Dela

Marcus Ekström

 • Utvecklare
 • Programmerare
 • Projektledare

Översikt

Marcus Ekström är en motiverad utbildad civilingenjör inom dateteknik. Marcus främsta erfarenhet ligger inom webbutveckling och algoritmer. Han har ett engagemang för att utvecklas och att sprida sina kunskaper.

Egenskaper

Marcus värderar personlig utveckling. Han intresserar sig främst i teknik, systemutveckling, serier, anime och spel. Marcus är inte rädd för att föra en diskussion i förhoppningen att komma fram till förbättringar.

Konsultens CV

 • Lantmäteriet

  2018 -

  Fyllstackutvecklare

  Marcus har en ledarroll inom frontend i ett team där de utvecklare både frontend och backend. Projektet är att utveckla ett nytt pantsystem.

  Tekniker: Java, Spring (Boot), Intellij, REST, Git, Maven, Atlassiansviten, SCRUM, JUnit, Mockito, Cucumber, Docker, Java 11, Test Driven Design (TDD), Continuous Integration, Autonomous Deployment, Typescript, Javascript, React, Mobx, Jest, Enzyme

 • Lantmäteriet

  2018 - 18

  Systemutvecklare

  Marcus arbetade i ett agilt SCRUM-team som ansvarade för att utveckla och drifta ett system som tolkar data från fastighetsbildningens diarie- och ärendehandläggningssystem som sedan transformeras till en ny lagringsmodell. Teamet följde en testdriven utvecklingsmetod där alla i teamet ansvarade för att säkerställa att kvalitativ kod - som kan testas automatiskt - levererades.

  Tekniker: Java, Spring (Boot), Intellij, REST, Git, Maven, Atlassiansviten, SCRUM, JUnit, Mockito, Cucumber, Docker, Java 8, Test Driven Design (TDD), Continuous Integration, Autonomous Deployment

 • Osynlig AB

  2018 - 18

  Frontend-utvecklare

  Marcus jobbade i ett litet team på två personer, Marcus ansvarade för att skapa två NPM paket. Ett design-bibliotek med enbart stylesheets och det andra paketet med react-komponenter. NPM-paketen användes sedan för att utveckla ett internt system åt slutkunden SSG. Marcus tog ett större ansvar för utvecklingen av det interna systemet.

  Tekniker som användes: ReactJS, Redux, Redux Saga, HTTP, Webpack, Git, Javascript, Typescript, Scss, Css, Continuous Integration, Autonomous Deployment

 • Smidesrum

  2017 - 17

  Frontend-utvecklare

  Marcus utvecklade själv hemsidan Smidesrum.se på begäran med personlig kundkontakt genom hela processen.

  Tekniker: Wordpress, PHP, Javascript, Css, Scss

 • Leeroy Group AB

  2017 - 18

  Frontend-utvecklare

  Marcus hade rollen som utvecklare i ett agilt team. Marcus ansvarade insights-modulen och påbörjade implementationen av automatiserade enhetstester av systemet. Marcus utvecklade även delar inom food-and-beverages branschen som exempelvis produkthantering, online-beställningar och annat. Backend genererade rest API klienter via API verktyget Swagger som användes av frontend teamet.

  Tekniker: Git, Jenkins, Convox. Raven, ReactJS, React Redux, Redux Saga, Webpack, Docker, Java, Spring Rest, Rest API, Continuous Integration, Autonomous Deployment, PlotlyJS, POS, E-Commerce

 • Xlent Sundsvall

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  På Xlent Sundsvall så arbetade Marcus främst på en webshop byggd ifrån grunden med Angular2 för frontend och Java Spring rest med hibernate för backend. Marcus hade ansvaret för hela frontend och tog även delansvar över backend.

  Marcus hjälpte även till att förvalta två olika projekt gjorda i C#, det involverade också en del SQL frågor.

  Teknik: C#, Java, Javascript, Angular 4, Spring (boot), Rest, Hibernate, SQL, Css, Scss

 • Devgroup

  2016 -

  VD

  Marcus arbetar som egenföretagare i en enskild firma som är en IT-konsultverksamhet. Firman skapade Marcus redan under studietiden på Mittuniversitetet och drev den i samband med studierna.

 • Sweetpop

  2016 - 16

  Frontend-utvecklare

  Marcus utvecklade wordpress hemsidor utifrån skräddarsydda designmallar.

  Teknik: Wordpress, PHP, Javascript, Css, Scss, Gulp, Grunt, Bower, Webpack

 • Elinorr

  2015 -

  Frontend-utvecklare

  Marcus utvecklar en specialbeställd hemsida med komplicerade variabel-beroenden. Hemsidans syfte är att möjliggöra en gemensam och generisk metod för användarna att föra in data till systemet. Systemet tillåter generering av konsekventa grafer baserat på nyckeltal beräknat utifrån den inmatade informationen.

  Teknik: PHP, NodeJs, Javascript, Css, Scss, Webpack, Angular1, Google Charts

 • Hairtastic

  2015 -

  Frontend-utvecklare

  Marcus har migrerat webshoppen ifrån en plattform till en annan, Marcus förvaltar, underhåller och vidareutvecklar även hemsidan utefter kundens begäran.

  Teknik: Wordpress, WooCommerce, Prestashop, PHP, Javascript, Css, Scss, Gulp

 • Mittuniversitetet

  2015 - 16

  Lärare

  Marcus arbetade som labbhandledare i diverse datatekniska kurser, samt som lärare för schemalagda tillfällen kallade programmeringsakuten.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, Mac OS X, Windows 95, Windows 98, Windows XP, VM, VMS, Android, Linux, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, SQLite, mySQL, Postgresql

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Apache Camel, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Cordova/PhoneGap, Docker, Eclipse, Jira, Maven, Modelleringsverktyg, MS Office, MS Sharepoint, MySQL Workbench, Node.js, Office 365, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, Spring, Spring Webservice, Tomcat, Git, MS Visual Studio, Netbeans, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  Android, C#, PowerShell, Python, SOAP, Spring, AngularJS, C, Matlab, SQL Windows, XML, Angular 2, C++, Java, Javascript, Jquery, PHP, SQL, Typescript, HTML, HTML5

 • - Hårdvara

  PC

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  TDD - Test Driven Development, Continious Delivery, Continuous Integration, Agila metoder allmänt, KANBAN, XP (Extreme Programming), Parprogrammering

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Outsourcing, VD

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Drift, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Kryptering, Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Datalager, Datamodellering, DBA, MongoDB, Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Postgresql

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Audio & Video, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Realtidssystem, Simulering, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel, Internet of Things, Dataspel/ Internetspel, Instant Messaging, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Elektronikindustri, Resebranschen, Spel

 • - Utbildning

  Fysik, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 1 år, Annan högskoleutbildning 2 år, Annan högskoleutbildning 3 år, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing, e-learning, Matematik, Systemvetenskap

 • - Roller

  Beräkningsingenjör, Delprojektledare, Driftstekniker, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Lärare, Scrum master, Systemanalytiker, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, VD, Affärsutvecklare, Arkitekt, Databasadministratör, Lösningsarkitekt, Systemförvaltare, Teknikstöd, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Brand Management, Grafisk identitet och profil, Kampanjer, Event management, Externkommunikation, Integrerad kommunikation, Internkommunikation, Intranät, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  IT Konsult, Xlent Sundsvall

 • 2016 -

  VD, Devgroup

Utbildningar

 • 2012 - 17

  Civilingenjör inom datateknik, Mittuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta