Dela

Jousef Gabro

 • Nördig Utvecklare
 • Visionerande Designer
 • Motiverande Ledare

Översikt

Jousef har, efter tagen M.Sc examen i medieteknik med fokus på interaktion och visualisering, haft en unik resa. Hans styrkor ligger i en kombination av design- och programmeringsbakgrund vilket ofta uttryks i spel, AR/VR/MR (XR)-applikationer och visualiseringar, men också i hans ledarskap. Jouse motiveras mest när han får en chans att engagera och motivera andra genom ledarskap, socialt umgänge, föreläsningar, såväl som designa applikationer och hårdvara.

Jousef har kodat i språk såsom C och C++ på låg (hårdvarunära) nivå, men också i högnivåspråk såsom C#, Java, Python och JavaScript. Hans motivation och engagemang resulterade snabbt i ledarskapspositioner såsom teamlead, konsultledare såväl som företagsledning. En av effekten av hans resa är att han kan se både programmerarens och designerns perspektiv av det lilla i maskineriet, såväl som den företagsledarnas perspektiv av det stora hela.

Egenskaper

Jousef är en driven, högt motiverad och engagerad utvecklare, med ofta flera bollar i luften. Han finner inspiration i ett område och applicerar den ofta på ett annat. Exempel på detta är spel och visualiseringar, vilka han ofta applicerar på sitt ledarskap för att inspirera och motivera individerna han leder. Jousef är en ödmjuk person som kan ta på sig olika roller beroende på vad teamet behöver. Han kan enkelt lämna uttrymme för någon att ta plats och kan lika enkelt bli ledare om det är vad temet behöver, så länge som teamkänslan och samarbete får utrymme att växa.

Konsultens CV

 • Migrationsverket

  2018 -

  Fullstackutvecklare

  Jousef var en fullstackutvecklare med ansvar att skapa och implementera nya featuers för en helt ny handläggningsprodukt. Handläggningsapplikationen syftar till att dra ner på tiden det tar för handläggning av nyanlända. Kommuners ersättning, boendehantering för nyanlända samt kommunikationsvägar mellan handläggare är delar av systemet. Jousef var del av core-teamet vilka jobbade med en micro-service arkitektur.

  Språk och verktyg som användes: React, Spring, Hybernate, SQL, Cucumber, JPA, JEE, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap

 • Idea Hunt

  2018 - 18

  AR-Utvecklare

  Jousef skapade en AR informationsvisualiserings MVP där friktionsdata aggregerades tillsammans med väder- och kartdata på en iPad. Produkten analyserade och visualiserade olika typer av väglag, visade var det fanns ojämnheter i vägen, hög-risk segment samt optimerade trafikrutter baserade på dessa faktorer. Dessutom kunde man gå fram och tillbaka i tiden för att kunna göra prediktioner och analysera historisk data.

  Verktyg och språk som användes: Unity (Game engine), MapBox, AR, iOS, Git, C#

 • HiQ

  2017 - 18

  Konsultledare och Spelteknikansvarig (AR/VR/MR)

  Jousef var konsultledare för 25 personer men med ytterligare expertisansvar mot spelteknik. Jobbet gick ut på att leverera lösningar till problem som kunde lösas med spelteknik såsom till exempelk spelmotorer. Jousef agerade även som speldesigner och utvecklare för några VR-mässutställningsprodukter för kunder såsom Siemens och Toyota.

  Tekniker och språk som användes: AR, VR, Unity, Unreal Engine, C++, C#, Git

 • HiQ

  2016 - 17

  Konsultledare och leveransansvarig

  Jousef var konsultledare för 25 personer samt leveransansvarig för ytterligare 48 personer på Ericsson.
  Som leveransansvarig handlade om onboarding, planering och koordinering av uppgifter, samt leverera mervärde för kunden.
  Som konsultledare gick uppgifterna ut poå att ta hand om konsulter, lösa konflikter och stärka sina anställda till att bli den bästa versionen av sig själva som de kunde vara, dvs ledarskap som bäst!

  Jousef höll föredrag om Git, mjukvaruutvecklare, python, med flera.

 • CPA GLobal via HiQ

  2015 - 16

  Full-stack webutvecklare

  Utveckling av verktyg inom immaterialrättsbranschen. Jousef var del av ett team som tillhandahöll en sökbar databas av patent, trademarks, copyrights med mera. Uppdraget gick ut på att lägga till nya features samt tillhandahålla och supporta en gammal platform.

  Verktyg och språk som användes: C#, HTML, CSS, JavaScript, SQL, SVN, WP

 • Ericsson via HiQ

  2014 - 15

  Utvecklare och Git-champion

  Jousef var del av ett XFT med ansvar för tillägg och testning av nya features i LTE 4G. Testerna utfördes på tre nivåer Unittester, integrationstester i simulerad miljö och integrationstester på riktig hårdvar. Dessutom var Jousef vad som kallades Git Champion, en ansvarig för git-relaterade uppgifter såsom föra diskussioner kring repot, underhåll samt beslut (tillsammans med andra git champions).

