Hoppa till sidans innehåll

Anders Lindén

Verksamhetsledare

Med 25 års branscherfarenhet, varav 20 år inom IT-ledning och styrning, har Anders skaffat sig en stabil erfarenhet inom projektledning, förändringshantering och produktutveckling. Hans karriär har varit inriktad på att sammanföra teknik, organisationer, processer, kunder och medarbetare inom IT-projekt. Genom olika ledande roller har han utvecklat sina färdigheter och han känner sig bekväm med att ta itu med komplexa utmaningar, både nationellt och internationellt. Anders är välkänd som en lösningsorienterad och ödmjuk ledare som alltid bevarar sitt lugn även i pressade situationer

Områden

 • Verksamhetsledare
 • Förvaltningsledare
 • Förändringsledare
 • Resultatansvarig
 • Personalansvarig
 • Ledningsgrupp
 • Tjänsteutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • IT management
 • Projektledare

Om Anders

Anders är en social, kommunikativ och nyfiken ledare med en pragmatisk inställning till arbete. Han trivs i dialogen med människor och delar gärna med sig av sin kunskap inom området. Hans lediga men professionella framtoning gör honom omtyckt och han är alltid redo att driva på för att leverera resultat.

Anders CV

 • Nethouse Sverige AB

  Verksamhetsledare

  2022 - 2023

  Anders var verksamhetsledare för infrastruktur på IT-bolaget Nethouse i Örebro. Han ledde 30+ konsulter som jobbar inom drift och underhåll, arkitektur, rådgivning, projektledning, förvaltningsledning, implementation samt även resurskonsulting.
  Det yttersta resultat och leveransansvaret låg hos Anders där både kundnöjdhet och resultat var mycket bra. Samarbetet med företagets VD, ekonomichef, HR-chef och övriga kollegor i ledningsgruppen samt medarbetare var väldigt aktivt.

  Det dagliga arbetet präglades av situationsanpassat ledarskap i en mix med "balanced scorecard". Anders deltog aktivt i veckomöten med olika teknikgrupper, managementgrupper och ledningsgruppen för att säkra att den dagliga verksamheten löpte på bra och i linje med företagets mål och strategier. Han värnade väldigt mycket om medarbetarna och fick ett mycket bra eNPS över nöjdhet med medarbetarnas närmsta chef, d.v.s. Anders.
  En av de saker som utmärkte Anders under denna tid var förmågan att kontinuerligt säkerställa att personalen mådde bra, presterade bra samt att affärer och personal vidareutvecklade sig, samtidigt som han kontinuerligt säkerställde att lönsamheten var god, kunderna nöjda och att medarbetarna stannade kvar på Nethouse samt att det rekryterades nya.

  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk
  - ITIL, ITSM.

  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Ärendehanteringssystem
  - Ekonomisystem
  - Excel, Excel Pivot
  - Power BI
  - Power Point, Outlook, Word, Teams
  - Budget och prognossystem
  - Rekryteringssystem
  - CRM och avtalssystem
  - NPS-system.
 • Nethouse Sverige AB

  Verksamhetsledare

  2020 - 2022

  Anders var en av två verksamhetsledare för IT-infrastruktur på Nethouse där han hade ledde c:a 20 seniora infrastrukturkonsulter. De främsta arbetsuppgifterna var att organisera personalen för att säkerställa bra leverans, kundnöjdhet och nöjda medarbetare. Förvaltning och förändringsledning samt rekrytering av ny personal var en del av det löpande som Anders ledde. Det dagliga arbetet präglades av situationsanpassat ledarskap i en mix med "balanced scorecard". Anders arrangerade och deltog aktivt i veckomöten med olika teknikgrupper och managementgrupper för att säkra att den dagliga verksamheten löpte på bra och i linje med företagets mål och strategier.
  Han var också ansvarig för tjänsteleverans och resultat, med mycket hög NPS samt bra resultat. Då Anders hade lång och framgångsrik erfarenhet med kunder så fick han under denna period även möjligheten att vara KAM för några kunder som hade stort utvecklingsbehov där han ledde arbetet med att analysera behov, ge rekommendationer och implementera förändringar. Han fortsatte även delvis att jobba som affärsarkitekt och tjänsteutvecklare för olika kunder och avtal vilket han tidigare hade gjort på Nethouse. Olika tjänsteleverans och avtalsutmaningar blev ofta adresserade till Anders och han fungerade som senior rådgivare till kollegor på bolaget. Hans närmsta chef var affärsområdeschefen för IT-Infrastruktur men han jobbade även med VD'n och sälj och marknadschefen, främst i avtals och tjänsteutvecklingsfrågor.

  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk
  - ITIL, ITSM.

