Dela

Johan Aschan

 • Systemutvecklare

Översikt

Passionerad fullstack-utvecklare med bred erfarenhet inom systemutveckling. Johan har alltid som målsättning att leverera system av högsta kvalitet och drivs av att utveckla kritiska och komplexa applikationer. Han har erfarenhet av att arbeta agilt och korsfunktionellt och kan ansvara för såväl backend- som frontend-applikationer.

Egenskaper

Johan har lätt för att sätta sig in i ny teknik och trivs bäst att arbeta i team. Med sin entusiasm och positiva anda är han en mycket uppskattad medarbetare och projektmedlem.

Konsultens CV

 • Ticket Leisure Travel Group AB

  2017 - 18

  Systemutvecklare

  Johan började med att ingå i ett mindre utvecklingsteam och har under sitt uppdrag på Ticket varit en viktig del i flera projekt.

  Det första projektet var att utveckla Tickets nya mobila webbsida för flygbokningar. Johan och teamet skapade och uppdaterade design, dataflöden och kopplingar till underliggande säljsystem.

  Det andra projektet var att expandera webbplatsen till fem nya länder i Europa. Dataflöden, konfiguration och integration av CMS och säljsystem uppdaterades och ändrades för att anpassas för de nya marknaderna.

  Johan har också utvecklat integrationstester för hela systemet för att se till att alla flöden fungerar och byggt upp pipelines för att skapa förutsättningar för continuous delivery.

  I slutet av uppdraget gick Ticket över till en produktorganisation och Johan var med i ett produktteam som utvecklade och ansvarade för betalningar och tilläggsprodukter. I arbetet ingick att skapa och förbättra integrationer mot olika betalväxlar, utveckla nya tilläggsprodukter för att öka försäljningen och bryta upp en monolit-arkitektur till mikrotjänster för att förenkla utvecklingen och bättre matcha den nya produktorganisationen.

  Teknologier och ramverk:
  Java, JavaScript, Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Web Flow, Lombok, Hystrix, Magnolia, FreeMarker, Maven, Gradle, jQuery, Karma, Jasmine, Foundation, Sass, BrowserStack, Ehcache, Liquibase, PostgreSQL, DB2, Pentaho, gRPC, ELK, Sentry, HTML, CSS, Git, GitHub, Chef, Docker, Docker Swarm, AWS, RabbitMQ, Siege, Selenium, Selenium Grid, Adobe Analytics, Akamai, JIRA, Jenkins, Nagios, Kanban, Scrum

 • Sveriges Television AB

  2015 - 17

  Systemutvecklare, Publikkollen

  SVT ville på ett enkelt sätt via en webbapplikation kunna visualisera publikstatistik för både broadcast och online samtidigt.

  Projektet bestod av ett korsfunktionellt Scrum-team där Johan var ansvarig för både frontend och backend-utvecklingen. Backend-lösningen var en Java-applikation som kommunicerade med underliggande databas för att hämta ut information om publikstatistik som exponerades i ett JSON REST API.

  Frontend-applikationen byggdes med React, Flux och Bootstrap. Den anropade REST API:t för att hämta ut information för att kunna visa upp det i diagram och tabeller.

  Publikkollen blev mycket uppskattad av intressenter på SVT som på ett enkelt sätt kunde se hur många och vilken målgrupp som tittat på deras program.

  Teknologier och ramverk:
  JavaScript, React, Flux, Node.js, Express, webpack, Mocha, Chai, Sinon, Bootstrap, npm, Java, Spring, EclipseLink, Maven, Swagger, Docker, Oracle databas, Varnish, Scrum

 • Sveriges Television AB

  2015 - 15

  Systemutvecklare, Continuous Depl. & Logghantering

  SVT hade tidigare använt Subversion. Johan var ansvarig och drivande för att flytta all kod till Bitbucket och istället använda Git.

  Samtidigt sågs deploy-hanteringen över och förbättringar av olika script gjordes för att automatisera flera processer och skapa bättre pipelines. Johan konfigurerade vidare alla applikationer så att de loggade i ett format som kunde hanteras av Logstash och senare göras sökbara i Kibana.

  Detta arbete var mycket uppskattat av framförallt devops-gruppen som kunde felsöka och hantera plattformen på ett enklare sätt.

  Teknologier och ramverk:
  Bitbucket, Git, Maven, Ansible, Bamboo, Jenkins, Jira, Bash, Kibana, Logstash

 • Sveriges Television AB

  2015 - 15

  Systemutvecklare, Undertextsystem

  SVT hade byggt ett eget system för att hantera undertexter. Systemet hade ett webbgränssnitt med en editor där flera undertextare samtidigt kunde editera samma undertext på ett liknande sätt som Google Docs. Systemet användes också för att direkttexta nyheter. Kommunikationen mellan klient och server skedde via WebSocket med Protocol Buffers och REST.

  Johan utvecklade kontinuerliga förbättringar i webbgränssnittet och dess backend-system, som var byggt i Scala.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Scala, Spring, Akka, GWT, JUnit, ScalaTest, Selenium, Jetty, Maven, JIRA, Subversion, Kanban

 • Sveriges Television AB

  2014 - 17

  Systemutvecklare, Integrationsplattform

  SVT hade en integrationsplattform som var byggd med en mikrotjänst-arkitektur. Integrationsplattformen integrerade underliggande kärnsystem och exponerade REST-tjänster. Till exempel levererades information om rättigheter för hur länge ett program skulle få ligga uppe på SVT Play eller vad som var den korrekta titeln för ett program från tjänsterna. Integrationsplattformen innehöll också applikationer för att hantera automatisering av olika broadcast-system och statistik för sändningar och webbpubliceringar.

  På integrationsplattformen utvecklade Johan ständiga förbättringar och ny funktionalitet. Han skapade även webbgränssnitt för att möjliggöra administrering av plattformen och var drivande i att införa Spring Boot vid utveckling av nya applikationer.

  En annan större förbättring han gjorde var att uppdatera ActiveMQ till senaste versionen och såg till att den använde en master/slave-konfiguration för att skapa en stabilare plattform.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Groovy, Spring, Spring Boot, Jetty, Camel, Lombok, JUnit, Swagger, Vaadin, ActiveMQ, Maven, PL/SQL, Oracle databas, Ansible, Jenkins, Jira, Git, Bamboo, Docker, nginx, Kanban

 • SBAB Bank AB

  2013 - 14

  Systemutvecklare, Spara & Betala, Webbtjänster

  SBAB skulle utveckla nya banktjänster för området spara och betala. Johan var en del av Scrum-teamet som utvecklade en integrationsplattform som exponerade webbtjänster med SOAP.

  I detta projekt var det tjänster för att hantera kort, bankgirobetalningar och överföringar som framförallt utvecklades. Integrationsplattformen kommunicerade med interna databaser, inköpta banksystem och externa system.

  I teamet lades stor vikt vid code reviews vilket underlättades med hjälp av användning av Stash. Johan fick också hjälpa till att felsöka integrationsplattformen med Splunk till exempel när kunder inte kunde utföra en banköverföring.

  Teknologier och ramverk:
  Java EE, Weblogic, Hibernate, Hibernate Validator, JUnit, Mockito, Maven, SQL, Oracle databas, Oracle Coherence, Activiti, JRebel, nginx, Git, Stash, SoapUI, JIRA, Splunk, Scrum

 • SBAB Bank AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare, Spara & Betala, Webb

  SBAB skulle utveckla nya banktjänster för området spara och betala.

  Johan var en del av att Scrum-teamet som var ansvarade för att utveckla webbapplikationer för den nya internetbanken där det ingick funktionalitet som att betala räkningar, e-faktura och banköverföringar. Webbapplikationerna anropade SBAB:s integrationsplattform med SOAP.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Spring, Struts, Portlets, Tomcat, SiteVision, JUnit, Maven, HTML, CSS, Git, Scrum

 • SBAB Bank AB

  2012 - 13

  Systemutvecklare, Responsiv webbdesign

  SBAB ville göra om hela sin webbplats till att ha en responsiv webbdesign. Så att den fungerade lika bra oavsett vilken sorts enhet som användes.

  I ett dedikerat team för projektet var Johan ansvarig för att se till att alla SBAB:s webbapplikationer skulle anpassas till den nya CSS:en och fungera via mobila gränssnitt. Det gjordes modifieringar av JavaScript, HTML och mallar.

  Detta blev ett mycket lyckat projekt och SBAB vann priser för webbens nya utseende.

  Teknologier och ramverk:
  JavaScript, HTML, CSS, JSP, Velocity, SiteVision, Git

 • SBAB Bank AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare, Webbanalys

  SBAB önskade byta sitt webbanalys-verktyg till Google Analytics.

  Johan ansvarade för att implementera övergången till Google Analytics för
  alla SBAB:s webbapplikationer.

  Genom att implementera anrop till Google Analytics vid viktiga steg i kalkyler, låneansökningar mm. kunde man få en bra överblick hur kunder agerade och göra anpassningar där det behövdes.

  Teknologier och ramverk:
  JavaScript, Google Analytics, Git

 • SBAB Bank AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare, Hemnet-kalkyl

  Hemnet var en mycket viktig kanal för att locka kunder till SBAB.

  På Hemnet fanns det länkar till olika bankers kalkyler för att beräkna bolån. En funktionalitet som önskades var att från kalkylen skulle man kunna komma direkt till lånelöftesansökan och låneansökan med förinmatade värden utifrån vad som matats in i kalkylen. Kalkylen byggdes som en JavaScript-applikation som anropade ett JSON REST API som hämtade data från SBAB:s integrationsplattform via SOAP.

  Johan var ansvarig utvecklare för kalkylen och efter att den släpptes steg trafiken från Hemnet till SBAB.

