Dela
- Kvadrat Stockholm

Kvadrat Stockholm

Besöksadress:
Kungsbroplan 3A
112 27 Stockholm
Telefon:
08-441 87 00 (växel)
08-673 63 02 (fax)
E-post:
stockholm@kvadrat.se

 


Henrik Widström

Tf VD

henrik.widstrom@kvadrat.se
070-276 44 68

Isac Hellwig
Isac Hellwig

Kundansvarig säljare
Bransch: Digitala tjänster

isac.hellwig@kvadrat.se
070-722 05 57


Anna Bohlin Archer

Kundansvarig säljare
Bransch: Bank, Finans, Försäkring
anna.bohlin@kvadrat.se
070-370 53 63

 

Marit Barklund
Marit Barklund

Kundansvarig säljare
Bransch: Offentlig sektor
 
 
marit.barklund@kvadrat.se
073-360 70 07


Anne-Li Appelberg

Kundansvarig säljare
Bransch: Bank, Finans,
Försäkring
anne-li.appelberg@kvadrat.se
073-398 81 59


Sara Ljung

Kundansvarig säljare
Bransch: Digitala tjänster
 
 
sara.ljung@kvadrat.se
073-600 37 25

 


Carolin Mihic

Informationssäkerhets-
ansvarig
Säljare
Bransch: Offentlig sektor
carolin.mihic@kvadrat.se
070-444 49 41

sebastian_600x600
Sebastian Monadjemzadeh

Rekrytering
 
 
 
sebastian.monad@kv…
073-961 31 71


Magnus Nilsson

Kundansvarig säljare
Bransch: Offentlig sektor
 
 
magnus.j.nilsson@kvadrat.se
070-938 31 38

 

Lotta Nilsson
Charlotte Nilsson

Chief Happiness Officer

charlotte.nilsson@kvadrat.se
08-441 87 14


Rebecka Flink

Chief Happiness Officer

rebecka.flink@kvadrat.se
072-729 17 07


Lena Forvik

Kundansvarig säljare

lena.forvik@kvadrat.se
072-502 66 76

 


Johan Huss

Kundansvarig säljare
Bransch: Offentlig sektor
och Bank

johan.huss@kvadrat.se
070-783 83 36


Vendela Ejmander (reception)

Kontorskoordinator

receptionstockholm@kvadrat.se
070-321 25 77