  Språk och verktyg som användes: Git, C++, Testing, Erlang, Python, RSARTE (modell-baserad utveckling), Eclipse, Redhat Linux, SSH, Gerrit,

 • ACTIA via HiQ

  2014 - 14

  embedded-utvecklare

  Jousef var del av ett tre-manna-team med uppgiften att uppdatera mjukvaran i en bil under färd. Kretskortet kommunicerade med andra delav av bilen genom CAN-bus:en. Under sitt uppdrag höll Jousef föredrag om Git och Test-driven utveckling för både teammedlemmar och utomstående.

  Mjukvara och språk som användes: Windriver Linux, Git, C, Glib

 • Softube via HiQ

  2013 - 14

  Utvecklare och arkitekt

  Jousef var ansvarig för att lägga in nya features till deras nya hårdvaruprodukt. Han var också ansvarig för uppgraderingsmodulen då nya firmwareuppdateringar ska installeras på sålda produkter samt UI relaterade features.
  Jousef agerade också som arkitekt i ett stort refaktoreringsarbete där den största delen av koden skrevs om till att bli mera modulär, skalbar, och lättförstådd, för att förenkla arbetsflöden vid införande av nya features. Under sitt uppdrag höll Jousef bland annat föredrag om mjukvaruarkitektur och modulär design.

  Mjukvara och språk som användes: MacOS, Scons, C, C++, Objective-C, SVN

 • Ericsson via Combitech

  2011 - 13

  Utvecklare

  Jousef var en utvecklare med ansvar för design och implementering av verktyg och deras användargränssnitt. Han var också en del av ett stort refactoreringsarbete som snabbade på byggprocessen med en faktor över 20x, från över 45 minuter per bygge till mindre än två.

  Verktyg och språk som användes: Redhat Linux, Bash, Corn Shell, Make, Python, Perl, SQL, Struts, HTML, Java, Javascript, Clear case, JavaEE, JDBC, Jetty, TomCat

 • Autoliv via Combitech

  2011 - 11

  Utvecklare

  Jousef ansvarade för att utveckla ett statistikverktyg för utvärdering och validering av algoritmer. Det resulterande verktyg var modulärt och lätt att utöka med fler funktioner och av flera sektioner

  Språk och verktyg som används: C ++, Matlab, C #, SVN

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, iOS, Mac OS X, Linux

 • - Databashanterare

  Oracle, mySQL, Postgresql, SQLite

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Apache Jakarta/Tomcat, Cucumber, Docker, Gradle, Hibernate, Adobe After Effects, Atlassian Jira, Cordova/PhoneGap, Eclipse, Gerrit, J2EE, Jenkins, Jira, MS Project, MySQL Workbench, Netbeans, Node.js, Spring, Subversion, Xcode, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Git, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, Assembler, CUDA, OpenCL, PLEX, PowerShell, Android, AngularJS, ASP.NET, Erlang, HTML5, Javascript, Jquery, JUnit, Objective-C, Perl, PHP, Spring, SSL, Swift, XSD, XSL, C, C#, C++, CSS, HTML, Java, Matlab, MVC, PL/SQL, Python, Rest, SQL, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Arkitekturramverk, Innovationsledning, Projektledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  PROPS, KANBAN, PPS, Continious Delivery, Continuous Integration, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, Parprogrammering, Scrum

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Grupprocesser, Operativ ledning, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare, Styrelseledamot

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Drift, Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Hansoft, Infrastruktur och logistik, Portföljledning, Projektledning, Agile project systems, Event Management, Innovationsledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Dokumenthantering, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Testledning, Testprocessutveckling, Tillgänglighet, Funktionstestning, Integrationstest, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, NFC, RFID, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, WAN, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Användarsupport, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GPRS, GSM, Mobilsystem allmänt, RNC, WCDMA (3G), App strategy, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, LTE

 • - Fasta Telesystem

  Core nät, Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  MongoDB, Prestandaoptimering, Databasadministration, Databaskonstruktion, DBA, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Postgresql

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Fasta telesystem, Mobila telesystem, Trådlösa system, Audio & Video, Inbyggda system, Ledningssystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Realtidssystem, Simulering, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX, Instant Messaging, Internet of Things, Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Ideell organisation, Media, Säkerhet, Fordon, IP-Industrin, Spel, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  e-learning, Matematik, Systemvetenskap, Workshopledning, civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Art Director, Beräkningsingenjör, Coach, Configuration Manager (CM), Enterprise Architecht, Grafisk designer, Kvalitetsansvarig, Lösningsarkitekt, Omvärldsbevakare, Produktägare, Teknisk projektledare, Testare, Användbarhetsspecialist, Databasadministratör, Delprojektledare, Designer, Interaktionsdesigner, Lärare, Producent, Scrum master, Arkitekt, Team-ledare, Utbildningsledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Infographics, Kommunikationsplanering, Medierelationer, Mobila medier, Public Affairs, Sociala medier, Event management, Intranät, Mätningar, utvärderingar, 3D-modellering, Animering, Grafisk identitet och profil, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Videoredigering, Engelska, Presentationsteknik

Anställningar

Utbildningar

 • 2005 - 11

  M.Sc inom Medieteknik, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010