  Teknologier och ramverk:
  JavaScript, Java, Spring, jQuery, Jasmine, HTML, CSS, ClearQuest, Git

 • SBAB Bank AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare, Internetbanken och publik webb

  SBAB hade behov av att ständigt förbättra och förnya sin internetbank, integration mot sitt CMS SiteVision och webbapplikationer.

  Johan ingick i Scrum-teamet som tog hand om och förbättrade dessa produkter. Han hjälpte även redaktörer i olika frågor hur man använde och konfigurerade SiteVision på bästa sätt.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Java EE, JavaScript, PHP, ActionScript, Spring, SiteVision, Velocity, Portlets, Weblogic, Ant, Maven, HTML, CSS, ClearCase, ClearQuest, Git

 • SBAB Bank AB

  2011 - 12

  Systemutvecklare, Låneansökan via webben

  SBAB ville förnya processerna för låneansökan, lånelöftesansökan och lånekalkyler via webben. De skulle bli snabbare, enklare och få ett helt nytt utseende.

  Johan ingick i Scrum-teamet som utvecklade SPA:s byggda i JavaScript och ett JSON REST API byggt i Java som kommunicerade med SBAB:s integrationsplattform via SOAP.

  Efter detta projekt hade slutförts blev det en markant ökning av ansökningar via webben.

  Teknologier och ramverk:
  JavaScript, Java, Spring, Backbone, Handlebars, jQuery, Portlets, Jasmine, Tomcat, SiteVision, Maven, HTML, CSS, Git, ClearQuest, Scrum

 • Stockholms universitet

  2011 - 11

  Systemutvecklare, Underlätta handledningsprocessen

  Stockholms universitet skulle ta fram ett nytt system som skulle underlätta handledningsprocessen vid examensarbeten.

  Systemet var en form av ärendehanteringssystem där studenten kunde kommunicera med handledaren, se vad den skulle göra härnäst samtidigt som handledarna kunde se vilken fas deras studenter låg i.

  Johan ingick i teamet som designade och utvecklade systemet. Han var också ansvarig för att utveckla en iPhone-applikation som integrerade mot systemet via ett REST API. I iPhone-applikationen fanns den viktigaste funktionaliteten från webbapplikationen plus att den skickade ut push-notiser när någon skickade ett meddelande.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Objective-C, Spring, Wicket, Hibernate, JUnit, Mockito, Maven, MySQL, HTML, CSS, Git, Subversion, Kanban

 • Stockholms universitet

  2010 - 10

  Systemutvecklare, Matchningssystem

  Stockholms universitet behövde ett system för att matcha handledare med studenter för examensarbeten.

  Johan ingick i teamet som designade och utvecklade detta system. Han var även ansvarig för matchningsalgoritmen som byggde på studenternas och handledarnas val av intresseområden.

  Projektet hade en fast deadline innan vårterminen startade och levererades i tid.

  Teknologier och ramverk:
  Java, Spring, Wicket, Hibernate, JUnit, Mockito, Maven, MySQL, HTML, CSS, Git, Subversion, Kanban

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Erlang/OTP, iOS, Apache HTTP Server, AWS, Linux, Mac OS X, Red Hat

 • - Databashanterare

  DB2/400, mySQL, Oracle, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Arquillian, Xcode, Clearcase, ClearQuest, Elasticsearch, JBoss, Pentaho, Protractor, SoapUI, Subversion, Wicket, Apache Camel, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Docker, Git, Gradle, Hibernate, J2EE, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, Maven, Node.js, Oracle Weblogic Server, RabbitMQ, Selenium, SiteVision, Spring, Spring Webservice, Struts, Weblogic

 • - Utvecklingsspråk

  C#, C++, Erlang, Objective-C, Python, Ruby, Angular 2, AngularJS, PL/SQL, Scala, Spring Batch, CSS, HTML, HTML5, IntelliJ, Javascript, Jquery, JUnit, Rest, Servlets, SOAP, Spring, SQL, Typescript, Webservices, XML, Java

 • - Hårdvara

  PC, Mac

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem, AJAX, Butiksdatasystem, e-handel, Finanssystem, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Media, Resebranschen, Skola och utbildningsväsende, Spel

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2018 -

  Konsult/Systemutvecklare, Jaitco AB

 • 2017 - 2018

  Konsult/Systemutvecklare, Input Consulting Stockholm AB

 • 2014 - 2017

  Systemutvecklare, Sveriges Television AB

 • 2012 - 2014

  Systemutvecklare, SBAB Bank AB

 • 2011 - 2012

  Konsult/Systemutvecklare, Bravura Sverige AB

 • 2010 - 2011

  Systemutvecklare, Stockholms universitet

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Principles of Reactive Programming, Coursera

 • 2014 - 14

  Functional Programming Principles in Scala, Coursera

 • 2014 - 14

  Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, 1Z0-804, Oracle

 • 2014 - 14

  Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer, 1Z0-803, Oracle

 • 2008 - 11

  Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Fabian Sagström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
+46 707 26 28 72
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25