  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Ärendehanteringssystem
  - Ekonomisystem
  - Excel, Excel Pivot
  - Power BI
  - Power Point, Outlook, Word, Teams
  - Affärsplansmallar, tjänsteutvecklingsmallar
  - Budget och prognossystem
  - Rekryteringssystem
  - CRM och avtalssystem
  - NPS-system.
 • Nethouse Sverige AB

  Verksamhetsledare

  2018 - 2020

  Anders var verksamhetsledare för avdelningen Affärs och Verksamhetsutveckling (AoV) på Nethouse vilken bestod av c:a 20 IT-managementresurser i form av verksamhetsledare, förvaltningsledare tjänste och affärsutvecklare, projektledare samt BI-utvecklare. Han hade resultat och tjänsteansvar. När han började på avdelningen så var den främsta utmaningen att vända resultatet. Avdelningen var fragmenterad i olika småleveranser utan synergifördelar för vare sig kunderna eller Nethouse. Anders skapade tillsammans med hans AoV kollegor nya team, nya tjänsteerbjudanden, nytt mindset och kontrollverktyg för att hålla koll på intäkter och utgifter. Efter c:a sex månader vände resultatet. Lönsamheten blev god och medarbetarna nöjdare än tidigare då de nu jobbade mer tillsammans som kollegor.
  De främsta arbetsuppgifterna var att organisera, etablera processer, leveransledning, förändringsledning, affärs och tjänsteutveckling samt rekrytering. Anders var även KAM och Service Manager för växande kunder där kundnöjdhet var mycket hög och det finansiella resultatet bra. Olika tjänsteleverans och avtalsutmaningar blev ofta adresserade till Anders och han fungerade som senior rådgivare till kollegor på bolaget. Hans närmsta chef var affärsområdeschefen för AoV men han jobbade även med KAM för den största kunden på Nethouse, VD'n och sälj och marknadschefen, främst gällande avtals och tjänsteutvecklingsfrågor.

  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Ekonomisystem
  - Excel, Excel Pivot
  - Power Point, Outlook, Word, Skype for Business (Teams), SharePoint
  - Affärsplansmallar, tjänsteutvecklingsmallar, processmallar, lönsamhetskalkyler
  - Budget och prognossystem
  - Rekryteringssystem
  - CRM och avtalssystem
  - NPS-system.
 • Nethouse Sverige AB

  Tjänst och affärsutvecklare

  2017 - 2018

  Anders hade tidigare utvecklat ett kundkonto mycket framgångsrikt. Kontot blev det största på företaget med väldigt nöjda beställare och väldigt bra resultat. Kontot levererade infrastruktur samt affärs och verksamhetsutveckling till kunden.
  Nethouse ville göra samma sak med andra kunder så Anders fick tjänsten som Affärs och tjänsteutvecklare för verksamhetsområdena infrastruktur samt affärs och verksamhetsutveckling. Han blev ansvarig att ta fram behovsbaserade tjänster samt lönsamma avtal för både bolaget och kunderna och fungera som avtal och tjänsteleveransrådgivare till kollegor. Mycket av kundbeställningarna och leveranserna då var löpande timmar, vilket var svårt att hitta synergier i och svårt att få en rimlig lönsamhet. De dagliga arbetsuppgifterna var att ta fram och provtrycka olika tjänsteerbjudanden som skulle ersätta löpande timmar med fasta tjänsteavtal. Det handlade mycket om att analysera kundernas verkliga behov och hitta lämpliga erbjudanden samt att göra så träffsäkra kalkyler, modeller och liknande tjänster som möjligt för att få synergifördelar och effektivare leveranser. Nya koncept skapades och används än idag, framgångsrikt.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Ekonomisystem
  - Excel, Excel Pivot
  - Power Point, Outlook, Word, Skype for Business, SharePoint
  - Affärsplansmallar, tjänsteutvecklingsmallar, processmallar, lönsamhetskalkyler
  - CRM och avtalssystem
  - NPS-system.
 • Stor Infrastrukturleverantör

  Koordinator

  2017 - 2017

  En tidigare kund som Anders jobbat med hade behov av koordinering av PC's och användare för att byta AD-domän. I och med konsolidering av infrastruktur så behövde att par tusen datorer och användare i Sverige byta domän, från Kiruna i norr till Lund i söder. Anders uppdrag var att koordinera både användare och PC's att befinna sig på olika platser och vid olika tidpunkter för att koppla in datorn i nätverk för att kunna konverteras. Anders hade mycket direktkontakt med slutanvändarna. Det dagliga arbetet bestod i schemaläggning, spåra datorer, diplomati, kompromisser och noggrannhet. Uppdraget blev framgångsrikt och han tyckte det var ett väldigt roligt uppdrag.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Egenhändig projektmodell och metodik av kunden.
  Verktyg, bl.a.
  - Excel
  - Power Point, Outlook, Word, Skype for Business (Teams), SharePoint.
 • Stor Infrastrukturleverantör

