Dela

Sandra Bratt

 • Projektledare
 • Programledning
 • E-com och Digitalisering

Översikt

Projekt- och programledning med stort fokus på att underbygga kvalitetssäkrade leveranser är det som engagerar Sandra mest. Detta går hand i hand med att ständigt arbeta med förbättringar både på kort och lång sikt i varje projekt. Teamledning är naturligt för henne i sina åtaganden för att skapa rätt förutsättningar till lyckade resultat.

Egenskaper

* Engagerad och inkluderande
* Social och flexibel
* Metodisk och leveransfokuserad
* Lösningsorienterad
* Utveckla individer och grupper

Engagemang, driv, ödmjukhet, transparens, humor och att få fram det där lilla extra från varje teammedlem är Sandras nycklar för att lyckas i sina åtaganden. Hennes fokus är alltid att leverera affärsvärde i samtliga aktiviteter hon hanterar. Hennes program- och projektledarkompetenser kompletteras med förmågan att leda en mix av personer i syftet att skapa ett högpresterande och vinnande team. Sandra överbryggar gapet mellan teamets medlemmar, kunder och partners med en ödmjuk och transparent attityd med mycket humor Det är alltid viktigt att skapa förutsättningar för goda relationer gällande intressenter, projektmedlemmar, kollegor, kunder och partners för ett lyckat resultat.

Konsultens CV

 • Lantmännen

  2017 -

  IT-Projektledare ny e-handel

  E-handel är ett viktigt område för digitalisering av Lantmännen. Den lösning som finns idag är gammal och föråldrad och stödjer inte befintliga system utifrån vad Lantmännen vill uppnå med sin affär framöver.

  Uppdraget innebär att driva igenom den förstudie som ska ligga till grund för beslut om ett projektgenomförande samt rekommendation av ny förvaltningsmodell av en ny e-handelslösning inom Lantmännen. Ingående verksamheter är Lantmännen Lantbruk samt Lantmännen Maskin. De framtida målgrupperna kommer att vara B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Consumer) samt B2R (Business-to-Retailer).

  Leverablerna i förstudien är rekommendation av en ny e-handelslösning gällande både nytt system och ny verksamhetslösning för Lantmännen, projektmodell och tidplan för genomförande, förvaltningsmodell, kravspecifikation, change management och kommunikationsplan, resurssäkring, business case och förstudierapport. Under tiden fram till beslut sköter Sandra all rapportering och förankring av initiativet i de forum som krävs där första nivån är styrgruppen.

  För uppdraget ställdes det krav på certifiering i projektledning, åtta års erfarenhet av projektledning samt tidigare projektledning för implementationer av e-handelssystem, förståelse för affärsprocesser, hantering och anpassning av flera olika intressenter, leverantörshantering samt förändringsledning.

 • Ahlsell

  2017 - 17

  Business Analyst Teamlead e-com och digitalisering

  Under Sandras uppdrag på Ahlsell drev hon igenom en specifik förstudie inom affärsområdet detaljhandel/e-handeln. Målsättningen var att Ahlsell skulle godkänna förstudien inför ett projektgenomförande vilket Ahlsell också gjorde. I hennes uppdrag innebar det även att utvärdera Ahlsells projektprocess i syftet att hitta och genomföra effektiviseringar med ett agilt fokus. Sandra blev personligen kontaktad av Mårten Forssell, chef för webb och e-handel på Ahlsell för inför uppdraget som dom önskade få genomfört. Under hennes senaste år på Avensia med Ahlsell som sin kund byggde dom gemensamt upp förutsättningar för många och kvalitetssäkrade leveranser för Ahlsells e-handel som Avensia levererade.

 • Avensia

  2016 - 17

  Avensia PMO Office champion

  Projektledning i syftet att förbättra arbetsmetoder och verktyg för projektledare inom Avensia.
  Uppdraget handlade om att koordinera och driva samtliga förändrings- och förbättringsaktiviteter som inom olika fokusområden på Avensia så som förstudier, projektimplementation samt förvaltning.

 • Avensia

  2016 - 17

  Projektledning Ahlsell e-com och digitalisering

  Ledning av Avensias leveransteam med femton seniora utvecklare, UX arkitekter, lösningsarkitekter, DevOps, QA samt e-commerce rådgivare. Ansvarig för att säkerställa så att roadmap initiativ levererades parallellt så som förstudier, projekt och löpande agil mjukvaruutveckling. Ansvarig för att sätta upp processer och rutiner för kommunikation, uppföljning, release management, fakturering och ekonomi, kundhantering samt individ och grupputveckling.

 • Avensia

  2014 - 16

  Programledning COOP Norge e-com och digitalisering

  Genomförande och leverans av förstudie, implementationsprojekt samt uppbyggnad av förvaltningsorganisationen efter projektleverans i syftet att förvalta och fortsätta leverera utifrån COOPs projektportfölj. Teammanagement av tjugo personer i rollerna seniora lösningsarkitekter, delprojektledare och seniora utvecklare. COOP Norges e-commerce samt CMS utveckling baseras på EPI Commerce Server, InRiver PIM och Apptus eSales. projektadministrationsverktyg: JIRA, Sharepoint och TFS

 • Avensia

  2013 - 14

  Projektledning OCAY e-com och digitalisering

  Genomförande och leverans av implementationsprojekt, uppbyggnad av förvaltningsorganisation samt kundportföljhantering. Teammanagement av åtta personer i rollerna senior lösningsarkitekt och seniora utvecklare. OCAYs e-commerce samt CMS utveckling baseras på EPI Commerce Server, InRiver PIM och Apptus eSales. projektadministrationsverktyg: JIRA

 • E.ON

  2006 - 13

  IT-projektledare affärsutveckling

  Huvudområden:
  Marketing Automation, Produktutveckling, Master Data Management, Business Intelligence

  Genomförande och leveranser av IT förstudier samt projektimplementationer för olika affärsenheter inom E.ON Nordic. Leverans av IT-strategier, produktutvecklingsprojekt, marketing automation samt MDM program implementation. Distribuerade och globala team i varje projekt. Medelstorlek på teamen ca tjugo personer i olika seniora roller både från business samt IT. Tredjepartskontrakt. Projektadministrationsverktyg: Sharepoint

 • Tetra Pak Information Management

  2002 - 06

  Data Manager

  Huvudområden:
  ERP, Global SAP Roll-Out projekt

  Projektledarroller under fem SAP implementation i syfte att ansvara för och hantera omfattande migrationer gällande master data och transaktionsdata. Mixade team med både kompetenser inom IT men även från verksamheten. Teammanagement av ca tio personer. Samtliga affärsprocesser ingick att hantera i projekten. Project administrationsverktyg: Tetra Pak specifikt samt Informatica.

 • Tetra Pak Information Management

  2001 - 02

  Systemansvarig dokumenthanteringssystem

  Ansvarig för det dokumenthanteringssystem som supporterade det globala SAP programmets implementations och designprocess för utveckling. Webbaserat system med bakomliggande databashantering 30 st.

 • Cell Network

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Webbutveckling i ASP och SQL.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Affärs och IT strategi, ERP Implementation, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Processutveckling, Workshopledning, Programledning, Projektledning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  TDD - Test Driven Development, Continious Delivery, Continuous Integration, Controlling and Reporting, KANBAN, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Project auditing, Administrativ delprojektledning, Contract management, Projektadministratör/assistent, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Digital Analytics, Kvalitetsledning, Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Testautomatisering, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Internet of Things, Butiksdatasystem, CRM-system, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Energi, Point of Service (POS)., Tillverkande Industri, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Fil.mag, Systemvetenskap

 • - Roller

  Databasadministratör, Organisations-och Processkonsult, Scrum master, Facilitator, Förändringsledare, Projektadministratör, Teknisk projektledare, Testledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, programledare, Huvudprojektledare, Produktledare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Kriskommunikation, Sociala medier, Kampanjer, Mobila medier, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2017 - 2017

  Senior projektledare, ProgressLEAD

 • 2013 - 2017

  Senior projektledare, Avensia

 • 2006 - 2013

  IT-projektledare, E.ON

 • 2001 - 2006

  Systemanalytiker, Tetra Pak Information Management

 • 2000 - 2001

  Systemutvecklare, Cell Network

Utbildningar

 • 1996 - 00

  Magisterexamen Informatikprogrammet, Umeå Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025