Dela
- Affärsidé

Affärsidé

Vi skall leverera rätt kompetens i rätt ögonblick till företag med behov av kompetens- eller resursförstärkning på lång eller kort sikt. Vi ser oss som en oberoende leverantör av kompetens, som alltid utgår från kundernas behov av kunskap.

Vårt kunnande om marknadens tillgängliga kompetens kallar vi Kunskap om kunskap – eller K2. Denna kunskap gör att vi alltid kan leverera adekvat kompetens för varje unik situation.

Vår företagsform attraherar människor som har den speciella drivkraft som krävs för att vilja ta fullständigt ansvar för sin yrkesroll. Detta menar vi, är en garanti inför kunden att våra konsulter är mycket motiverade och ansvarstagande. Att rekommendera en bra lösning och att bygga upp en långsiktig relation med kunden är lika viktigt för våra konsulters affärsverksamhet som för kundernas.