  Projektledare Koordinator

  2016 - 2017

  Anders fick rollen som intern projektledare hos kunden. Projektet handlade om att flytta alla servrar i Norden till ett gemensamt datacenter i Sverige. Uppdraget bestod mycket i att kommunicera och komma överens med affärsverksamheten, systemägare, datacenterleverantör, extern projektledare och tekniker från olika delar i världen. Uppdraget krävde mycket diplomati och fingertoppskänsla samt flertalet resor inom norden. Han rapporterade till CIO, CTO och svenska IT-chefen hos kunden. Uppdraget slutfördes i tid och inom budget och kunden var nöjd.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap
  - PPS
  - ITIL
  - ISO 27 001.
  Verktyg, bl.a.
  - MS-Project
  - MS Visio
  - Excel
  - Power Point, Outlook, Word, Olika webkonferenssystem, SharePoint
 • Internationellt väktarbolag

  Service Delivery Manager KAM

  2011 - 2017

  2011 fick Nethouse driftansvar för en komplex applikation på en komplex infrastruktur som användes av två länder i Norden. Vid tillfället var det knappt en handfull personer som jobbade med kunden. Anders blev "head hunted" av dåvarande VD'n på Nethouse för rollen som kundansvarig för denna kund. När han överlämnade leveransen 2017 till andra på Nethouse så fans 75 personliga NDA:er skrivna mot kunden och omsättningen hade ökat med 700% samt utökats till c:a 10 olika system som användes av 30 olika länder i olika världsdelar. Kunden är nu den största kunden inom koncernen Nethouse ingår i. En expansiv och spännande resa där Anders hade ansvaret för all leverans mot kund, lönsamhet och kundnöjdhet. Arbetsuppgifterna var många, så som:
  leveransledning/ansvar, uppdragsledning, projektledning, produktförsörjning, organisation, rollbesättning, resursallokering, kompetensförsörjning, rekrytering, upprätta avtal och affärsprocesser, affärsansvar och andra uppgifter som behövs för att leda och expandera ett multinationellt konto.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap
  - ITIL, ITSM
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk.
  - PPS
  - PM3.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Ärendehanteringssystem
  - Förvaltningssystem
  - Affärsprocesser och affärsunderlag
  - Affärsplansmallar, tjänsteutvecklingsmallar, processmallar, lönsamhetskalkyler
  - Power BI
  - Ekonomisystem
  - Excel, Excel Pivot
  - MS Project
  - MS Visio
  - Monitoreringssystem, övervakning och larm
  - Power Point, Outlook, Word, Skype for Business (Teams) SharePoint
  - Budget och prognossystem
  - Rekryteringssystem
  - CRM och avtalssystem
  - NPS-system.
 • Tieto

  Service Delivery Manager

  2010 - 2011

  Tieto gav Anders ansvaret i rollen som Service Delivery Manager att vända missnöje hos en nybliven stor kommunkund. Han byggde nya leveransgrupperingar, införde nya tankesätt och verktyg, samt fick igång intensivt samarbete med IT-chef samt IT-strateg hos kunden tillsammans med Tietos interna sälj, management och leverans. Väldigt mycket diplomati och timing gjorde att han tillsammans med sina kollegor vände trenden och fick igång ett väldigt bra samarbete och en trevlig ton. Han rapporterade direkt till svenska chefen för infrastrukturleveranser.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - Agilt ledarskap, som säkert hette något annat på den tiden
  - ITIL, ITSM
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Förvaltning och ärendehanteringssystem
  - Affärsprocesser och affärsunderlag
  - Ekonomisystem
  - Excel
  - MS Project
  - Power Point, Outlook, Word, webkonferenssystem, SharePoint
  - Budget och prognossystem
  - NPS-system.
 • Tieto

  Verksamhetsledare

  2009 - 2011

  Anders hade tjänsten som verksamhetsledare på Application Operations på Tieto, där han ledde personal, leverans och resultatansvar. Han tjänstefierade applikationsdrift, skapade olika driftgrupperingar, tog fram komplexa beslutsunderlag och affärskalkyler. Han medverkade även aktivt i den grupp som ansvarade för Application Operations tjänsteleveranser i hela Tieto där han rapporterade direkt till chefen för gruppen.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - ITIL, ITSM
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk.
  - PPS
  - PM3.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Förvaltning och ärendehanteringssystem
  - Affärsprocesser och affärsunderlag
  - lönsamhetskalkyler
  - Ekonomisystem
  - Excel
  - MS Project
  - Power Point, Outlook, Word, SharePoint
  - Budget och prognossystem
 • Tieto Enator

