsultens CV

 • Polismyndigheten

  2017 -

  Uppdragsledare / projektledare

  Uppdragsledare för införande och förvaltning av verksamhetskritiska och hemligklassade it-system. En central ledarroll där Marc med framgång har haft helhetsansvaret för utveckling, förvaltning och leverans. Detta i tätt samarbete med verksamheten. Bred roll som kräver både djup förståelse av it och tät samverkan med verksamhet:
  - Helhetsansvar för produktutveckling och leverans. Verksamhetssystem, Business Intelligence Qlik och Case Management ärendehantering Iipax.
  - Planering och koordinering av releaser och sprintar.
  - Upprättande av detaljerad uppdragsbeskrivning för ansökan av fleråriga fondmedel från EU:s ISF Internal Security Fund.
  - Upprättande av utvecklingsroadmap och tillhörande aktiviteter.
  - Ledarskap av utvecklingsteam bestående av utvecklare (både back-end och front-end), testare, automattestare, kravställare.
  - Agilt arbetssätt enligt Scrum/Kanban.
  - Beställare och tvärfunktionell ledning av centrala teknikgrupper inom: brandvägg, integration, lastbalansering, virtuella miljöer, databas, lagring och operativsystem.
  - Underlag för Change Advisory Board (CAB).
  - Uppdragsrapportering till it-avdelningens högsta ledning.
  - Samarbete och koordinering med externa leverantörer.
  - Arbete med leverantörsavtal och förhandling tillsammans med Rättsenhet och IT-inköp.
  - Ansvar för förvaltning av flertalet system i en tekniskt mycket avancerad arkitektur. Linux, Windows, F5, IBM MQ, JBoss, MySQL, SQL Server, Palo Alto, VMWare, databaskluster High Availability, Java, .net, EDIFACT, API, PNR, QlikSense, iipax mm.
  - Administration och dokumentation i JIRA och Confluence.
  - Delaktighet i intervjuer, rekryteringar och kontraktering av konsulter via offentlig upphandling

 • Sigtuna kommun

  2017 - 18

  Verksamhetsutvecklare Digitalisering (deltid)

  Projektledare och kravställare/verksamhetsutvecklare inom ramen för Sigtuna kommuns digitaliseringsprogram. Arbetet skedde i tätt samarbete med kommunens verksamhet och förvaltningar (t ex Stadsbyggnadskontoret, Äldreomsorgsförvaltningen, Kommunikationsenheten).
  Uppdraget innefattade en bred flora av ansvarsområden där kunden fick möjlighet att dra nytta av Marcs breda kompetens och flexibilitet beroende på verksamhetens behov:
  - Kravställning, verksamhetsutveckling, projektledning och utveckling inom e-tjänster.
  - Utveckling och testning av e-tjänster med VISMA plattformen, inkl. Bankid autentisering.
  - Förvaltning och uppsättning av delar av komplex e-tjänsteplattform.
  - Processkartläggningar och utredningar av verksamhetens arbetsprocesser och –rutiner, för digitaliseringsarbetet.
  - System- och användaradministration i Visma Ciceron och E-mottagning.
  - Utbildning av användare inför lansering av e-tjänster.
  - Delaktig och rådgivande i förstudie för införande och standardisering av appar inom kommunen.

 • Ekobrottsmyndigheten

  2016 - 17

  Projektledare och utvecklare

  Projektledning av små och stora IT-projekt, innefattande kravställning och genomförande. Uppdraget innefattade:
  - Projektledning och utveckling av myndighetsgemensam lösning i PDF Livecycle/XML för inhämtning av finansiell information från banker.
  - Projektledning av diverse mindre projekt och tekniska aktiviteter såsom myndighetens utbyte av skrivare, nya arbetssstationer för it-forensiker, mm.
  - Statusrapportering till projektstyrgrupper på myndigheten.
  - Samarbete och utveckling med andra myndigheter, t ex Åklagarmyndigheten och Polisen, i myndighetsgemensamma projekt.

  Överlämningar till förvaltning.

  Agerade även som rådgivande och allmänt sakkunnig inom IT-frågor.

 • Sollentuna kommun

  2015 - 16

  Projektledare och utvecklingssamordnare

  Projektledning av IT-relaterade uppdrag på Vård- och Omsorgsnämnden. Uppdraget innefattade:
  - Verksamhetsutveckling inom områdena LSS och SoL, kravställnings- och utvecklingsarbete internt på avdelningen.
  - Projektledning och nyutveckling av e-tjänster webb för www.sollentuna.se (Visma platform och säker autentisering t ex Bankid).
  - Projektledning, nyutveckling och förvaltning av jämförelsetjänster webb www.sollentuna.se (Stratsys platform).
  - Informationssäkerhetsarbete. IT-säkerhetsgranskning av verksamhetsapplikation Phoniro App för smartphones (för redovisning av vårdinsatser hemtjänst).
  - Samarbete med IT-avdelningen, Kontaktcenter och externa leverantörer.

 • Sollentuna kommun

  2014 - 14

  Förstudieledare

  Uppdraget bestod i att genomföra två förstudier åt Sollentuna kommun inom områdena telekommunikation (telefonilösning, växel, inköp av smartphones, surfplattor mm) respektive konferenssystem (konferenscenter i Turebergshuset).
  Syftet var att förbereda inför kommande offentliga upphandlingar.
  Arbetet innefattade:
  - Nulägesanalys och intervjuer av nyckelpersoner på avdelningar och kommunala bolag.
  - Kravhantering verksamhet.
  - Omvärldsbevakning – hur ser marknaden och produkterna ut idag, vad erbjuds. Kontakt med leverantörer.
  - Tekniska utvärderingar av utrustning inom telefoni, smartphones, växlar, konferenssystem, audio-video, datorer, skärmar mm.
  - Rekommendationer och lösningsförslag att använda under kommande upphandlingar.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Change Management, ERP Implementation, Förändringsledning, Information Management, Inköp, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Produktledning, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Supply chain management, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, ITIL, KANBAN, LEAN, PEJL, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Psykologi, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Inköp, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Integrationstest, Systemtestning, Testledning

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, DBA, Prestandaoptimering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, CRM-system, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år, civ.ing

 • - Roller

  Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Kravanalytiker, Producent, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Scrum master, Systemförvaltare, Talskrivare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, Utredare, Workshopledare

Anställningar

 • 2014 - 2017

  Senior consultant, Experis

 • 2011 - 2014

  IT-chef, SAS Institute AB

 • 2010 - 2011

  Teamleader/Scrum Master Förvaltningsutveckling, Wasa Kredit

 • 2006 - 2010

  Projektledare och –koordinator, Delaval International AB

 • 2005 - 2006

  Konsult, ROCE Partners

 • 2002 - 2005

  Teknisk Analytiker, Ascade

Utbildningar

 • 2004 - 10

  Kurser inom Teknik, Projektledning och ledarskap, Diverse utbildningsföretag

 • 2001 - 03

  Kurser Företags- och Nationalekonomi, Stockholms Universitet

 • 1998 - 02

  Civilingenjör Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68