Dela

Peter Almeren

 • Verksamhetsanalytiker
 • Kravanalytiker

Översikt

Peter har över 40 års erfarenhet som konsult, allt från systemutveckling till projektledning. Uppdragen har främst varit inriktade på brancherna försäkring, bank och finans. De senaste 10 åren har uppdragen handlat om verksamhets och kravanalys samt att leda, designa och utveckla Beslutsstödssystem (Business Intelligence).

Egenskaper

Peter har mycket stor verksamhetskunskap inom liv och pensionsförsäkring. Detta kopplat till en gedigen erfarenhet av hur man utvecklar och underhåller applikationssystem och databaser gör Peter till en mycket allsidig konsult. Han har förståelse och kunskap om hur både verksamhetsavdelningar och utvecklingsavdelningar resonerar och fungerar med lätthet som en brygga dem emellan.

Konsultens CV

 • Handelsbanken liv

  2016 - 17

  Designer och kravanalytiker

  Ansvarig för design och test av process för konvertering av ett fondförsäkringsbestånd från en försäkringsreskontra till en annan

 • Handelsbanken Liv

  2015 - 17

  Designer och kravanalytiker

  Ansvarig för uredning design och test av ny funktionaliet i KTPX systemet vid införande av ny säljkanal för tjänstepension.

 • Handelsbanken Liv

  2011 - 11

  Designer och kravanalytiker

  Varit ansvarig för kravanlys, kravspecifikation, tester och uppföljning i samband med att Handelsbanken Liv blev online uppkopplade till MinPension

 • Handelsbanken Liv

  2010 - 10

  Designer och kravanalytiker

  Deltagit i förberedande offertarbete, varit ansvarig för kravanlys, kravspecifikation, tester och uppföljning i samband med att Handelsbanken Liv blev valbara för ITP avtalet 2010

 • Handelsbanken Liv

  2008 - 09

  Designer och kravanalytiker

  Deltagit i projekt för att bygga ett nytt datalager där information om bolagets samtliga försäkringssystem läggs in. Ansvarig för design av hela kedjan från insamling och transformering av data till presentaion i form av kuber.

 • Handelsbanken Liv

  2006 - 17

  Systemägare

  Ansvarig för att ta fram kravspecar, testfall och handläggarinstruktioner baserade på verksamhetens krav för senare utveckling av dataavdelningarna.

 • Citibank

  2005 - 06

  Projektledare

  Projektledare och ansvarig för att ta fram ett generiskt Data Warehouse för bankens nordiska organisation. Även ansvarig för design och genomförande av konverteringar från de nordiska ländernas existerande DWH till det nya och införande av ett gemensamt synsätt på hantering och definition av data.

 • Citibank

  2005 - 05

  Utredare

  Ta fram en förstudie inför ett projekt för att bygga ett generisk Data Warehouse och för konvertering av datawarehouse lösningar för Citibanks organisationer i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

 • Alecta

  2004 - 05

  Kravanalytiker / designer

  Deltar i byggandet av ett nytt försäkringssystem för ITP planen åt sveriges största pensionsförsäkringsbolag. I arbetet ingår analys och design av ett antal centrala områden som bokföring, debitering, offert och engegemang. Fungerar även som rådgivare i konverteringsfrågor.

 • Utbildning

  2004 - 04

  Tentamen av grundkurs A i Financial Education:s utbildning till Certifierad Livförsäkringsrådgivare (fd IFU:s diplom livförsäkring och placering). Med god marginal godkänd i alla delar.

 • SPP Liv

  2000 - 04

  Utredare / utvecklare

  Ansvarig för att utreda / utveckla ett antal konverterings- och avstämningssystem i samband med flytt av försäkringsbestånd från Alecta till SPP Liv. Konvertingar och avstämningar gjordes mellan ett 15 tal olika systemkombinationer.

 • Boxman

  2000 - 00

  Projektledare

  Ansvarig för framtagning av krav på förändringar i Boxman’s system för försäljning av CD etc. via internet. Deltar i arbete med IT strategi för Boxman

 • Merck

  2000 - 00

  Konverteringsledare

  Migrering av databaser från excel/access/SQL server till Oracle inför nysatsning av ett webbaserat gränssnitt för klinisk testning.

 • Handelsbanken Liv

  1999 - 99

  Utredare

  Ett antal utredningar åt verksamhetsansvariga avseende hur arbetssätt och system kan förändras för att få ett smidigare och mer effektivt arbete.

 • SEB Trygg Liv

  1998 - 98

  Utredare

  Ansvarig för att ta fram underlag för förstudie samt kostnadsuppskattning för ett tänkt client-server baserat tjänstepensionssystem inom SEB Trygg Liv.

 • Handelsbanken Liv

  1992 - 98

  Projektledare/utredare

  Delprojektledare och utredare vid utveckling av ett komplett försäkringssystem åt Handelsbanken Liv. Systemet utvecklades under 1993 och togs i bruk i maj 1994. Under 1995-1998 deltog jag i nyutveckling och förbättring av existerande funktionalitet.

 • Nordic Mutual

  1992 - 92

  Projektledare/utredare/utvecklare

  Syetem för administration av företags och captive föräkring

 • Sinser

  1990 - 92

  Projektledare/utredare

  System för administration av företags och captive försäkringar

 • Programator AB

  1986 - 90

  Medlem i / ansvarat för

  Varit medlem i / ansvarat för bland annat projekt inom tekniskt underhåll av flygplan, projektuppföljningssystem, verksamhetsanalys inom fastighetsförvaltning, verksamhetsanalys av framtida banksystem, kvalitetsuppföljningssystem

 • Philips

  1980 - 86

  Projektledare

  Linje och projektansvar under tre år för uppbyggnad av lokal kunskap inom Philips bankterminalsystem för Philips i Thailand

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Test Director, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  SQL

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Verksamhetsanalys

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Systemförvaltare, Designer, Kravanalytiker, Systemanalytiker

Anställningar

 • 1986 - 1995

  Konsult Bank och Försäkring, Cap Gemini

 • 1983 - 1986

  Chef Banksystemutveckling, Philips Thailand

 • 1982 - 1983

  Projektledare, Philips Mexico

 • 1980 - 1983

  Utvecklare Banksystem, Philips PEAB

 • 1975 - 1980

  Konsult, Programator

Utbildningar

 • 2004 - 04

  Grundkurs A Certifierad Livförsäkringsrådgivare, Financial Education

 • 1974 - 75

  1-årig ADB utbildning, Frösunda Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25