  Verksamhetsledare

  2007 - 2009

  Anders hade tjänsten som verksamhetsledare för Service Desk och utekonsulter för en stor leverans med höga säkerhetskrav. Tjänsten innefattade att leda personal, leverans och resultatansvar. Han ledde konsolidering av tre Service Deskar till en, var projektledare i införande av ITIL-processer för hela leveransen till kund. Han, tillsammans med sina kollegor vände röda siffror, missnöjd kund och missnöjda medarbetare till svarta siffror, nöjd kund och nöjda medarbetare.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - ITIL, ITSM
  - Balanced Scorecard
  - Walk The Talk.
  - PPS.
  Verktyg, bl.a.
  - Tidrapporteringssystem
  - Förvaltning och ärendehanteringssystem
  - Affärsprocesser och affärsunderlag
  - lönsamhetskalkyler
  - Ekonomisystem
  - Excel
  - MS Project
  - Power Point, Outlook, Word, SharePoint
  - Budget och prognossystem
 • Transcom Norden

  Stf IT-chef

  2004 - 2007

  Transcom Region Norden hade runt 4000 anställda. Anders hade rollen ställföreträdande IT-chef i Norden. Transcom är ett call-center företag med egen infrastruktur baserat på Avaya telefoniväxlar, Microsoft servrar och klienter, Novell servrar, Unix servrar och Cisco nätverk. Alla kunder hade egna applikationer som kundtjänsterna använde i sin vardag. Hans chef var ofta på resande fot, vilket ledde till att han till stor del ansvarade för att den dagliga operativa driften och nyetableringar av kunder i Norden fungerade.
  Metodiker
  - Walk The Talk.
  Verktyg, bl.a.
  - Ärendehanteringssystem
  - MS Project
  - Power Point, Outlook, Word, GroupWise
  - Interna kontrollsystem
 • Transcom

  Servertekniker Nätverkstekniker

  1998 - 2007

  Anders designade, implementerade och underhöll Microsoft Servrar och klienter samt Cisconätverk, WAN, LAN, Brandväggar, VPN, Internetanslutningar, Proxyservrar, DNS, DHCP, Monitoreringssystem etc. I stort sett allt som hade med infrastruktur och slutanvändarsupport att göra. Mycket projektledning då Transcom växte väldigt snabbt. Nya siter och kunder skulle snabbt komma på plats. Han jobbade även på uppdrag av huvudkontoret i Barcelona för att etablera nya länder i Europa.
  Metodiker och ramverk, bl.a.
  - PPS liknande projektledning
  Verktyg, bl.a.
  - Ärendehanteringssystem
  - Olika manangeringsverktyg för infrastrukturen
  - MS Project
  - Power Point, Outlook, Word, GroupWise
  - Interna kontrollsystem
 • Eget bolag, TBV

  Musiker Musiklärare

  1987 - 1998

  Anders stora passion i livet är musik och har alltid varit så. Under åren 1987 till 1998 livnärde han sig på att spela musik och undervisa musik på studieförbundet TBV. Han var kapellmästare i ett band som satsade hårt och de fick bl.a. spela ett par säsonger utomlands och spela in ett par skivor på Sony Music.
  Anders var den i bandet som hade ekonomisk utbildning så han fick sköta bandets aktiebolag. Oftast var det han som hade all kontakt med skivbolag, producenter, distributörer, radio, TV, press och deras kunder, där startade hans affärsintresse. Anders började komponera musik med hjälp av datorer 1989 och där startade hans datorintresse.

Anders anställningar

 • Verksamhetsledare tjänste och affärsutvecklare, Nethouse Sverige AB

  2017 - 2023

 • SDM KAM, Nethouse Örebro AB

  2011 - 2016

 • Verksamhetsledare, Tieto

  2007 - 2011

 • IT-tekniker, Stf IT-chef Norden, Transcom AB

  1998 - 2007

 • Musiklärare, TBV

  1987 - 1998

 • Musiker, Eget företag

  1987 - 1998

Anders utbildningar

 • Varierande ledarskapsutbildningar, Örebro

  2011 - 2022

 • First Line Manager, Stockholm

  2008 - 2008

 • Cisco, Stockholm Göteborg

  1999 - 2006

 • Varierande utbildningar IT-infrastruktur och projektledning, Stockholm

  1998 - 2006

 • Windows NT4 nätverksadministratör, Örebro

  1997 - 1998

 • Vuxen pedagogik, Olika orter

  1987 - 1995

 • 3 årig ekonomisk, Karlskoga

  1984 - 1987

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning